Інформація по темі "" | Публікації по тегу
131015 13
Друкувати
Обране

Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору та порядку їх складання

Наказ МФУ від 08.09.2017 р. № 755 "Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору та порядку їх складання"


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2017

м. Київ

N 755

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2017 р. за N 1416/31284

Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору та порядку їх складання

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору;

Меморіальний ордер N 1 "Накопичувальна відомість за касовими операціями";

Меморіальний ордер N 1-авт "Накопичувальна відомість за касовими операціями";

Меморіальний ордер N 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)";

Меморіальний ордер N 2-авт "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)";

Меморіальний ордер N 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)";

Меморіальний ордер N 3-авт "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)";

Меморіальний ордер N 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами";

Меморіальний ордер N 4-авт "Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами";

Меморіальний ордер N 5 "Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій";

Меморіальний ордер N 5-авт "Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій";

Меморіальний ордер N 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами";

Меморіальний ордер N 6-авт "Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами";

Меморіальний ордер N 7 "Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів";

Меморіальний ордер N 7-авт "Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів";

Меморіальний ордер N 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами";

Меморіальний ордер N 8-авт "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами";

Меморіальний ордер N 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів";

Меморіальний ордер N 9-авт "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів";

Меморіальний ордер N 10 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів";

Меморіальний ордер N 10-авт "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів";

Меморіальний ордер N 11 "Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування";

Меморіальний ордер N 11-авт "Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування";

Меморіальний ордер N 12 "Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування";

Меморіальний ордер N 12-авт "Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування";

Меморіальний ордер N 13 "Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів";

Меморіальний ордер N 13-авт "Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів";

Меморіальний ордер N 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб'єктів державного сектору";

Меморіальний ордер N 14-авт "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб'єктів державного сектору";

Меморіальний ордер N 15 "Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей";

Меморіальний ордер N 15-авт "Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей";

Меморіальний ордер N 16 "Накопичувальна відомість позабалансового обліку";

Меморіальний ордер N 16-авт "Накопичувальна відомість позабалансового обліку";

Меморіальний ордер N 17;

Меморіальний ордер N 17-авт;

Книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати і стипендій;

Реєстр депонованих сум;

Бухгалтерська довідка;

Книга "Журнал-головна".

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 27 липня 2000 року N 68 "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2000 року за N 570/4791 (із змінами).

3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

В. о. Голови Державної служби
статистики України

А. В. Іщенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
08 вересня 2017 року N 755

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2017 р. за N 1416/31284

 

 

 

 

Порядок
складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору

I. Загальні положення

1. Цей Порядок застосовується при складанні типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (далі - суб'єкти державного сектору).

2. Терміни у цьому Порядку застосовуються у значеннях, визначених Бюджетним кодексом України, Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

II. Вимоги до складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів

1. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 1
Накопичувальна відомість за касовими операціями

1. Накопичувальна відомість за касовими операціями застосовується при обробці звітів касирів з метою систематизації оборотів у касі за поточний місяць. Кожен звіт касира заноситься до накопичувальної відомості за відповідними субрахунками одним рядком, тобто записуються всі обороти в касі з надходження та витрачання коштів за дебетом чи кредитом відповідних субрахунків рахунку 2211 (2221) "Готівкові кошти та їх еквіваленти".

Якщо суб'єкт державного сектору здійснює касові операції в національній та іноземній валюті, меморіальні ордери - накопичувальні відомості за касовими операціями складаються окремо для кожного виду валюти та нумеруються відповідно N 1-1, 1-2 тощо.

2. У накопичувальній відомості за касовими операціями за субрахунком 2212 (2222) "Готівка в іноземній валюті" за кожним звітом касира записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті, що застосовувалась для касової операції. У графі "N з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.

Оскільки операції із надходження готівкових коштів з реєстраційних (поточних) рахунків до каси суб'єкта державного сектору та із внесення готівкових коштів з каси на реєстраційні (спеціальні реєстраційні, поточні) рахунки також відображаються в меморіальному ордері N 2 або N 3, при перенесенні підсумків руху коштів у касі з накопичувальної відомості до книги "Журнал-головна" ці обороти виключаються.

3. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

4. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

5. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 1-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 1-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 1.

2. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 2
Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)

1. Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державної казначейської служби України (банках)використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок суб'єкта державного сектору асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів з реєстраційних, інших рахунків в органах Державної казначейської служби України (поточних рахунків - в банках).

2. Накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним (іншим, поточним) рахунком суб'єкта державного сектору, тобто за наявності декількох рахунків в органах Державної казначейської служби України (банках), відкритих на ім'я суб'єкта державного сектору, вони оформлюються окремими меморіальними ордерами, які нумеруються N 2-1, 2-2, 2-3 тощо. Операції з руху коштів загального фонду в іноземній валюті оформлюються окремими меморіальними ордерами за видами валют.

3. Записи операцій до накопичувальних відомостей здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних (інших, поточних) рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках), з доданням до них підтвердних документів (платіжних доручень тощо).

4. У накопичувальній відомості руху грошових коштів в іноземній валюті на рахунках в банках (субрахунок 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку") за кожною випискою банку записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті. У графі "N з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.

5. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

6. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

7. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 2-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 2-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 2.

3. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3
Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)

1. Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державної казначейської служби України (банках)використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок суб'єкта державного сектору доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів спеціального фонду з реєстраційних (поточних) рахунків в органах Державної казначейської служби України (банках).

2. За наявності декількох рахунків в органах Державної казначейської служби України (банках), відкритих на ім'я суб'єкта державного сектору, накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним (поточним) рахунком та нумеруються N 3-1, 3-2, 3-3 тощо. Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті оформлюються окремими меморіальними ордерами за видами валют.

3. Записи операцій до накопичувальних відомостей здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках), з доданням до них підтвердних документів (платіжних доручень тощо).

4. У накопичувальній відомості руху грошових коштів спеціального фонду в іноземній валюті на рахунках в банках (субрахунок 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку") за кожною випискою банку записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті. У графі "N з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.

5. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

6. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

7. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 3-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 3-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 3.

4. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4
Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами

1. У накопичувальній відомості за розрахунками з дебіторами ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є дебіторами суб'єкта державного сектору. Відомість складається окремо за відповідними субрахунками рахунку 21 "Поточна дебіторська заборгованість" та окремо за кожним дебітором у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи у накопичувальній відомості здійснюються за кожною операцією, що підтверджена документом, оформленим відповідно до законодавства.

2. Операції за розрахунками з дебіторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому меморіальному ордері за цією самою формою.

3. Попередня оплата рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть відвантажені або надані суб'єкту державного сектору в майбутньому, або відвантаження суб'єктом державного сектору матеріальних цінностей та надання послуг, оплата яких очікується в майбутньому, супроводжуються записами за дебетом відповідних субрахунків рахунку 21 "Поточна дебіторська заборгованість" та кредитом субрахунків за графами 2, 5, 8 - 14 у рядку відповідного дебітора.

4. Одержання матеріальних цінностей та послуг, оплачених суб'єктом державного сектору раніше, або надходження грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, відвантажені чи надані суб'єктом державного сектору в минулому, супроводжуються записами за кредитом відповідних субрахунків рахунку 21 "Поточна дебіторська заборгованість" та дебетом субрахунків за графами 2, 5, 16 - 22 у рядку відповідного дебітора. Інші записи у випадках одержання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів відображаються за графами 24 - 26.

5. У графі "Залишок на кінець місяця за субрахунком 21___" розраховується загальний залишок та окремо за кожним дебітором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

6. Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" розраховуються суми операцій на реєстраційних (поточних) рахунках суб'єкта державного сектору та за нарахованими доходами суб'єкта державного сектору.

7. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

8. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

9. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 4-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 4-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 4.

5. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

1. У суб'єктів державного сектору, де виписуються декілька розрахунково-платіжних відомостей, за підсумками цих відомостей складається зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій.

2. Записи в меморіальному ордері систематизуються за програмною класифікацією та найменуваннями суб'єктів державного сектору, що обслуговуються.

При нарахуванні заробітної плати та стипендій за рахунок коштів спеціального фонду записи систематизуються і за видами коштів спеціального фонду.

3. Дані розрахунково-платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до меморіального ордера після виведення підсумку за коштами загального фонду.

4. На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

5. До меморіального ордера додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення тощо).

6. У кінці місяця підбиваються підсумки за меморіальним ордером і одержані дані у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків записуються до книги "Журнал-головна".

7. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

8. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 5-авт.

Складання зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за формою меморіального ордера N 5-авт здійснюється на підставі розрахунково-платіжних відомостей. Записи за графами 1 - 5 здійснюються за аналогією здійснення записів за графами 1 - 5 форми меморіального ордера N 5.

Записи за графами 6 - 13 меморіального ордера N 5-авт групуються за кодами програмної класифікації, видами коштів спеціального фонду, за установами, що обслуговуються. Крім того, за графами 9 "Нараховано (за окремими видами)", 10 "Утримано (за окремими видами)", 13 "Нараховано внесків (за окремими видами)" записи здійснюються окремо за кожним видом нарахувань (за працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб'єкта державного сектору, тощо) та видом утримань.

6. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6
Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами

1. У накопичувальній відомості за розрахунками з кредиторами ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами суб'єкта державного сектору. Відомість складається окремо за субрахунками 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами" окремо за кожним кредитором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи у накопичувальній відомості здійснюються за кожною операцією, що підтверджена документом, оформленим відповідно до законодавства.

2. Операції за розрахунками з кредиторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за цією самою формою.

3. Отримання матеріальних цінностей та послуг, за які суб'єкт державного сектору розрахується в майбутньому, або зарахування грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, що будуть відвантажені та надані суб'єктом державного сектору в майбутньому, супроводжуються записами за кредитом відповідних субрахунків за розрахунками з кредиторами та дебетом субрахунків за графами 2, 5, 8 - 12 у рядку відповідного кредитора.

4. У графі "Залишок на кінець місяця за субрахунком ____" розраховується загальний залишок та окремо за кожним кредитором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

5. Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" розраховуються суми операцій на реєстраційних (поточних) рахунках суб'єкта державного сектору та за нарахованими доходами суб'єкта державного сектору.

6. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

7. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

8. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 6-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 6-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 6.

7. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 7
Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

1. У накопичувальній відомості за розрахунками в порядку планових платежів ведеться облік розрахунків за продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали, що здійснюються в порядку планових платежів. Облік ведеться окремо за кожним постачальником, для якого відводиться необхідна кількість рядків з метою відображення операцій протягом місяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

2. Операції за розрахунками в порядку планових платежів, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за цією самою формою.

3. Записи у накопичувальній відомості здійснюються за кожним документом (платіжним дорученням, рахунком тощо) в міру здійснення операцій.

4. Перерахування постачальникам планового авансу супроводжується записами за дебетом субрахунку 2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги" або 2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги" та кредитом відповідних субрахунків за графами 2, 5, 8 - 12.

5. Отримання продуктів харчування, медикаментів та перев'язувальних матеріалів від постачальників супроводжується записами за кредитом субрахунку 2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги" або 2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги" та дебетом відповідних субрахунків за графами 2, 5, 14 - 22.

6. У графі "Залишок на кінець місяця за субрахунком ____" розраховується загальний залишок та окремо за кожним постачальником у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

7. Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" розраховуються суми операцій на реєстраційних (поточних) рахунках суб'єкта державного сектору та за отримані суб'єктом державного сектору продукти харчування.

8. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

9. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

10. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 7-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 7-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 7.

8. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 8
Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами

1. У накопичувальній відомості за розрахунками з підзвітними особами ведеться облік розрахунків з підзвітними особами в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Накопичувальна відомість за субрахунком 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами" складається щомісяця за кожною операцією, що підтверджена документом, оформленим відповідно до законодавства.

2. Операції за розрахунками з підзвітними особами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за цією самою формою.

3. Операції з видачі грошових коштів під звіт і відшкодування перевитрат супроводжуються записами за дебетом субрахунку 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами". Дані про невикористані та повернені підзвітною особою до каси суб'єкта державного сектору авансові суми, а також про витрачені суми авансу та затверджені суми витрат відповідно до авансового звіту записуються за кредитом субрахунку 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами".

4. Інші записи здійснюються у випадках придбання підзвітними особами необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів.

5. У графі "Залишок на кінець місяця за субрахунком 2116 (2126)" розраховується загальний залишок та окремо за кожною підзвітною особою в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

6. При підрахуванні позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" розраховуються суми операцій з руху коштів у касі установи.

7. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

8. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

9. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 8-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 8-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 8.

9. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 9
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

1. Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб необоротних активів, до яких належать основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та інвестиційна нерухомість. Записи здійснюються щодо кожного документа (акт приймання-передачі основних засобів, акт внутрішнього переміщення основних засобів, акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів, акт списання основних засобів (часткової ліквідації), акт списання транспортних засобів, акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду тощо) із зазначенням матеріально відповідальної особи.

Якщо на необоротний актив, який вибуває, нарахований знос, він відображається за дебетом відповідного субрахунку рахунку 14 "Знос (амортизація) необоротних активів". Сума зносу розраховується на підставі даних відповідних інвентарних карток.

Одночасно відповідні записи здійснюються у відповідних інвентарних картках.

2. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

3. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

4. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 9-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 9-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 9.

10. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 10
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів

1. Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб малоцінних та швидкозношуваних предметів. Записи здійснюються за кожним документом із зазначенням матеріально відповідальної особи.

У кінці місяця підсумки за всіма графами підраховуються.

2. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

3. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

4. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 10-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 10-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 10.

11. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 11
Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування

1. Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування використовується в тих випадках, коли суб'єктом державного сектору складається декілька накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування.

2. Меморіальний ордер складається за результатами місяця на підставі накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування окремо за кожною матеріально відповідальною особою (суб'єктом державного сектору).

3. Записи у накопичувальній відомості здійснюються окремо за кожним постачальником.

4. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

5. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

6. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 11-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 11-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 11.

12. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 12
Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування

1. Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування використовується в тих випадках, коли суб'єктом державного сектору складається декілька накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування.

2. Меморіальний ордер складається в кінці місяця на підставі накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування окремо за кожною матеріально відповідальною особою (суб'єктом державного сектору).

3. До меморіального ордера переносяться підсумки з відомостей витрачання продуктів харчування за відповідною кореспонденцією субрахунків. Крім того, до ордера вносяться дані з інших видаткових документів на продукти харчування.

4. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

5. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

6. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 12-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 12-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 12.

13. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 13
Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів

1. Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів використовується для обліку операцій про витрачання виробничих та інших запасів, крім продуктів харчування.

2. До меморіального ордера заносяться дані з первинних документів про витрачання матеріальних цінностей (накладних (вимог), забірних карток тощо).

3. У кінці місяця підраховуються підсумки за всіма графами. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

4. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

5. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 13-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 13-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 13.

14. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 14
Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб'єктів державного сектору

1. Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб'єктів державного сектору використовується для обліку операцій нарахування доходів спеціального фонду (субрахунки 7011 "Бюджетні асигнування" (7021 "Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату") (крім асигнувань із загального фонду), 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)", 7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі", 7211 (7221) "Дохід від реалізації активів", 7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів"), 7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями", 7511 "Доходи за необмінними операціями"). На кожен вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно N 14-1, 14-2, 14-3.

2. У кінці місяця підбиваються підсумки та позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

3. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

4. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 14-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 14-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 14.

15. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 15
Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей

1. Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей складається у централізованих бухгалтеріях на підставі відомостей за розрахунками з батьками.

2. Зведення відомостей відкривається виведенням залишку на початок місяця. У кінці місяця за всіма графами розраховуються підсумки на кінець місяця. Усі записи здійснюються окремо за кожною обслуговуючою установою (дитячою групою).

3. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

4. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

5. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 15-авт.

Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 15-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 15.

16. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16
Накопичувальна відомість позабалансового обліку

1. У накопичувальній відомості позабалансового обліку ведеться облік надходження та вибуття в розрізі об'єктів позабалансового обліку.

2. До граф 1 - 6 заносяться дані про надходження (одержання, надання, отримання тощо), а до граф 7 - 12 - дані про вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об'єктів, які обліковуються на позабалансових рахунках:

01 "Орендовані основні засоби та нематеріальні активи";

02 "Активи на відповідальному зберіганні";

03 "Бюджетні зобов'язання";

04 "Непередбачені активи";

05 "Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані";

06 "Гарантії та забезпечення отримані";

07 "Списані активи";

08 "Бланки документів суворої звітності";

09 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства".

На кінець кожного місяця розраховується вартість залишку об'єктів позабалансового обліку (графа 5) за даними цієї графи на початок місяця та записами, внесеними до цієї графи протягом місяця, з урахуванням даних, наведених у графах 8 і 11.

3. За необхідності накопичувальна відомість об'єктів позабалансового обліку продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.

4. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

5. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 16-авт.

Порядок складання меморіального ордера N 16-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 16.

17. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 17

1. Меморіальний ордер N 17 застосовується для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах N 1 - 16, та для операцій, за якими непотрібно складати накопичувальні відомості та зведення.

2. Записи в меморіальному ордері здійснюються як за окремими первинними документами, так і за групами однорідних документів.

3. Кореспонденція субрахунків у меморіальному ордері записується залежно від характеру операцій за дебетом одного субрахунку та за кредитом іншого субрахунку чи дебетом одного субрахунку та кредитом декількох субрахунків або навпаки - за кредитом одного субрахунку і дебетом декількох.

4. Таким меморіальним ордерам присвоюються номери, починаючи з N 17, за кожен місяць окремо.

5. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

6. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

7. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 17-авт.

Порядок складання меморіального ордера N 17-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 17.

18. КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ (РЕЄСТР ДЕПОНОВАНИХ СУМ)

1. У книзі ведеться облік депонованих сум заробітної плати і стипендій за кожним депонентом. У відповідних графах "Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" зазначаються місяць, у якому утворилась депонентська заборгованість, номери платіжних відомостей і суми, а в графах "Дебет - виплачено" навпроти прізвища депонента записується номер видаткового касового ордера чи іншого документа та виплачена сума.

На видаткових касових ордерах за виплаченими депонентськими сумами ставиться штамп "Депонент".

2. У кінці місяця в книзі розраховуються результати за графами "Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" і "Дебет - виплачено" та виводиться кредитовий залишок на початок наступного місяця.

3. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується реєстр депонованих сум.

Реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість, за кожен період виплати заробітної плати, стипендій окремо і перевіряється головним бухгалтером. Працівник суб'єкта державного сектору, який веде облік депонованої заробітної плати, стипендій, на підставі видаткових касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, робить відмітку про сплату (перерахування, списання, перенесення) депонованої заробітної плати і стипендії (графи 7 - 10) і своїм підписом підтверджує кожну відображену операцію.

19. БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

1. Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, до якої помилка (сума, кореспонденція субрахунків) вноситься червоним чорнилом або із знаком "мінус", а виправлення (сума, кореспонденція субрахунків) - чорнилом темного кольору. Унесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і книги "Журнал-головна" в місяці, у якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображаються правильна сума і кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку. У довідці наводяться причина помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку. Довідку підписує працівник, який її склав, та головний бухгалтер.

20. КНИГА "ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА"

1. Книга призначена для реєстрації всіх меморіальних ордерів суб'єкта державного сектору. Облік у книзі "Журнал-головна" ведеться за субрахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938, з урахуванням галузевих особливостей та виробничої необхідності щодо деталізації обліку господарських операцій суб'єкта державного сектору.

2. Книга "Журнал-головна" відкривається щороку на початок звітного року записами сум залишків на рахунках на початок року відповідно до балансу та залишків на рахунках книги "Журнал-головна" за минулий рік.

3. Записи в книзі при веденні суб'єктами державного сектору окремих меморіальних ордерів здійснюються у міру їх складання, але не пізніше наступного дня, а при складанні меморіальних ордерів - накопичувальних відомостей - один раз на місяць. Сума меморіального ордера переноситься спочатку до графи "Сума оборотів за меморіальним ордером", а потім за дебетом та кредитом відповідних субрахунків.

4. У кінці місяця перевіряється правильність записів за субрахунками в книзі "Журнал-головна". Для цього підсумовуються обороти за кожним субрахунком і виводяться залишки на кінець місяця в рядку "Усього".

5. Сума оборотів за місяць за всіма субрахунками (як за дебетом, так і за кредитом) повинна дорівнювати підсумку графи "Сума оборотів за меморіальним ордером".

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Форми
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
(13)
Ксения
07.12.2017
А с какого они вступают ?
Володимир
07.12.2017
1. У якому ордері відображати внутрішнє переміщення запасів?
2. Меморіальні ордери відкривати за кожним джерелом фінансування (заг. фонд, спец. фонд)? У Головній книзі для МО за заг. фондом і МО за спец. фондом виділяти окремі рядки чи відкривати дві Головних книги? А якщо установа фінансується за кількома КФК/КПК, то відкривати стільки ж МО і Головних книг, чи в одній ГК окремими рядками показувати обороти за різними КПК/КФК?
3. риторичне... Чи не вважаєте застарілою меморіально-ордерну форму обліку і такою, що не відповідає вимогам автоматизованого ведення обліку?

ку Володимир
09.12.2017
VOV?
оля
07.12.2017
що таке авт ?
eMelya оля
08.12.2017
Для автоматизованого ведення бухобліку. Тобто, ордери які формуются програмним забезпеченням. Вони і раніше були двох видів.
Злой Бух
08.12.2017
Де бланки, агов?
ку
09.12.2017
бланки вже доступні по ссилці знизу
ір
13.12.2017
У вордовському форматі бранки нові, а от у ексель - старі, ??????
EVGENIY ір
22.12.2017
Ну як би їх офіційно в екселі викладали було б добре, але нажаль я їх сам в ексель переношу, а на це треба час! Вже і в екселі нові!
Ірина EVGENIY
07.02.2018
Доброго дня!Де їх можна знайти в екселі?

EVGENIY Ірина
26.04.2018
https://buhgalter.com.ua/blanks/registri-buhgalterskogo-obliku/?page=3
Оки
03.10.2018
6. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6 Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами 1. У накопичувальній відомості за розрахунками з кредиторами ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами суб'єкта державного сектору. Відомість складається окремо за субрахунками 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами" окремо за кожним кредитором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи у накопичувальній відомості здійснюються за кожною операцією, що підтверджена документом, оформленим відповідно до законодавства.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/pro-zatverdzhennya-tipovih-form-memorialnih-orderiv-inshih-oblikovih/
Проконсультируйте, пожалуйста, не у кого спросить. То есть по субсчету6415 нужно делать МО6-1, МО6-2, МО6-3 и так далее? Сколько кредиторов, столько и МО6 отдельных? И как потом? За каждым кредитором сохраняется в последующем его МО6, например, МО 6-8?
EVGENIY Оки
07.11.2018
Вы не правильно поняли, имеется ввиду что в ордере должны быть отдельно по каждому кредитору в разрезе кекв, а не на каждого отдельный ордер!
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Шановні колеги!
Довгі роки ми наполегливо працювали, щоб вчасно підставляти плече підтримки всім українським бухгалтерам бюджетного сектору. Ми завжди розуміли, що їм нізвідки чекати допомоги й опори, тому розвивали новинний і консультативний портал власними силами та засобами. За що ви повсякчас віддячуєте нам своєю довірою та прихильністю. Ми дуже цінуємо це!

Та настають складні часи в усьому світі – й дедалі важче стає підтримувати гідний рівень роботи найбільшого в Україні порталу за свій кошт, частково покриваючи витрати завдяки рекламі. Цього вкрай замало!

Buhgalter.com.ua – це не лише стрічка новин із тематичними розділами та корисною інформацією. По той бік монітора щоденно стоять на варті роботи порталу 14 фахівців та чимале технічне забезпечення для безперешкодного функціонування сайту.

Ми сформували максимально комфортну ціну, яка б не «била по кишені», – 30 грн на місяць або 1 грн на день. Передплатники видань «Бюджетна бухгалтерія» та «Оплата праці», як і раніше, продовжують користуватися порталом безкоштовно та без реклами.

Розуміємо, для вас це стало несподіванкою, але в сьогоднішніх умовах ми не можемо діяти інакше. Цілком посильна сума, що дорівнює чашці кави у кав’ярні, підтримає життя вашого улюбленого ресурсу. За це ми віддячимо вам завжди цікавою й важливою інформацією та новими ідеями. Далі буде тільки краще!

Залишайтеся з нами – і давайте підтримувати один одного!

Ваші колеги – команда buhgalter.com.ua
30
грн/
місяц
Це приблизно усього 1 грн/день
Ви можете скасувати в будь-який момент
ic-acc-pay
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн