Сторінка 1 з 1

Щодо активізації проведення земельних торгів

Додано: 06 травня 2015, 10:05
Брусенцова Яна
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомляє про оприлюднення з 30 квітня 2015 року проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів”.

Зауваження та пропозиції надсилати до 01 червня 2015 року за адресою: вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03680, або за електронною адресою: 22_rynok@dazru.gov.ua.

Проект акта розроблено з метою:
забезпечення активізації проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) в частині залучення до підготовки лотів до продажу та їх продаж на земельних торгах небюджетних коштів (за рахунок виконавців земельних торгів з наступним відшкодуванням цих витрат переможцем земельних торгів);
вдосконалення норм законодавства України в частині продажу на земельних торгах прав користування земельними ділянками державної та комунальної власності.


Для розуміння того, що пропонується в законопроекті, наводимо пояснювальну записку до нього.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих України
щодо активізації проведення земельних торгів”


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих України щодо активізації проведення земельних торгів” (далі – проект Закону) зумовлено необхідністю активізації проведення земельних торгів, спрощення і здешевлення процедури підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також необхідністю наповнення Державного бюджету України.

Недостатній рівень проведення земельних торгів пов’язаний з відсутністю відповідних коштів у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (особливо сільських та селищних радах) на підготовку лотів до продажу на земельних торгах та оплату послуг виконавцю земельних торгів.

Одним із напрямів вирішення зазначеного питання є фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної, комунальної, приватної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах за рахунок коштів виконавця земельних торгів.

Абзацом другим частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України передбачено можливість фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок або прав на них на земельних торгах за рахунок виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

Проте згідно з частиною п’ятою статті 135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів.

Відповідно до частини першої статті 137 Земельного кодексу України організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот, зазначені у частині четвертій статті 136 цього Кодексу.

Згідно з частиною четвертою статті 136 Земельного кодексу України визначення виконавця земельних торгів, дати та місця їх проведення є завершальним етапом підготовки лотів до проведення земельних торгів.

Отже, відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 136 Земельного кодексу України визначити виконавця земельних торгів та укласти угоду стосовно проведення земельних торгів між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів про їх проведення можливо лише після підготовки відповідної землевпорядної документації, реєстрації земельних ділянок та прав на них, проведення експертної грошової оцінки та встановлення стартової ціни земельної ділянки та прав на неї (емфітевзису, суперфіцію) і стартового розміру річної орендної плати.

Таким чином, застосування норми щодо фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок або прав на них на земельних торгах за рахунок виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота неповною мірою законодавчо врегульовано.

Проектом Закону пропонується з метою забезпечення відкритості та прозорості набуття прав на земельні ділянки запровадити продаж на електронних торгах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

Важливою складовою формування та функціонування ринку земель у частині продажу земельних ділянок та прав на них є надходження до Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Чинною редакцією глави 21 Земельного кодексу України до об’єктів земельних торгів включено ставку орендної плати в разі продажу права оренди на земельну ділянку, тобто здійснюється торг за річну орендну плату. За результатами земельних торгів, згідно з вимогами частини першої статті 135 Земельного кодексу України, укладається договір оренди земельної ділянки, кошти від використання якої надходять до місцевих бюджетів.

Зазначений аспект не відповідає частині першій статті 127 та частині другій статті 135 Земельного кодексу України, якими визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) громадянам, юридичним особам та іноземним державам, у тому числі на конкурентних засадах.

Пунктом 56 статті 29 Бюджетного кодексу України визначено, що до доходів загального фонду Державного бюджету України належать кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності після розмежування земель державної та комунальної власності.

З 1 січня 2013 року відповідно до пункту 7 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності” землі державної та комунальної власності в Україні вважаються розмежованими.

У разі продажу прав на земельні ділянки переможцем земельних торгів укладається договір купівлі-продажу права на земельну ділянку та договір користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) земельною ділянкою.

Кошти від продажу прав на земельні ділянки державної власності надходять до Державного бюджету України, кошти за користування земельними ділянками – до місцевих бюджетів.

Запровадження норми щодо продажу прав на земельні ділянки узгоджує норми Бюджетного кодексу України та Земельного кодексу України в частині продажу прав на земельні ділянки державної власності та надходження коштів до Державного бюджету України.

Проектом Закону частково упорядковується інфраструктура ринку земель шляхом передачі функцій з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них, а також земельних ділянок сільськогосподарського призначення, у процесі звернення стягнення на майно боржника державним підприємствам, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин.

Досвід формування ринку земель в країнах Європи свідчить про успішне функціонування відповідних державних установ. Про це свідчить досвід роботи таких спеціалізованих установ, як Bodenverwertungs- und -verwaltungsGmbH (BVVG) у ФРН, Société d'aménagementfoncieretd'établissementrural (SAFER) у Франції, MagyarNemzetiVagyonkezelő Zrt. (до її складу увійшов національний земельний фонд – NemzetiFöldalapkezelő Szervezet) в Угорщині тощо. У Польщі земельними ресурсами займається Агентство сільськогосподарської власності, у Румунії – Державне агентство власності, у Словаччині та Чехії – Державні земельні фонди.

Передача функцій з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них, а також земельних ділянок сільськогосподарського призначення, у процесі звернення стягнення на майно боржника державним підприємствам створює підґрунтя для реалізації державою статті 14 Конституції України, а саме що “земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави”.

Проектом Закону пропонується спростити фінансове навантаження учасників земельних торгів шляхом скасування внесення реєстраційного внеску, залишивши лише внесення учасником торгів гарантійного внеску.

Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 2 березня 2015 року № 222 внесено зміни в частині скасування ліцензій на проведення земельних торгів. Проте законодавством не врегульовано питання стосовно статусу виконавця земельних торгів.

З метою врегулювання зазначеного питання та уникнення здійснення процедури продажу земельних ділянок будь-якою юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка може навіть не мати відношення до сфери земельних відносин проектом Закону пропонується визначити, що виконавцем земельних торгів є суб’єкт господарювання, який має у своєму складі аукціоністів (ліцитаторів), які отримали кваліфікаційні сертифікати та внесені до Державного реєстру аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів, та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення.

Проектом Закону вносяться зміни до Закону України “Про оцінку земель” в частині запровадження сертифікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та законодавчо визначається порядок ведення державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 2 березня 2015 року № 222 відмінено ліцензування землеоціночних робіт та проведення земельних торгів. Зазначеним Законом внесено зміни до статті 6 Закону України “Про оцінку земель” в частині відміни ліцензій на проведення землеоціночних робіт для юридичних осіб, в той же час залишена норма щодо ліцензування землеоціночних робіт для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

Зазначена норма позбавляє фізичних осіб-субۥєктів підприємницької діяльності ринку надання послуг в сфері землеоціночної діяльності, що порушує статтю 43 Конституції України в частині можливості заробляти собі на життя працею, яку громадяни вільно обирають або на яку вільно погоджуються. Проектом Закону врегульовується зазначене питання.

Формування ринку земель з врахуванням вищезазначених аспектів створює умови для активізації земельних торгів та переходу на вищий щабель в сфері земельних відносин.

З проектом можна ознайомитися за посиланням: http://land.gov.ua/zakonotvorcha-diialn ... rmativeact

Re: Щодо активізації проведення земельних торгів

Додано: 03 жовтня 2016, 13:23
Татуана
Підкажіть, які проводки по оплаті послуг з підготовки лоту для продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності, платник ОМС, далі переможець торгів буде відшкодовувати сплачені суми.