Законодавство

Останні надходження

Наказ|Порядок, Мінфін, від 23.08.2012, № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"
Наказ|Порядок, Мінфін, від 24.12.2012, № 1407 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами"
Постанова КМУ від 18 січня 2017 р. № 15
Методичні рекомендації застосовуються суб’єктами державного сектору для відображення у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи (далі – основні засоби) та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визнані відповідно до НП(С)БО в державному секторі 121 «Основні засоби»
Наказ|Методичні рекомендації, Державна казначейська служба України, від 29.04.2013, № 68 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів"
Закон, ВР України, від 21.05.1997, № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"
Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації"
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 31.12.2013 N 1203