15439 0

Облік операцій з грошовими коштами

Блоки типових бухгалтерських проводок для бюджетних установ. Облік операцій з грошовими коштами.
N з/п  Зміст операції  Кореспонденція субрахунків
за дебетом  за кредитом 
1 2 3 4
3. Облік операцій з грошовими коштами
3,1 Отримання асигнувань із загального фонду 311, 321  701 - 702 
3,2 Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень)  316, 326  713
3,3 Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня  701, 702, 713  311, 312, 316, 321, 322, 326 
3,4 Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у звітному році  701, 702, 713  311, 312, 316, 321, 322, 326 
3,5 Надходження на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки установи сум, що відносяться до плати за надані послуги, оренду та реалізацію майна відповідно до законодавства 313, 323  364, 674, 633 
3,6 Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у т. ч. надходження у натуральній формі)  301, 302, 314, 318, 324  712
3,7 Витрачання спонсорських та благодійних внесків  364, 675  314, 318, 324 
3,8 Перерахування частини отриманих доходів відповідно до законодавства установі нижчого рівня  711, 712  313, 314, 318, 323, 324 
3,9 Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо:     
шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством 364 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326 
після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг  675 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326 
3,1 Перерахування до Державного бюджету України податків і зборів відповідно до законодавства  641, 642  311, 313, 321, 323 
3,11 Рядок виключено    
       
3,11 Оприбуткування бланків суворої звітності, вартість бланків (без ПДВ) 331 311, 313, 321, 323, 364, 675
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту 801, 802, 811 311, 313, 321, 323, 364, 675
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту 641 311, 313, 321, 323, 364, 675
Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 08    
3,12 Видача в підзвіт бланків суворої звітності  362 331
3,13 Списання витрачених бланків суворої звітності на підставі акта  801, 802, 811  331, 362 
Водночас проводиться списання з позабалансового рахунку 08    
3,14 Отримання в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунків за прибутковими касовими ордерами  301, 302  311, 313 - 316, 318, 319, 321, 323 - 326, 328 
3,15 Видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють  362, 652, 661, 662, 671, 672  301
3,16 Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми  221, 231 - 236, 238, 239, 331, 801, 802, 811 - 813, 823  362
3,17 Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи  301, 302  362
3,18 Віднесення на рахунок винних осіб виявлених нестач грошових коштів у касі установи  363 301, 302 
3,19 Надходження сум у касу, на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки установи на погашення нестач, завданих збитків тощо  301, 302, 311, 313, 321, 323  363
3,2 Надходження коштів за харчування працівників за місцем роботи, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах  301, 313, 323  364, 674 
3,21 Надходження в касу плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків  301 364, 801, 802, 811 - 813 
3,22 Зарахування сум на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки та інші рахунки коштів, які надійшли в касу установи  313 - 316, 318, 319, 321 323 - 326, 328 301, 302 
3,23 Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків  311, 321, 313, 323  301, 364 
3,24 Зарахування коштів на депозитний рахунок  315, 325  672
3,25 Повернення коштів з депозитного рахунку  672 315, 325 
3,26 Надходження на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки установи коштів, отриманих від реалізації необоротних активів (крім майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, макулатуру, дорогоцінні метали (у т. ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи 313, 323 364, 675
3,27 Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти  364 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 
3,28 Проведення розрахунків з установою банку із придбання іноземної валюти:     
зарахована іноземна валюта  318 364
списана вартість послуги за придбання валюти  801, 802, 364
811 - 813 
3,29 Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахований установою для придбання іноземної валюти  311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326  364
 3.30  Отримана в касу готівка в іноземній валюті  302 318
 3.31  Видано під звіт іноземну валюту  362 302
 3.32  Проведений розрахунок за підзвітну суму:     
прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу)  801, 802, 362
811 - 813 
повернення невикористаної частини авансу в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу)  302 362
відшкодовані перевитрати понад виданий аванс (за курсом на день погашення заборгованості, але не пізніше терміну, визначеного для звітування за відрядження)  362 302
       
       
3,33 Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (у касі):    
при збільшенні курсу 318, 302 741
при зменшенні курсу 831 318, 302
3,34 Переоцінка зобов'язань, узятих в іноземній валюті:    
при збільшенні курсу 831 675
при зменшенні курсу 675 741
3,35 Перерахована валюта для надання послуг, виконання робіт тощо  364 318
3,36 Списано на фактичні видатки, отримані послуги, виконані роботи (за курсом перерахування авансу)  801, 802, 811 - 813  364
3,37 Оприбуткування поточних фінансових інвестицій при їх першому визнанні відповідно до законодавства 371 422
3,38 Придбання поточних фінансових інвестицій 371 311 - 328
Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях 801 - 813 422
3,39 Вибуття поточних фінансових інвестицій  422 371
3,4 Погашення кредиторської заборгованості загального фонду, яка утворилася в минулих роках за рахунок власних надходжень бюджетних установ:  
- коригування результату виконання кошторису за загальним фондом 631, 635, 641, 642, 675 431
- відображення фактичних видатків спеціального фонду 811 631, 635, 641, 642, 675
- перерахування коштів 631, 635, 641, 642, 675 323
3,41 Погашення кредиторської заборгованості загального фонду, яка утворилася в минулих роках іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі):  
- коригування результату виконання кошторису за загальним фондом 631, 635, 675 431
- відображення фактичних видатків спеціального фонду, розрахунки за якими будуть здійснені фінансовими казначейськими векселями 813 631, 635, 675
- індосація фінансових казначейських векселів 631, 635, 675 326
3,42 Зарахування коштів, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 327 673
3,43 Розподіл (перерахування) коштів, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 673 327
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі (0)