НАУ Онлайн

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Статьи
 

ЗВІТИ ДО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ: ПРО ВАКАНСІЇ, ПРИЙНЯТИХ ТА ЗВІЛЬНЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Александр
Золотухин

1

рейтинг профессионала

Деякі суб’єкти підприємництва навіть і не знають, що до центру зайнятості потрібно подавати звітність, пов’язану з прийняттям та звільненням працівників. Але ж в окремих випадках при неподанні такої звітності загрожують пристойні штрафи. Тож розібратися з цим питанням конче потрібно. Ми з’ясуємо, які звіти слід подавати, основні правила їх складання та подання тощо.
Газета "Бухгалтерський тиждень"
№ 29 від 18 липня 2011 р.

Які звіти у зв’язку з працевлаштуванням слід подавати?

Наказом № 420 затверджені такі форми звітності, пов’язаної з прийняттям та звільненням працівників:

— форма № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій»;

— форма № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників»;

— форма № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників»;

— форма № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників».

На сьогодні подавати ці форми вимагають норми Закону про зайнятість та Закону № 1533. Так, необхідність подачі підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності даних про наявність вакансій передбачена ч. 4 ст. 20 Закону про зайнятість (форма № 3-ПН). Цією ж нормою та п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 1533 передбачено подання даних про прийняття роботодавцем на роботу працівників (форма № 5-ПН). Подача даних про заплановане та фактичне вивільнення працівників передбачена ч. 5 ст. 20 Закону про зайнятість (форми № 4-ПН (факт) та № 4-ПН (план)).

Зазначимо, що після введення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, окрім вищезазначених звітів, іншу звітність до ФБ подавати тепер не потрібно. Що стосується роботодавців, які отримують дотації з ФБ, то вони подають дані про розраховані суми дотацій у формі відповідних довідок, які звітами не є.

 

Звіт про наявність вакансій (форма № 3-ПН)

Правила подання. У п. 4 ст. 20 Закону про зайнятість сказано, що таку форму подають щомісяця. Однак в Інструкції за ф. № 3-ПН про щомісячне подання — жодного слова. Навіть навпаки, там сказано про подання форми за наявності вакансій. Те саме зазначено й у «шапці» самої форми, яка, до речі, затверджена тим самим наказом № 420, що і Інструкція за ф. № 3-ПН.

Виходить, форма № 3-ПН подається за наявності у суб’єкта підприємництва вакансій. Якщо вакансій немає, форму подавати не потрібно.

Куди подавати ф. № 3-ПН? До місцевого центру зайнятості за місцезнаходженням суб’єктів господарювання.

Конкретний строк подання ф. № 3-ПН також не визначено. Таким чином, подається вона у будь-який термін після того, як вакансія з’явилася. Хоч через місяць, хоч через півроку. Тим паче, що жодних санкцій за її неподання немає. Та про санкції далі.

Форма № 3-ПН подається одноразово за наявності вакансій. Якщо з’являються нові вакансії, форма подається знову. Не зовсім зрозуміло, зазначати в ній усі наявні вакансії чи тільки нові. На наш погляд, слід зазначати тільки нові вакансії. Адже дані про попередні вакансії вже враховані у центрі зайнятості.

Хто повинен подавати форму? Згідно з п. 4 ст. 20 Закону про зайнятість дані про вакансії подають підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які реєструються у місцевих центрах зайнятості за їх місцезнаходженням як платники внеску до ФБ. Звичайно, що на сьогодні уточнення щодо реєстрації як платників внеску до ФБ застаріле. Однак посилання саме на цю норму Закону вважаємо доречним, оскільки в Інструкції за ф. № 3-ПН перелік суб’єктів, які повинні звітувати за цією формою, дещо розширено — окрім підприємств, установ й організацій, форму повинні подавати їх структурні підрозділи та філії. Як ми розуміємо, маються на увазі підрозділи, дані про які містяться в ЄДРПОУ (тобто відокремлені підрозділи). Що стосується структурних підрозділів без свого коду ЄДРПОУ, то за них звіт подає підприємство. Відповіді на запитання, куди подавати звіт за підрозділи, Інструкція за ф. № 3-ПН не містить. Вважаємо, що подавати його необхідно за місцем знаходження підрозділу, адже працівники потрібні саме для нього, і підбирати працівників буде саме місцевий центр зайнятості.

Окрім юридичних осіб, згідно з Інструкцією за ф. № 3-ПН цю форму можуть подавати також і фізичні особи, у тому числі підприємці, якщо вони мають вакансії та хочуть інформувати про це центри зайнятості. Тобто для фізичних осіб обов’язку подачі форми немає.

Ураховуючи, що більшість виконання тих чи інших вимог законодавчих актів прив’язує до наявності відповідальності за такі дії чи бездіяльність, зупинимося на відповідальності за неподання цієї форми чи подання її з помилками.

Відповідальність. Згідно з п. 4 ст. 20 Закону про зайнятість порушення порядку подання адміністративних даних (у тому числі даних, що наводяться у нашій формі) тягне за собою відповідальність, передбачену законом. Однак жодним законом відповідальність для цього звіту не передбачається. На сьогодні відповідальність у відносинах із ФБ передбачена ст. 38 Закону № 1533 та ст. 1653 КУпАП, а саме штраф від 136 до 255 грн. (при повторному вчиненні протягом року — від 170 до 340 грн.) буде накладено на посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі:

1) порушення порядку використання коштів ФБ, несвоєчасне або неповне їх повернення;

2) несвоєчасне подання або неподання визначених Законом № 1533 відомостей;

3) подання недостовірних відомостей про використання коштів ФБ.

Як бачимо, відповідальність передбачена тільки у разі неподання відомостей, що передбачено для роботодавця Законом № 1533, а не Законом про зайнятість. Але у випадку з ф. № 3-ПН дані, які зазначені в ній, подаються згідно із Законом про зайнятість, а не Законом № 1533. Цим і пояснюється відсутність відповідальності за її неподання, чи несвоєчасне подання.

Таким чином, по суті подання ф. № 3-ПН — діло добровільне. Однак для роботодавця є плюси в її поданні. Так, центр зайнятості зможе підібрати роботодавцю потрібного працівника.

Інший аспект: можливість отримання роботодавцем дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних. Для того, аби отримати таку дотацію, роботодавець повинен надати центру зайнятості пакет документів, серед яких є і ф. № 3-ПН (ч. 1 п. 10 Порядку № 1 та п. 3.3 Порядку № 82). Щоправда, підприємець замість форми може подавати лист про попередню згоду на працевлаштування безробітного.

Правила заповнення граф ф. № 3-ПН детально описано в Інструкції за ф. № 3-ПН.

Наочний приклад заповнення ф. № 3-ПН наведено на рис. 1 (с. 33).

 

Звіт про заплановане вивільнення працівників (форма № 4-ПН (план))

Правила подання. Форма № 4-ПН (план) подається при запланованому вивільненні працівників (у тому числі працюючих пенсіонерів та інвалідів) у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників (п. 5 ст. 20 Закону про зайнятість). Фактично це підстави звільнення, передбачені п. 1 ст. 40 КЗпП.

Якщо працівники звільняються з інших підстав, наприклад, за угодою сторін згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП, ця форма не подається (лист Мінпраці від 08.05.08 р. № ДЦ-09-2782/0/6-08). Це стосується й інших підстав звільнення як за ініціативою власника (наприклад, пп. 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 ст. 40 КЗпП або пп. 1, 11, 2 та 3 ст. 41 КЗпП), так і робітника (ст. 36, 38 та 39 КЗпП).

Форма подається не пізніш як за 2 місяці до дати вивільнення до державного центру зайнятості за місцезнаходженням суб’єкта господарювання.

Згідно зі ст. 253 та п. 3 ст. 254 ЦКУ перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок, причому строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку.

З цього випливає: якщо працівника планують звільнити, наприклад, 22 вересня 2011 року (це його останній день роботи) форму потрібно подати не пізніше 21 липня 2011 року.

