Сторінка 1 з 1

Щодо реєстрації земельної ділянки

Додано: 21 травня 2015, 16:09
Брусенцова Яна
Держгеокадастр також надав Роз’яснення щодо порядку державної реєстрації земельних ділянок, право на які посвідчено державним актом та яким не присвоєно кадастрові номери, у разі успадкування таких земельних ділянок (28 квітня 2015 р.)

Це роз'яснення може стати в нагоді органам місцевого самоврядування з метою надання допомоги громадянам, які часто звертаються до них для отримання допомоги щодо питань в сфері земельних відносин.

В роз'ясненні пояснюється, що...

Главою 84 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) встановлено загальні засади спадкування.

Так, нормами спадкового права регулюються суспільні відносини правонаступництва, тобто наступництва одних суб'єктів (спадкоємців) в правах та обов'язках фізичної особи, яка померла (спадкодавця). Об'єктом спадкового наступництва є спадщина (спадкове майно, спадкова маса), тобто вся сукупність прав та обов'язків спадкодавця, в яких він перебував на момент своєї смерті і які за своєю правовою природою не є невіддільними від особи їх носія і здатні перейти до інших осіб (статті 1218, 1219 Кодексу).

Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою (стаття 1220 Кодексу). Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця (стаття 1121 Кодексу).

Відповідно до порядку спадкування права на земельну ділянку, затвердженого статтею 1225 Кодексу, право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового призначення.

На підставі вимог пункту 4.20 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту від 22.02.2012 № 296/5, видача свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку нотаріусом проводиться на підставі документів, оформлених відповідно до статті 19 Закону України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та витягу з Державного земельного кадастру.

Статтею 46 Закону України «Про нотаріат» передбачається, що нотаріуси або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, має право витребовувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

Згідно з пунктами 9, 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон), до 1 січня 2013 року державна реєстрація земельних ділянок, які передавалися у власність із земель державної чи комунальної власності, здійснювалася з видачею державного акта на право власності на земельну ділянку. Документ, яким було посвідчено право власності на земельну ділянку, виданий до набрання чинності цим Законом, є дійсним.

Водночас, відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону, земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.

У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

Частиною восьмою статті 24 Закону встановлено, що на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Відповідно до частини п’ятої статті 38 Закону на отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право, зокрема спадкоємці власника та користувача земельної ділянки або уповноважені ними особи.

Враховуючи викладене, після розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовником послуги з державної реєстрації земельної ділянки може бути особа, яка визначена у запиті нотаріуса як спадкоємець.