Сторінка 1 з 1

Re: Педагогічний стаж

Додано: 02 лютого 2017, 15:34
Володимир Будз
Бохенко Ольга писав:Підкажіть, будь ласка, чи маю я право на виплату по вислузі років. Є раніше зароблених 2 роки педагогічного стажу. Потім 2 роки перерви, ніде не працювала. Зараз працюю в школі знову майже 3 роки. Разом близько 5 років виходить. Виплату за вислугою років мені не роблять, пояснюючи це тим, що стаж, який був перерваний, уже не вважається педагогічним. Чи правомірно це? У Законі написано"сумарна кількість років"... Буду дуже вдячна за відповідь.
Так, дійсно, стаж роботи за спеціальністю особам, яким вста­новлюється надбавка за вислугу років, обчислюється сумарно за час роботи на всіх посадах, робота на яких зараховується до "надбавочного" стажу.  Проте у вашому питанні більш важливим є те на яких посадах ви працювали (працюєте). До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 (далі – Перелік № 963), а також:

- час роботи на посаді старшого піонервожатого у період до 01.04.91 р.;
- час роботи на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки у період до 01.09.94 р.;
- час, протягом якого виконувалися обов'язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;
- час роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків;
- час роботи у спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;
- час перебування громадян України на військовій службі;
- час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України;
- час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних - закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг;
- час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (ч. 3 і ч. 6 ст. 179 Кодексу законів про працю України).

Re: Педагогічний стаж

Додано: 19 листопада 2017, 22:34
Олексій
Підкажіть, будь ласка. Викладач працював в музичній школі з погодинною оплатою праці. В трудову книжку внесено запис про те що викладач прийнятий на роботу з погодинною оплатою праці за рахунок позабюджетних коштів. Цей викладач ніде в даний період не працювавкрім музичної школи. За навчальний рік викладач вичитав 120 годин. Чи зараховується цей період до педагогічного стажу викладача для виплати надбавки за вислугу років?

Re: Педагогічний стаж

Додано: 12 квітня 2018, 17:48
aya
подскажите пожалуйста, а какой тарифный разряд вы установили руководителю допризывной подготовки