Хто повинен подавати форму? Згідно з п. 5 ст. 20 Закону про
зайнятість
дані про вивільненя подають підприємства, установи і організації незалежно від форми власності. А ось згідно з Інструкцією за ф. № 4-ПН (план), окрім, власне, підприємств, установ та організацій, форму подають ще і їх структурні підрозділи та філії, а також фізичні особи, у тому числі підприємці. Ситуація подібна до подання ф. № 3-ПН. Однак принциповість подання цієї форми виникає у зв’язку з чималим штрафом за неподання даних про вивільнення (про це далі). Звичайно, щоб уникнути конфліктів з представниками центру зайнятості, рекомендуємо подавати цю форму і відокремленим підрозділам підприємства за їх місцезнаходженням (про це читайте в розділі «Звіт про наявність вакансій (форма № 3-ПН) на с.28) та підприємцям.

Однак у спірній ситуації з підприємцями, коли завітає представник центру зайнятості, щоб притягти їх до відповідальності, приватні підприємці можуть спробувати «відбитися» від штрафу тим, що згідно із Законом про зайнятість цю форму мають подавати лише юрособи. У той же час занадто розраховувати на цей аргумент не варто, адже обов’язок роботодавця довести до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника передбачено і ст. 492 КЗпП (а трудові норми застосовуються до будь-яких роботодавців).

Щодо підрозділів підприємства ситуація така сама, як і з ф. № 3-ПН — самостійно подають тільки ті підрозділи, відомості про які містяться у ЄДРПОУ.

Відповідальність. Згідно з п. 5 ст. 20 Закону про зайнятість у разі неподання або порушення строків подання форми стягується штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного вивільненого працівника.

Такий штраф служба зайнятості має право стягувати самостійно (див. п.п. «л» п. 8 Положення № 47).

Щоправда, згідно з п. 6 ст. 20 Закону про зайнятість порядок стягнення та розміри зазначених штрафів установлюються законодавством. А такого порядку немає. То невже у зв’язку з цим такий штраф стягнути неможливо?

Як зазначає ВГСУ у своїй постанові № 7/61 відсутність нормативно визначеного порядку стягнення штрафу не позбавляє центр зайнятості права стягнути суму відповідного штрафу шляхом звернення до господарського суду.

Тобто центр зайнятості повинен перш за все попросити порушника сплатити штраф добровільно, а якщо той не погодиться, звернутися до суду.

Окрім того, якщо є загроза вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП, роботодавець може отримати від центру зайнятості допомогу на фінансування витрат на перепідготовку працівників. Серед переліку документів, які потрібно подавати, є і наша форма (п.п. 3.2.6 Порядку № 94).

Наочний приклад заповнення ф. № 4-ПН (план) наведено на рис. 2 (с. 33).

 

Звіт про фактичне вивільнення працівників (форма № 4-ПН (факт))

Правила подання. Якщо з підстав, зазначених вище (п. 1 ст. 40 КЗпП), вивільнення фактично відбулося, у десятиденний строк після вивільнення до центру зайнятості потрібно подати форму № 4-ПН (факт). Як зазначено в Інструкції за ф. № 4-ПН (факт), цю форму, як і форму № 4-ПН (план), подають підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності. Однак, на відміну від форми № 4-ПН (план), в Інструкції за ф. № 4-ПН (факт) не передбачена необхідність її подання фізичними особами. У то же час, вважаємо, що цю форму слід подавати і підприємцям. А той факт, що вони прямо не названі ні в Законі про зайнятість, ні в Інструкції за ф. № 4-ПН, використовувати лише у крайньому випадку — для того, щоб «відбиватися» — від можливих штрафів.

Оскільки йдеться про десятиденний строк, його слід обчислювати у календарних днях — починаючи з дня, наступного за тим, коли відбулося фактичне звільнення. Перебіг початку та закінчення строку, нагадаємо, установлено ст. 253, 254 ЦКУ.

Наприклад, коли працівника звільнено 22 червня 2011 року (це його останній день роботи), перебіг строку слід обчислювати з 23 червня. Отже, форму потрібно подати по 2 липня 2011 року включно. Але оскільки це вихідний день (субота), то днем закінчення строку є перший за ним робочий день (ч. 5 ст. 254 ЦКУ), тобто 4 липня 2011 року включно.

Відповідальність. За неподання цієї форми або порушення сроків подання передбачена така сама відповідальність, як і за неподання попередньої — штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного вивільненого працівника.

