23961 0

Облік запасів

Блоки типових бухгалтерських проводок для бюджетних установ. Облік запасів.

N з/п

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

 

за дебетом

за кредитом

 

1

2

3

4

 

2. Облік запасів

 

2,1

Оприбуткування придбаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, тварин для відгодівлі тощо (вартість без податку на додану вартість):

 

 

 

у разі попередньої оплати

201 - 218, 231 - 239

362, 364

 
 

у разі сплати після їх отримання

201 - 218, 231 - 239

675

 

Сума податку на додану вартість з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування:

 

 

 

придбаних за рахунок коштів загального фонду

201 - 218, 231 - 239

362, 364, 675

 

придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

 

 

 

якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

201 - 218, 231 - 239

362, 364, 675

 

якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

362, 364, 675

 

2,2

Зарахування до складу первісної вартості запасів фактичних витрат з їх придбання за плату, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"

201 - 218, 231 - 239

362, 364, 675

 

2,3

Безоплатне отримання виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

261, 201 - 218, 231 - 239

683, 684

 

2,4

Вибуття виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування у випадках, передбачених законодавством, крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

801, 802, 811 - 813

261, 201 - 218, 231 - 236, 238, 239

 

Списання за розрахунком розподіленої величини транспортно-заготівельних витрат (у разі їх узагальнення на окремому субрахунку обліку запасів) згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"

801, 802,

201 - 218, 231 - 239

 

811 - 813

 

2,5

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми безоплатно переданих виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала) та списання використаних запасів (установою, що отримала)

683, 684

261, 201 - 218,

 

231 - 239

 

2,6

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала)

801, 802, 813

683, 684

 

2,7

Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги

231 - 236, 238, 239

364

 

2,8

Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених при інвентаризації

231 - 236, 238, 239

711

 

2,9

Списано суму, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації

831

201 - 218, 231 - 239

 

2,1

Списання виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів

801, 802, 811 - 813, 431, 432, 683, 684

261, 201, 204, 205, 231 - 236, 238, 239

 

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині

 

 

 

витрат на відновлення (придбання)

363

711

 

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

 

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

 

 

 

2,11

Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів:

 

 

 

у разі попередньої оплати

221 - 222

362, 364

 

у разі оплати після їх отримання

221 - 222

675

 

Водночас проводиться другий запис

801, 802, 811 - 813

411

 

Відображення сум витрат, що включаються до складу первісної вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"

221 - 222

362, 364, 675

 

Водночас проводиться другий запис

801, 802, 811 - 813

411

 

Сума податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

362, 364, 675

 

2,12

Безоплатне отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

221 - 222

411

 

2,13

Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога

221 - 222

364

 

Водночас проводиться другий запис

812

411

 

2,14

Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів

411

221

 

2,15

Оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації

221 - 222,

711

 

811

411

 

2,16

Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що не передані в експлуатацію та не використовуються установою

411

221, 222

 

На суму коштів від реалізації проводиться запис

364, 675

711

 

2,17

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними

411

221, 222

 

2,18

Списання запасів, придбаних у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством

431, 432

201 - 205, 211 - 218, 231, 234, 235, 238, 239

 

2,19

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

231, 234, 235, 238, 239

711

 

2,2

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених при інвентаризації нестач і втрат

411

221

 

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:

 

 

 

витрат на відновлення (придбання)

363

711

 

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

 

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

 

 

 

2,21

Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю

211

822

 

2,22

Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі

822

211, 212

 

2,23

Оприбуткування м'ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами

251

211 - 218

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі (0)