Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Аватар користувача
Брусенцова Яна
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 954
З нами з: 03 лютого 2014, 07:44
Регіон: Харків
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Брусенцова Яна »

Державною фінансовою інспекцією України було видано лист від 10.06.2014 р. № 25-14/677 "Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки".
Сподіваємося, він буде цікавий тим, хто ще не мав змоги з ним ознайомитися.

<...>
На виконання доручення Міністра фінансів України за дорученням Секретаріату Кабінету Міністрів України <...> Державна фінансова інспекція України розглянула звернення <...> щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки й висловлює свою позицію з порушених питань.
1. Питання списання бюджетними установами зношеної техніки регулюється, серед іншого, такими нормативно-правовими актами: законами України "Про управління об'єктами державної власності", "Про відходи", "Про металобрухт", Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 р. N 1314 (далі - Порядок N 1314), наказом Головного управління Державного казначейства України і Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. N 125/70 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання" <...>; про відходи, що містять дорогоцінні метали, - також постановою Уряду від 15.03.99 р. N 383 "Питання переробки брухту та відходів, що містять дорогоцінні метали", Інструкцією про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженою наказом Мінфіну від 06.04.98 р. N 84 (у редакції наказу Мінфіну від 28.11.2012 р. N 1230) <...> (далі - Інструкція N 1230).
Відповідно до абз. 1 п. 4 Порядку N 1314 списанню підлягає майно, яке не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам, установам або організаціям і щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільно), якщо таке майно морально або фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням, або пошкоджене в результаті аварії чи стихійного лиха і відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача. Згідно з абз. 3 п. 4 Порядку N 1314 морально застаріла комп'ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями.
Пунктом 9 Порядку N 1314 визначено, що для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб, а також для оформлення документів на списання майна створюється комісія зі списання майна, до компетенції якої згідно з п. 13 Порядку N 1314 віднесено в тому числі встановлення конкретних причин списання майна, можливостей використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню; здійснення контролю за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначення їх кількості, ваги та контроль за здаванням на склад і оприбутковуванням на відповідних балансових рахунках. При цьому відповідно до абз. 2 п. 7.10 Інструкції N 1230 вміст дорогоцінних металів у брухті та відходах може визначатися за паспортами, формулярами, етикетками чи іншими документами.
Згідно з п. 14 Порядку N 1314 за результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються: акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, акти технічного стану майна, що пропонується до списання, акти на списання майна, інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності)). Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб'єкта господарювання.
2. Щодо можливості ліквідувати комп'ютери власними силами. Згідно з ч. 1 ст. 8 Закону України "Про відходи" відходи є об'єктом права власності. Пунктами "д" і "є" ст. 17 Закону України "Про відходи" встановлено обов'язок забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки, здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передання їх іншим споживачам або підприємствам, установам і організаціям, які займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів.
Згідно з п. 7.5 Інструкції N 1230 забороняється знищувати, викидати, здавати у брухт кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали, без попереднього вилучення з них електрорадіоелементів, деталей, вузлів, блоків тощо із вмістом дорогоцінних металів з одночасним їх оприбуткуванням відповідно до законодавства України. Згідно з п. 7.7 Інструкції N 1230 підприємствам, установам та організаціям, що утримуються за рахунок державного бюджету, забороняються безоплатне передавання техніки, апаратури, приладів та інших виробів, які містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння і підлягають списанню, а також реалізація їх за цінами нижче вартості дорогоцінних металів (з урахуванням вартості переробки), що містяться в них. Відповідно до п. 7.9 Інструкції N 1230 за наявності централізованих пунктів збирання і демонтажу техніки, апаратури, приладів та інших виробів вони передаються до цих пунктів без демонтажу цілим комплектом.
3. Щодо підприємств, які займаються утилізацією комп'ютерної техніки. Відповідно до абз. 2 ст. 1 Закону України "Про металобрухт" металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність унаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів та їх сплавів. Згідно зі ст. 4 зазначеного Закону операції з металобрухтом (заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів) здійснюються тільки спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством. Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" збирання, облік і здавання відходів та брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які утворюються в процесі виробництва, здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форм власності в порядку, визначеному законодавством України. Збирання і первинна обробка відходів та брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння здійснюються суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.
Таким чином, власник металобрухту самостійно обирає підприємство для передання йому на утилізацію списаної комп'ютерної техніки з числа тих, що мають відповідні ліцензії на провадження таких видів діяльності.
Водночас інформуємо, що згідно зі ст. 22 Закону України "Про відходи", абз. 2 п. 1 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 р. N 452/2011, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері поводження з відходами є Мінприроди.
4. Щодо документів, які підтверджують факт утилізації. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 208 Цивільного кодексу України правочини між юридичними особами повинні здійснюватися у письмовій формі. Згідно з п. 7.12 Інструкції N 1230 брухт і відходи із вмістом дорогоцінних металів передаються на переробні підприємства на підставі договорів купівлі-продажу (реалізації) або на умовах давальницької сировини для виконання послуги переробки, укладених у письмовій формі.
Отже, передання комп'ютерної техніки на утилізацію підтверджується договором, укладеним із суб'єктом господарської діяльності, який має відповідну ліцензію, і документами, що свідчать про виконання договору.

Аватар користувача
ANNA6724
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 116
З нами з: 19 вересня 2014, 11:32
Регіон: Сумская область
Звідки: Сумы

Повідомлення ANNA6724 »

Це стосується і майна вартістю за одиницю до 5000 грн.?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1258
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 140 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Це стосується комп`ютерної техніки, яка є основним засобом, тобто вартість більше 2501 грн.

Аватар користувача
ANNA6724
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 116
З нами з: 19 вересня 2014, 11:32
Регіон: Сумская область
Звідки: Сумы

Повідомлення ANNA6724 »

Чи необхідно для списання комп"ютера акт перевірки технічного стану (дорогоцінні метали відсутні), виданий підприємством яке спеціалізується на ремонті комп"ютерів? Дякую

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1258
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 140 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Так, перш ніж списати комп’ютер, необхідно звернутися до сервісного центру або до підприємства, яке займається ремонтом такої техніки та отримати технічний висновок.

Аватар користувача
ANNA6724
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 116
З нами з: 19 вересня 2014, 11:32
Регіон: Сумская область
Звідки: Сумы

Повідомлення ANNA6724 »

А це стосується тільки основних засобів чи й інших необоротних метеріальних активів (рахунок 113)?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1258
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 140 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Насамперед нагадаю, що механізм списання об’єктів державної власності, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), основ¬них засобів та інших необоротних матеріальних активів, визначений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314 (далі — Порядок № 1314).
Давайте почитаємо, що сказано з вашого питання у Порядку № 1314.
Для встановлення факту непридатності майна та неефективності проведення його ремонту чи неможливості використання в інший спосіб, а також для оформлення документів на списання утворюється комісія із списання майна. Головою такої комісії зазвичай є заступник керівника установи, а членами головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб, а також залучені за вимогою вищої за рівнем організації її представники та інші фахівці (п. 9 Порядку № 1314).
Отримання висновку експерта у відповідній сфері діяльності є обов’язковим лише під час списання автомобілів, котлів, підйомників та іншого обладнання, яке знаходиться під наглядом державних інспекцій. У решті ж випадків для встановлення факту непридатності та неефективності проведення ремонту майна висновок експерта не потрібен. Це випливає з положень пп. 10 та 11 Порядку № 1314.
Водночас до складу комісії зі списання у разі потреби можуть залучатися спеціалісти, компетентні у відповідній галузі. Якщо у штаті установи відсутні фахівці відповідного напрямку або кваліфікації, а члени комісії не володіють достатніми знаннями та навич¬ками для об’єктивної оцінки стану об’єктів основ¬них засобів, має сенс запросити такого фахівця зі сторони. Причому жодних обмежень щодо того, хто може бути експертом у питаннях зі списання державного та комунального майна (окрім об’єктів, які знаходяться під наглядом державних інспекцій), чинним законодавством не передбачено.
Тому при списанні певних видів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів комісія може самостійно прийняти рішення про те, що об’єкт обліку непридатний для подальшого використання. Наприклад, для списання меблі ( яка може обліковуватися на субрахунку 113) немає необхідності отримувати експертний висновок. А от якщо вийшла з ладу комп’ютерна техніка чи складні електропобутові предмети, то з цього питання потрібно звертатися до фахівців.
Для відповіді на ваше запитання пропоную вам скористатися нашими матеріалами, в яких детально було висвітлено всі нюанси списання різного майна бюджетних установ:
— «Нюанси списання майна: відповідаємо на ваші запитання» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 34);
— «Перевірка стану збереження майна бюджетних установ» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 35);
— «Порядок списання меблів» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 44);
— «Питання списання основних засобів» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 47);
— «Облік спецодягу та взуття» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 1);
— «Заміна сантехніки: відображаємо правильно» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 3);
— «Як сформувати комісію зі списання запасів» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 7);
— «Списуємо автомобіль: чи потрібний сторонній експерт» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 22);
А якщо в цьому переліку матеріалів ви не знайдете відповіді на своє запитання, засмучуватися не варто. Адже ви можете сміливо заставити запитання на форумі або надіслати його до редакції газети «Бюджетна бухгалтерія» на електронну адресу - bb@id.factor.ua. Ми обов’язково вам допоможемо!

Finansist2832
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 11 лютого 2015, 11:10
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Finansist2832 »

Якщо можна, прошу висловити думку щодо порядку оформлення господарської операції по вилученню елементу (плата з мікросхемами, оціночна вартість 500 грн.) з телекомунікаційної шафи (вартістю 500 тис.грн.) якщо шафа в цілому продовжує виконувати свої функції, а вилучення елементу потрібне для інтеграції його в іншу телекомунікаційну шафу. Чи необхідно списувати при такий операції всю шафу і знову ставити її на облік за ціною 499 500 грн.?
Крім того, прошу зорієнтувати де можна знайти посилання за якою формою первинного документу здійснюється внутрішня передача основних засобів, адже згідно з поясненням до форми ОЗ-1 (спільний наказ ДКУ та ДКСтатистики №125/70,02.12.1997) така форма складається при прийманні ОЗ з іншої установи)

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1258
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 140 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

У Вашій ситуації має місце вилучення комплектуючої частини з обладнання. При цьому така запчастина не обліковувалась окремо на балансі установи.
У разі якщо така телекомутаційна шафа придатна для подальшого використання, то я не бачу підстав для її списання з балансу.
Інша справа, якщо така шафа непридатна для використання. Тоді доцільно її списати з балансу, розібрати запчастини. А ті запчастини, які установа може використати, оприбуткувати на баланс.
Свого часу Держказначейство у листі від 11.11.2010 р. № 17-04/2828-21196 зазначало: якщо потрібно списати непридатний до подальшої експлуатації монітор як такий, що не підлягає відновлювальному ремонту, та, який належить до складу комп’ютерного комплексу, установі доведеться списати з балансу весь комп’ютерний комплекс, незважаючи на те, що решта частин такого комп’ютерного комплексу (системний блок, клавіатура та миша) ще може деякий час використовуватися для потреб установи.
Але у Вас інша ситуація.

Тепер щодо документального оформлення. На мою думку доцільно скласти Акт про вилучення запасної частини з записом до Інвентарної картки (у разі якщо об*кт не списується) , а також акт встановлення комплектуючої частини з відповідним записом до Інвентарної картки.Внутрішню передачу основних засобів оформлюють накладними, які підписуються керівником установи. Подивіться на зворотній бік Інвентарної картки,де наводиться інформація про внутрішнє переміщення. Як бачите, підставою є – саме накладна.
Востаннє редагувалось 16 лютого 2015, 16:26 користувачем Матвєєва Вікторія, всього редагувалось 2 разів.

Finansist2832
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 11 лютого 2015, 11:10
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Finansist2832 »

Вікторія, я дуже вдячний Вам за висловлену думку, але якщо можна хотів би трохи ускладнити завдання :roll: справа в тім, що вилучену запасну частину необхідно на постійній основі передати іншій юридичній особі...Що порадите в цьому випадку?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1258
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 140 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Ой, як все цікаво. Може вже напишите, як воно там все є, годі вже грати кошки-мишки ;)

Finansist2832
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 11 лютого 2015, 11:10
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Finansist2832 »

:D це все :D То що, всеж таки розукомплектовувати шляхом списання?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1258
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 140 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Такі схоже на те

Finansist2832
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 11 лютого 2015, 11:10
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Finansist2832 »

Дуже дякую Вам за Вашу думку і оперативність реагування на запитання :)

Аватар користувача
nickbmw
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 21 травня 2014, 10:01
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення nickbmw »

Всім привіт! Потрібна допомога у вирішенні питання щодо списання обладнання, а саме: компютерна техніка, побутова техніка та медичне обладнання. Підскажіть чи потрібно висновок незалежного ескперта (технічне заключення) але маємо свої служби електриків, компютерщиків та медтехніки і вони пишуть внутрішній акт технічного стану.
Якщо вартість цих ОЗ до 10 тис.грн. і ми списуємо без погодження вище стоящої організації
і на які документи посилатися коли прийде перевірка з ДФІ
Дякую за допомогу!

ivankv
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 23 липня 2015, 18:58
Регіон: Закарпатская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення ivankv »

Всім привіт! Потрібна допомога у вирішенні питання щодо списанняобладнання, а саме: компютерна техніка, побутова техніка та медичне обладнання. Підскажіть чи потрібно висновок незалежного ескперта (технічне заключення) але маємо свої служби електриків, компютерщиків та медтехніки і вони пишуть внутрішній акт технічного стану.
Якщо вартість цих ОЗ до 10 тис.грн. і ми списуємо без погодження вище стоящої організації
і на які документи посилатися коли прийде перевірка з ДФІ
Дякую за допомогу!
Так само цікавить дане питання

Black_Tasha
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 27 квітня 2016, 13:25
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення Black_Tasha »

Добрий день. Як правильно списати і які проводки, якщо на балансі рахується Персональний комп'ютер (експлуатація з 2004р.), але з нього списується лише системний блок (монітор), цін на окремі комплектуючі немає, лише загальна вартість ПК. Дякую

annayandex
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 25 квітня 2016, 11:05
Регіон: Донецкая область

Повідомлення annayandex »

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка! З рахунку 113 списуємо джерело безперебійного живлення для  комп’ютера  згідно дефектного акту . Таке питання: як правильно оприбуткувати і утилізувати акумуляторну  батарею і електронний модуль ( які метали там присутні), якщо можно, то згідно з якими нормативно-правовими актами???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10140
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 142 рази
Подякували: 1341 раз
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

OLeh_96 писав:annayandex, доброго дня! а скажыть чи можемо ми електро прилади списати власними силами, на основы актыв зброблених нашим електриком?
На мишке колёсико можно покрутить чуток и увидеть вот это
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 4509#p4777

valya.love27
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 18 серпня 2017, 15:11
Регіон: Черновицкая область

Повідомлення valya.love27 »

Добрий день! Потрібна Ваша допомога!! Списуємо комп"ютер. Балансова вартість - 3010,00; знос - 100%( 3010,00). Після дооцінки в 2015 році - балансова вартість стала - 3101,00, ліквідаційна (залишкова) вартість - 91,00. Чи правильну проводку я роблю при списанні 1411- 1014 -3101,00? Чи може на ліквідаційну вартість (91,00) потрібна якась додаткова проводка? Підскажіть будь ласка!!!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10140
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 142 рази
Подякували: 1341 раз
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

valya.love27 писав:Добрий день! Потрібна Ваша допомога!! Списуємо комп"ютер. Балансова вартість - 3010,00; знос - 100%( 3010,00). Після дооцінки в 2015 році - балансова вартість  стала - 3101,00, ліквідаційна (залишкова) вартість  - 91,00. Чи правильну  проводку я роблю  при списанні  1411- 1014  -3101,00? Чи може на ліквідаційну вартість (91,00) потрібна   якась додаткова проводка? Підскажіть будь ласка!!!
Знос у вас 3010 грн, а списуєте знос на суму 3101, хіба це вірно???
Дт 1411 Кр 1014 - 3010
Дт 8411 Кр 1014 - 91
пункт 1.27 типової кореспонденції

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

valya.love27
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 18 серпня 2017, 15:11
Регіон: Черновицкая область

Повідомлення valya.love27 »

EVGENIY, я Вам дуже вдячна!!!!

valya.love27
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 18 серпня 2017, 15:11
Регіон: Черновицкая область

Повідомлення valya.love27 »

EVGENIY, ще одне питання при списанні комп"ютера : Дт 1411 Кр 1014 - 3010; Дт 8411 Кр 1014 - 91, а як закривається рахунок 8411 ? Чи може він накопичувальний? Дякую!!!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10140
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 142 рази
Подякували: 1341 раз
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

valya.love27 писав:EVGENIY, ще одне питання при списанні комп"ютера : Дт 1411 Кр 1014 - 3010; Дт 8411 Кр 1014 - 91, а як закривається рахунок 8411 ? Чи може він накопичувальний? Дякую!!!
6.2 Закриття рахунків витрат 
Дт
5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду") 
Кр
8011 (8021, 8111, 8121) "Витрати на оплату праці", 8012 (8022, 8112, 8122) "Відрахування на соціальні заходи", 8013 (8023, 8113, 8123) "Матеріальні витрати", 8014 (8024, 8114, 8124) "Амортизація", 8115 (8125) "Інші витрати", 82 "Витрати з продажу активів", 8311 (8321) "Фінансові витрати", 8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями", 8511 "Витрати за необмінними операціями", 8521 "Витрати на утримання апарату фонду"

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10140
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 142 рази
Подякували: 1341 раз
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ще забув ось таку проводку треба робити при списанні
1.28 Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні
Дт
51 "Внесений капітал"
Кр
5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису", (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

valya.love27 писав:EVGENIY, ще одне питання при списанні комп"ютера : Дт 1411 Кр 1014 - 3010; Дт 8411 Кр 1014 - 91, а як закривається рахунок 8411 ? Чи може він накопичувальний? Дякую!!!
ві его закроете на фінрезультат 5511-8411 как все другие 8013,8014,8113 и тд.

valya.love27
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 18 серпня 2017, 15:11
Регіон: Черновицкая область

Повідомлення valya.love27 »

EVGENIY, ВЫ ЛУЧШИЙ!!!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

valya.love27
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 18 серпня 2017, 15:11
Регіон: Черновицкая область

Повідомлення valya.love27 »

tatyanaw1@ukr.net , и Вам большое спасибо!!!!

Анюша
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 25 вересня 2017, 16:16
Регіон: Харьковская область

Повідомлення Анюша »

Подскажите пожалуйста, когда я передаю материальные ценности фирме по списанию, какой должен быть акт приема-передачи ,есть какойто затвержденный акт

Iaroslavka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 03 листопада 2015, 10:00
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Iaroslavka »

Дт51 "Внесений капітал" Кр5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису"

А як далі ?  не йде баланс (увязка з 2 дс)

Відповісти

Повернутись до “Інші питання обліку активів (ТМЦ)”