Перше запитання, яке тут виникає: чи повинен порушник платити подвійний штраф, якщо він не подавав як форму № 4-ПН (план), так і № 4-ПН (факт)?

Суди підходять до цього питання по-різному.

Наприклад, у постанові № 7/61 зазначено, що неподання будь-якої з цих форм або одночасно їх обох є одним правопорушенням. Тому штраф може застосовуватися тільки в одинарному розмірі.

А в постанові Запорізького апеляційного господарського суду від 10.03.05 р. у справі № 607-11/522 інший висновок: якщо не подали дві форми, маємо два правопорушення, за кожне з яких потрібно платити штраф окремо. Тобто застосовується подвійний розмір штрафу.

Наочний приклад заповнення ф. № 4-ПН (факт) наведено на рис. 3 (с. 34).

 

Звіт про прийнятих працівників (форма № 5-ПН)

Правила подання. Подання цієї форми передбачено нормами двох законів — п. 4 ст. 20 Закону про зайнятість і п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 1533 — за умови прийняття на роботу працівників за трудовим договором. Причому незалежно від того, на яких умовах здійснюється прийом — тимчасово, постійно, за сумісництвом, за направленням центру зайнятості тощо.

Як і щодо інших вищеописаних форм з ф. № 5-ПН, на наш погляд, не врегульоване питання щодо того, хто на сьогодні зобов’язаний подавати цей звіт. І актуальність цього питання пов’язана з уведенням з 2011 року відповідальності у вигляді адмінштрафу за її неподання або несвоєчасне подання цієї форми.

Так, згідно з п. 4 ст. 20 Закону про зайнятість подавати дані про прийнятих працівників повинні підприємства, установи і організації незалежно від форми власності. А Інструкцією за ф. № 5-ПН, як і щодо інших форм, передбачено її подання також структурними підрозділами і філіями (ще раз наголосимо: на наш погляд, може йтися про подання цієї звітної форми відокремленими підрозділами — тобто підрозділами, які мають код
ЄДРПОУ; за підрозділи без ЄДРПОУ звітує підприємство, що відкрило такий підрозділ).

У той же час, п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 1533, до норм якого прив’язане виникнення відповідальності, відомості до ФБ про прийняття на роботу працівників зобов’язані подавати роботодавці. При цьому згідно з п. 10 ст. 1 Закону № 1533 до роботодавців відносяться як власник (уповноважений орган) підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, так і фізичні особи, які використовують найману працю. Із цього можна зробити висновок, що форму № 5-ПН повинні подавати також і підприємці. Ураховуючи вищий статус Закону № 1533 над Інструкцією за ф. № 5-ПН, ми рекомендуємо подавати цю форму також і підприємцям. А відхрещуватися від штрафу нормами Інструкції за ф. № 5-ПН підприємцю можна хіба що у випадку, коли перевіряючі намагаються накласти такий штраф, а дуже не хочеться його платити. Либонь, пощастить…

Форма складається подекадно за періоди:

— з 1 по 10 число звітного місяця;

— з 11 по 20 число звітного місяця;

— з 21 по останнє число звітного місяця.

Подається до свого центру зайнятості за адресою суб’єкта господарювання не пізніше 3-го дня після закінчення звітної декади.

Наприклад, якщо за період з 01.07.11 р. по 10.07.11 р. підприємство приймало на роботу працівників, воно повинно заповнити форму й у строк не пізніше 13.07.11 р. подати її до центру зайнятості.

Якщо граничний строк припадає на вихідний день, форма подається у найближчий за ним робочий день (ч. 5 ст. 254 ЦКУ).

У разі відсутності прийнятих працівників протягом звітної декади форма не подається.

Відповідальність. Згідно зі ст. 38 Закону № 1533 роботодавець несе відповідальність за несвоєчасне подання або неподання відомостей, установлених цим Законом. Як ми вже зазначали, подання до центру зайнятості відомостей про прийняття на роботу працівників (такими відомостями і є наша форма № 5-ПН) є обов’язком роботодавця. Таким чином, за їх несвоєчасне подання або неподання настає відповідальність.

