Бухгалтерський облік

Останні надходження

Наказ МФУ від 13 вересня 2016 року № 818 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 8 листопада 2007 р. N 1314 Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 січня 2011 р. N 59
Наказ, Мінфін, від 26.06.2013, № 611 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ"
Закон, ВР України, від 16.07.1999, № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Наказ|Положення, Мінфін, від 02.09.2014, № 879 "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань"