Сторінка 1 з 1

Увага ОМС!Дерегуляція господарської діяльності у будівництві

Додано: 12 червня 2015, 14:25
Брусенцова Яна
Щодо деяких питань дерегуляції господарської діяльності у будівництві

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 695, щодо розширення свободи підприємницької діяльності та відновлення довіри з боку інвесторів до України та пунктів 85, 86 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності».

Проектом акта передбачено внесення змін до деяких законів України з метою врегулювання питань планування та забудови територій, спрощення дозвільної системи у сфері містобудування, унормування питань пов’язаних з регулюванням земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності.

Положення законопроекту направлені на дерегуляцію владних повноважень, зокрема:

- дерегуляцію в частині скасування норми щодо необхідності погодження проектів будівництва центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування;

- скасування не властивих Мінрегіону функцій контролю за дотриманням законодавства про рекламу при будівництві;

- недопущення обмеження дії містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у разі розроблення, оновлення чи внесення змін до містобудівної документації;

- визначення на законодавчому рівні загальних засад присвоєння будівельної та поштової адреси;

- можливості уразі відсутності затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні, оформлення земельних ділянок під існуючими та належним чином зареєстрованими об’єктами нерухомості на підставі відповідних текстових та графічних матеріалів проектної або технічної документації, чинних на час будівництва такого об’єкта;

- визначення обсягу доступу громадськості до генеральних планів населених пунктів (на даний момент законом визначено, що генеральні плани населених пунктів та детальні плани територій не можуть мати в своєму складі відомостей з обмеженим доступом та бути обмеженими у доступі. Натомість в умовах ситуації, що склалася в країні, такий підхід не дозволяє розв’язувати питань, що виникають з використанням відомостей щодо інженерних комунікацій, джерел водозабезпечення, заходів цивільної оборони та цивільного захисту тощо, що створює загрозу для національної безпеки країни.);

- встановлення переліку органів виконавчої влади місцевого рівня, що розглядають містобудівну документацію;

- визначення можливості проведення перед проектних робіт до отримання будівельного паспорта, та встановлення прав замовника на самостійне визначення послідовності будівництва об’єктів, що передбачено будівельним паспортом та введенням їх в експлуатацію;

- збільшення «верхньої планки» за якою можливо будувати за будівельним паспортом ( до 350 кв.м. загальної площі будинку проти нинішніх 300 кв.м. та встановлення норми 150 кв.м. для господарських споруд. Наразі ця норма відсутня і тому бувають зловживання: будинок на 300 кв.м. за будівельним паспортом і біля нього ангар на 2000 кв.м. по цьому ж паспорту),

- розширення визначення поняття містобудівного кадастру, як самостійної складової геоінформаційних ресурсів;

- розширення можливостей з фінансування містобудівної документації, створення та ведення містобудівного кадастру;

- упорядкування видачі вихідних даних (містобудівні умови і обмеження).Наразі законопроект підготовлено для громадського обговорення та направлення до центральних органів виконавчої влади для отримання висновків.

(За матеріалами офіційного сайту Мінрегіона: http://minregion.gov.ua/)