Яка ж це відповідальність? Адміністративна — накладення на посадових осіб та фізичних осіб, які використовують найману працю, штрафу згідно зі ст. 1653 КУпАП від 136 грн. до 255 грн. Якщо протягом року повторно буде таке саме порушення, за яке вже застосовувався штраф, новий його розмір становитиме від 170 грн. до 340 грн.

Наочний приклад заповнення ф. № 5-ПН наведено на рис. 4 (с. 34).

Підсумовуючи викладене для наочності наведемо порядок подання цих форм та відповідальність за неподання (див. таблицю на с. 32) та приклади заповнення форм. В інструкціях детально описане заповнення даних форм (див. додаток «Документи» на с. 24).

До речі, на всіх формах повинні бути підпис керівника (підприємця) та печатка. Якщо у підприємця її немає, то подавати він її має у «безпечатній» формі.

 

Правила подання звітності, пов’язаної з прийняттям та звільненням працівників, та відповідальність

Форма звіту

Правила подання

Відповідальність

куди подається

умови, за яких
подається

термін подання

порушення

розмір штрафу,
підства

Форма № 3-ПН

До центру зайнятості за своїм місцезнаходженням

Поява вакансії

Не визначено. Рекомендуємо — після появи вакансії

Не передбачено

Форма № 4-ПН (план)

Планується вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП

За 2 місяці до дати
вивільнення

Неподання або порушення сроків подання

Штраф у розмірі
річної заробітної плати за кожного вивільненого
працівника

Форма № 4-ПН (факт)

Здійснене фактичне вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП

Протягом 10 днів після
вивільнення

Форма № 5-ПН

Прийняття на роботу працівників

Не пізніше 3-го дня після закінчення звітної декади (з 1 по 10 число; з 11 по 20 число; з 21 по останній день місяця)

Несвоєчасне подання або неподання

Штраф від 136 до 255 грн. (при повторному вчиненні протягом року — від 170 до 340 грн.)

 

Документи і скорочення статті

ЦКУ — Цивільний Кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV.

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

Закон про зайнятість — Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 p. № 803-ХII.

Закон № 1533 — Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

Наказ № 420 — наказ Мінпраці «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення» від 19.12.05 р. № 420.

Інструкція за ф. № 3-ПН — Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій», затверджена наказом Мінпраці від 19.12.05 р. № 420 (див. додаток «Документи» цього номера).

Інструкція за ф. № 4-ПН (план) — Інструкція щодо заповнення форми звітності «Звіт про заплановане звільнення працівників», затверджена наказом Мінпраці від 19.12.05 р. № 420 (див. додаток «Документи» цього номера).

Інструкція за ф. № 4-ПН (факт) — Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне звільнення працівників», затверджена наказом Мінпраці від 19.12.05 р. № 420 (див. додаток «Документи» цього номера).

Інструкція за ф. № 5-ПН — Інструкція щодо заповнення форми звітності № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників», затверджена наказом Мінпраці від 19.12.05 р. № 420 (див. додаток «Документи» цього номера).

Положення № 47 — Положення про державну службу зайнятості, затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР від 24.06.91 р. № 47.

Порядок № 1 — Порядок надання роботодацю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затверджений наказом Мінпраці від 10.01.01 р. № 1.

Порядок № 82 — Порядок та строки надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем, затверджений наказом Мінпраці від 25.02.08 р. № 82.

Порядок № 94 — Порядок фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи, затверджений постановою правління ФБ від 29.01.09 р. № 94.

Постанова № 7/61 — постанова ВГСУ від 19.10.04 р. у справі № 7/61.

ФБ — Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

49337.GIF

Рис. 1. Фрагмент заповнення форми № 3-ПН

 

49338.GIF

Рис. 2. Фрагмент заповнення форми № 4-ПН (план)

 

49339.GIF

Рис. 3. Фрагмент заповнення форми № 4-ПН (факт)

 

49340.GIF

Рис. 4. Фрагмент заповнення форми № 5-ПН 

Августа 2, 2011
 
Просмотров: 10452 Сообщений на форуме:

оценить

Возврат к спискуПредыдущий год Предыдущий месяц Апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Список обновленных тем пуст.