14.10.14

Оплата праці та трудові відносини в ДЮСШ

У сьогоднішньому номері газети «Бюджетна бухгалтерія» опубліковано низку листів Мінмолодьспорту, присвячених питанням оплати праці та становлення трудових відносин із працівниками дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі — ДЮСШ). У цій консультації розглянемо їх детальніше.


Хто має право на надбавку за особистий внесок у навчально-тренувальний процес

Пунктом 5 додатка 7 до наказу № 2097 передбачена надбавка за особистий внесок для забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу підготовки висококваліфікованих спортсменів до складу національних збірних команд України (далі — надбавка за особистий внесок).
Таку виплату встановлюють керівникам, їх заступникам, фахівцям, службовцям спортивних шкіл усіх типів, навчальних спортивних закладів на період перебування спортсменів у складі збірних команд України в розмірі до 50 % посадового окладу.
Нагадаємо: свого часу Мінсім’ямолодьспорту підкреслило: надбавка за особистий внесок має обов’язковий характер. Вона встановлюється наказом керівника спортшколи на період перебування відповідних спортсменів у складі збірних команді, відповідно, підлягає включенню до структури видатків на оплату праці під час формування проекту кошторису на плановий рік (див. лист від 16.03.2011 р. № 7.1/1809, опублікований у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 43).
Надбавка за особистий внесок може бути встановлена таким категоріям працівників: керівники, їх заступники, фахівці та службовці. Рекомендуємо при визначенні працівників, які потрапляють під ці категорії, керуватися Класифікатором професійі Довідником № 336. Зупинимося на тих, які розглянуті в листах Мінмолодьспорту.
Керівник спортзакладу та його заступники. Такі працівники прямо зазначені в п. 5 додатка 7 до наказу № 2097, тому сумнівів у правомірності встановлення їм надбавки за особистий внесок бути не може. Але важливо пам’ятати таке: згідно з абз. 2 п. 3 наказу № 2097 надбавки керівнику закладу та його заступникам установлюють за рішенням вищої за рівнем організації. Виплата такої надбавки без відповідного погодження є порушенням. На це звернуло увагу Мінмолодьспорту в листі від 17.06.2013 р. № 1/1052, опублікованому на с. 19 цього номера.
Отже, якщо таке порушення виявлять представники Держфінінспекції під час перевірки, кошти, витрачені на виплату надбавки, визнають незаконними витратами, і їх потрібно буде повернути до бюджету.
Головний бухгалтер. Мінмолодьспорту, як виплива є з листа від 17.06.2013 р. № 1/1052, опублікованого на с. 19 цього номера, поняття «керівники» розглядає в широкому розумінні — це не тільки керівники закладів, але й керівники структурних підрозділів. Тому надбавка за особистий внесок може бути встановлена головному бухгалтеру, який є керівником структурного підрозділу, — бухгалтерської служби. Тут чіплятися ні до чого, адже Класифікатором професій і Довідником № 336 посаду головного бухгалтера віднесено до професійної групи «керівники».
Працівники бухгалтерії, які належать до фахівців, також мають право на надбавку за особистий внесок.
Секретар. Працівник, який обіймає таку посаду, належить до технічних службовців. Отже, йому також може бути встановлена надбавка за особистий внесок.
Утім, усе-таки будьте уважними, адже таку надбавку встановлюють за особистий внесок для забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу. Отже, виплачувати всім підряд її не варто. Критерії, за якими працівникам установлюватимуть надбавку, обов’язково мають бути обумовлені в колективному договорі (положенні про оплату праці). При цьому особистий внесок працівників для забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу має бути підтверджено документально. Саме це і буде підставою для встановлення надбавки та визначення її конкретного розміру. В іншому разі фахівці Держфінінспекції вважатимуть її встановлення необґрунтованим.
Прибиральник та слюсар-ремонтник. На працівників, які обіймають посади робітників, зокрема прибиральників службових приміщень, територій, а також слюсарів-ремонтників, дія п. 5 додатка 7 до наказу № 2097 не поширюється.
Медичні працівники. Згідно з Довідником № 117 сестра медична (у тому числі з масажу) належить до фахівців. Але оскільки умови оплати праці такого працівника визначаються іншим документом, Мінмолодьспорту не бачить підстав для встановлення надбавки за особистий внесок (див. лист від 22.10.2012 р. № 6.3/6695 на с. 21 цього номера). Це ж стосується і працівників, які обіймають посади лікарів.

Увага! Надбавку за особистий внесок установлюють незалежно від інших доплат і надбавок. 

Наприклад, працівникам спортзакладу можуть бути одночасно встановлені надбавка за особистий внесок та надбавка за складність і напруженість у роботі. Не проти цього і Мінмолодьспорту (див. лист від 22.10.2012 р. № 6.3/6695 на с. 21 цього номера). Нагадаємо, що надбавку за складність і напруженість у роботі виплачують на підставі абз. 4 п.п. «а» п.п. 3 п. 2 наказу № 2097 за рішенням керівника в межах фонду оплати праці.

Чи є право на надбавку за спортивне звання «Гросмейстер»

Підпунктом «в» п.п. 3 п. 2 наказу № 2097 передбачено встановлення надбавок за наявність спортивного звання:
— «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — у розмірі 20 %;
— «майстер спорту міжнародного класу» — 15 %;
— «майстер спорту» — 10 % посадового окладу (ставки зар плати).

Важливо! Надбавки за спортивне звання встановлюють працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним спортивним званням. Відповідність спортивного звання профілю діяльності працівника визначає керівник закладу. 

Але до якого спортивного звання віднести гросмейстера? Раніше в цьому питанні дійсно не було ясності.
Так, п. 2.1 Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспорту від 07.04.2006 р. № 1088
(далі — Положення № 1088), було встановлено, що в Україні надаються такі спортивні звання:
— «Заслужений тренер України»;
— «Заслужений майстер спорту України»;
— «Майстер спорту України міжнародного класу»;
— «Гросмейстер України» — для шахів, шашок і го.
Інакше кажучи, на той момент із Положення № 1088 випливало, що гросмейстер — окреме спортивне звання, про яке в п.п. «в» п.п. 3 п. 2 наказу № 2097 не йдеться. У листі від 22.10.2012 р. № 6.3/6695, опублікованому на с. 21 цього номера, Мінмолодьспорту зазначало, що гросмейстер — це майстер спорту України міжнародного класу, і тому за таке звання встановлюють надбавку в розмірі 15 % посадового окладу. З одного боку, кому, як не Мінмолодьспорту, видніше, адже саме воно надає відповідні звання. Але все-таки, погодьтеся, чіплятися було до чого.
05.02.2013 р. Положення № 1088 втратило чинність у зв’язку з прийняттям нового Положення про Єдину спортивну класифікацію України,  затвердженого наказом МОНМС від 13.12.2012 р. № 1413. Але і цей документ питання, що розглядається, не вирішив.
І тільки з прийняттям Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 11.10.2013 р. № 582, яке набрало чинності 22.11.2013 р., у цьому питанні можна поставити крапку. Цим документом встановлено, що в Україні надають, зокрема, спортивне звання «майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України — для шахів, шашок)».
Таким чином, тепер чітко встановлено, що гросмейстер — це майстер спорту України міжнародного класу. Тому працівнику спортзакладу за наявність такого звання виплачують надбавку в розмірі 15 % посадового окладу (за умови, що його діяльність за профілем збігається з наявним спортивним званням).

Старший викладач: нюанси введення до штатного розпису і підвищення посадового окладу

Цьому питанню присвячено лист Мінмолодьспорту від 01.11.2013 р. № 5.5/3719, опублікований на с. 20 цього номера. Але одразу зазначимо, що з роз’ясненнями, які в ньому наведені, ми не зовсім згодні. Вважаємо, що в цьому питанні на сьогодні в законодавстві немає зрозумілості. Пояснимо.
Згідно з Типовими штатами № 37 посада старшого тренера-викладача вводиться на 1 спортивне відділення, якщо під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів.
Така ж норма передбачена п. 49 Положення № 993, де зазначено: у спортивній школі може бути введена для кожного відділення посада старшого тренера-викладача в разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренеромвикладачем.
Мінмолодьспорту вважає, що старшим тренером-викладачем призначається особа з числа тренерів-викладачів, які працюють у спортивній школі, і додаткова ставка старшого тренера-викладача не вводиться.
Але така позиція, по-перше, суперечить Типовим штатам № 37 і п. 49 Положення № 993, які говорять про те, що у спортивній школі має бути введена саме посада старшого тренера-викладача. По-друге, ставить під сумнів установлення працівнику підвищення посадового окладу, передбаченого п. 4 додатка 6 до наказу № 2097. Згідно з цією нормою тренерам-викладачам, які обіймають посаду старшого тренера-викладача у спортивних школах усіх типів, навчальних спортивних закладах, ставки зар плати підвищуються на 15 % без урахування інших підвищень.
Тому вважаємо, що до штатного розпису спортшколи має бути введена саме посада старшого тренера-викладача (за рахунок однієї посади тренера-викладача, а не додатково). Така посада є похідною від посади тренера-викладача, і в умовах оплати праці, визначених наказом № 2097, окремий тарифний розряд для неї не передбачено.
Тому в тарифікаційному списку біля посади такого тренера-викладача проставляється відмітка «старший» і, відповідно, у графі «підвищення» зазначається відповідна сума підвищення за виконання його обов’язків. Сума підвищення враховується у фонді заробітної плати працівників школи. Вважаємо за доцільне й у штатному розписі посаду старшого тренера-викладача вказувати окремим рядком, оскільки це вже інша посада.
Наступне питання, яке потрібно вирішити, — як установити підвищення до посадового окладу старшого тренера-викладача, якщо його навчально-тренувальна робота становить понад 24 години на тиждень.
Дійсно, особа, яка обіймає посаду тренера-викладача (у тому числі і старшого) може виконувати навчально-тренувальну роботу не тільки в обсязі 24 години на тиждень, але і 18, 20, 28, 30, 32 і так далі години. Фактичний обсяг такої роботи залежить від наявності у тренера-викладача загальної кількості груп та встановленого для кожного етапу підготовки (групи) щотижневого режиму (годин).
У листі від 01.11.2013 р. № 5.5/3719 Мінмолодьспорту зазначило: підвищення ставки зар плати для старшого тренера-викладача на 15 % розраховується на фактичний обсяг навантаження в годинах для виконання навчально-тренувальної роботи (колонка 14 тарифікаційного списку).
Але ми все ж ще раз уточнимо цей момент у Мінмолодьспорту з урахуванням того, що до штатного розпису має бути введена саме посада старшого тренера-викладача.

Слюсар з ремонту спортінвентарю: вводимо до штатного розпису й установлюємо посадовий оклад

30.08.2013 р. набрали чинності Типові штати № 37. Цим документом приписано посади слюсарів-ремонтників вводити до штатного розпису ДЮСШ залежно від відповідної кількості одиниць спортивного інвентарю, який вони ремонтуватимуть. Проте власне порядок введення цих посад прописано нечітко. Наприклад, 1 штатна одиниця посади слюсаря-ремонтника (для ремонту велосипедів) вводиться в ДЮСШ, у структурі яких є спортивні відділення зі спеціалізацією велосипедного спорту, за наявності 10 і більше велосипедів, але не більше 2 штатних одиниць.

Виникає запитання: якщо 1 штатна одиниця посади слюсаря-ремонтника вводиться за наявності 10 і більше велосипедів, то коли ж ДЮСШ має можливість ввести 2 штатні одиниці посади?
На це запитання Мінмолодьспорту надало відповідь у листі від 16.12.2013 р. № 5.5/4782, опублікованому на с. 21 цього номера. Так, фахівці цього Міністерства вважають, що конкретну кількість посад слюсаря-ремонтника повинен визначити керівник ДЮСШ у межах максимальної їх кількості (2 штатні одиниці) та за наявності кош тів на їх утримання. Наприклад, якщо кількість велосипедів у ДЮСШ становить 20 шт., то до штатного розпису може бути введена як 1 штатна одиниця посади слюсаря-ремонтника, так і 1,5 або 2 штатні одиниці. Головне, щоб у такій кількості працівників була об’єктивна потреба і дозволяв фонд оплати праці.
Але на наш погляд, не зайвим буде внести зміни до Типових штатів № 37, прибравши таке неоднозначне формулювання.
Що стосується встановлення посадового окладу слюсарю-ремонтнику, то для такої посади наказом № 2097 умови оплати праці не визначені. Як же бути?
У такому разі слід звернутися до загальної для всіх бюджетних установ постанови № 1298. При цьому для працівників зі складною назвою посади, на думку фахівців Мінмолодьспорту, тарифний розряд установлюють згідно з першою частиною посади (див. лист від 12.11.2013 р. № Т-520/5.5, опублікований у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 47). Так, розд. 3 додатка 4 до постанови № 1298 установлено, що працівникам, які обіймають посаду слюсаря, може бути встановлено 2 — 5-й тарифні розряди.

Таким чином, слюсарю-ремонтнику велосипедів установлюють 2 — 5-й тарифні розряди. Конкретний тарифний розряд визначає керівник залежно від кваліфікації та стажу роботи.

Нормативні документи

Положення № 993 — Положення про дитячоюнацьку спортивну школу, затверджене постановою КМУ від 05.11.2008 р. № 993.
Постанова № 1298 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.
Типові штати № 37 — Типові штатні нормативи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затверджені наказом Мінмолодьспорту від 30.07.2013 р. № 37.
Наказ № 2097 — наказ Мінсім’ямолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097.
Класифікатор професій — Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.
Довідник № 336 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.
Довідник № 117 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117.

Газета «Бюджетна бухгалтерія»


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це

Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі