0 0

Облік операцій з виробництва продукції

Облік операцій з виробництва продукції. Блоки типових бухгалтерських проводок для бюджетних установ.
N з/п  Зміст операції  Кореспонденція субрахунків
за дебетом  за кредитом 
1 2 3 4
8. Облік операцій при виробництві продукції 
8,1 Оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва на склад  241, 251  821, 822 
8,2 Нарахування суми надходжень від реалізації виробів і продукції  364, 633 721, 722
8,3 Надходження коштів від реалізації виробів і продукції  313, 323 364, 633
8,4 Відображення собівартості реалізованих готових виробів і продукції підсобних господарств  721, 722  241, 251 
8,5 Оприбуткування продукції підсобних господарств для потреб установи  232, 239  241, 251 
8,6 Видача зі складу матеріалів тривалого використання науковими підрозділами для виконання науково-дослідних робіт або майстернями для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей і пам'ятників архітектури  118 231
Водночас проводиться другий запис  801, 802, 401
811 - 813 
8,7 Оприбуткування спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт (сума без ПДВ)  203 313, 323, 351, 364, 631 - 635, 675 
Сума ПДВ:     
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту  823 313, 323, 351, 364, 631 - 635, 675 
якщо ПДВ включено до податкового кредиту  641 313, 323, 351, 364, 631 - 635, 675 
8,8 Передача спеціального обладнання зі складу до наукового підрозділу для виконання робіт  823 203
Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 02     
8,9 Оприбуткування за ціною можливого використання спеціального обладнання, яке не повернуто замовнику після завершення теми і яке використовується як:     
основні засоби  104, 106 711
811 131, 401 
малоцінні та швидкозношувані предмети  221 711
811 411
матеріали  231, 234  711
Вартість цього обладнання списується з позабалансового рахунку 02     
8,1 Передача матеріалів і продуктів харчування в переробку  825 231 - 236, 238, 239 
8,11 Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і переробки  231 - 236, 238, 239  825
8,12 Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, які надійшли з переробки  221 825
Водночас проводиться другий запис  801, 811  411
8,13 Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи  313, 323  634
8,14 Надходження авансів від замовників на виконання науково-дослідних робіт  313, 323  351
8,15 Перерахування з поточного, реєстраційного рахунків організаціям за виконані ними замовлення для науково-дослідних і конструкторських робіт за тематикою загального фонду бюджету  632 311, 321 
8,16 Прийняття згідно з актом або іншими документами виготовлених приладів і виробів для науково-дослідних і конструкторських робіт  104, 221  632
Водночас проводиться другий запис  801, 802  401, 411 
8,17 Перерахування з поточного, спеціального реєстраційного рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для виконання окремих науково-дослідних і конструкторських робіт 635 313, 323 
8,18 Прийняття виконаних робіт від співвиконавців  823 635
8,19 Залік авансів, одержаних від замовників на науково-дослідні роботи відповідно до законодавства  351 634
8,2 Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт  634 723
8,21 Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт  821 - 823  301, 313, 323, 362, 635 
8,22 Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і виконання науково-дослідних робіт  821 - 823  201, 203, 231, 234, 235, 238, 239 
8,23 Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві  201, 203, 231, 234, 235, 238, 239  821 - 823 
8,24 Оплата наданих послуг із заготівлі і переробки матеріалів  825 301, 313, 323, 362, 364, 675 
8,25 Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів 202, 204 631
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 202, 204 631
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 641 631
8,26 Передача підрядним організаціям обладнання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво без ПДВ  631 202, 204 
8,27 Оплата зі спеціального рахунку замовника сум підряднику за закінченими етапами будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва  631 311, 313, 319, 321, 323 
8,28 Списання на підставі підтвердних документів сум виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт, змонтованого обладнання, проектно-вишукувальних робіт та інших витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів 801, 802, 811, 813  631
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі (0)