Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14606 0
Друкувати
Обране

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Наказ Міністерства фінансів України 20 квітня 2015 року N 449 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2020 року N 790)

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2015

м. Київ

N 449

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 травня 2015 р. за N 508/26953

Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 28 березня 2016 року N 393,
 від 7 вересня 2016 року N 813,
від 4 травня 2018 року N 469,
від 10 червня 2020 року N 283,
від 21 грудня 2020 року N 790,
від 28 липня 2022 року N 216
(враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства
 фінансів України від 19 серпня 2022 року N 249),
від 8 лютого 2023 року N 71
(зміни, внесені абзацом другим підпункту 1 пункту 2, підпунктом 1 пункту 3 Змін,
 затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 8 лютого 2023 року N 71, набирають чинності з 10 червня 2023 року),
від 25 квітня 2023 року N 212

Відповідно до статей 4, 6, 7, 8, 10, 12, 25, пунктів 92 - 95 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року N 455 "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за N 1622/24154.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М. В.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу репрезентативних об'єднань
профспілок на національному рівні

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В. Хмільовський

В. о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України

С. Лапчик

В. о. директора Виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Т. А. Нагорна

Голова правління
Пенсійного фонду України

О. Зарудний

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Мокляк

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Міністр соціальної політики України

П. Розенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 квітня 2015 року N 449
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 21 грудня 2020 року N 790)

Зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України
 07 травня 2015 р. за N 508/26953

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

(У тексті цієї Інструкції слово "ІТС" замінено словом "ІКС" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 8 лютого 2023 року N 71)

 

(У тексті Інструкції після слова "банк" у всіх відмінках і числах доповнено словами ", небанківський надавач платіжних послуг" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2023 року N 212)

 

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція врегульовує застосування окремих положень порядку нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) страхувальниками, визначеними Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) та визначає процедуру нарахування і сплати фінансових санкцій та стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів податковими органами.

2. Дія цієї Інструкції поширюється на страхувальників, зазначених у частині першій статті 4 Закону, на яких відповідно до цього Закону покладено обов'язок нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок, і не поширюється на осіб, зазначених у частинах 4, 5 та 6 статті 4 Закону, за умови дотримання ними вимог, визначених у цих частинах цієї статті, що дають право на звільнення таких осіб від сплати за себе єдиного внеску.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, визначених Законом.

II. Платники єдиного внеску

1. Перелік платників єдиного внеску, на яких покладено обов'язок нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок, визначений частиною першою статті 4 Закону.

2. Платники єдиного внеску, зазначені в пунктах 4, 5, 51 та 15 частини першої статті 4 Закону, є для себе одночасно страхувальниками і застрахованими особами.

3. Платники єдиного внеску, зазначені в пунктах 1 та 16 частини першої статті 4 Закону, є страхувальниками для застрахованих осіб.

III. База нарахування та розміри єдиного внеску

1. База нарахування єдиного внеску та розміри єдиного внеску для платників, зазначених у частині першій статті 4 Закону, на яких поширюється дія цієї Інструкції, визначено статтею 7, а для резидента Дія Сіті - частиною 141 статті 8 Закону.

(пункт 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

2. Особливості визначення бази нарахування єдиного внеску для деяких категорій платників, визначених частиною першою статті 4 Закону:

1) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 Закону, які не мають основного місця роботи, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону в розмірі 22 відсотків на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Якщо платники, зазначені у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) і 5 частини першої статті 4 Закону, мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", то такі платники звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавець (резидент Дія Сіті) сплатив страховий внесок за них у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

(абзац третій підпункту 1 пункту 2 розділу ІІІ у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

При цьому, якщо роботодавець (резидент Дія Сіті) за таких осіб сплатив страховий внесок за місяці звітного періоду у розмірі менше ніж мінімальний страховий внесок, то такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавець (резидент Дія Сіті) сплатив страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску. Самостійно визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

(абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу ІІІ у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

Особи, зазначені у пункті 5 частини першої статті 4 Закону, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за умови взяття їх на облік як фізичних осіб - підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та фізичних осіб - підприємців.

Такі особи визначають базу нарахування єдиного внеску як фізичні особи - підприємці у порядку, визначеному статтею 7 Закону, залежно від категорії платника єдиного внеску.

2) для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 відсотків на суму, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Якщо платники, зазначені у пункті 4 частини першої статті 4 Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", то такі платники звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавець (резидент Дія Сіті) сплатив страховий внесок за них у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

(абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу ІІІ у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

При цьому, якщо роботодавець (резидент Дія Сіті) за таких осіб сплатив страховий внесок за місяці звітного періоду у розмірі менше ніж мінімальний страховий внесок, то такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавець (резидент Дія Сіті) сплатив страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску. Самостійно визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

(абзац третій підпункту 2 пункту 2 розділу ІІІ у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

3) для платників, зазначених у пункті 51 частини першої статті 4 Закону, єдиний внесок встановлюється в розмірі 22 відсотків на суму розподіленого доходу (прибутку), що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, отриманого таким платником від чистого оподаткованого прибутку фермерського господарства, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Базою нарахування єдиного внеску є розподілений дохід (прибуток), отриманий такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При визначенні доходу (прибутку), з якого сплачується єдиний внесок, враховуються календарні місяці, в яких отримано такий дохід (прибуток).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

4) особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 51 частини першої статті 4 Закону, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за умови дотримання ними вимог, визначених частиною четвертою статті 4 Закону. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Особи, зазначені у пунктах 4, 5 частини першої статті 4 Закону, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", звільняються від сплати за себе єдиного внеску за умови дотримання ними вимог, визначених частиною шостою статті 4 Закону. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавець (резидент Дія Сіті) сплатив страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску. Самостійно визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

(абзац другий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІІ у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

5) пільговий розмір єдиного внеску для платників єдиного внеску, визначених частиною першою статті 4 Закону та умови його застосування:

єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 Закону, встановлено у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 Закону бази нарахування єдиного внеску, крім:

підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, - для яких єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону в розмірі 8,41 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для працюючих осіб з інвалідністю;

підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - для яких єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону в розмірі 5,3 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - для яких єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону в розмірі 5,5 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для працюючих осіб з інвалідністю.

Для можливості застосування платником пільгової ставки єдиного внеску необхідно підтвердити встановлення працівнику інвалідності.

Підтвердженням встановлення працівнику інвалідності є завірена копія довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності. Завірення копії довідки здійснюється безпосередньо платниками, зазначеними в абзацах третьому - п'ятому цього підпункту.

(абзац сьомий підпункту 5 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

Нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених абзацами третім - п'ятим цього підпункту, здійснюється з дати встановлення групи інвалідності (але не раніше одержання завіреної копії довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії) та закінчується датою припинення інвалідності;

(абзац восьмий підпункту 5 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

6) нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід), що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць:

для платників, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати для кожної застрахованої особи, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та встановленої ставки єдиного внеску за умови перебування у трудових відносинах (несення військової служби) повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця, які передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності згідно із законодавством.

Вимоги щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід), що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються до:

заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи;

заробітної плати (доходу) працівника з інвалідністю, який працює на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи - підприємця, у тому числі тієї, яка обрала спрощену систему оподаткування, де застосовується ставка 8,41 відсотка;

заробітної плати (доходів) всіх працівників всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, де застосовується ставка 5,3 відсотка;

заробітної плати (доходів) працівників з інвалідністю підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, де застосовується ставка 5,5 відсотка;

заробітної плати (доходів) працівників, які працюють за трудовим договором з нефіксованим робочим часом.

(абзац восьмий підпункту 6 пункту 2 розділу III у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

IV. Нарахування, обчислення і сплата єдиного внеску

1. Нарахування єдиного внеску платниками здійснюється відповідно до статті 7 Закону, порядок обчислення і сплати - до статті 9 Закону.

2. Особливості нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску окремими платниками такого внеску, а також порядок звільнення від виконання обов'язків, визначених частиною другою статті 6 Закону, деяких категорій платників:

1) при обчисленні єдиного внеску платниками, зазначеними в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 Закону, за осіб, зазначених в абзацах восьмому - тринадцятому пункту 1 частини першої статті 4 Закону, що здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року N 178 "Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб", у розмірі не менше мінімального страхового внеску за кожну особу за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування допомоги, компенсації або грошового забезпечення, на які нараховується єдиний внесок;

2) нарахування єдиного внеску платниками, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 Закону (крім тих, які є страхувальниками для осіб, зазначених у абзацах дев'ятому, одинадцятому - тринадцятому пункту 1 частини першої статті 4 Закону.

Нарахування єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, здійснюється за кожен місяць окремо таким чином:

визначається середньоденний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;

визначається сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;

визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений Законом для зазначеної категорії платників (22 відсотки, 8,41 відсотка, 5,3 відсотка, 5,5 відсотка).

Сплата єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, здійснюється з усієї суми нарахованої допомоги в місяці, у якому були здійснені нарахування.

Нарахування єдиного внеску здійснюється платниками єдиного внеску в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом, що по роках дорівнювала:

до 01 жовтня 2011 року п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом, на яку нараховується єдиний внесок;

з 01 жовтня 2011 року - сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом, на яку нараховується єдиний внесок;

з 01 січня 2016 року - двадцяти п'яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом, на яку нараховується єдиний внесок;

з 01 січня 2018 року - п'ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої Законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Застосування максимальної величини при нарахуванні єдиного внеску на суми допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, оплати щорічної відпустки, період яких більше одного місяця, здійснюється окремо за кожний місяць.

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця, в якому були здійснені нарахування.

Визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року N 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за N 114/8713;

3) нарахування та сплата єдиного внеску платниками єдиного внеску, визначеними абзацами третім та четвертим пункту 1 частини першої статті 4 Закону, які були призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, або були призвані на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період на весь строк їх військової служби та мають найманих працівників.

(абзац перший підпункту 3 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

Якщо платники єдиного внеску, визначені абзацами третім та четвертим пункту 1 частини першої статті 4 Закону, мають найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або призвані на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період уповноважують іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, їх зобов'язання, визначені пунктами 1 (крім сплати єдиного внеску), 2 - 6, 10, 12 частини другої статті 6 Закону, здійснює така уповноважена особа.

(абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

Зазначені платники протягом 10 днів після демобілізації, звільнення з військової служби або після закінчення лікування (реабілітації) подають до податкових органів у паперовому або електронному вигляді заяву за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції та копію військового квитка або копію відповідного військово-облікового документа, або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або даних про призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

(абзац третій підпункту 3 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249,
від 08.02.2023 р. N 71)

Єдиний внесок, що був нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується демобілізованою або звільненою з військової служби особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації або звільнення з військової служби, або після закінчення її лікування (реабілітації) без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізовані або звільнені з військової служби особи, визначені абзацами третім та четвертим пункту 1 частини першої статті 4 Закону, якщо вони не є роботодавцями, у заяві, передбаченій в абзаці третьому цього підпункту, зазначають дані про нарахований уповноваженою особою єдиний внесок на суму таких виплат протягом строку військової служби фізичної особи - підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

(абзац четвертий підпункту 3 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

При цьому платники єдиного внеску, визначені абзацами третім та четвертим пункту 1 частини першої статті 4 Закону, під час особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, або призвані на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період на весь строк їх військової служби не звільняються від виконання своїх обов'язків платників єдиного внеску, якими вони є відповідно до пунктів 4 та 5 частини першої статті 4 Закону.

(абзац п'ятий підпункту 3 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

Ця норма застосовується з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 17 березня 2014 року N 303 "Про часткову мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію", та протягом усього особливого періоду, та особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

(абзац шостий підпункту 3 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

4) обчислення сум єдиного внеску платниками, зазначеними в пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 Закону.

Обчислення сум єдиного внеску зазначеною категорією платників здійснюється на підставі даних річних податкових декларацій (річної звітності) та результатів перевірок діяльності таких осіб, що призвела до збільшення або зменшення розміру доходу, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому враховуються місяці, протягом яких така особа отримувала дохід (прибуток);

5) обчислення єдиного внеску платниками, зазначеними в пункті 51 частини першої статті 4 Закону, у тому числі у разі отримання ними додаткової фінансової підтримки відповідно до статті 131 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України":

обчислення сум єдиного внеску зазначеною категорією платників здійснюється після отримання частки розподіленого доходу (прибутку) від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році та за результатами перевірки діяльності таких осіб, що призвела до збільшення або зменшення розміру частки такого розподіленого доходу, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При визначенні доходу (прибутку), з якого сплачується єдиний внесок, враховуються місяці, протягом яких такий дохід отриманий.

Якщо зазначені платники отримують додаткову фінансову підтримку відповідно до статті 131 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", вони сплачують єдиний внесок з урахуванням положень Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів / голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року N 565.

З 01 січня 2020 року у разі, коли за підсумками звітного року не надано доплату у повному обсязі, податковий орган відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 25 Закону протягом п'яти робочих днів інформує про це платників, визначених пунктом 51 частини першої статті 4 Закону, які є отримувачами додаткової фінансової підтримки, повідомленням-розрахунком за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, в якому зазначається розрахунок суми такої недоплати, яка підлягала доплаті за календарний рік;

6) обчислення єдиного внеску платниками, зазначеними в пунктах 4, 5, якщо вони не є роботодавцями, та пункті 51 частини першої статті 4 Закону у разі встановлення відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" факту позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

За платників, зазначених у пунктах 4, 5, якщо вони не є роботодавцями, та пункті 51 частини першої статті 4 Закону, єдиний внесок за весь період позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та протягом шести місяців після їх звільнення сплачується у розмірі, порядку і строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів державного бюджету. Водночас сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

(пункт 2 розділу IV доповнено новим підпунктом 6 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71,
у зв'язку із цим підпункти 6 - 8
 вважати відповідно підпунктами 7 - 9)

7) порядок звільнення від виконання обов'язків, визначених частиною другою статті 6 Закону, платників єдиного внеску, зазначених в пунктах 4, 5, якщо вони не є роботодавцями, та пункті 51 частини першої статті 4 Закону протягом особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та на період позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, факт стосовно яких встановлено відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

(абзац перший підпункту 7 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

Протягом особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", та на весь період їх незаконного позбавлення волі в районах проведення антитерористичної операції та/або операції Об'єднаних сил та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях платники, визначені пунктами 4, 5, якщо вони не є роботодавцями, та пунктом 51 частини першої статті 4 Закону, звільняються від виконання своїх обов'язків:

у разі призову на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, або призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації або призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період платника до останнього календарного дня місяця, в якому платника було демобілізовано або звільнено з військової служби, або завершено його лікування (реабілітацію);

(абзац третій підпункту 7 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

у разі встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України - з першого календарного дня місяця позбавлення особистої свободи та протягом шести місяців після звільнення.

(абзац четвертий підпункту 7 пункту 2 розділу IV у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

Підставою для звільнення від сплати єдиного внеску у випадках, зазначених у пункті 7 розділу IV цієї Інструкції, є заява:

фізичної особи - підприємця (особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, члена фермерського господарства) та копія військового квитка або копія відповідного військово-облікового документа, або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або даних про його призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які подаються до податкового органу такою особою протягом 10 днів після її демобілізації або після звільнення з військової служби, або після закінчення її лікування (реабілітації).

(абзац шостий підпункту 7 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

Ця норма застосовується з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 17 березня 2014 року N 303 "Про часткову мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію", та протягом усього особливого періоду, та особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

(абзац сьомий підпункту 7 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

фізичної особи - підприємця (особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, члена фермерського господарства) після її звільнення та/або після закінчення її лікування (реабілітації), яка подається до податкового органу протягом 90 днів після звільнення або після закінчення лікування (реабілітації).

(абзац восьмий підпункту 7 пункту 2 розділу IV у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

Термін перебування на лікуванні (реабілітації) підтверджується копією відповідної довідки (виписки) установи, в якій проводилося лікування (реабілітація) такої особи;

члена сім'ї фізичної особи - підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, або члена фермерського господарства, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи;

(підпункт 7 пункту 2 розділу IV доповнено абзацом десятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

8) обчислення та сплата єдиного внеску платниками, зазначеними в пункті 16 частини першої статті 4 Закону, за непрацюючого іншого з подружжя, який направляється за кордон разом з працівником дипломатичної служби за місцем довготермінового відрядження такого працівника.

Обчислення та сплата єдиного внеску зазначеними платниками за непрацюючого іншого з подружжя, який направляється за кордон разом з працівником дипломатичної служби за місцем довготермінового відрядження такого працівника, здійснюється відповідно до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року N 164;

9) обчислення і строки сплати єдиного внеску платниками, зазначеними у пунктах 4, 5 та 51 частини першої статті 4 Закону, у разі зняття їх з обліку в податкових органах:

для платників, зазначених у пункті 4 (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) частини першої статті 4 Закону, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності включно.

Єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання звітності, що містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період;

для платників, які обрали спрощену систему оподаткування, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 Закону, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності / або здійснено перехід на сплату інших податків і зборів включно.

Єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання звітності, що містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період;

для платників, зазначених у пункті 5 частини першої статті 4 Закону, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому особою припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру страхувальників.

Єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання звітності, що містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період;

для платників, зазначених у пункті 51 частини першої статті 4 Закону, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня, наступного за днем закінчення попереднього звітного періоду, до місяця, в якому платник втратив статус члена фермерського господарства, набув статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах, звільненої від сплати єдиного внеску, відповідно до частини четвертої статті 4 Закону включно.

Єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання звітності, що містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період.

При цьому зазначені платники користуються правами, виконують обов'язки та несуть відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску в частині діяльності, яка здійснювалася ними як платниками єдиного внеску.

3. Єдиний внесок, що підлягає сплаті із сум виплат за період з дня виникнення у платника зобов'язання щодо сплати єдиного внеску до дня внесення податковим органом даних про такого платника до реєстру страхувальників, сплачується (стягується) на загальних підставах за зазначений період.

4. У разі зміни класу професійного ризику виробництва за період до 01 січня 2016 року платник самостійно здійснює перерахунок єдиного внеску за минулі періоди, виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку нараховується єдиний внесок.

Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку (різниця між нарахованою сумою єдиного внеску за розміром, встановленим раніше, та нарахованою сумою єдиного внеску за встановленим розміром за зазначений період) платник відображає у звіті, що містить відомості про суми нарахованого єдиного внеску, який подається ним за звітний період.

5. Обчислення єдиного внеску податковими органами здійснюється на підставі актів документальної перевірки правильності нарахування та сплати єдиного внеску, звітності, що містить відомості про суми нарахованого єдиного внеску, яка подається до податкових органів, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують суму виплат (доходу), на які нараховується єдиний внесок.

6. У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску, зазначених в цій Інструкції, припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.

7. Пункт 7 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 08.02.2023 року N 71)

V. Добровільна сплата єдиного внеску та порядок укладення договорів про добровільну участь

1. Порядок укладення договорів про добровільну сплату врегульовано статтею 10 Закону.

2. Перелік платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, визначено частиною першою статті 10 Закону.

3. Особливості порядку укладення договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування:

1) особи, визначені частиною першу статті 10 Закону, подають до податкових органів за місцем проживання в паперовому або електронному вигляді:

(абзац перший підпункту 1 пункту 3 розділу V із змінами внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

копію трудової книжки (за наявності);

виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

копію документа, що посвідчує особу.

Особи, зазначені в абзаці третьому частини першої статті 10 Закону, надають також до податкового органу документ, що підтверджує їх членство в особистому селянському господарстві;

2) податковий орган відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування або договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) в випадках, передбачених частиною сьомою статті 10 Закону;

3) з особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей податковими органами у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до Типового договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, наведеного у додатку 4 до цієї Інструкції;

4) за бажанням особи сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), і у разі отримання від неї заяви про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску), після перевірки викладених у заяві відомостей податковими органами у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції.

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

4. Обчислення і строки сплати єдиного внеску платниками, зазначеними в пункту 15 частини першої статті 4 Закону:

(абзац перший пункту 4 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

1) платники, зазначені в пункту 15 частини першої статті 4 Закону, обчислюють єдиний внесок відповідно до статті 8 Закону (крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п'ятою статті 10 Закону);

2) зазначені платники сплачують єдиний внесок щомісяця в розмірі, встановленому в договорі про добровільну участь, до 20 числа місяця, що настає за місяцем, за який він сплачується (крім осіб, які здійснюють одноразову сплату);

3) сплачені суми єдиного внеску в разі дострокового розірвання договору про добровільну участь поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звітності, що містить відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь.

5. Оформлення договорів про добровільну участь.

(абзац перший пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

У договорі про добровільну участь зазначаються:

назва документа;

відомості про особу, які вносяться до системи персоніфікованого обліку:

прізвище, ім'я, по батькові особи, за яку сплачується єдиний внесок;

дата народження;

громадянство;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

строк дії договору;

порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися;

умови набуття застрахованою особою права на виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до Закону;

умови розірвання договору;

права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

інші умови за згодою сторін або передбачені Типовим договором про добровільну участь, що не суперечать законодавству про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

дата набрання чинності договором.

6. Особливості звільнення від виконання обов'язків щодо сплати єдиного внеску в строки, визначені договором про добровільну участь платників, визначених частиною першою статті 10 Закону:

(абзац перший пункту 6 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

1) платники, визначені частиною першою статті 10 Закону, протягом особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", та на весь період позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, факт стосовно яких встановлено відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей", звільняються від виконання обов'язків щодо сплати єдиного внеску в строки, визначені цим договором і Законом, у разі:

(абзац перший підпункту 1 пункту 6 розділу V у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

призову на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, або призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації або призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період платника до останнього календарного дня місяця, в якому платника було демобілізовано або звільнено з військової служби, або завершено його лікування (реабілітацію);

(абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України - з першого календарного дня місяця незаконного позбавлення волі до останнього календарного дня місяця, в якому платника було визволено або завершено його лікування (реабілітацію), необхідні після визволення.

(абзац третій підпункту 1 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

Підставою для такого звільнення є заява:

(абзац четвертий підпункту 1 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, та копія військового квитка або копія відповідного військово-облікового документа, або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або даних про його призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які подаються до податкового органу такою особою протягом 10 днів після її демобілізації або після звільнення з військової служби, або після закінчення лікування (реабілітації);

(абзац п'ятий підпункту 1 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249,
від 08.02.2023 р. N 71)

особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та яку було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що подається до податкового органу протягом 90 днів після звільнення або після закінчення лікування (реабілітації);

члена сім'ї особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та яку було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

(абзац шостий підпункту 1 пункту 5 розділу V замінено
 двома новими абзацами згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 08.02.2023 р. N 71,
у зв'язку із цим абзаци сьомий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим)

Невиконання обов'язків у зазначених випадках щодо сплати єдиного внеску в строки, визначені договором про добровільну участь, не вважається порушенням умов договору і не є підставою вважати договір таким, умови якого не виконано.

(абзац восьмий підпункту 1 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

Період, за який сплачено єдиний внесок, відповідно до укладеного договору про добровільну участь буде зараховано до страхового стажу тільки за умови подання звітності, що містить відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті.

Надалі така особа матиме право на укладення договору про добровільну участь.

З платниками, визначеними пунктом 15 частини першої статті 4 Закону, які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, або призвано на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, або яких позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, не розриватиметься укладений договір про добровільну участь як такий, за яким не виконано умов до моменту їх демобілізації, звільнення з військової служби, визволення або після закінчення лікування (реабілітації) у разі надання до податкового органу:

(абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249,
від 08.02.2023 р. N 71)

відповідним державним органом протягом 10 днів після мобілізації таких осіб - копії військового квитка або копії документа із зазначенням даних про призов таких осіб на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або копії відповідного військово-облікового документа із зазначенням даних про призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

(абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

платником єдиного внеску або членом сім'ї (у визначенні, наведеному в підпункті 14.1.263 пункту 14 статті 14 Податкового кодексу України) особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, - заяви.

(абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 5 розділу V із змінами,
 внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 08.02.2023 р. N 71)

VI. Порядок стягнення заборгованості з платників

1. До платників, які не виконали визначені Законом обов'язки щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, застосовуються заходи впливу та стягнення.

2. У разі виявлення платником своєчасно не нарахованих сум єдиного внеску такі платники зобов'язані самостійно обчислити ці внески, відобразити їх у звітності, що подається платником до податкових органів, та сплатити їх. До такого платника застосовуються штрафні санкції в порядку і розмірах, визначених розділом VII цієї Інструкції.

У разі виявлення податковим органом своєчасно не нарахованих та/або не сплачених платником сум єдиного внеску такий податковий орган обчислює суми єдиного внеску, що зазначаються у вимозі про сплату боргу (недоїмки), та застосовує до такого платника штрафні санкції в порядку і розмірах, визначених розділом VII цієї Інструкції.

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена в строки, встановлені Законом, обчислена податковими органами у випадках, передбачених Законом, є недоїмкою.

Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

3. Податкові органи надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки), якщо:

дані документальних перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску податковими органами;

платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску;

платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.

У випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту, вимога про сплату боргу (недоїмки) приймається відповідним податковим органом протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності заперечень платника єдиного внеску до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки.

Податковий орган надсилає (вручає) вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику єдиного внеску протягом трьох робочих днів з дня її винесення.

У випадках, передбачених абзацами третім та/або четвертим цього пункту, вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається (вручається):

платникам, зазначеним у пункті 1 статті 4 Закону, протягом 20 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).

Під частковим зменшенням суми недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованості зі сплати фінансових санкцій) для цілей цього пункту вважається зменшення загальної суми боргу (недоїмки) з єдиного внеску, яка включає нараховані та несплачені суми єдиного внеску (фінансових санкцій) за останній календарний місяць, в якому відбулось таке зменшення.

Вимога про сплату боргу (недоїмки) формується на підставі даних інформаційно-комунікаційних систем ДПС (далі - ІКС) на суму боргу, що перевищує 10 гривень.

(абзац десятий пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України  від 08.02.2023 р. N 71)

Вимога про сплату боргу (недоїмки) крім загальних реквізитів має містити відомості про розмір боргу, в тому числі суми недоїмки, штрафів та пені, обов'язок погасити борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк.

Вимога про сплату боргу (недоїмки) є виконавчим документом.

Сума боргу у вимозі проставляється в гривнях з двома десятковими знаками після коми.

4. Вимога про сплату боргу (недоїмки) формується на підставі актів документальних перевірок, звітів платника про нарахування єдиного внеску та облікових даних з ІКС за формою згідно з додатком 6 до цієї Інструкції (для платника - юридичної особи, у тому числі відокремлених підрозділів юридичної особи) або за формою згідно з додатком 7 до цієї Інструкції (для платника - фізичної особи).

Податковий орган веде реєстр виданих вимог про сплату боргу (недоїмки) за формою згідно з додатком 8 до цієї Інструкції.

При формуванні вимоги про сплату боргу (недоїмки) їй присвоюється порядковий номер, який складається з трьох частин: перша частина - літера "Ю" (вимога до юридичної особи, у тому числі відокремлених підрозділів юридичної особи) або "Ф" (вимога до фізичної особи), друга частина - порядковий номер, третя частина - літера "У" (узгоджена вимога).

В третій частині літера "У" (інформація щодо узгодження вимоги) проставляється у разі надсилання:

платнику узгодженої вимоги внаслідок процедури оскарження;

вимоги до органів державної виконавчої служби або до органів Казначейства відповідно до цієї Інструкції.

Вимога про сплату боргу (недоїмки) формується під одним порядковим номером до повного погашення сум боргу.

Після формування вимоги про сплату боргу (недоїмки) та внесення даних до відповідного реєстру вимога надсилається (вручається) платнику.

Сформована в ІКС вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається податковим органом платнику єдиного внеску в паперовій та/або електронній формі.

Сформована вимога про сплату боргу (недоїмки), що підлягає надсиланню у паперовій формі, у день її формування в ІКС друкується у двох примірниках, підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) податкового органу, скріплюється печаткою податкового органу та один примірник надсилається (вручається) платнику єдиного внеску, другий долучається до справи платника.

Вимога про сплату боргу (недоїмки) у паперовій формі вважається належним чином надісланою (врученою), якщо вона надіслана на адресу (місцезнаходження юридичної особи, місце проживання або останнього відомого місця перебування фізичної особи) платника єдиного внеску рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена платнику єдиного внеску або його законному чи уповноваженому представникові.

Платникам єдиного внеску, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті та подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, вимоги про сплату боргу (недоїмки) можуть надсилатися в електронній формі засобами електронного зв'язку з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

Вимога про сплату боргу (недоїмки), що надсилається в електронній формі у день її формування в ІКС, підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) податкового органу шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки, після чого надсилається в електронний кабінет засобами ІКС з одночасним надісланням платнику єдиного внеску на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету.

Інформація про дату і час надсилання та доставки вимоги про сплату боргу (недоїмки) в електронній формі в електронний кабінет з ідентифікацією відправника та отримувача зберігається безстроково і може бути отримана у електронному вигляді, в тому числі у вигляді квитанції про доставку у текстовому форматі.

Вимога про сплату боргу (недоїмки) в електронній формі вважається належним чином надісланою, якщо її надіслано в електронний кабінет засобами ІКС з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", за умови, якщо отримано квитанцію про доставку вимоги про сплату боргу (недоїмки) в електронний кабінет.

У разі неотримання податковим органом квитанції про доставку вимоги про сплату боргу (недоїмки) в електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня її надіслання така вимога у паперовій формі на третій робочий день з дня відправлення з електронного кабінету надсилається платнику єдиного внеску у порядку, визначеному абзацом одинадцятим цього пункту для надіслання вимоги про сплату боргу (недоїмки) у паперовій формі.

При цьому строк доставки вимоги про сплату боргу (недоїмки) в електронній формі в електронний кабінет не зараховується до строку надіслання такої вимоги.

На вимогу платника, який отримав вимогу про сплату боргу (недоїмки) в електронній формі, податковий орган надає таку вимогу у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або електронній формі) від платника єдиного внеску.

Дата надсилання (вручення) вимоги про сплату боргу (недоїмки) проставляється:

службовою (посадовою) особою юридичної особи, фізичною особою або їх законним чи уповноваженим представником - у разі вручення вимоги у паперовій формі під підпис. Проставляється на обох примірниках вимоги;

працівником структурного підрозділу, до функцій якого належить стягнення недоїмки, після отримання від працівника структурного підрозділу, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або посадової (службової) особи, якій надані повноваження на виконання такої функції, повідомлення про вручення поштового відправлення (повернення поштового відправлення із зазначенням причин невручення) - у разі надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до другого примірника вимоги про сплату боргу (недоїмки);

ІКС - у разі надсилання вимоги в електронній формі до електронного кабінету. Проставляється в електронному документі.

Датою вручення платнику єдиного внеску вимоги про сплату боргу (недоїмки) в електронній формі є дата, зазначена у квитанції про доставку у текстовому форматі, що відправляється з електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки вимоги платнику єдиного внеску. У разі якщо доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення вимоги про сплату боргу (недоїмки) платнику єдиного внеску вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення вимоги про сплату боргу (недоїмки) платнику єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

У разі якщо неможливо надіслати (вручити) платнику єдиного внеску вимогу про сплату боргу (недоїмки) поштою у зв'язку з відсутністю його за місцезнаходженням (місцем проживання) (відсутністю службових (посадових) осіб платника єдиного внеску за його місцезнаходженням), відмовою платника єдиного внеску або службових (посадових) осіб платника прийняти вимогу, поверненням поштового відправлення у зв'язку із закінченням встановленого строку зберігання або з інших причин, що не дали змоги виконати обов'язки щодо пересилання поштового відправлення, вимога вважається надісланою (врученою) платнику єдиного внеску у день, зазначений поштовою службою у повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Після надсилання (вручення) вимоги про сплату боргу (недоїмки) платнику другий примірник такої вимоги з відміткою про вручення підшивається до справи платника та:

якщо вимога податкового органу скасовується чи змінюється судом, підшивається і примірник (копія) рішення суду до справи платника поряд з другим примірником вимоги, щодо якої відбувся судовий розгляд;

у разі списання боргу (недоїмки) у випадках, визначених статтею 25 або іншими положеннями Закону, підшивається і копія рішення про списання.

5. Протягом 10 календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу (недоїмки) платник зобов'язаний сплатити зазначені у пункті 1 вимоги суми недоїмки, штрафів та пені.

У разі незгоди з розрахунком податкового органу суми боргу (недоїмки) платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання вимоги, узгоджує її з податковим органом шляхом оскарження вимоги про сплату боргу (недоїмки) в адміністративному або судовому порядку.

Вимога про сплату боргу (недоїмки) не підлягає адміністративному оскарженню в частині сум недоїмки, які виникли на підставі поданих звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску.

У разі якщо згоди з податковим органом не досягнуто, платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом 10 календарних днів з дня надходження рішення відповідного податкового органу або оскаржити вимогу до податкового органу вищого рівня чи в судовому порядку.

Про оскарження вимоги про сплату боргу (недоїмки) до податкового органу вищого рівня або суду платник зобов'язаний одночасно письмово повідомити податковий орган, який направив вимогу.

У разі якщо платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів з дня надходження (отримання) вимоги про сплату боргу (недоїмки) не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адміністративному чи судовому порядку або не сплатив узгоджену суму боргу (недоїмки) (з дня отримання відповідного рішення податкового органу або суду), після спливу останнього дня відповідного строку така вимога вважається узгодженою (набирає чинності).

Податковий орган протягом 10 робочих днів з дня узгодження вимоги (набрання нею чинності):

пред'являє її до виконання органу державної виконавчої служби в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження";

надсилає її в порядку, встановленому Законом, до органу Казначейства - відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про виконавче провадження", якщо платник єдиного внеску є бюджетною установою, державним органом, одержувачем бюджетних коштів, а також підприємством, установою або організацією, рахунки якої відкриті в органах Казначейства.

Якщо платник частково сплатив суми недоїмки та/або фінансових санкцій, та/або пені, зазначені у вимозі, до завершення строку остаточного узгодження, до органів державної виконавчої служби / органів Казначейства вимоги, які набрали чинності, пред'являються з урахуванням погашених сум боргу на дату пред'явлення.

До сум боргу (недоїмки) платника, що подаються до органів державної виконавчої служби або до органів Казначейства, на вимогу про сплату боргу (недоїмки) за даними ІКС включаються також суми узгоджених з платником, але не сплачених у встановлений термін штрафів та пені.

У зазначених випадках податковий орган також має право звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки, штрафів та пені. У разі звернення податкового органу з позовом про стягнення недоїмки, штрафів та пені до суду передбачені законом заходи досудового врегулювання спорів не застосовуються.

6. Вимога про сплату боргу (недоїмки) вважається відкликаною, якщо:

сума боргу (недоїмки), зазначена у вимозі, погашається платником, органами державної виконавчої служби або органами Казначейства - у день, протягом якого відбулося таке погашення суми боргу (недоїмки) в повному обсязі;

податковий орган скасовує або змінює раніше зазначену суму боргу (недоїмки) внаслідок її узгодження або оскарження - з дня прийняття податковим органом рішення про скасування або зміну раніше зазначеної суми боргу (недоїмки);

вимога податкового органу про сплату боргу (недоїмки) скасовується судом - у день набрання судовим рішенням законної сили;

борг (недоїмка) списується у випадках, передбачених статтею 25 або іншими положеннями Закону, в порядку, визначеному пунктами 9 - 11 цього розділу, - у день прийняття податковим органом рішення про списання боргу (недоїмки) відповідно до частини сьомої статті 25 або іншого положення Закону;

є рішення суду на стягнення відповідних сум боргу (недоїмки), що зазначені у вимозі, - у день надходження виконавчих документів до органів державної виконавчої служби або до органів Казначейства.

7. Якщо протягом наступного базового звітного періоду сума боргу (недоїмки) платника зросла, після проходження відповідних процедур узгодження та оскарження вимога про сплату боргу (недоїмки) подається до органу державної виконавчої служби або до органу Казначейства тільки на суму зростання боргу (недоїмки).

Під сумою зростання боргу (недоїмки) для цілей цього пункту необхідно розуміти:

позитивне значення різниці між сумою боргу платника за даними ІКС станом на кінець календарного місяця та сумою боргу, зазначеною у пред'явленій до органу державної виконавчої служби або до органу Казначейства вимозі, зменшене на суму сплат(и) після такого пред'явлення, якщо сума сплат(и) не більша за суму боргу, зазначену у пред'явленій до органу державної виконавчої служби або до органу Казначейства вимозі;

позитивне значення різниці між сумою боргу платника за даними ІКС станом на кінець календарного місяця та сумою сплат(и) після пред'явлення до органу державної виконавчої служби або до органу Казначейства вимоги, зменшене на суму боргу, зазначену в такій вимозі, якщо сума сплат(и) менша за суму боргу, зазначену у пред'явленій до органу державної виконавчої служби або до органу Казначейства вимозі.

Якщо протягом наступних базових звітних періодів платник повністю погасив суму боргу (недоїмки), зазначену у вимозі про сплату боргу (недоїмки), що подана до органу державної виконавчої служби або до органу Казначейства, податковий орган подає до відповідного органу повідомлення про сплату боргу (недоїмки) за формою згідно з додатком 9 до цієї Інструкції.

8. За рахунок сум, що надходять від платника єдиного внеску або від державної виконавчої служби, погашаються суми недоїмки, штрафних санкцій та пені у порядку календарної черговості їх виникнення. У разі якщо платник має несплачену суму недоїмки, штрафів та пені, сплачені ним суми єдиного внеску зараховуються в рахунок сплати недоїмки, штрафів та пені у порядку календарної черговості їх виникнення.

9. Списанню підлягає борг (недоїмка) зі сплати єдиного внеску у разі:

повної ліквідації юридичної особи - платника єдиного внеску, коли борги (недоїмка) зі сплати єдиного внеску залишилися непогашеними у зв'язку з недостатністю майна такого платника або майна засновників чи учасників, якщо вони несуть повну чи додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника;

смерті фізичної особи, оголошення померлою, визнання її у судовому порядку безвісно відсутньою або недієздатною за умови відсутності осіб, які відповідно до Закону несуть зобов'язання зі сплати єдиного внеску, та засвідчення цього факту відділом державної реєстрації актів цивільного стану чи постановленням судового рішення.

Списанню підлягають суми нарахованого єдиного внеску, недоїмки зі сплати єдиного внеску, штрафів та пені, що обліковуються за даними ІКС.

10. До документів, що підтверджують наявність підстав для проведення списання, належать:

у разі повної ліквідації юридичної особи - повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи;

у разі смерті фізичної особи, оголошення померлою, визнання її в судовому порядку безвісно відсутньою або недієздатною - копія свідоцтва про смерть фізичної особи, чи повідомлення державного реєстратора щодо державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення померлою, визнання безвісно відсутньою, чи копія рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, недієздатною або оголошення померлою.

11. Податкові органи проводять списання недоїмки з єдиного внеску на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) податкового органу, у якому перебуває на обліку платник єдиного внеску, про списання боргу (недоїмки) з єдиного внеску за формою згідно з додатком 10 до цієї Інструкції щомісяця протягом 10 робочих днів, що настають за місяцем, у якому надійшли документи, зазначені в пункті 10 цього розділу.

Рішення про списання боргу (недоїмки) долучається до справи платника та вноситься до ІКС не пізніше наступного робочого дня після підписання такого рішення.

12. Якщо фізична особа, яка в судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з'являється, або якщо фізичну особу, яку в судовому порядку було визнано недієздатною, в судовому порядку визнають дієздатною, списаний борг (недоїмка) зі сплати єдиного внеску таких осіб підлягає відновленню та стягненню в загальному порядку, починаючи з дня відновлення такого боргу (недоїмки), про що керівник податкового органу або його заступник, або уповноважена особа виносить рішення.

13. Положення цього розділу застосовуються із особливостями, визначеними пунктами 92 та 918 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону.

(пункт 13 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

14. Положення цього розділу застосовуються із особливостями, визначеними пунктом 98 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону.

(пункт 14 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

VII. Фінансові санкції

1. За порушення норм законодавства про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до платників, на яких згідно із Законом покладено обов'язок нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок, застосовуються фінансові санкції (штрафи та пеня) відповідно до Закону.

2. Згідно з частиною одинадцятою статті 25 Закону до платників, визначених пунктами 1, 4, 5, 15 та 16 частини першої статті 4 Закону, податкові органи застосовують штрафні санкції в таких розмірах:

1) у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", за формою згідно з додатком 11 до цієї Інструкції.

Підставою для прийняття цього рішення є акт про зазначене порушення, що складається в довільній формі;

2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на платників, які допустили зазначене порушення у період до 01 січня 2015 року, накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на платників, які допустили зазначене порушення починаючи з 01 січня 2015 року, накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску за формою згідно з додатком 12 до цієї Інструкції.

Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних ІКС.

При застосуванні штрафів, зазначених у цьому підпункті, приймається одне рішення на всю суму сплаченої (погашеної) недоїмки незалежно від періодів та кількості випадків сплати за зазначені періоди (при цьому недоїмка за кожен такий період повинна бути повністю сплачена (погашена)).

Для платників, зазначених у пунктах 1 та 16 частини першої статті 4 Закону, таким періодом є календарний місяць, для платників, зазначених у пунктах  4 - 51 частини першої статті 4 Закону, - календарний квартал;

3) за донарахування податковим органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску до 01 січня 2015 року накладається штраф у розмірі 5 відсотків зазначеної суми, а після 01 січня 2015 року - 10 відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску.

Для розрахунку зазначеного штрафу кількість звітних періодів розраховується, починаючи з місяця, на який припадає термін подання звітності за період, за який донараховано (обчислено) суми єдиного внеску, та закінчуючи місяцем, на який припадає отримання таким платником акта перевірки від податкового органу або в якому він подав звітність, що містить відомості про суми нарахованого єдиного внеску, де зазначено такі донараховані суми.

Якщо за результатами перевірки виявлено в окремих місяцях суми донарахованого (своєчасно не обчисленого) єдиного внеску, за кожне таке донарахування (кожний місяць) відповідно до Закону накладається штраф у порядку та розмірах, визначених в абзацах першому та другому цього підпункту.

Для дотримання вимог щодо максимального розміру (50 відсотків) штрафу:

визначається сукупно сума донарахувань за всіма звітними періодами, у яких вони виявлені;

визначається сукупно сума штрафу за всіма звітними періодами, у яких виявлені донарахування та за якими нараховано такі штрафи;

здійснюється обрахування максимального розміру штрафу від сукупної суми донарахувань та порівнюється із фактично нарахованою сумою штрафів, визначеною сукупно за всі звітні періоди, в яких донараховано суми єдиного внеску.

До сплати визначаються суми штрафів, що не перевищують максимального їх розміру, визначеного цим підпунктом.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за донарахування відповідним податковим органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску за формою згідно з додатком 13 до цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки платника єдиного внеску;

4) за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок, накладається штраф у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок, за формою згідно з додатком 14 до цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт документальної перевірки платника єдиного внеску;

5) за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат (авансових платежів), на які нараховується єдиний внесок, накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за несплату, неповну або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат (авансових платежів), на які нараховується єдиний внесок, за формою згідно з додатком 15 до цієї Інструкції.

Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта документальної перевірки платника єдиного внеску;

6) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року N 435, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за N 460/26905 (зі змінами), податковим органом здійснюється накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.

Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звітності.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом, за формою згідно з додатком 16 до цієї Інструкції.

7) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) накладаються штрафи, передбачені за порушення порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків у розмірах та порядку, встановлених статтею 119 Кодексу.

3. Податкові органи відповідно до частини дванадцятої статті 25 Закону застосовують до банків, небанківських надавачів платіжних послуг такі фінансові санкції:

1) за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на рахунки податкових органів, або на єдиний рахунок сум єдиного внеску, фінансових санкцій, зазначених у підпунктах 1 - 5 пункту 2 цього розділу, накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на рахунки податкових органів сум єдиного внеску, фінансових санкцій за формою згідно з додатком 17 до цієї Інструкції. Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта про порушення, який складається в довільній формі, на підставі акта документальної перевірки платника єдиного внеску;

2) у разі якщо банки, небанківські надавачі платіжних послуг приймають від платників єдиного внеску, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону, платіжні інструкції платника на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів без одночасного подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум, накладається штраф у розмірі суми єдиного внеску, яка підлягає сплаті платниками.

(підпункт 2 пункту 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2023 р. N 212)

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених частиною другою статті 24 Закону, за формою згідно з додатком 18 до цієї Інструкції.

Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта про порушення, який складається в довільній формі, на підставі акта документальної перевірки платника єдиного внеску.

4. Факти порушень законодавства, крім тих, що є предметом акта документальної перевірки, та тих, що зазначені в підпункті 2 пункту 2 цього розділу, посадова особа податкового органу оформлює актом довільної форми, в якому чітко викладається зміст порушення з обґрунтуванням порушених норм законодавчих актів. Такий акт про порушення надсилається (вручається) платнику разом із рішенням про застосування штрафних санкцій.

5. На суму недоїмки платнику єдиного внеску нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка на суму фактично сплаченої недоїмки за кожний день прострочення платежу.

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Документи, які є підставою для нарахування пені:

документи, що підтверджують суму єдиного внеску та строк його сплати, - звіт платника, що містить відомості про суми нарахованого єдиного внеску (з додатним значенням);

вимога про донараховані суми єдиного внеску за актами документальних перевірок або повідомленням-розрахунком;

рішення суду.

У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків платники єдиного внеску, визначені статтею 4 Закону, зобов'язані самостійно обчислити ці внески, і сплатити їх з нарахуванням пені.

Самостійно обчислені внески та сума самостійно розрахованої пені відображаються у звітності, що містить відомості про суми нарахованого єдиного внеску.

Приклад нарахування пені:

сума недоїмки або сума своєчасно несплачених сум страхових внесків станом на 20 січня 2021 року становить 9000 гривень.

Платник 04 лютого 2021 року здійснює сплату платежу в сумі 5000 гривень. На фактично сплачену суму недоїмки (5000 грн) нараховується пеня.

Сума пені розраховується за такою формулою:

Y = S х K х 0,1 %,

де Y - сума пені, що нараховується на фактично сплачену суму недоїмки зі сплати єдиного внеску (округлюється до другого десяткового знака);

S - фактично сплачена сума недоїмки зі сплати єдиного внеску;

K - кількість днів прострочення платежу;

0,1 % - ставка для нарахування пені згідно з частиною десятою статті 25 Закону.

Приклад:

Y = 5000 х 15 х 0,1 %, Y = 75,00.

Таким чином, нарахована платнику пеня складає 75 грн. 00 коп.

6. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на рахунки податкових органів сум єдиного внеску, фінансових санкцій, зазначених у підпунктах 1 - 5 пункту 2 цього розділу, банкам, небанківським надавачам платіжних послуг нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожен день прострочення їх перерахування (зарахування).

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем списання з рахунку платника відповідних коштів (внесення відповідного платежу готівкою), до дня його фактичного перерахування (зарахування) банками, небанківськими надавачами платіжних послуг на рахунки податкових органів або на єдиний рахунок з дотриманням строків, передбачених Законом України "Про платіжні послуги".

(абзац другий пункту 6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2023 р. N 212)

7. Рішення про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 цього розділу, за наслідками розгляду акта та інших матеріалів про порушення приймає посадова особа податкового органу.

За результатами розгляду акта документальної перевірки рішення про нарахування пені та застосування штрафів приймається протягом 10 робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності заперечень платника єдиного внеску до акта перевірки - приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки.

Рішення приймається за встановленою формою у двох примірниках.

Перший примірник рішення, одночасно з розрахунком такого рішення, протягом трьох робочих днів із дня його винесення надсилається платнику в порядку, встановленому для надсилання вимог, чи вручається під підпис керівнику або головному бухгалтеру платника, банку, небанківського надавача платіжних послуг чи фізичній особі - платнику єдиного внеску. Другий примірник залишається в податковому органі. Надіслані (вручені) рішення про застосування фінансових санкцій реєструються в журналі обліку рішень про застосування фінансових санкцій за формою згідно з додатком 19 до цієї Інструкції.

Нумерація рішень у журналі - в порядку зростання в межах календарного року.

Рішення про нарахування пені та застосування штрафів вважається надісланим (врученим) юридичній особі або відокремленому підрозділу, якщо його передано службовій особі такого платника єдиного внеску під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Рішення про нарахування пені та застосування штрафів вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнім відомим місцем її перебування з повідомленням про вручення.

Дата надсилання (вручення) проставляється в рішенні про нарахування пені та застосування штрафів:

службовою (посадовою) особою юридичної особи, фізичною особою або їх законним чи уповноваженим представником - у разі вручення рішення про нарахування пені та застосування штрафів під підпис;

працівником структурного підрозділу, до функцій якого належать приймання, реєстрація та обробка вхідної і вихідної кореспонденції, - у разі надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до рішення про нарахування пені та застосування штрафів;

ІКС контролюючого органу - у разі направлення рішення про нарахування пені та застосування штрафів до електронного кабінету платника (для платників, які пройшли ідентифікацію в електронному кабінеті та обрали спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі).

Якщо платник на день надсилання йому податковим органом рішення про нарахування пені та застосування штрафів не повідомив в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання), рішення вважається належним чином врученим навіть у разі його повернення як такого, що не знайшло адресата.

У разі якщо неможливо вручити платнику єдиного внеску рішення про нарахування пені та застосування штрафів поштою у зв'язку з його відсутністю за місцезнаходженням (службових осіб платника єдиного внеску за його місцезнаходженням), відмовою службових осіб платника єдиного внеску прийняти рішення, рішення про нарахування пені та застосування штрафів вважається врученим платнику єдиного внеску в день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

8. Суми штрафів та пені, передбачені пунктами 2, 3, 5, 6 цього розділу, підлягають сплаті платником єдиного внеску чи банком, небанківським надавачем платіжних послуг протягом 10 календарних днів після надходження відповідного рішення або можуть бути оскаржені в цей самий строк до податкового вищого рівня або до суду з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням про це відповідного податкового органу, посадовими особами якого прийнято це рішення.

9. Оскарження рішення податкового органу про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення вищим податковим органом або судом рішення у справі.

Строк сплати фінансових санкцій також зупиняється до ухвалення судом рішення у разі оскарження платником єдиного внеску вимоги про сплату боргу (недоїмки), якщо застосування фінансових санкцій пов'язано з виникненням або несвоєчасною сплатою суми боргу (недоїмки).

10. Рішення податкового органу про нарахування пені та/або застосування штрафів є виконавчим документом.

11. У разі якщо платник єдиного внеску чи банк, небанківський надавач платіжних послуг отримали рішення про нарахування пені та/або застосування штрафів і не сплатили зазначені в них суми протягом 10 календарних днів, а також не оскаржили це рішення чи не повідомили у цей строк відповідний податковий орган про його оскарження, то таке рішення податковий орган:

вносить до Єдиного державного реєстру виконавчих документів та пред'являє його до виконання в порядку, встановленому законом (після початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів);

надсилає його в порядку, встановленому законом, до органу державної виконавчої служби або до органу Казначейства (до початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів).

12. Суми штрафів та нарахованої пені, застосовані за порушення порядку та строків нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, стягуються в тому самому порядку, що і суми недоїмки зі сплати єдиного внеску.

Суми штрафів та нарахованої пені включаються до вимоги про сплату боргу (недоїмки), якщо їх застосування пов'язано з виникненням та сплатою недоїмки.

13. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

14. Тимчасово на період дії особливого правового режиму, визначеного Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", зупиняється застосування до платників єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території України відповідно до норм статей 25, 26 Закону.

15. Положення цього розділу застосовуються із особливостями, визначеними абзацом другим частини четвертої статті 25 та пунктами 92 та 918 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону.

(пункт 15 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249)

16. Положення цього розділу застосовуються із особливостями, визначеними пунктом 98 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону.

(пункт 16 розділу VII у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2023 року N 71)
(підпункт 3 пункту 2 розділу IV)

 

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу)
__________________________________,
(власне ім'я та прізвище у родовому відмінку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті згідно із законом))
що проживає за адресою: ________________________
__________________________________,
__________________________________

 

Заява

Прошу звільнити мене та/або члена моєї сім'ї від виконання обов'язків, визначених частиною другою статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", відповідно до:

абзацу першого пункту 92 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";                             

абзацу третього пункту 92 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";                              

пункту 98 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";                                                          

пункту 918 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".                                           

Був призваний на військову службу під час мобілізації  або за призовом осіб із числа резервістів з
 "___" ____________ 20__ року,
демобілізований  або звільнений з військової служби  "___" ____________ 20__ року,
був нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20___ року в сумі __________________________________ гривень.
                                                                                        (сума цифрами та словами)

Стосовно мене та/або члена моєї сім'ї було встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" з "___" ____________ 20__ року, визволений "___" ____________ 20__ року.                                                                                                                             

Мене та/або члена моєї сім'ї було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України* __________________________________
                                                                                    (власне ім'я та прізвище у родовому відмінку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті згідно із законом))

перебував на лікуванні (реабілітації):

з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

До заяви додаю:**

копію військового квитка;                                                                                                                           

копію відповідного військово-облікового документа;                                                                             

копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або із зазначенням даних про його призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;                                                                                                                                                                      

копію документа, що підтверджує родинні зв'язки з платником єдиного внеску, якого позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України***.                                                         

 

"___" ____________ 20__ року

_________________
(підпис)

___________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

 

____________
* Заповнюється платником єдиного внеску та/або членом сім'ї платника єдиного внеску, позбавленого особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

** Копії документів додаються платниками єдиного внеску відповідно до пунктів 92 та 918 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

*** Копія документа додається членом сім'ї платника єдиного внеску відповідно до пункту 98 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 28.07.2022 р. N 216,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. N 249,
від 08.02.2023 р. N 71)

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(підпункт 5 пункту 2 розділу IV)

Повідомлення-розрахунок за ___________ рік

від "___" ____________ 20__ року

Кому __________________________________
                                                                                        (власне ім'я та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом))

Місце проживання __________________________________
__________________________________ повідомляє:
                                                                        (найменування відповідного податкового органу)

з урахуванням розміру мінімального страхового внеску у _________ році та даних інформаційної системи податкового органу Вам недоплачено частину єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що сплачується за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" у сумі ______________________ гривень.

 

N з/п

Місяць

Мінімальний страховий внесок

Сума сплаченого членом фермерського господарства єдиного внеску від мінімального страхового внеску за відповідний рік

Сума доплати до мінімального страхового внеску в межах додаткової фінансової підтримки

Сума єдиного внеску, неотримана в межах додаткової фінансової підтримки
(графа 3 - графа 4 - графа 5)

1

2

3

4

5

6

1

Січень

 

 

 

 

2

Лютий

 

 

 

 

3

Березень

 

 

 

 

4

Квітень

 

 

 

 

5

Травень

 

 

 

 

6

Червень

 

 

 

 

7

Липень

 

 

 

 

8

Серпень

 

 

 

 

9

Вересень

 

 

 

 

10

Жовтень

 

 

 

 

11

Листопад

 

 

 

 

12

Грудень

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Суму у ______________ грн, не отриману в рамках додаткової фінансової підтримки, Ви маєте право сплатити до 01 травня року, що настає за звітним періодом, на рахунок
N __________________________________ в __________________________________

Керівник (його заступник або уповноважена особа)

 

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу)

___________
(підпис)

__________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

 

 

 

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(підпункт 1 пункту 3 розділу V)

 

__________________________________
          (найменування відповідного податкового органу)
__________________________________,
                (власне ім'я та прізвище у родовому відмінку)
що проживає за адресою:_______________________
__________________________________,
тел.__________________________________

 

 ------              ---------------------------------
| ФО |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------            ---------------------------------

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті згідно із законом))

                                          ---------------------------
Серія та номер паспорта |    |    |    |    |    |    |    |    |
                                          ---------------------------

__________________________________
                                                                                           (ким і коли виданий)

 

ЗАЯВА

про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального
                                                                          страхування                                                                         
                                                                                    або
     про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
                                                         (одноразова сплата єдиного внеску)                                               

Я, __________________________________,
                                                                                 (власне ім'я та прізвище)
відповідно до статті 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" прошу укласти зі мною договір про добровільну участь за період з ____________________________ по _____________________________
                                   (місяць та рік)                                          (місяць та рік)

у системі:

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування                                                                  

загальнообов'язкового державного соціального страхування                                                                

та взяти мене на облік як платника єдиного внеску на добровільних засадах.

Про себе повідомляю:

1. Я є:

1) членом особистого селянського господарства                                                                                    

2) особою, яка досягла 16-річного віку, не перебуває у трудових відносинах з роботодавцями, не належить до фізичних осіб - підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, не є членом фермерського господарства, у тому числі іноземцем та особою без громадянства, яка постійно проживає або працює в Україні, громадянином (громадянкою) України, який (яка) працює або постійно проживає за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.                                                          

2. Не укладав(ла) раніше договору про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови.

3. Не був (була) членом фермерського господарства з 01 січня 2018 року по дату подання цієї Заяви.

Єдиний внесок зобов'язуюсь сплачувати у строки, визначені договором.

Додатки:

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

 

"___" ____________ 20__ року
           (дата написання заяви)

____________
(підпис)

_____________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2023 року N 71)
(підпункт 3 пункту 3 розділу V)

Типовий договір
про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

від "___" ____________ 20__ року

_____________________________
(місце складання)

__________________________________,
                                                                       (найменування відповідного податкового органу)
в особі начальника (заступника начальника) відповідного податкового органу
__________________________________,
                                                                                               (власне ім'я та прізвище)
що діє на підставі __________________________________, з однієї сторони
                                                                            (положення про відповідний податковий орган)
(далі - Сторона 1), та __________________________________,
                                                                                                        (власне ім'я та прізвище)
з іншої сторони (далі - Сторона 2) (далі - Сторони), уклали цей Договір, а саме у системі:

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування                                                                 

загальнообов'язкового державного соціального страхування                                                                

про таке.

 

I. Предмет Договору

Цей Договір згідно зі статтею 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) визначає порядок добровільної участі особи, яка уклала договір, у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

II. Права та обов'язки Сторін

1. Сторона 2 має право:

1) отримувати від Сторони 1 підтвердження сплати єдиного внеску, у тому числі в письмовій формі;

2) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії Сторони 1, її посадових осіб та інших суб'єктів системи загальнообов'язкового державного соціального страхування;

3) достроково розірвати цей Договір у випадках, визначених Законом;

4) інші права відповідно до Закону.

2. Сторона 2 зобов'язується:

1) надавати на вимогу Сторони 1 документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

2) протягом 10 днів повідомляти Сторону 1 про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, про обставини, що спричиняють зміну свого статусу, та про бажання припинити дію цього Договору за умови дії цього Договору не менше одного року;

3) сплачувати єдиний внесок у порядку, строки та терміни, визначені цим Договором та Законом;

4) подавати за себе звітність, що містить відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті;

5) виконувати інші вимоги, передбачені Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону.

3. Сторона 1 має право:

1) перевіряти достовірність відомостей, наданих Стороною 2;

2) безоплатно отримувати від Сторони 2 інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на Сторону 1 Законом та цим Договором;

3) отримувати від Сторони 2 підтвердження сплати нею єдиного внеску;

4) захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді.

4. Сторона 1 зобов'язується:

1) надавати безоплатно Стороні 2 та на вимогу членам сім'ї померлої Сторони 2 відомості про сплачені суми єдиного внеску та інші відомості, що стосуються Сторони 2;

2) взяти на облік Сторону 2 в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

3) передавати Пенсійному фонду України для ведення персоніфікованого обліку дані про суми єдиного внеску та відомості про Сторону 2.

 

III. Порядок сплати єдиного внеску

1. Сторона 2 сплачує єдиний внесок у сумі не менше мінімального розміру страхового внеску за кожен місяць, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру внеску, встановленого законом на місяць.

На момент укладання Договору:

розмір мінімальної заробітної плати становить __________________________________;
                                                                                                                                             (сума цифрами та словами)

розмір єдиного внеску становить                                                                                            _________ %;

мінімальний страховий внесок становить                                                                              ________ грн;

максимальний розмір єдиного внеску становить                                                             _______ гривень.

2. Сторона 2 сплачує єдиний внесок згідно з графіком сплати* в терміни, визначені цим Договором та Законом:

 

N з/п

Місяць, за який сплачується єдиний внесок

Рік, за який сплачується єдиний внесок

Термін сплати

Сума єдиного внеску, що підлягає сплаті (грн)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на рахунок __________________________________,
                                                                             (номер рахунку, на який сплачується єдиний внесок)
відкритий у __________________________________
                                                                                                       (найменування банку)
код за ЄДРПОУ __________________________________
або на єдиний рахунок __________________________________
                                                                                                                   (номер рахунку)

3. Про зміну показників, зазначених у пункті 1 цього розділу, Сторона 1 повідомляє Сторону 2 в строк з дати виникнення змін та надсилає Стороні 2 повідомлення з новим графіком сплати.

4. Сторона 2, яка сплачує мінімальний страховий внесок, сплачує його у новому розмірі на підставі повідомлення, отриманого від Сторони 1, новий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у такому разі не укладається.

5. Сторона 2 сплачує єдиний внесок:

щомісяця в розмірі, встановленому в цьому Договорі за кожний місяць, до 20 числа місяця, що настає за місяцем, за який він сплачується.

____________
* Кількість рядків у графіку сплати може змінюватись залежно від кількості періодів, за які сплачується єдиний внесок.

** Сума єдиного внеску може змінюватись у разі зміни показника мінімальної заробітної плати відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

 

IV. Умови набуття Стороною 2 права на виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

1. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

За умови виконання Стороною 2 умов цього Договору Сторона 2 має право на врахування сплачених сум відповідно до цього Договору при призначенні пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пенсії призначаються відповідно до статей 26 - 45, 114 та 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

За умови виконання Стороною 2 умов цього Договору Сторона 2 має право на такі страхові виплати:

допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, догляд за дитиною віком до 14 років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років на весь період надання реабілітаційної допомоги, за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною;

допомога по вагітності та пологах;

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві).

Страхові виплати надаються в порядку та на умовах, встановлених статтями 11 - 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

3. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку.

Призначення, перерахування та проведення страхових виплат, надання соціальних послуг Стороні 2, а в разі її смерті - непрацездатним членам її сім'ї проводяться відповідно до статей 29 - 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

4. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

За умови виконання Стороною 2 умов цього Договору Сторона 2 має право на таке матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги:

допомога на випадок безробіття, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

допомога на випадок часткового безробіття;

матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;

профорієнтація;

пошук відповідної роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;

фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги надаються Стороні 2 за умови виконання умов цього Договору відповідно до статей 21 - 31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

 

V. Відповідальність Сторін

1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.

2. Усі спори, пов'язані з цим Договором, його укладенням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленими підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеними законодавством України.

 

VI. Строк дії Договору

Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до __________ (не менше одного року), але не раніше повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

 

VII. Порядок розірвання Договору

Цей Договір може бути достроково розірвано:

1. Стороною 2:

за її бажанням, якщо цей Договір діяв не менше одного року;

у разі систематичного порушення умов цього Договору Стороною 1.

2. Стороною 1 у разі:

набуття Стороною 2 відповідно до Закону зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

виникнення обставин, що не відповідають визначеним Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

систематичного порушення Стороною 2 умов цього Договору;

смерті Сторони 2.

3. За згодою Сторін, якщо цей Договір діяв не менше одного року.

В інших випадках дострокове розірвання Договору не допускається.

Про розірвання цього Договору Сторони повідомляють одна одну в місячний строк з моменту прийняття рішення щодо розірвання.

 

VIII. Місцезнаходження і реквізити Сторін

Сторона 1

Сторона 2

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
                    (власне ім'я та прізвище)
__________________________________
                       (паспорт, серія (за наявності), номер)
__________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті згідно із законом))

Керівник (заступник керівника)

_____________               _____________________
           (підпис)                           (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

М. П.

__________________________________
(номер посвідчення застрахованої особи)
__________________________________
(дата народження)
__________________________________
(громадянство)
__________________________________
(місце проживання)
__________________________________
(телефон)

 

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2023 року N 71)
(підпункт 4 пункту 3 розділу V)

Типовий договір
про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску)

від "___" ____________ 20__ року

______________________________
(місце складання)

__________________________________
                                                             (найменування відповідного податкового органу)
в особі начальника (заступника начальника) відповідного податкового органу
__________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
що діє на підставі __________________________________,
                                                                                     (положення про відповідний податковий орган)
з однієї сторони (далі - Сторона 1), та __________________________________,
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи)
з іншої сторони (далі - Сторона 2) (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке.

 

I. Предмет Договору

Цей Договір згідно з частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) визначає порядок добровільної участі особи, яка уклала договір про одноразову сплату у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

 

II. Права та обов'язки Сторін

1. Сторона 2 має право:

1) отримувати від Сторони 1 підтвердження сплати єдиного внеску, у тому числі в письмовій формі;

2) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії Сторони 1, її посадових осіб;

3) інші права відповідно до Закону.

2. Сторона 2 зобов'язується:

1) надавати на вимогу Сторони 1 документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

2) сплачувати єдиний внесок у порядку і строки, визначені цим Договором та Законом;

3) подавати за себе звітність, що містить відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь;

4) виконувати інші вимоги, передбачені Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону.

3. Сторона 1 має право:

1) перевіряти достовірність відомостей, наданих Стороною 2;

2) безоплатно отримувати від Сторони 2 інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на Сторону 1 Законом та цим Договором;

3) отримувати від Сторони 2 підтвердження сплати нею єдиного внеску;

4) захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді.

4. Сторона 1 зобов'язується:

1) надавати безоплатно Стороні 2 та на вимогу членам сім'ї померлої Сторони 2 відомості про сплачені суми єдиного внеску та інші відомості, що стосуються Сторони 2;

2) передавати Пенсійному фонду України для ведення персоніфікованого обліку дані про суми єдиного внеску та відомості про Сторону 2;

3) взяти на облік Сторону 2 в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

III. Порядок одноразової сплати єдиного внеску

1. Сторона 2 сплачує одноразово єдиний внесок у сумі не менше мінімального розміру страхового внеску за кожен місяць, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру внеску на дату укладення цього Договору, помножений на коефіцієнт 2, але не більше суми єдиного внеску, обчисленого з огляду на максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену на дату укладення цього Договору.

На момент укладання цього Договору:

розмір мінімальної заробітної плати становить __________________________________;
                                                                                                                                             (сума цифрами та словами)
розмір єдиного внеску становить _____ %;

мінімальний страховий внесок становить _____________ грн;

максимальний розмір єдиного внеску становить _____________ гривень.

2. Сторона 2 сплачує єдиний внесок за попередній період згідно з графіком сплати*:

 

N з/п

Місяць, за який сплачується єдиний внесок

Рік, за який сплачується єдиний внесок

Сума єдиного внеску, що підлягає сплаті (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Загальна сума єдиного внеску за попередній період з урахуванням коефіцієнта 2 становить ____________ грн і сплачується на рахунок __________________________________,
                                                                                                                    (номер рахунку, на який сплачується єдиний внесок)
відкритий у __________________________________,
                                                                                                        (найменування банку)
код за ЄДРПОУ __________________________________
або на єдиний рахунок __________________________________.
                                                                                                                 (номер рахунку)

4. Одноразова сплата єдиного внеску здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з дати підписання цього Договору.

____________
* Кількість рядків у графіку сплати може змінюватись залежно від кількості періодів, за які сплачується єдиний внесок.

 

IV. Умови набуття Стороною 2 права на пенсійні виплати за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням

Право на призначення пенсії.

За умови виконання Стороною 2 умов цього Договору Сторона 2 має право на врахування страхового стажу при призначенні пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пенсії призначаються відповідно до статей 26 - 45, 114 та 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

 

V. Відповідальність Сторін

1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.

2. Усі спори, що пов'язані з цим Договором, його укладенням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленими підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеними законодавством України.

 

VI. Строк дії Договору

Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє 10 календарних днів.

 

VII. Порядок розірвання Договору

Цей Договір може бути достроково розірвано:

1. Стороною 2 за умови невиконання пункту 4 розділу III цього Договору.

2. Стороною 1 у разі:

невиконання пункту 4 розділу III цього Договору Стороною 2;

виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

смерті Сторони 2.

В інших випадках дострокове розірвання Договору не допускається.

 

VIII. Місцезнаходження і реквізити Сторін

Сторона 1

Сторона 2

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
                    (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
__________________________________
                       (паспорт, серія (за наявності), номер)
__________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті згідно із законом))

Керівник (заступник керівника)

_____________               _____________________
           (підпис)                           (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

М. П.

__________________________________
(номер посвідчення застрахованої особи)
__________________________________
(дата народження)
__________________________________
(громадянство)
__________________________________
(місце проживання)
__________________________________

 

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.02.2023 р. N 71)

 

Додаток 6
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 4 розділу VI)

Вимога про сплату боргу (недоїмки)

від "___" ____________ 20__ року

N Ю-

 

 


 

__________________________________
                                      (найменування відповідного податкового органу та його місцезнаходження)
повідомляє, що станом на "___" ____________ 20__ року заборгованість (недоїмка, штраф, пеня) зі сплати єдиного внеску

 

_____________________
(податковий номер платника
єдиного внеску)

__________________________________
(найменування платника єдиного внеску)

_____________________
(податковий номер юридичної особи1)

__________________________________
(найменування юридичної особи1)

 

__________________________________
                                                    (місцезнаходження платника єдиного внеску - юридичної особи)
становить ___________________________ грн.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та на підставі:

 

 

 

 


даних інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС;

акта документальної перевірки від ___________ N _______________________;

рішень від ___________ N _______________________.

__________________________________
                                                                      (найменування відповідного податкового органу)

1. ВИМАГАЄ сплатити заборгованість (недоїмку, штрафи, пеню) в сумі:

 

N рахунку, на який сплачуються борги

Технологічний код

Сума боргу, грн

всього

у тому числі

недоїмка

штрафи

пеня

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

х

 

 

 

 

 

або на єдиний рахунок N ____________________________

2. Оскарження вимоги про сплату єдиного внеску може бути здійснене до податкового органу вищого рівня або суду протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цієї вимоги, у порядку, визначеному частиною четвертою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

3. Зазначені у вимозі суми підлягають сплаті протягом 10 календарних днів з дня одержання цієї вимоги на зазначені рахунки податкового органу, відкриті у відповідному органі Казначейства.

 

Одержувач:
Код одержувача:
Банк одержувача:
Призначення платежу:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

4. У разі несплати суми боргу, зазначеної у пункті 1 вимоги, ця вимога передається до органу державної виконавчої служби або до органу Казначейства для стягнення в примусовому порядку протягом строку, визначеного Законом України "Про виконавче провадження".

5. __________________________________
                       (дата набрання чинності вимогою - заповнюється при пред'явленні вимоги до органу державної
                                 виконавчої служби / Казначейства або при направленні узгодженої вимоги платнику)

6. Сума боргу, що підлягає стягненню у примусовому порядку станом на дату набрання чинності вимогою

 

Технологічний код

Усього, грн

у тому числі

недоїмка

штрафи

пеня

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Разом

 

 

 

 

(заповнюється при пред'явленні вимоги до органу державної виконавчої служби / Казначейства)

 

Керівник (його заступник або уповноважена особа)

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу)

____________
(підпис)

______________________________
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Виконавець

__________________________________
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, тел.)

М. П.

Вимогу отримав:

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________
(дата2)

__________________________
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

____________
1 заповнюється у разі, якщо заборгованість обліковується у відокремленого підрозділу юридичної особи;

2 у разі надіслання вимоги листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченомупунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

 

 

Додаток 7
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 4 розділу VI)

Вимога про сплату боргу (недоїмки)

від "___" ____________ 20__ року

N Ф -

 

 


 

__________________________________
                                          (найменування відповідного податкового органу та його місцезнаходження)
повідомляє, що станом на "___" ____________ 20__ року заборгованість (недоїмка, штраф, пеня) зі сплати єдиного внеску

 

_____________________
(податковий номер платника єдиного внеску1)

__________________________________
(власне ім'я та прізвище платника єдиного внеску)

__________________________________
                                                                                     (дата народження платника)
__________________________________
                                                     (реквізити відкритих рахунків в установах банків платника внеску)
__________________________________
                                                                                 (місце проживання платника)
становить ___________________________ грн.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та на підставі:

 

 

 

 


даних інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС;

акта документальної перевірки від ___________ N _______________________;

рішень від ___________ N _______________________.

__________________________________
                                                        (найменування відповідного податкового органу)

1. ВИМАГАЄ сплатити заборгованість (недоїмку, штрафи, пеню) в сумі:

 

N рахунку, на який сплачуються борги

Технологічний код

Сума боргу, грн

всього

у тому числі

недоїмка

штрафи

пеня

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

або на єдиний рахунок N ________________________________

2. Оскарження вимоги про сплату єдиного внеску може бути здійснене до податкового органу вищого рівня або суду протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цієї вимоги, у порядку, визначеному частиною четвертою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

3. Зазначені у вимозі суми підлягають сплаті протягом 10 календарних днів з дня одержання цієї вимоги на зазначені рахунки податкового органу, відкриті у відповідному органі Казначейства.

 

Одержувач:
Код одержувача:
Банк одержувача:
Призначення платежу:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

4. У разі несплати суми боргу, зазначеної у пункті 1 вимоги, ця вимога передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом строку, визначеного Законом України "Про виконавче провадження".

5. __________________________________
                       (дата набрання чинності вимогою - заповнюється при пред'явленні вимоги до органу державної
                                             виконавчої служби або при направленні узгодженої вимоги платнику)

6. Сума боргу, що підлягає стягненню у примусовому порядку станом на дату набрання чинності вимогою

 

Технологічний код

Усього, грн

у тому числі

недоїмка

штрафи

пеня

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Разом

 

 

 

 

(заповнюється при пред'явленні вимоги до органу державної виконавчої служби)

 

Керівник (його заступник або уповноважена особа)

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу)

____________
(підпис)

______________________________
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Виконавець

__________________________________
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, тел.)

М. П.

Вимогу отримав:

 

______________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________
(дата2)

________________________
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

____________
1 серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта)

2 у разі надіслання вимоги листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченомупунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

 

 

Додаток 8
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 4 розділу VI)

Реєстр виданих вимог про сплату боргу (недоїмки)

Дата формування вимоги

N вимоги

Код за ЄДРПОУ / РНОКПП*1

Найменування / власне ім'я та прізвище платника єдиного внеску

Сума боргу (грн)

Дата надсилання (вручення) вимоги платнику

Відмітка про отримання вимоги платником (дата отримання)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про оскарження вимоги

Результати розгляду скарги (задоволено, частково задоволено, відмова в задоволенні / залишено без розгляду)

Дата погашення боргу, зазначеного у вимозі

Дата передання вимоги до органу ДВС / Казначейства

Повідомлення про сплату боргу (недоїмки), надісланого до органу ДВС / Казначейства

дата

N (за наявності)

найменування органу, до якого подано скаргу

дата

N

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта)

 

Додаток 9
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 7 розділу VI)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про погашення (сплату) боргу (недоїмки)

від "___" ____________ 20__ року

N __________________

__________________________________
                                                         (найменування відповідного податкового органу)
повідомляє __________________________________
                                          (найменування органу державної виконавчої служби або органу Казначейства)
про те, що борг (недоїмку) з єдиного внеску платника:
__________________________________
                                                (найменування / власне ім'я та прізвище платника єдиного внеску)
__________________________________
                (податковий номер або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право
                                                  здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта))
__________________________________
                           найменування юридичної особи - заповнюється для відокремлених підрозділів юридичної особи)
__________________________________
                     (податковий номер юридичної особи - заповнюється для відокремлених підрозділів юридичної особи)
погашено відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та даних інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС.

 

Сума погашеного (сплаченого) боргу, грн

Всього

у тому числі

недоїмка

штрафи

пеня

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Вимоги __________________________________ вважати відкликаними.
                                                                 (номери та дати вимог)

 

Керівник (його заступник
або уповноважена особа)

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу)

____________
(підпис)

__________________________
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 

Виконавець

__________________________________
(власне ім'я та прізвище, тел.)

М. П.

 

 

Додаток 10
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 11 розділу VI)

РІШЕННЯ
про списання боргу (недоїмки) з єдиного внеску

від "___" ____________ 20__ року N ________

Я, __________________________________,
__________________________________
                                              (посада, власне ім'я та прізвище посадової особи, яка приймає рішення)
відповідно до __________________________________
                                                                         (посилання на відповідні положення закону)

Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", а також на підставі __________________________________
__________________________________
__________________________________
                                                                  (перелік документів, які є підставою для списання)
прийняв(ла) рішення списати борг (недоїмку) з єдиного внеску:
_____________________________    __________________________________
                    (податковий номер1)                      (найменування (власне ім'я та прізвище) платника єдиного внеску)
__________________________________
у сумі ____________ грн, у тому числі:

 

N з/п

Технологічний код

Найменування платежу

Суми єдиного внеску

усього

у тому числі

недоїмка

штрафи

пеня

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Керівник (його заступник або
уповноважена особа)

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу)

____________
(підпис)

___________________________
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

____________
1 Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті)

 

 

Додаток 11
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(підпункт 1 пункту 2 розділу VII)

 

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу,
__________________________________
місцезнаходження)

 

Рішення N ______
про застосування штрафних санкцій за ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

"___" ____________ 20__ року

_______________________
(місце прийняття)

Я, __________________________________,
                                             (посада, власне ім'я та прізвище посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі пункту 1 частини одинадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", вирішив(ла) застосувати штрафні санкції до
__________________________________,
                                                     (найменування / власне ім'я та прізвище платника єдиного внеску)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта згідно із законом))
__________________________________,
                                                                          (місцезнаходження / місце проживання)
N рахунку в установі банку __________________________________,

у таких розмірах: __________________________________,
                                                                                     (сума у гривнях)
які протягом 10 календарних днів після надходження рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок __________________________________
                                                                (найменування відповідного податкового органу)
N рахунку __________________________________, код за ЄДРПОУ _______________
або на єдиний рахунок N __________________________________

Оскарження рішення платником єдиного внеску може бути здійснене до податкового органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби або до органів Казначейства для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням __________________________________
                                                                                        (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої
                                                                                                   служби або органу Казначейства (потрібне підкреслити))

 

__________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________________
(підпис)

_________________________
(власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Перший примірник рішення отримано:

__________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

________________
(підпис)

_________________________
(власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

"___" ____________ 20__ року
         (дата отримання рішення)

 

 

Додаток 12
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(підпункт 2 пункту 2 розділу VII)

 

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу,
__________________________________
місцезнаходження)

 

Рішення N ______
про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску

"___" ____________ 20__ року

_______________________
(місце прийняття)

Я,__________________________________,
                                               (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі частини десятої та пункту 2 частини одинадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування вирішив(ла) застосувати до
__________________________________,
                            (найменування / прізвище, ім'я, по батькові платника єдиного внеску)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта згідно із законом))
__________________________________,
                                                                            (місцезнаходження / місце проживання)
N рахунку в установі банку __________________________________,
штраф у розмірі
__________________________________
                                                                             (10 % до 01.01.2015)
за період з _____._____.________ до _____._____.______,
штраф у розмірі
__________________________________
                                                                              (20 % з 01.01.2015)
за період з _____._____.________ до _____._____.______,
та нарахувати пеню у розмірі
__________________________________,
                                                                    (0,1 % суми недоїмки)
які протягом 10 календарних днів після надходження рішення підлягають сплаті на рахунки
__________________________________
                                                               (найменування відповідного податкового органу)
в сумі _________ грн на рахунок N ___________________________, код за ЄДРПОУ ____________
або на єдиний рахунок N __________________________________

У разі несплати суми штрафу та пені у визначений строк до ________________________________
                                                                                                                                                  (найменування / прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                                                                                                     платника єдиного внеску)
будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Оскарження рішення платником єдиного внеску може бути здійснене до податкового органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби або до органів Казначейства для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням __________________________________
                                                                                      (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої
                                                                                               служби або органу Казначейства (потрібне підкреслити))

 

__________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Перший примірник рішення отримано:

__________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

"___" ____________ 20__ року
                (дата отримання рішення)

 

 

Додаток 13
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(підпункт 3 пункту 2 розділу VII)

 

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу,
__________________________________
місцезнаходження)

 

Рішення N
про застосування штрафних санкцій за донарахування відповідним податковим органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску

"___" ____________ 20__ року

____________________
(місце прийняття)

Я, __________________________________,
                                         (посада, власне ім'я та прізвище посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши матеріали перевірки __________________________________
                                                                                                     (номер та дата акта перевірки)
__________________________________,
                                             (найменування / власне ім'я та прізвище платника єдиного внеску)
з питань __________________________________,
якою виявлено порушення __________________________________
__________________________________
                                                     (найменування законодавчого акта, номер статті (пункту, підпункту))
і за наслідками якої донараховано __________________________________ грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на підставі пункту 3 частини одинадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" вирішив(ла) застосувати до
__________________________________,
                                                               (найменування / власне ім'я та прізвище платника єдиного внеску)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта згідно із законом))
__________________________________,
                                                                                  (місцезнаходження / місце проживання)
штрафні санкції в таких розмірах:
__________________________________,
                                                                                          (сума в гривнях)
які протягом 10 календарних днів після надходження рішення підлягають перерахуванню (сплаті) до __________________________________
                                                                 (найменування відповідного податкового органу)
в сумі __________ грн на рахунок N ___________________________, код за ЄДРПОУ___________
або на єдиний рахунок N __________________________________

Оскарження рішення платником єдиного внеску може бути здійснене до податкового органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби або до органів Казначейства для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням __________________________________
                                                                                      (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої
                                                                                                       служби або органу Казначейства (потрібне підкреслити))

 

__________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Перший примірник рішення отримано:

__________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

"___" ____________ 20__ року
                (дата отримання рішення)

 

 

Додаток 14
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(підпункт 4 пункту 2 розділу VII)

 

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу,
__________________________________
місцезнаходження)

 

Рішення N
про застосування штрафних санкцій за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок

"___" ____________ 20__ року

________________________
(місце прийняття)

Я, __________________________________,
                                          (посада, власне ім'я та прізвище посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі пункту 5 частини одинадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вирішив(ла) застосувати штрафні санкції до __________________________________,
                                       (найменування / власне ім'я та прізвище платника єдиного внеску)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта згідно із законом))
__________________________________,
                                                                                    (місцезнаходження / місце проживання)
у таких розмірах:
__________________________________,
                                                                                          (сума у гривнях)
які протягом 10 календарних днів після надходження рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок __________________________________,
                                                             (найменування відповідного податкового органу)
N рахунку ____________________, код банку _______________, код за ЄДРПОУ ______________
або на єдиний рахунок N __________________________________

Оскарження рішення платником єдиного внеску може бути здійснене до податкового органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби або до органів Казначейства для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням __________________________________
                                                                                       (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої
                                                                                                  служби або органу Казначейства (потрібне підкреслити))

 

__________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Перший примірник рішення отримано:

__________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

"___" ____________ 20__ року
        (дата отримання рішення)

 

 

Додаток 15
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(підпункт 5 пункту 2 розділу VII)

 

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу,
__________________________________
місцезнаходження)

 

Рішення N
про застосування штрафних санкцій за несплату, неповну або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат (авансових платежів), на які нараховується єдиний внесок

"___" ____________ 20__ року

__________________
(місце прийняття)

Я, __________________________________,
                                                     (посада, власне ім'я та прізвище посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі пункту 6 частини одинадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за несплату, неповну або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування одночасно з видачею сум виплат (авансових платежів), на які нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вирішив(ла) застосувати штрафні санкції до __________________________________
                                                     (найменування / власне ім'я та прізвище платника єдиного внеску)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта згідно із законом))
__________________________________,
                                                                  (місцезнаходження / місце проживання)
N рахунку в установі банку __________________________________,
у вигляді стягнення суми штрафу в розмірі 10 % таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум: __________________________________,
                                                                   (сума штрафних санкцій у гривнях)
які протягом 10 календарних днів після надходження рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок __________________________________
                                                               (найменування відповідного податкового органу)
N рахунку __________________________________, код за ЄДРПОУ ______________
або на єдиний рахунок N __________________________________

Оскарження рішення платником єдиного внеску може бути здійснене до податкового органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби або до органів Казначейства для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням __________________________________
                                                                                      (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої
                                                                                                         служби або органу Казначейства (потрібне підкреслити))

 

__________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Перший примірник рішення отримано:

__________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

"___" ____________ 20__ року
       (дата отримання рішення)

 

 

Додаток 16
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(підпункт 6 пункту 2 розділу VII)

Рішення
про застосування штрафних санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

"___" ____________ 20__ року

___________________
(місце прийняття)

Я, __________________________________,
                                              (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши матеріали перевірки __________________________________,
                                                                                             ( посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
якою встановлено порушення
 __________________________________,
(посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення якого встановлено)

період, за який встановлено порушення
__________________________________,
на підставі пункту 7 частини одинадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності вирішив(ла) застосувати штрафні санкції до __________________________________
                                                (найменування / власне ім'я та прізвище платника єдиного внеску)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта згідно із законом))
__________________________________,
                                                              (адреса платника єдиного внеску / місцезнаходження / місце проживання)
N рахунку в установі банку __________________________________,
у розмірі десяти/шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:
                                                                                  (потрібне підкреслити)
__________________________________,
                                                                                   (сума штрафних санкцій у гривнях)
які протягом 10 календарних днів після надходження рішення підлягають (сплаті) на рахунки
__________________________________,
                                                                  (найменування відповідного податкового органу)
N рахунку __________________________________, код за ЄДРПОУ __________________________
або на єдиний рахунок N __________________________________

У разі несплати суми штрафу у визначений строк до __________________________________
                                                                                                                                  (найменування / власне ім'я та прізвище
                                                                                                                                         платника єдиного внеску)
будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Оскарження рішення платником єдиного внеску може бути здійснене до податкового органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби або до органів Казначейства для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням __________________________________
                                                                                      (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої
                                                                                                служби або органу Казначейства (потрібне підкреслити))

 

__________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Перший примірник рішення отримано:

__________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

"___" ____________ 20__ року
          (дата отримання рішення)

 

 

Додаток 17
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(підпункт 1 пункту 3 розділу VII)

 

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу,
__________________________________
місцезнаходження)

 

Рішення N
про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на рахунки податкових органів сум єдиного внеску, фінансових санкцій

"___" ____________ 20__ року

______________________
(місце прийняття)

Я, __________________________________,
                                        (посада, власне ім'я та прізвище посадової особи, яка приймає рішення)
прийняв(ла) рішення застосувати до __________________________________
                                                                  (найменування банку, небанківського надавача платіжних послуг)

на підставі пункту 1 частини дванадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на рахунки податкових органів
__________________________________
                                                    (найменування відповідного податкового органу)
сум єдиного внеску, фінансових санкцій, зазначених у частині одинадцятій цієї статті, штраф у сумі __________________________________ грн
                                          (10 % своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум)
та нарахувати пеню в сумі __________________________________ грн,
які протягом 10 календарних днів після надходження рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок __________________________________,
                                                          (найменування відповідного податкового органу)
N рахунку __________________________________, код за ЄДРПОУ _______________
або на єдиний рахунок N __________________________________

У разі несплати суми штрафу та пені у визначений строк до ________________________________
                                                                                        (найменування банку, небанківського надавача платіжних послуг)
будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Оскарження рішення платником єдиного внеску може бути здійснене до податкового органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У разі несплати суми штрафу та пені в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби або до органів Казначейства для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням __________________________________
                                                                                    (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої
                                                                                                    служби або органу Казначейства (потрібне підкреслити))

 

__________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Перший примірник рішення отримано:

__________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

"___" ____________ 20__ року
       (дата отримання рішення)

 

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.04.2023 р. N 212)

 

Додаток 18
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(підпункт 2 пункту 3 розділу VII)

 

__________________________________
(найменування відповідного податкового органу,
__________________________________
місцезнаходження)

 

Рішення N
про застосування штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених частиною другою статті 24 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

 

"___" ____________ 20__ року

______________________
(місце прийняття)

Я, __________________________________,
                                                   (посада, власне ім'я та прізвище посадової особи, яка приймає рішення)
прийняв(ла) рішення застосувати
до __________________________________
                                                                                (найменування банку, небанківського надавача платіжних послуг)
на підставі пункту 2 частини дванадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за порушення вимог, передбачених частиною другою статті 24 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", штрафні санкції у розмірі
__________________________________ грн,
                                              (сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті платником)
які протягом 10 календарних днів після надходження рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок __________________________________,
                                                            (найменування відповідного податкового органу)
N рахунку __________________________________, код за ЄДРПОУ _______________
або на єдиний рахунок N __________________________________

У разі несплати суми штрафу у визначений строк до __________________________________
                                                                                  (найменування банку, небанківського надавача платіжних послуг)
будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Оскарження рішення платником єдиного внеску може бути здійснене до податкового органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби або до органів Казначейства для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням __________________________________
                                                                                  (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої
                                                                                            служби або органу Казначейства (потрібне підкреслити))

 

__________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Перший примірник рішення отримано:

__________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

________________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

"___" ____________ 20__ року
          (дата отримання рішення)

 

(додаток 18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.04.2023 р. N 212)

 

Додаток 19
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 7 розділу VII)

Журнал
обліку рішень про застосування фінансових санкцій

за 20__ рік

N з/п

Дата прийняття рішення

N рішення

Кому надсилається рішення (найменування/власне ім'я та прізвище платника єдиного внеску)

Пункт та стаття Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", згідно з якими застосовано фінансові санкції

Сума штрафів (грн)

Сума нарахованої пені (грн)

Дата отримання рішення платником єдиного внеску

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Інструкція у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 28.03.2016 р. N 393,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 07.09.2016 р. N 813,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 04.05.2018 р. N 469,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.06.2020 р. N 283,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.12.2020 р. N 790)Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі