5857 0

Актуально з форуму: нараховуємо знос на комп’ютер в бюджетній організації

Згідно НП(С)БО 121 «Основні засоби», який вступив силу з 01.01.2015 р., вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу. Чи потрібно тепер нараховувати знос щокварталу, та як визначати строк корисного використання комп’ютера?

Відповідь на зазначене питання можна знайти в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, в яких зазначено:  

1) вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4.

Сума амортизації об'єктів основних засобів визначається в гривнях без копійок за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному періоді.

Отже, будемо нараховувати амортизацію щокварталу;

2) амортизацію основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) суб'єкти державного сектору нараховують із застосуванням прямолінійного методу, при якому річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Тепер щодо строку використання. В додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору наведено Типові строки корисного використання основних засобів суб'єктів державного сектору. До речі, для комп’ютерів такий термін — 10 років.

Методрекомендаціями дозволено визначати строки корисного використання об'єкта основних засобів, які відрізняються від наведених у додатку 1. Але у такому випадку у розпорядчому документі про облікову політику необхідно навести відповідне обґрунтування.

Наприклад, комп’ютер був придбаний в червні 2014 року за 2950 грн. Тож на 01.04.2015 року на момент здачі щоквартального балансу  нараховуємо знос таким чином:

річна сума амортизації = 2950 грн. : 10 років = 295 грн.,

квартальна сума амортизації = 295 грн. : 4 = 73,75 грн.

При цьому сума амортизації об'єктів основних засобів визначається в гривнях без копійок. Тому  отриману в результаті розрахунку суму слід округлити.

Таким чином, у квартальній звітності слід відобразити суму зносу, нарахованого на комп'ютер — 74 грн.

 Відповідь з Форуму для працівників бюджетної сферизагрузка...
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)