Сторінка 1 з 1

Дострокове припинення повноважень сільського голови

Додано: 30 березня 2016, 18:13
Private K.
Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:
16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови
1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
6) його смерті.

11. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 5, 6 частини першої цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;
У звязку із зазначеним питання: рішення ради у разі подання сільським головою заяви про складання повноважень приймається відкритим чи таємним голосуванням?

Моя думка - таке рішення приймається відкритим голосуванням, бо по-суті, це рішення не про припинення повноважень голови, а про взяття до відома факту подання ним заяви.

Можливо є інші думки. Прошу відгукнутися.

Re: Дострокове припинення повноважень сільського голови

Додано: 08 квітня 2016, 10:31
Федченко Леся
Шановний дописувачу! Ви самі зацитували норму ч. 3 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", де наведено вичерпний перелік випадків, коли рада приймає рішення шляхом таємного голосування. Решта рішень ради приймаються відкритим поіменним голосуванням.