UA | RU

Довідник

Останні надходження

Під час розрахунку норми тривалості робочого часу на 2019 рік безпосередньо всім роботодавцям слід керуватися нижчезаз­наченим.
Бухгалтеру досить часто доводиться розраховувати оплату відряджень. Щоб полегшити це завдання, ми зробили онлайн-калькулятор
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 14 квітня 2015 року № 435 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року № 511)
Приклади відображення в бухгалтерському обліку безоплатного отримання запасів та МШП (благодійна допомога)
Онлайн калькулятор для розрахуноку пені за заниження податкового зобовязання та при погашенні податкового боргу