Бухгалтерський облік

Останні надходження

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 31.12.2013 N 1203
Застосовується з 01.01.2017 року, Наказ Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219
Мінфін Наказ від 21.12.2016 № 1127 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків"
Лист Міністерства фінансів України від 30.12.2016 №31-11420-06-5/37851 щодо використання в роботі рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації.
Наказ|Порядок, Мінфін, від 02.04.2014, № 372 "Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ"
Наказ|Порядок, Державне казначейство України, від 06.10.2000, № 100 "Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання"
Наказ|Інструкція|Форма, Держкомстат|Головне управління Державного казначейства України, від 02.12.1997, № 125/70 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання")
Наказ|Інструкція|Форма, Державне казначейство України, від 18.12.2000, № 130 "Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання"