Форма №20-ОПП

Туманский
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 94
З нами з: 07 травня 2011, 10:15
Подякували: 3 рази

Повідомлення Туманский »

Согласно абзацу 3 п.п.63.3 статьи 63 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) объектами налогообложения и объектами, связанными с налогообложением является имущество и действия, в связи с которыми у налогоплательщика возникают обязанность/обязанности по уплате налогов и сборов. Такие объекты по каждому виду налога и сбора определяются согласно соответствующему разделу Кодекса.

Как определено абзацем 3 п.п.63.3 статьи 63 Кодекса, налогоплательщик обязан встать на учет в соответствующих органах государственной налоговой службы по основному и неосновному месту учета, сообщать обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, органы государственной налоговой службы по местонахождению таких объектов в порядке, установленном центральным органом государственной налоговой службы.

Добавлено (21.12.2011, 12:45)
---------------------------------------------
Скидую небольшую переписку:
Яка відповідальність передбачена за неподання повідомлення за ф. N 20-ОПП про об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, які були зареєстровані, створені чи відкриті до 2011 року?

Відповідь:

На підставі п. 63.3 ст. 63 р. II Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), платник податків, починаючи з 01.01.2011 - дня набрання чинності ПКУ, зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, в тому числі, які створені чи відкриті до 2011 року, органи ДПС за місцезнаходженням таких об'єктів (за основним та неосновним місцем обліку) шляхом подання повідомлення за ф. N 20-ОПП відповідно до Порядку обліку об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, визначений в р. VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010 N 979, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 р. за N 1439/18734.

Згідно із п. 117.1 ст. 117 р. II ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі ДПС, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених ПКУ, - тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 510 гривень.

Згідно із п. 117.1 ст. 117 р. II ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі ДПС, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених ПКУ, - тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 510 гривень.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 1020 гривень.

Туманский
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 94
З нами з: 07 травня 2011, 10:15
Подякували: 3 рази

Повідомлення Туманский »

сама форма 20-ОПП
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Туманский
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 94
З нами з: 07 травня 2011, 10:15
Подякували: 3 рази

Повідомлення Туманский »

прримерный перелик
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
nechivan
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 388
З нами з: 28 жовтня 2011, 20:02
Регіон: Житомирская Область
Звідки: Коростень
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 17 разів

Повідомлення nechivan »

Форма № 20-ОПП: обязательно ли ее подавать?

Уже привычное состояние для налогоплательщика — воспринимать каждое «налоговое» нововведение как минимум настороженно. К сожалению, такая извечная готовность к очередному подвоху вызвана вовсе не чрезмерной подозрительностью и в большинстве случаев оказывается не лишенной реальных оснований. В этот раз бухгалтерскую общественность всколыхнуло требование о предоставлении формы № 20-ОПП. А иначе… штрафы. И снова возник вопрос о том, есть ли основания для таких требований?
Елена УВАРОВА, юрист Издательского дома «Фактор»

Аргументы налоговиков
Налоговые органы свои требования о необходимости предоставления каждым налогоплательщиком начиная с 01.01.2011 г. уведомления обо «всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, в том числе о тех из них, которые зарегистрированы, созданы или открыты до 2011 г.», обосновывают ссылкой на п. 63.3 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) и на разд. VIIІ Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом ГНАУ от 22.12.2010 г. № 979 (далее — Порядок № 979). Не прибегая к дословному цитированию, скажем лишь, что названными нормами на налогоплательщиков действительно возложена обязанность не только становиться на учет в налоговых органах по своему местонахождению (основное место учета) и по месту расположения подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения и объектов, которые связаны с налогообложением либо через которые осуществляется деятельность (неосновное место учета), но и обязанность уведомлять обо всех таких объектах путем подачи формы № 20-ОПП. Причем, по убеждению налоговиков, уведомлять надо не только о тех объектах, которые «создаются, открываются, регистрируются» в 2011 году, но и о тех, которые появились у налогоплательщика до 01.01.2011 г. Соответствующая консультация размещена в Единой базе налоговых знаний в подразделе «040.07 — особливості обліку платників податків за окремими податками».
Ситуация усугубляется намерением налоговых органов квалифицировать неподачу формы № 20-ОПП как нарушение установленного порядка взятия на учет (регистрации) в органах государственной налоговой службы (ст. 117 НКУ) с применением довольно значительных штрафов: на самозанятых лиц, в том числе на физлиц-предпринимателей, может быть наложен штраф в размере 170 грн., на юридических лиц — 510 грн.; при выявлении в течение года повторного нарушения штрафы увеличиваются вдвое.
В результате появления таких разъяснений и активизации в связи с этим налоговиков на местах перед налогоплательщиками встал вопрос: неужели действительно нужно было еще в январе 2011 года предоставить в налоговую список всех объектов, «связанных с налогообложением» (вплоть до мусорных корзин, которые сами же налоговики теперь считают местами хранения отходов), а теперь остается лишь ждать налогового уведомления-решения на сумму в 510 грн.? Давайте разбираться вместе.

Что изменилось в 2011 г. в «учетном» порядке?
Порядок № 979 отличается от своего предшественника (Порядок учета плательщиков налогов, сборов (обязательных платежей), утвержденный приказом ГНАУ от 19.02.98 г. № 80), в частности, тем, что предусматривает необходимость постановки на учет не только по основному месту (т. е. в налоговом органе по своему местонахождению), но и по неосновному (т. е. в налоговых органах по месту расположения подразделений, объектов движимого и недвижимого имущества и т. д.). Однако называть указанные изменения нововведением было бы преувеличением. Дело в том, что порядок учета по неосновному месту идентичен действовавшему до введения НКУ порядку учета по отдельным видам налогов и фактически пришел ему на смену. О тождественности процедур говорит и тот факт, что в Единой базе налоговых знаний подраздел, посвященный процедурным вопросам учета по неосновному месту, носит общее название: «Учет налогоплательщиков по отдельным видам налогов». Поэтому в этой части какие-либо новые обязанности у налогоплательщиков не появились: те из них, кто пребывал на учете в налоговых органах, в частности, по местонахождению своих подразделений как плательщик НДФЛ либо по месту расположения земельных участков как плательщик земельного налога или же как плательщик платежей за пользование недрами по местонахождению соответствующих участков и т. п. (см. подробнее Методрекомендации по полноте охвата учетом плательщиков отдельных видов налогов, утвержденные приказом ГНАУ от 19.12.2008 г. № 784), продолжили находиться на учете в указанных налоговых органах как по своему неосновному месту учета.
А вот новой для налогоплательщиков стала обязанность уведомления налоговых органов обо всех объектах налогообложения и объектах, которые связаны с налогообложением либо через которые осуществляется деятельность, по форме № 20-ОПП. Расскажем о ней немного подробнее.

В каких случаях заполнять форму № 20-ОПП?
Следует сказать, что обязанность по предоставлению формы № 20-ОПП сформулирована весьма неоднозначно. Можно даже говорить о том, что в данном случае при возникновении спора с налоговыми органами есть все основания для обращения к п.п. 4.1.1 НКУ, декларирующему презумпцию правомерности решений налогоплательщика, в том числе если норма закона или другого нормативно-правового акта, изданного на основании закона, допускает неоднозначную (множественную) трактовку прав и обязанностей налогоплательщиков либо контролирующих органов.
Дело все в том, что Порядок № 979 необходимость заполнения формы № 20-ОПП связывает с наличием «объектов налогообложения, объектов, связанных с налогообложением, либо объектов, через которые осуществляется деятельность», подразумевая под ними «имущество и действия, в связи с которыми у налогоплательщика возникают обязанности по уплате налогов и сборов. Такие объекты по каждому виду налога и сбора определяются согласно соответствующим разделам НКУ» (абзац третий п. 63.3 НКУ, п. 8.3 Порядка № 979).
Задумка, судя по всему, была такая. Налогоплательщик должен стать на учет в налоговом органе по месту своего нахождения, одновременно с этим подав уведомление по форме № 20-ОПП об упомянутых выше объектах (с признаком «1» — первичное предоставление информации об объектах налогообложения). Если такие объекты появляются (создаются, регистрируются, открываются) вне местонахождения, то возникает дополнительная обязанность стать на учет по неосновному месту и также подать в соответствующий налоговый орган уведомление по форме № 20-ОПП (также с признаком «1»). В том случае, если по основному или неосновному месту учета возникает новый объект или изменяется состояние прежних объектов либо они прекращают свое существование, об этом также необходимо уведомить налоговый орган по месту нахождения такого объекта путем подачи формы № 20-ОПП (при возникновении нового объекта — с признаком «2», при изменении типа объекта, наименования, местонахождения — с признаком «3», при изменении состояния объекта, в частности при изменении его назначения, перепрофилировании, выводе из эксплуатации и т. п. — с признаком «4»).
Замысел понятен и объясняется он целями налогового контроля. Но даже если оставить в стороне вопрос о целесообразности введения обязанности по подобному информированию и соразмерности тех усилий, которые должны приложить налогоплательщики для обеспечения налоговых органов всегда актуальной информацией о состоянии находящихся у них объектов налогообложения, с получаемым в связи с этим эффектом (впору вспомнить о судьбе декларации по НДФЛ и о том, как «социальное напряжение, дополнительная нагрузка на налогоплательщиков и затраты времени» заставили-таки от нее отказаться), возникает куда более обыденный вопрос: возникновение, изменение и прекращение существования каких именно объектов влечет за собой необходимость предоставления формы № 20-ОПП? Ведь если читать абзац третий п. 63.3 НКУ и п. 8.3 Порядка № 979 буквально, то составлять данное уведомление необходимо при списании каждой перегоревшей люминесцентной лампочки (возникает ведь, в понимании налоговиков, объект обложения эконалогом).
По нашему мнению, исходить следует из куда более узкого понимания рассматриваемой обязанности. Сама ГНСУ связывает необходимость такой подачи с фактом «регистрации, создания либо открытия соответствующего объекта», устанавливая срок в 10 рабочих дней, отсчитываемый от одного из перечисленных моментов, для предоставления уведомления по форме № 20-ОПП. Иначе говоря, этот факт должен иметь обязательную четкую фиксацию во времени и именно им изначально должна быть обусловлена необходимость постановки на учет по неосновному месту учета (если объект находится вне основного местонахождения субъекта хозяйствования). И даже прослеживается терминологическая связь между п. 8.4 Порядка № 979, предусматривающим обязанность предоставления уведомления по форме № 20-ОПП, и п. 7.2 Порядка № 979, указывающего на необходимость постановки на учет по неосновному месту в случае:
— создания обособленного подразделения;
— регистрации движимого либо недвижимого имущества;
— открытия объекта либо подразделения, через которые осуществляется деятельность либо которые подлежат налогообложению или связаны с налогообложением.
Иначе говоря, предоставление формы № 20-ОПП должно быть непосредственно связано с теми объектами, в отношении которых возникает обязанность становиться на учет. Подавать сведения о любых объектах, находящихся на тех или иных правовых основаниях (право собственности, аренда и прочее) у налогоплательщика, необходимости нет.
Второй ограничитель круга тех объектов, в связи с которыми возникает обязанность предоставления формы № 20-ОПП, — рекомендуемый ГНСУ справочник типов объектов налогообложения, о котором не упоминает НКУ, но на который есть ссылка в самой форме № 20-ОПП. Ознакомиться с ним можно на сайте ГНСУ (www.sta.gov.ua.) в рубрике: «Ексклюзив від департаментів // Департамент інформатизації та обліку платників податків/ Типи об’єктів оподаткування; Консультаційний центр // Навігатор платника податків/ Типи об’єктів оподаткування» либо на информационном стенде в своем налоговом органе. На сегодня он состоит из 681 позиции и в него, к примеру, входят такие объекты: пункт обмена валют, автомобиль, киоск, лоток, АЗС, архив, база оптовая, бар, буфет, бухгалтерия, цех, отдел, гостиница, земельный участок, выносная и выездная торговля, гараж, карьер, торговое место, магазин, оптовый склад, офис, пункт услуг, склад и т. д. Должны признать, перечень сам по себе также вызывает вопросы, критерии его построения и логика изложения для нас остались загадкой. Однако на данный момент налогоплательщикам это скорее наруку, поскольку они могут ссылаться на данный перечень как на исчерпывающий и говорить о том, что обязанность по предоставлению уведомления по форме № 20-ОПП возникает лишь в случаях, касающихся вошедших в перечень объектов.
И третье ограничение — нет необходимости подавать форму № 20-ОПП в отношении тех сведений, для предоставления которых установлен специальный порядок. Скажем, уведомлять об изменении местонахождения офиса, если такое изменение сопровождается изменением места учета налогоплательщика, по форме № 20-ОПП не нужно, поскольку эту информацию налоговый орган и так получит. Не возникнет необходимость предоставления формы № 20-ОПП и при изменении системы налогообложения, внесении изменений в осуществляемые виды деятельности и т. д.
Среди наиболее характерных случаев, когда обязанность предоставления уведомления по форме № 20-ОПП возникает, можно назвать такие:
— регистрация в качестве субъекта хозяйствования;
— регистрация прав на движимое или недвижимое имущество, получение или передача в пользование объектов недвижимости без необходимости соответствующей регистрации (например, аренда здания сроком до трех лет);
— открытие новой торговой точки,
— изменение функционального назначения того или иного объекта (здание, использовавшееся под склад, начинает использоваться в качестве магазина);
— изменение наименования объекта (к примеру, магазина, пункта предоставление услуг и т. п.);
— изменение местонахождения объекта (если оно не влечет за собой необходимости изменения учетных данных налогоплательщика, т. е. не меняется место нахождения, по которому налогоплательщик пребывает на учете);
— закрытие объекта, прекращение его эксплуатации.

Правила предоставления формы № 20-ОПП
Уведомление по форме № 20-ОПП подается по месту нахождения объекта (п. 8.4 Порядка № 979) — т. е. либо в налоговый орган по основному месту учета, либо в налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на учете по неосновному месту. Во втором случае необходимости направлять копию уведомления налоговикам по основному месту учета (как это происходит с налоговой отчетностью) нет.
Уведомление может подаваться с одним из четырех признаков:
код признака «1» — первичное предоставление информации об объектах налогообложения;
код признака «2» — предоставление информации о новом объекте налогообложения;
код признака «3» — предоставление информации в связи с изменением сведений об объекте налогообложения (изменение типа, наименования местонахождения и т. д.);
код признака «4» — предоставление информации об изменении состояния объекта налогообложения.
Так, для большинства вновь созданных юридических лиц, которые только становятся на учет в налоговый орган по своему месту нахождения, первичное предоставление информации об объектах налогообложения сведется к указанию информации о наличии офиса.
Если в последующем меняется информация об объекте налогообложения, форма № 20-ОПП подается с признаком «3». К примеру, получение субъектом хозяйствования лицензии на осуществление строительной деятельности, видимо, также вызовет желание у налогового органа получить об этом информацию по форме № 20-ОПП. В этом случае налогоплательщику необходимо будет заполнить форму № 20-ОПП, указав дополнительно в последней графе «Наличие патентов, лицензий, разрешений» реквизиты лицензии и срок ее действия.
Графа «Тип объекта налогообложения» заполняется с обращением к рекомендуемому ГНСУ справочнику объектов налогообложения (проставляется код объекта, наиболее соответствующего по своим характеристикам). Например, складу будет соответствовать номер 468, офису — 378.
Следующий реквизит формы № 20-ОПП — графа «Наименование объекта налогообложения (при наличии)». К примеру, если в форму № 20-ОПП вносятся сведения о магазине как объекте налогообложения, то в данной графе может быть указано название такого магазина (например, «Фактор»).
В отдельной графе указывается местонахождение объекта налогообложения.
Вопросы могут возникнуть при заполнении графы «Состояние объекта налогообложения». Но тут в самой форме даны подсказки по заполнению этой графы. Так, налогоплательщик может указать одно из следующих состояний: «строится», «готовится к вводу в эксплуатацию», «эксплуатируется», «временно не эксплуатируется», «изменение местонахождения», «непригоден к эксплуатации», «объект отчужден», «объект возвращен собственнику», «изменено назначение», «перепрофилирован».
В графе «РРО» указывается количество регистраторов расчетных операций при их наличии на объекте, в графе «Наличие патентов, лицензий, разрешений» — название документа, его реквизиты и предельный срок действия.

Надо ли подавать форму № 20-ОПП по «старым» объектам?
Информационно-консультационный департамент ГНСУ настаивает на том, что со вступлением в силу НКУ обязанность подать уведомление по форме № 20-ОПП возникла у всех налогоплательщиков в отношении всех объектов налогообложения — как тех, которые возникли после 01.01.2011 г., так и тех, которые на указанную дату уже были у налогоплательщика. Правда, при этом не уточняется, какой срок предоставления уведомления следует считать предельным в последнем случае, ведь общий срок в 10 рабочих дней, отсчитываемый с момента создания обособленного подразделения, регистрации движимого или недвижимого имущества или открытия объекта или подразделения, через которые осуществляется деятельность, к таким, возникшим еще до 01.01.2011 г., объектам неприменим.
На наш взгляд, поскольку НКУ никаких переходных норм в отношении уведомления о наличии у налогоплательщика тех или иных объектов, связанных с налогообложением, не содержит, следует исходить из того, что обязанность по предоставлению уведомления по форме № 20-ОПП возникнет лишь в случае изменения состояния указанных объектов либо их прекращения.
Пример. Предприятие зарегистрировано в городе А (не имеет районного деления) в 2009 году. В 2010 году создан филиал предприятия в городе Б, местонахождение которого в течение 2011 года изменилось — оставаясь в городе Б (не имеет районного деления) филиал сменил адрес, переехав в другое здание. Кроме того, в 2011 году предприятием в городе А взят в аренду склад.
Если руководствоваться указаниями налоговых органов, озвученными в консультации Единой базы налоговых знаний, то предприятие изначально должно было бы подать:
— форму № 20-ОПП с признаком «1» в налоговую инспекцию города А (по головному предприятию);
— форму № 20-ОПП с признаком «1» в налоговую инспекцию города Б (по филиалу).
Но еще раз подчеркнем: на наш взгляд, обязанности уведомлять налоговые органы о создании объектов, возникших до 01.01.2011 г., нет, тем более что к ним неприменимы и установленные на предоставление формы № 20-ОПП сроки.
А вот уведомить об изменении местонахождения филиала налогоплательщик должен, подав в течение 10 рабочих дней после изменения местонахождения филиала (считаем, что таким моментом следует считать день внесения изменений в сведения об обособленном подразделении юрлица в Единый госреестр) в налоговую инспекцию города Б уведомление по форме № 20-ОПП с признаком «3» и указанием на изменение местонахождения. Как рекомендуют сами налоговики, в форме № 20-ОПП в этом случае следует сделать две записи — в первой строке написать старый адрес, во второй — новый.
По форме № 20-ОПП налоговиков необходимо уведомить и о взятом в аренду складе. Уведомление с признаком «2» следует подать в налоговый орган по основному месту учета, указав в качестве типа объекта «склад». Срок на предоставление формы в 10 рабочих дней, по нашему мнению, следует отсчитывать с момента подписания акта приемки-передачи объекта аренды в пользование. В случае прекращения аренды также возникнет обязанность предоставления уведомления по форме № 20-ОПП с признаком информации «4» и указанием в графе «Состояние объекта налогообложения» информации о том, что объект возвращен собственнику.
Форма № 20-ОПП составлена таким образом, что, скажем, информацию об упомянутом складе придется подавать и собственнику, сдающему его в аренду, и субъекту хозяйствования, арендующему его.
Следует сказать, что уведомление по форме № 20-ОПП при необходимости может быть дополнено налогоплательщиком любым количеством строк. Нет ограничений и по числу страниц, на которых оно будет составлено. Кроме того, налогоплательщикам самостоятельно придется устранить такой недостаток формы, как недостаточное количество клеточек для заполнения такого реквизита, как регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (в форме их только девять при необходимых десяти).

Установлена ли ответственность за неподачу формы № 20-ОПП?
По мнению самих налоговых органов, как мы уже говорили, за неподачу формы № 20-ОПП должна наступать ответственность по п. 117.1 НКУ. Однако с применением данного штрафа можно попытаться поспорить.
Напомним, что согласно п. 117.1 НКУ применение штрафных санкций предусмотрено за непредоставление налогоплательщиком в сроки и в случаях, предусмотренных НКУ, заявлений либо документов для взятия на учет в соответствующем органе государственной налоговой службы, регистрации изменений местонахождения или внесения других изменений в свои учетные данные, непредоставление исправленных документов для взятия на учет или для внесения изменений, предоставление с ошибками или в неполном объеме, непредоставление сведений в отношении лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета и/или составление налоговой отчетности, согласно требованиям, установленным НКУ.
Несмотря на то что необходимость предоставления уведомления по форме № 20-ОПП предусмотрена в рамках требований об учете налогоплательщиков (глава 6 раздела ІІ НКУ), содержащиеся в ней сведения не относятся к данным, на основании которых налогоплательщики берутся на учет либо вносятся изменения в их учетные данные (в последнем случае подается регистрационное заявление по форме № 1-ОПП либо по форме № 5-ОПП с отметкой «Зміни»). Кроме того, сроки предоставления формы № 20-ОПП не предусмотрены НКУ (как того требует ст. 117 НКУ), они установлены лишь Порядком № 979.
Хотим обратить внимание: даже если отстоять неприменимость штрафа по ст. 117 НКУ за неподачу формы № 20-ОПП налогоплательщику не удастся, то при выявлении налоговым органом нескольких фактов неуведомления (к примеру, в ходе налоговой проверки будет выявлено, что налогоплательщик не уведомил о стационарном источнике загрязнения окружающей среды, об открытии на территории города киоска и о закрытии магазина) применяется один штраф, а не отдельно за каждый факт неуведомления.
Эта статья из НАЛОГИ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ №95.
Может кому-нибудь поможет.

Аватар користувача
на_та
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 20:24
Регіон: Николаевская область
Звідки: Снигиревка
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення на_та »

Ещё одна интересная статейка :

Налоговые органы свои требования о необходимости подачи с 01 января 2011 г. ф.20-ОППналогоплательщиками обосновывают п. 63.3. НКУ и разд. VIII Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом ГНАУ № 3979 от 22.12.2010 г.
Речь идет об обязанности юридических лиц (их обособленных подразделений) и самозанятых лиц уведомлять формой 20-ОПП органы ГНС об имуществе и действиях (объектах налогообложения), в связи с которыми у них возникают обязанности по уплате налогов и сборов. Такими объектами может быть любое недвижимое имущество, оборудование, транспортные средства, а также открытие обособленных подразделений. Главный критерий — при их наличии у плательщика возникает определенная налоговая обязанность. Рекомендованный перечень типов этих объектов обнародовалаГНАУ на своем сайте (http://www.sta.gov.ua), а также он должен появиться на информационных стендах органов ГНС. Напрашивается вывод, коль существует перечень объектов, рекомендованный налоговиками, то налогоплательщик может ссылаться на данный перечень и не подавать информацию о прочих объектах, не включенных в рекомендованный перечень.
Налоговики настаивают на том, что уведомлять нужно не только о вновь созданных изарегистрированных объектах, но и о тех объектах, которые появились у налогоплательщика до 01 января 2011 г. Кроме того, налоговики утверждают, что форму 20-ОПП обязаны подавать все налогоплательщики без исключения, т.е. и юридические лица и предприниматели. Мнение налоговиков по данному вопросу изложено в Единой базе налоговых знаний в подразделе 040.07 – «особенности учета плательщиков налогов по отдельным налогам.
На наш взгляд, обязательная подача ф. 20-ОПП налогоплательщиками по объектам до 01.01.2011 г. не обязательна, поскольку НКУ по данных объектах особых переходных положений не содержит. А в общем порядке подавать уведомление необходимо только при возникновении изменений состояния указанных объектов либо их прекращения.
Обычно налогоплательщик имеет одно место учета в ГНИ, а именно — по своему местонахождению. Но если обязанности по предоставлению налоговых деклараций (расчетов, отчетов) и/или начислению, содержанию или уплате (перечислению) налогов, сборов возникают на территории другой административно-территориальной единицы, то он должен стать на учет в органе ГНИ, к юрисдикции которого относится такая территория. Например, предприятие состоит на учете в одной из районных налоговых инспекций г. Киева и открыло магазин в Одессе, на работу в который наняло работников, проживающих в г. Одесса. Тогда у него возникнет обязанность по уплате НДФЛ в местный бюджет, и одновременно оно должно стать на учет в местной налоговой инспекции. И даже не обязательно, чтобы этот магазин был зарегистрирован как филиал или другое обособленное подразделение.

Аватар користувача
на_та
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 20:24
Регіон: Николаевская область
Звідки: Снигиревка
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення на_та »

Стать на учет по неосновному месту нужно в течение 10 рабочих дней после создания обособленного подразделения, регистрации движимого или недвижимого имущества либо открытия объекта или подразделения, через которые осуществляется деятельность или которые подлежатналогообложению или связаны с ним. Для этого нужно подать регистрационное заявление по ф. № 1-ОПП или ф. № 5-ОПП с отметкой "Учет по неосновному месту учета". Судя из существующих норм законодательства, стать на "Учет по неосновному месту учета" для налоговиков теперь недостаточно, нужно еще и подать ф. 20-ОПП.
Итак, плательщики должны уведомлять об объектах налогообложения органы ГНС по местонахождению этих объектов при помощи Уведомления по ф. № 20-ОПП. На это отведено 10 рабочих дней после регистрации, создания или открытия такого объекта. Более того, даже при изменении типа, наименования, местонахождения или состояния объекта налогообложенияплательщикам также придется подавать это Уведомление с обновленной информацией (п.п. 8.4,8.5 Порядка № 979). Уведомление по ф. № 20-ОПП подается в количестве, достаточном для предоставления сведений обо всех объектах налогообложения. При первом представлении в уведомлении отмечаются все объекты налогообложения. При следующем предоставлении отмечается новый объектналогообложения или объект, относительно которого происходят изменения. При этом в случае изменения назначения объекта налогообложения или его перепрофилирования информация о таком объекте налогообложения предоставляется в уведомлении двумя строками, а именно: в одной строке указывается информация о закрытии объекта налогообложения, назначение которого изменяется, во втором - обновленная информация об объекте налогообложения, который создан или открыт на основе закрытого.
Напрашивается вывод, предоставление ф. 20-ОПП должно быть непосредственно связано с теми объектами, в отношении которых возникает обязанность становиться на учет. Подавать сведения о любых объектах, находящихся на тех или иных правовых основаниях (право собственности, аренда и прочее) у налогоплательщика, необходимости нет.
Не следует забывать и о том, что информацией о подобных объектах с органами ГНС будут делиться органы государственной регистрации, исполнительной власти и местного самоуправления (ст. 72 НКУ). Вся эта информация будет оседать в Едином банке данных юридических лиц или Реестре самозанятых лиц. Ее налоговики будут «отрабатывать» и использовать для исполнения своих функций и задач.
Исходя из вышеуказанного, логически возникает вывод, что нет необходимости подавать ф. 20-ОППотносительно тех сведений, по которым установлен специальный порядок. Но однозначно утверждать можно только при обнародовании мнения налоговиков по данному вопросу.
Обращаем внимание, Уведомление по ф. 20-ОПП не является отчетом, а носит форму уведомления налоговой службы. Налоговики стараются квалифицировать неподачу ф. 20-ОПП как нарушение установленного порядка взятия на учет (регистрации) в органах ГНС.
В соответствии с п. 117.1 ст. 117 г. ІІ НКУ непредоставление в сроки и в случаях, предусмотренныхНКУ, заявлений или документов для взятия на учет, регистрации изменений местонахождения или внесения других изменений в свои учётные данные, в соответствии с требованиями установленнымиНКУ, - влекут за собой наложение штрафа на самозанятых лиц в размере 170 гривен, на юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц или юридических лиц, ответственных за начисление и уплату налогов в бюджет во время выполнения договора о совместной деятельности, - 510 гривен. В случае неустранения таких нарушений или за те же действия, совершенные на протяжении года повторно - влекут за собой наложение штрафа на самозанятых лиц в размере 340 гривен, на юридических лиц - 1020 гривен. Радует только тот факт, что штраф применяется разово (или повторно), а не за каждый факт неуведомления.
Следует отметить, что форма 20-ОПП составлена таким образом, что информацию, например об арендованном складе, необходимо подавать и собственнику, и арендодателю (если он не является собственником), и арендатору. С таким подходом, подачу ф. 20-ОПП можно рассматривать как «перепись населения», причем в перепись попадают все объекты, о которых сообщает либо сам налогоплательщик, либо его контрагент. Такая перепись станет удобной базой данных в арсенале налоговиков. И что удивительно, в большинстве случаев данные переписи будут формироваться на данных самих налогоплательщиков. Им придется либо самим «исповедаться» и ждать налоговиков в гости, чтобы не получить штраф, либо в противном случае уплатить штрафные санкции. И как только «перепись» даст свой эффект, возможные штрафы значительно увеличатся, и тогда выбор станет более болезненным.

Аватар користувача
на_та
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 20:24
Регіон: Николаевская область
Звідки: Снигиревка
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення на_та »

Второй день роюсь в нете и вот думаю самое то ,что нам нужно :

Подаємо Форму №20-ОПП: кого це стосується та що буде за її неподання
Як відомо, питання щодо нової спрощеної системи та реєстрації баз персональних даних спричинили значний резонанс серед бухгалтерів. Проте і тема подання форми №20-ОПП нікого не залишила байдужим.
І все це — через консультації ДПС, розміщені, зокрема, в Єдиній базі податкових знань, які вимагають подання форми №20-ОПП чи не від усіх суб’єктів господарювання — підприємців та підприємств. З′ясуймо, що таке насправді форма №20-ОПП, хто і коли повинен її подавати та яка відповідальність загрожує за її неподання (невчасне подання).
Форма №20-ОПП та порядок її подання
Форму №20-ОПП затверджено наказом ДПАУ від 22.12.2010 р. №979. Цей самий наказ затверджує і Порядок обліку платників податків і зборів (далі — Порядок).
Форму №20-ОПП зобов’язані подавати всі суб’єкти господарювання — і підприємства, і підприємці, але у ВИКЛЮЧНОМУ переліку випадків, встановленому розділом VIII Порядку.
Так, форма №20-ОПП подається, у разі якщо відбулася:
а) реєстрація, створення або відкриття об’єкта оподаткування, об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням, об’єкта, через який провадиться діяльність (протягом 10 робочих днів після такої події в органі ДПС за місцезнаходженням такого об’єкта);
б) зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування.
Об’єктами оподаткування й об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі — об’єкти оподаткування), є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами ПКУ.
Приклади того, що підпадає під вищезазначені події, докладніше описано нижче.
Обов’язок подання цієї форми виник із набранням чинності Порядком — 14.01.2011 р. Підприємства, зареєстровані лише за основним місцем обліку, та підприємства зареєстровані за основними та неосновними місцями обліку, до 14 січня цього року можуть бути зобов’язані подати форму №20-ОПП згідно з нормами порядку, тільки у разі якщо у них:
1) виник НОВИЙ об’єкт оподаткування за місцем основної податкової реєстрації;
2) виник НОВИЙ об’єкт оподаткування на території іншої адміністративно-територіальної одиниці (це буде неосновне місце обліку);
3) відбулися істотні зміни щодо вже наявних об’єктах оподаткування (довідка 1) (такі, що впливають на факт і особливості нарахування податків та зборів).
Інакше кажучи, якщо у підприємства чи підприємця на території іншої адміністративно-територіальної одиниці з’явився новий (або відчужений, або змінено призначення) об’єкт оподаткування, такий платник зобов’язаний подати до ДПС за місцезнаходженням такого об’єкта форму №20-ОПП.

Аватар користувача
на_та
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 20:24
Регіон: Николаевская область
Звідки: Снигиревка
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення на_та »

Найяскравішими прикладами таких випадків є відкриття відокремленого підрозділу, місця продажу, торгової точки, складу тощо на території іншого району, купівля або оренда землі в іншому районі. Така подія може призвести до виникнення нових об’єктів оподаткування:
1) ПДФО із зарплати працівників, що належать до цього району;
2) об’єкт нарахування збору за забруднення (газові прилади, сміття, що розміщуються на об’єкті);
3) об’єкт нарахування збору за спеціальне водокористування (використання води навіть для санітарно-гігієнічних потреб на об’єкті спричиняє виникнення обов’язку зі сплати збору, якщо ви маєте укладений договір на постачання води безпосередньо із водоканалом);
4) об’єкт нарахування плати за землю;
5) зміна призначення приміщення, яке перебуває у власності суб’єкта господарювання (наприклад, переведення квартири із житлового фонду в нежитловий);
6) зміна виду діяльності, що провадиться в орендованому приміщенні (наприклад, приміщення використовувалося під склад, а тепер переобладнано і тут відкрито перукарню) тощо.
Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДПС. Переглянути Довідник типів об’єктів оподаткування можна тут >>>.
Чому Форму №20-ОПП вимагають від усіх?
Тому що ДПС воліла би мати актуальну інформацію за цією формою про всі наявні об’єкти оподаткування, навіть про ті, що «виникли» до запровадження повідомлення за формою №20-ОПП. Проте ще раз наголошуємо, що така вимога не відповідає нормам порядку №979 і відповідальності за неподання її стосовно подій з об’єктами оподаткування, які виникли до 14 січня, бути не може.
До речі, термінів подання повідомлення за формою №20-ОПП щодо подій з об’єктами оподаткування, які відбулися до набрання чинності наказом №979, не встановлено.
Тепер про випадки, коли повідомлення за формою №20-ОПП все ж таки мало бути подане. Тобто якщо події з об’єктами оподаткування відбувалися після 14 січня 2011 року.
Якщо об’єкт оподаткування було зареєстровано, створено чи відкрито (ще раз зверніть увагу, що є ОБ’ЄКТОМ ОПОДАТКУВАННЯ з метою подання цієї форми у Довідці 1), то форму №20-ОПП требу було подати протягом 10 робочих днів після цієї події. Яка, до речі, мала супроводжуватися поданням форми:
— ф. №1-ОПП (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів);
— ф. N 5-ОПП (для самозайнятих осіб).
Для подання форми №20-ОПП у разі змін типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування термінів Порядком №979 не передбачено.
Яка відповідальність за неподання форми №20-ОПП?
ДПС воліла б застосувати відповідальність, передбачену п. 117.1 ПКУ (принаймні на цю норму вона посилається у консультації, розміщеній в Єдиній базі податкових знань). Але п. 117.1 ПКУ встановлює відповідальність за:
1) неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі ДПС, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних;
2) неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін;
3) подання з помилками чи у неповному обсязі;
4) неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності відповідно до вимог, установлених ПКУ.
Ці порушення караються накладанням штрафів у розмірі:
на підприємців — 170 грн;
на юридичних осіб — 510 грн.
За неусунення порушень або повторне аналогічне порушення протягом року — подвійний розмір штрафу.
Але подання форми №20-ОПП жодним чином не підпадає під вищеперелічені порушення, бо подається вона довідково. На її підставі жодних змін до реєстраційних даних не вноситься.
Отже, застосування вищезазначених санкцій буде неправомірним.
------Довідка 1--------
У разі зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об’єкта оподаткування у формі №20-ОПП надається двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому — оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.
------Довідка 2--------
Об’єкти оподаткування, об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі — об’єкти оподаткування), — це майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами ПКУ (п. 8.2 Порядку).

Наталія КАТЕРИНЕЦЬ, «Дебет-Кредит»

Аватар користувача
на_та
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 20:24
Регіон: Николаевская область
Звідки: Снигиревка
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення на_та »

Я поняла что 20 -ОПП должны подавать тогда, когда у тебя возникают обязательства по новому налогу, меняеться какой-то налог, исчезает какой-то налог , т.е наличием или изменениями «объектов налогообложения, объектов, связанных с налогообложением, либо объектов, через которые осуществляется деятельность»

Крымчанка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 13
З нами з: 23 листопада 2011, 17:41
Регіон: Крым
Звідки: Симферополь

Повідомлення Крымчанка »

Организация неприбыльная, не является плательщиком НДС, нет больше никаких налоговых обязатльств - платит только НДФЛ из з/пл сотрудников, создана давненько и как я понимаю, нужно сдать пустую форму 20ОПП? ЗАЧЕМ?! Опять налоговая ажиотаж создает?

Аватар користувача
АНТОНІЯ
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 35
З нами з: 19 березня 2011, 18:37
Регіон: Кировоградская Область
Звідки: Александровка

Повідомлення АНТОНІЯ »

краще подати форму 20-ОПП пусту ніж потім платити штраф зе не подання.

Аватар користувача
на_та
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 20:24
Регіон: Николаевская область
Звідки: Снигиревка
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення на_та »

А який сенс у цьому : подавати це ПОВІДОМЛЕННЯ пустим,та ще й без причини(..так, форма №20-ОПП подається, у разі якщо відбулася:
а) реєстрація, створення або відкриття об’єкта оподаткування, об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням, об’єкта, через який провадиться діяльність (протягом 10 робочих днів після такої події в органі ДПС за місцезнаходженням такого об’єкта);
б) зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування...) пустим може бути звіт,декларації, які мають за ПК і строки сдачі, це звичайно моє розуміння... Наша вищестояча категорично : "не сдавать"

Anna_N
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 29
З нами з: 23 січня 2018, 16:06
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Anna_N »

Отримали "листа щастя" з податкової про необхідність подати 20-ОПП. У нас неприбуткова організація, яка фінансується з держбюдету, непратник ПДВ, акцизу і т.д., власних приміщень та земельних ділянок немає. Сплачуємо тільки ПДФО, ВЗ та ЄСВ - про що подається окремий звіт. Про які "об’єкти оподаткування" я маю повідомити в 20-ОПП? :18:

Анастасія1990
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 22 березня 2021, 14:28
Регіон: Миколаївська область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Анастасія1990 »

Чи потрібно подати 20-ОПП? У нас неприбуткова організація, яка фінансується з держбюдету, неплатник ПДВ, акцизу і т.д., власних приміщень та земельних ділянок немає. Сплачуємо тільки ПДФО, ВЗ та ЄСВ - про що подається окремий звіт. Орендуємо приміщення теж у неприбуткової установи за 1,00 грн. Про які "об’єкти оподаткування" я маю повідомити в 20-ОПП?

Відповісти

Повернутись до “Звітність до фіскальної служби”