Як платиться заробітна плата під час випробування?

Згiдно зi ст. 26 КЗпП України пiд час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторiн випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому доручається. Умова про випробування має бути застережена в наказi (розпорядженнi) про прийняття на роботу.


 Випробування не встановлюється пiд час прийняття на роботу осiб, якi не досягли 18 рокiв; молодих робiтникiв пiсля закiнчення професiйних навчально-виховних закладiв; молодих спецiалiстiв пiсля закiнчення вищих навчальних закладiв; осiб, звiльнених у запас з вiйськової чи альтернативної (невiйськової) служби; iнвалiдiв, направлених на роботу вiдповiдно до рекомендацiї медико-соцiальної експертизи. Випробування не встановлюється також пiд час прийняття на роботу в iншу мiсцевiсть i пiд час переведення на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю, а також в iнших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Відповідно до  ст. 27 КЗпП України строк випробування пiд час прийняття на роботу, якщо iнше не встановлене законодавством України, не може перевищувати трьох мiсяцiв, а в окремих випадках, з

Вiдповiдно а погодженням з вiдповiдним виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї, - шести мiсяцiв.

Строк випробування пiд час прийняття на роботу робiтникiв не може перевищувати одного мiсяця.

У перiод випробування на працiвника поширюється законодавство про працю, в тому числі щодо своєчасної виплати заробітної плати. 

Управління Держпраці у Кіровоградській області

 Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (1)
Любов
11.08.2016
Стаття не повністю відповідає ст. 26 КЗПП, у яку було внесено зміни Законом від 17.05.2016 № 1367 і які діють з 12.06.2016. Коло осіб,яким не можна встановлювати випробовування, набагато ширше.
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі