Сторінка 1 з 1

!!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 26 листопада 2015, 14:20
Козіна Віра
Друзі! На сайті ВРУ з'явилося повідомлення про те, що Паламент сьогодні, 26.11., проголосував законопроекти № 2981-2983.
Усі законопроекти направлені на розширення прав ОМС у бюджетній сфері, питаннях вчинення реєстраційних дій тощо. У законопроекті № 2983 врегульовані питання реєстрації ОМС ОТГ.

УВАГА! Далі йдуть цитати з тексту законопроекту, внесеного сьогодні на друге читання! Можливо, з голосу у залі вносилися якісь поправки, тому краще дочекатись офіційного тексту.


Зокрема, закріплено, що для ОМС ОТГ, що об'єднуються у добровільному порядку, відбувається реорганізація (останній абзац ч. 2 ст. 17):

Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

У Законі України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" передбачені наступні зміни:
1) частину дев’яту статті 7 виключити;
2)статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація органів місцевого самоврядування
1. Об’єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Законом з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього Закону.
2. Повноваження місцевих рад, сільських, селищних, міських голів територіальних громад, що об’єдналися, припиняються у момент набуття повноважень новообраною сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади.
Виконавчі комітети місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють свої повноваження після закінчення повноважень відповідних рад до сформування персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади.
3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що увійшли до її складу.
У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з моменту її утворення.
4. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади як юридична особа утворюється у результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, інших юридичних осіб – місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, у порядку, визначеному цим Законом.
Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади є правонаступником прав та обов’язків всіх місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися.
5. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади як юридична особа утворюється у результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, інших юридичних осіб – виконавчих комітетів місцевих рад, що об’єдналися у порядку, визначеному цим Законом.
Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади є правонаступником прав та обов’язків всіх виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися.
6. Реорганізація юридичних осіб – місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, та їхніх виконавчих комітетів не передбачає повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, збирання вимог кредиторів чи отримання їхньої згоди.
7. Після набуття повноважень сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади на час проведення реорганізації повноваження керівників місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів, що припиняються як юридичні особи, здійснює сільський, селищний, міський голова щодо забезпечення такого припинення та окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися.
8. Нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, невиконані акти індивідуальної дії сільського, селищного, міського голови, видані ним у межах повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зберігають свою чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб до видання сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади, її виконавчим комітетом інших актів з таких питань відповідно до їхньої компетенції.
Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади, її виконавчий комітет можуть визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати відповідно акти місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, повноваження яких припинені.
9. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених цією частиною.
Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади може вносити зміни до рішень місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, про місцеві бюджети відповідних територіальних громад.
До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи.
До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють:
1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання територіальних громад;
2) сільський, селищний, міський голова, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові органи не було створено згідно із законом.
У разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до прийняття такого бюджету з особливостями, встановленими бюджетним законодавством та цією частиною.
10. Бюджет об’єднаної територіальної громади розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.
11. Державна реєстрація припинення юридичних осіб - місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здійснюється на підставі поданих сільським, селищним, міським головою або уповноваженою ним особою заповнених реєстраційних карток.
Державна реєстрація припинення шляхом приєднання юридичних осіб - виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, які забезпечують окреме виконання бюджетів таких громад, здійснюється не раніше затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади.
Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
12. Державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, про сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади та її виконавчий комітет, здійснюється на підставі поданих сільським, селищним, міським головою або уповноваженою ним особою заповненої реєстраційної картки.
13. У період з дня набрання чинності рішеннями сільських, селищних, міських рад про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі до набуття повноважень сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється";
3)у статті 10:
частину першу доповнити словами "у разі, якщо її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області";
у частині другій слово "липня" замінити словом "серпня";
частину третю після слова "громад" доповнити словами "утворених відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області".

Більш детально про усі новації можна дізнатися тут: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=55405

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 27 листопада 2015, 16:20
cherkaskaotg
Ура!!! Нарештi дочекалися!!!! Черкаська ОТГ вітає всіх з цією довгоочікуваною подією!!! Чекаємо остаточну редакцію.

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 01 грудня 2015, 10:53
Ямпільська с/р
Доброго дня! Чи є якась інформація щодо дати підписання президентом та оприлюднення прийнятих законопроектів [font='Noto Sans', sans-serif]№ 2981-2983 ?[/font]

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 01 грудня 2015, 23:45
Козіна Віра
Ямпільська с/р писав:Доброго дня! Чи є якась інформація щодо дати підписання президентом та оприлюднення прийнятих законопроектів [font='Noto Sans', sans-serif]№ 2981-2983 ?[/font]
Станом на 1 грудня ще не підписано(((

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 11 грудня 2015, 16:39
Федченко Леся
Колеги!

Президент підписав законопроект № 2983 (тепер він став Законом № 835-VIIIвід 26.11.2015 р.)

Проте, текст документа поки що відсутній на сайті ВРУ. Чекаємо!

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=55405

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 15 грудня 2015, 09:17
Козіна Віра
Дочекалися! 13 грудня 2015 року довгоочікуваний закон від 26.11.15 р. № 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" набрав чинності (з дня, наступного за днем першої публікації, якою є публікація у № 235 газети "Голос України" від 12.12.15 р.).
Отже, можемо нормально працювати!
Ще раз звертаю вашу увагу, шановні форумчани, на те, що:
1) Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об'єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (абз. 4 ч. 2 ст. 17 Закону);
2) Сільська, селищна, міська рада об'єднаної територіальної громади як юридична особа утворюється у результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об'єднаної територіальної громади, інших юридичних осіб - місцевих рад територіальних громад, що об'єдналися, у порядку, визначеному цим Законом. Сільська, селищна, міська рада об'єднаної територіальної громади є правонаступником прав та обов'язків всіх місцевих рад територіальних громад, що об'єдналися (ч. 4 ст. 8 Закону "Про добровільне об'єднання...", викладеному Законом № 835 у новій редакції);
3) У разі об'єднання всіх територіальних громад одного району в одну ОТГ все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об'єднаної територіальної громади, а пов'язані з таким майном права та обов'язки належать об'єднаній територіальній громаді з моменту її утворення (абз. 2 ч. 3 ст. 8 Закону "Про добровільне об'єднання...", викладеному Законом № 835 у новій редакції);
4) Реорганізація юридичних осіб - місцевих рад територіальних громад, що об'єдналися, та їхніх виконавчих комітетів не передбачає повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, збирання вимог кредиторів чи отримання їхньої згоди (ч. 6 ст. 8 Закону "Про добровільне об'єднання...", викладеному Законом № 835 у новій редакції);
5) Нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії місцевих рад територіальних громад, що об'єдналися, їхніх виконавчих комітетів, невиконані акти індивідуальної дії сільського, селищного, міського голови, видані ним у межах повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зберігають свою чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб до видання сільською, селищною, міською радою об'єднаної територіальної громади, її виконавчим комітетом інших актів з таких питань відповідно до їхньої компетенції.
Сільська, селищна, міська рада об'єднаної територіальної громади, її виконавчий комітет можуть визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати відповідно акти місцевих рад територіальних громад, що об'єдналися, їхніх виконавчих комітетів, повноваження яких припинені (ч. 8 ст. 8 Закону "Про добровільне об'єднання...", викладеному Законом № 835 у новій редакції);
6) Державна реєстрація припинення юридичних осіб - місцевих рад територіальних громад, що об'єдналися, їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здійснюється на підставі поданих сільським, селищним, міським головою або уповноваженою ним особою заповнених реєстраційних карток. Державна реєстрація припинення шляхом приєднання юридичних осіб виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад, що об'єдналися, які забезпечують окреме виконання бюджетів таких громад, здійснюється не раніше затвердження бюджету об'єднаної територіальної громади. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (ч. 11 ст. 8 Закону "Про добровільне об'єднання...", викладеному Законом № 835 у новій редакції).

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 15 грудня 2015, 10:17
Olena_Oleksandrivna
Це дуже нас тішить !!!! А все таки мені не зрозуміло. А сама сільська рада , до якої приєднуються що робить?. Реорганізується чи ні. І що робити з тими сільрадами, яким ми приняли рішення про ліквідацію, так як просило казначейство. Мо тепер прийняти рішення про призупинення ліквідації?

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 15 грудня 2015, 11:31
Брусенцова Яна
Щодо запитання відносно головної садиби - її реорганізація не відбувається. Змінюються лише відомості про неї, які містяться в Єдиному державному реєстрі. З цього приводу в ч. 6 ст. 4 нововприйнятого Закону України від 26.11.2015 р. № 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" зазначається, що у разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.


Щодо запитання, яке стосується вже прийнятих рішень про ліквідацію. Відповідь на нього залежить від того, як були дотримані норми Цивільного кодексу України: чи повідомлявся державний реєстратор про припинення юридичної особи шляхом ліквідації?

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 15 грудня 2015, 13:03
cherkaskaotg
Доброго дня шановні колеги!!!
Будь ласка дайте пояснення у частині бюджетного законодавства ,а саме: чи всупили в дію зміни, що анонсувалися в першому пості , про можливість вносити зміни до діючих бюджетів сільських рад що об'єдналися новообраною радою?
[font='Noto Sans', sans-serif]9. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених цією частиною.[/font]
[font='Noto Sans', sans-serif]Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади може вносити зміни до рішень місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, про місцеві бюджети відповідних територіальних громад.[/font]
[font='Noto Sans', sans-serif]До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи.[/font]
[font='Noto Sans', sans-serif]До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють:[/font]
[font='Noto Sans', sans-serif]1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання територіальних громад;[/font]
[font='Noto Sans', sans-serif]2) сільський, селищний, міський голова, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові органи не було створено згідно із законом.[/font]
[font='Noto Sans', sans-serif]У разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до прийняття такого бюджету з особливостями, встановленими бюджетним законодавством та цією частиною.[/font]
Дякуємо!

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 15 грудня 2015, 13:26
Козіна Віра
Так, вступили. Вони у цьому Законі № 835.

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 25 грудня 2015, 09:57
Брусенцова Яна
Звертаємо вашу увагу на те, що 25.12.2015 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб" (законопроект № 3106). Цим законодавчим актом знову вносяться зміни до ст. 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад". Нагадаємо, що попередньо до цієї статті зміни були внесені Законом України № 835.

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 26 грудня 2015, 11:33
Olena_Oleksandrivna
підскажіть , будь- ласка, ми прийняли бюджет ОТГ 24.12.2015р. Які наші тепер дії? коли потрібно здати розписи? Яке фінуправління затверджує наші розписи? Районне ? Чи потрібно звертатися до області? Які строки? Дякую!

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 29 грудня 2015, 13:52
Козіна Віра
Olena_Oleksandrivna писав:підскажіть , будь- ласка, ми прийняли бюджет ОТГ 24.12.2015р. Які наші тепер дії? коли потрібно здати розписи? Яке фінуправління затверджує наші розписи? Районне ? Чи потрібно звертатися до області? Які строки? Дякую!
Олено, питання не у потрібній темі, тому, мабуть, наші експерти з бюджетної та фінансової теми його не побачили. переадресувала у гілку "Бюджетний процес у ОМС" це тут: http://budget.factor.ua/viewforum.php?f=176

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 03 січня 2016, 15:03
ludavyazivok@i.ua
Доброго дня! 31 грудня наша сільська рада отримала від держреєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи . Які наші дії в подальшому? Як знищити печатку та штамп?

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 06 січня 2016, 08:22
Козіна Віра
ludavyazivok@i.ua писав:Доброго дня! 31 грудня наша сільська рада отримала від держреєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи . Які наші дії в подальшому? Як знищити печатку та штамп?
Звичайний акт про знищення у довільній формі мали скласти тим же днем.

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 12 січня 2016, 10:40
Козіна Віра
Нас чекають нові зміни у ЗУ "Про добровільне об'єднання...".
Президент України підписав Закон № 925 від 25.12.15 р. "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб".
Закон станом на сьогодні ще не опублікований, однак, гадаю, що це питання 1-2 днів.
Кардинальних змін там немає. Є ряд корисних уточнень щодо розпорядників бюджету та ще кілька.
Також уточнено, що реєстрація змін (припинення) ОМС, які приєднуються до ради-центральної садиби, здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним чи міським головою ради ОТГ, або уповноваженою ним особою.
Додатково уточнено найменування рад, які є центрами ОТГ - похідна назва від населеного пункту-адміністративного центру громади, а далі - сільська, селищна чи міська рада.
Ці уточнення знімають усі питання, які ще виникали у органів казначейства та державних реєстраторів.
Також вкрай цікавими є "Прикінцеві положення" Закону № 925, особливо п. 2 та 3.
Зокрема, п. 2 на півроку після набуття чинності цим законом знімається необхідність оголошення конкурсів про зайняття вакантних посад в ОМС.
Пункт 3, у свою чергу, зобов'язує Кабмін визнати усі ОТГ, що пішли на вибори 25 жовтня, спроможними та внести зміни до затверджених перспективних планів.

Повний текст Закону поки що є тільки тут: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/925-19

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 13 січня 2016, 10:33
Козіна Віра
Закон № 925, про який ми написали вчора, набув чинності сьогодні, 13 січня (на наступний день з моменту публікації у газеті "Голос України" № 3 за 12.01.16 р.). так що можна користуватися у роботі.

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 13 січня 2016, 10:43
Брусенцова Яна
Увага! Сьогодні, 13.01.15 р., набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб» №925-VIII від 25.12.2015 р.
Як вже зазначалося, цей законодавчий акт вдруге змінив редакцію ст. 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".
Також нагадуємо, що з 01.01.16 р. набрав чинності п. 8 ч. 1 ст. 1 розд. I Закону України від 26.11.15 р. № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», відповідно до якого Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" було викладено в новій редакції.
Відтепер норми вказаних двох нормативно-правових актів запрацювали одночасно.

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 13 січня 2016, 11:01
Брусенцова Яна
Також звертаємо вашу увагу: 
- оновленим п. 11 ст. 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" передбачається, що державна реєстрація припинення юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським головою, обраним об'єднаною територіальною, або уповноваженою ним особою суб'єкту державної реєстрації; 

- оновленим п. 12 ст. 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних гролмад" паередбачається, що державна реєстрація змін відомостей про юридичну особу - сільську, селищну, міську раду, обрану об'єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським головою, обраним об'єднаною територіальною громадою, або уповноваженою ним особою.  

Увага! Форми таких заяв затверджені наказом Міністерства юстиції України від  06.06.16 р. № 15/5"Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 13 січня 2016, 11:11
Козіна Віра
Ось посилання на сторінку з офіційного сайту Мінюсту, за яким можна скачувати необхыдні форми:
https://minjust.gov.ua/ua/news/47997

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 14 січня 2016, 14:53
Skay
Доброго дня!допоможіть розібратися "вимоги абзацу четвертого частини першої статті 3, частини другої статті 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» щодо строку публікації та поширення через засоби масової інформації" не застосовуються, але ст.17 ЗУ "Про службу в органах місевого самоврядування"  не має ніякого відношення до порядку проведення конкурсу, чи це я щось не так зрозуміла??

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 15 січня 2016, 09:45
Козіна Віра
Skay писав:Доброго дня!допоможіть розібратися "вимоги абзацу четвертого частини першої статті 3, частини другої статті 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» щодо строку публікації та поширення через засоби масової інформації" не застосовуються, але ст.17 ЗУ "Про службу в органах місевого самоврядування"  не має ніякого відношення до порядку проведення конкурсу, чи це я щось не так зрозуміла??
Згідна, не саме вдале формулювання у тексті закону. Тож давайте розбиратись!

Як передбачено ч. 2 ст. 10 ЗУ "Про службу в органах місцевогог самоврядування" проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.
Згідно з ч. 3 ст. 15 ЗУ "Про державну службу" дані про вакансії посад державних службовців підлягають публікації та поширенню через засоби масової інформації не пізніш як за один місяць до проведення конкурсу.
Отже, згідно з Прикінцевими положеннями Закону № 925 при необхідності приймати людей в ОМС ОТГ на посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, вимоги щодо необхідності публікації оголошень про проведення конкурсу не поширюються.

Те ж саме стосується приписів щодо атестації. Ви можете призначити атестацію осіб, навіть тих, які не підлягали б за звичайних умов атестації згідно з ч. 2 ст. 17 ЗУ про службу в ОМС.

Такі приписи застосовуються протягом пів року з моменту набрання чинності Закону № 925, тобто до 13.07.16 р. Отже, це дедлайн для "чистки" рядів та прийняття на посаду кваліфікованих працівників за спрощеною процедурою.

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 15 січня 2016, 10:53
Skay
Дякую за відповідь, трошки зрозуміліше стало, але знову ж таки, яким чином тоді призначати конкурс, як здійснювати прийом документів,а потім прийом на посади,сам конкурс я так зрозуміла ніхто не скасовував, за яким порядком працювати в цьому напрямі???

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 15 січня 2016, 13:12
Козіна Віра
Skay писав:Дякую за відповідь, трошки зрозуміліше стало, але знову ж таки, яким чином тоді призначати конкурс, як здійснювати прийом документів,а потім прийом на посади,сам конкурс я так зрозуміла ніхто не скасовував, за яким порядком працювати в цьому напрямі???
Усе решта без змін. Якщо вам необхідно набрати людей зі сторони (у вас нікого не має на примітці), тобто потрібен повноцінний конкурс - ніхто не забороняє розмістити оголошення у газеті заздалегіть по повному терміну.

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 18 січня 2016, 09:27
fedorina.lyudmila2010@yandex.ua
Доброго дня!  В Апостолівському районі Дніпропетровської області пройшло повністю об'єднання громад. З 12 міських та сільських рад сталро 4 ОТГ. Чи залишається функціювати районна рада після такого повного об'єднання?

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 19 січня 2016, 09:43
Брусенцова Яна
Враховуючи положення діючого законодавства, залишається. Сьогодні, до слова сказати, коли реформа місцевого самоврядування перебуває в активній фазі, виникла наступна ситуація. В межах територій, на які розповсюджуються повноваження районих рад і де прошло об'єднання територіальних громад, з'явилося щонайменше чотири типи районів, де: в межах одного району об'єдналися всі територіальні громади в одну; в межах одного району виникло декілька об'єднаних територіальних громад; на території району деякі громади об'єдналися і утворили об'єднані територіальні громади та паралельно залишаються існувати громади, які не ставили питання про об'єднання; райони, де взагалі не відбулося об'єднання.
Враховуючи таке розномаїття, як розумієте, уніфікувати норми діючого законодавства в частині функціонування та повноважень районних рад складно. Наразі ці питання, як нам відомо, опрацьовуються. Резултьтатом такого опрацювання мають стати зміни до діючого законодавства.

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 17 березня 2016, 13:45
Ямпільська с/р
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, на скільки правомірним є перевірка рад(селищних, сільських), які об'єдналися і чекають припинення як юридичної особи,податковою службою? Податкова наполягає на перевірці, ссилаючись на те, що ,незважаючи на реорганізацію шляхом злиття, ради ліквідуються. Як в такому випадку на даний момент діяти в.о. старости?

Re: !!! Парламент схалив закон з питань реорганізації

Додано: 18 березня 2016, 17:11
Брусенцова Яна
Аби відповісти на ваше запитання, є необхідність в отриманні аргументів територіального органу Державної фіскальної служби. Якщо всі рішення щодо реорганізації (припинення) шляхом приєднання сільських рад, територіальні громади яких увійшли до складу ОТГ, були прийняті правильно, то запитань відносно внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру не має виникати. Але у вашому запитанні ви згадуєте інші форми припинення органів місцевого самоврядування  - реорганізація (шляхом злиття). Уточніть будь ласка цей момент. Чи приймалися рішення про реорганізацію рад та їх виконавчих комітетів і який був зміст цих рішень. Поки що можна говорити про те, що представники фіскальної служби не мають правових підстав здійснювати такі перевірки, оскільки Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (ч. 2 ст. 17) передбачив особливий порядок державної реєстрації при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об'єднання територіальних громад. Здійснюється вона з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад". В свою чергу ч. 11 ст. 8 зазначеного Закону передбачається, що державна реєстрація припинення юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським головою, обраним об'єднаною територіальною громадою, або уповноваженою ним особою суб'єкту державної реєстрації.
Тобто подання будь-яких інших документів державному реєстратору не передбачається. Сьогодні виникла колізія певних норм. В ситуації, що склалася, фіскальна служба керується наказом Мінфіну від 24.11.2014 р.  № 1162 "Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників", до якого належні зміни не були внесені.
Саме керуючись цим порядком предстваники фіскальної служби прововдили перевірки, за яких результатами складали довідки про відсутність заборгованності, які раніше необхідно було в складі інших документів подавати державному реєстратору для здійснення реєстрації припинення юридичної особи.