Завантажити

Форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання

Наказ|Порядок, Державне казначейство України, від 06.10.2000, № 100 "Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання" (ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ)


 

Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання

Наказ Державного казначейства України
від 6 жовтня 2000 року N 100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2000 р. за N 747/4968

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного казначейства України
 від 28 січня 2002 року N 12,
 від 27 травня 2005 року N 98

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і завдань, покладених на Державне казначейство Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 "Про Державне казначейство України" та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590, з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку, згідно з вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання (додаються).

2. Управлінню методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання довести до відома фінансових органів і органів Державного казначейства України.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання довести до відома підвідомчих установ та організацій.

4. Форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання вводиться в дію через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

О. І. Кірєєв 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 6 жовтня 2000 р. N 100

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2000 р. за N 747/4968 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ КАРТОК І КНИГ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

(У тексті Порядку, формах та книгах аналітичного обліку слова "код функціональної класифікації" у відповідних відмінках замінено словами "код програмної класифікації" згідно з наказом Державного казначейства України від 28 січня 2002 року N 12)

 

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Призначена для відображення операцій з готівкою в касі бюджетної установи в розрізі кодів бюджетної класифікації та видів коштів (окремо за загальним та спеціальним фондами й видами коштів спеціального фонду). У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими установами.

Картка відкривається щомісячно, записи в ній здійснюються на підставі кожного звіту касира.

Підсумок "Усього (за КФК, видом коштів)" є проміжним і виводиться за кожним звітом касира в розрізі кодів видатків та видів коштів. Підсумок проміжних граф виводиться у рядку "Усього", який призначений для контролю за правильністю здійснення записів і повинен відповідати даним звіту касира.

Картка аналітичного обліку готівкових операцій підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

Використовується для аналітичного обліку касових видатків у бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях.

Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими установами.

Картка відкривається щомісячно та заповнюється щоденно бухгалтером на підставі виписки органу Державного казначейства (установи банку). Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки.

Картка аналітичного обліку касових видатків підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ

Використовується бюджетними установами та централізованими бухгалтеріями для аналітичного обліку фактичних видатків.

Картка ведеться щомісячно в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими установами.

Записи про суми фактичних видатків установи здійснюються на підставі даних меморіальних ордерів. Суми відшкодованих фактичних видатків записуються на зворотному боці картки.

Картка аналітичного обліку фактичних видатків підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ОТРИМАНИХ АСИГНУВАНЬ

Використовується для аналітичного обліку отриманих асигнувань.

Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків.

При отриманні від вищестоящої установи доходів зі спеціального фонду бюджету, картки ведуться окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету.

Картка відкривається на рік. За рядком "Затверджено кошторисом на рік" заповнюються кошторисні призначення. Протягом року вони можуть корегуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Записи щодо отриманих асигнувань та доходів спеціального фонду, що надійшли від вищестоящої установи, здійснюються на підставі виписок органу Державного казначейства (установи банку) з реєстраційних, особових (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства (установах банків). Суми відізваних асигнувань записуються зі знаком "мінус" або чорнилом червоного кольору.

Щомісячно в картці підраховується підсумок "Усього асигнувань за місяць", "Усього асигнувань за рік" та "Залишок річних бюджетних призначень".

Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

КНИГА
АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ, ПЕРЕРАХОВАНИХ ПІДВІДОМЧИМ УСТАНОВАМ

Використовується в бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях для аналітичного обліку асигнувань, перерахованих розпорядникам коштів нижчого рівня. Ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Книга відкривається на рік у розрізі підвідомчих установ. За кожним кодом програмної класифікації видатків заводиться окрема книга.

За рядками "Затверджено кошторисом на рік" заповнюються кошторисні призначення підвідомчої установи. Протягом року вони можуть корегуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Записи у книзі про перераховані підвідомчим установам кошти здійснюються на підставі виписок органу Державного казначейства (установи банку) з реєстраційних, особових (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства (установах банків). Суми відізваних асигнувань записуються чорнилом червоного кольору або зі знаком "мінус", а при веденні автоматичного обліку - тільки зі знаком "мінус".

Щомісячно виводяться показники "Усього асигнувань за місяць", "Усього асигнувань з початку року" та "Залишок річних бюджетних призначень".

У випадках перерахування підвідомчим установам коштів спеціального фонду ведеться окрема Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам.

КНИГА
ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Призначена для реєстрації угод, укладених бюджетними установами у будь-якій формі, і контролю за відповідністю прийнятих зобов'язань бюджетним асигнуванням.

Книга відкривається на рік на підставі затвердженого кошторису доходів і видатків установи в розрізі кодів економічної класифікації видатків, для кожного коду програмної класифікації видатків відводяться окремі сторінки. Протягом року кошторисні призначення можуть корегуватися з урахуванням змін, що вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань ведеться окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

У книзі реєструється кожна укладена угода, за наслідками виконання якої бюджетною установою повинні будуть сплачені кошти за отримані послуги та/або матеріальні цінності, і в тому числі довгострокові угоди минулих років, що передбачають сплату бюджетних коштів у поточному році. Після кожної зареєстрованої угоди в книзі виводиться залишок кошторисних призначень у розрізі кодів програмної  та економічної класифікації видатків, у межах яких установа надалі може приймати зобов'язання.

Угоди, за якими в поточному році зобов'язання були не сплачені, переносяться у Книгу обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань наступного року.

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ

Призначена для відображення придбання необоротних активів (у тому числі основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів), виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт будівель, споруд і об'єктів та супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель, які належать до капітального будівництва та капітального ремонту.

Картка ведеться щомісячно в розрізі коду економічної класифікації видатків 2000 "Капітальні видатки" за загальним та спеціальним фондами. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими установами.

У графі 23 "Інші" відображаються суми коштів, які не відносяться на збільшення вартості необоротних активів.

Картка аналітичного обліку капітальних видатків підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

(Порядок доповнено розділом згідно з наказом
 Державного казначейства України від 27.05.2005 р. N 98)

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності 

 
 
О. О. Чечуліна 

 

 

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі