Інформація по темі "" | Публікації по тегу
1372 0
Друкувати
Обране

Види та тривалість відпустокЗміст:

Відпустки, які надаються відповідно до Закону України "Про відпустки" від 15.11.96 р. № 504/96-ВР

1. Щорічні відпустки

Категорії працівників   Тривалість відпустки Примітка  

Щорічні основні відпустки

Усі працівники   Не менше 24 календарних днів За відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору
Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин 24 календарні дні Із збільшенням за кожних 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
Працівники, зайняті на підземних роботах і в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів Із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на цьому підприємстві два роки і більше
Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин Із збільшенням за кожних 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
Особи з інвалідністю III групи 26 календарних днів  
Працівники, зайняті на підземних роботах і в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче 28 календарних днів Незалежно від стажу роботи
Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв За Списком робіт, професій і посад, затвердженим ПКМУ від 09.06.97 р. № 570
Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин 30 календарних днів  
Особи з інвалідністю I і II груп  
Особи віком до вісімнадцяти років 31 календарний день  
Керівні працівники закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та науковці До 56 календарних днів Відповідно до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого ПКМУ від 14.04.97 р. № 346
Тимчасові працівники Пропорційно до відпрацьованого ними часу  
Сезонні працівники За Списком сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженим ПКМУ від 28.03.97 р. № 2782

Щорічні додаткові відпустки

Працівники, зайняті на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів До 35 календарних днів За Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290  
Працівники, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я За Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 
Працівники з ненормованим робочим днем До 7 календарних днів За списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. 

2. Відпустки у зв'язку з навчанням

Призначення відпустки Тривалість відпустки Примітки

У вищих навчальних закладах

На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на 1 і 2 курсах ВУЗів 10 календарних днів І і II рівні акредитації з вечірньою формою навчання
20 календарних днів III і IV рівні акредитації з вечірньою формою навчання
30 календарних днів Незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання
На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на 3 і наступних курсах 20 календарних днів І і II рівні акредитації з вечірньою формою навчання
30 календарних днів III і IV рівні акредитації з вечірньою формою навчання
40 календарних днів Незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання
На період складання державних іспитів 30 календарних днів Незалежно від рівня акредитації ВУЗу
На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання 2 місяці І і II рівні акредитації
4 місяці III і IV рівні акредитації

У закладах післядипломної освіти

На період додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти 20 календарних днів І і II рівні акредитації з вечірньою формою навчання
30 календарних днів III і IV рівні акредитації з вечірньою формою навчання
40 календарних днів Незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання
На період складання державних іспитів 30 календарних днів Незалежно від рівня акредитації ВУЗу
На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання 2 місяці І і II рівні акредитації
4 місяці III і IV рівні акредитації

У середніх навчальних закладах

На період випускних іспитів в основній школі 10 календарних днів  
На період випускних іспитів у старшій школі 23 календарні дні  
На період перевідних іспитів в основній та старшій школах Від 4 до 6 календарних днів Без урахування вихідних

У професійно-технічних навчальних закладах

На період підготовки та складання іспитів працівниками на вечірніх відділеннях 35 календарних днів Надається працівникам, які навчаються успішно

В аспірантурі

Для складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів 10 календарних днів на кожний іспит Надається один раз на рік працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки 30 календарних днів  
Протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень З оплатою в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника

3. Творчі відпустки

Призначення відпустки Тривалість відпустки Примітки
Для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії До трьох місяців Не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії чи доктора наук особам, які закінчили аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно
Для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук  До шести місяців 
Для підготовки та участі в мистецьких конкурсах, гастрольних заходах та інших культурно-мистецьких проектах Не більше 90 календарних днів на рік Надається професійним творчим працівникам закладів культури

4. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Призначення відпустки Тривалість відпустки Примітки
Для підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях Не більш як 40 календарних днів на рік Відповідно до Порядку надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, затвердженого ПКМУ від 01.06.2011 р. № 565

5. Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності

Категорії працівників Тривалість відпустки Примітки
Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу 14 календарних днів на рік На період відпустки зберігається заробітна плата

6. Соціальні відпустки

Категорія особи – отримувача відпустки Тривалість відпустки Примітка

У зв'язку з вагітністю та пологами

Жінки до пологів  70 календарних днів На підставі медичного висновку
Жінки після пологів  56 календарних днів При народженні однієї дитини
70 календарних днів У разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів  

По догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Мати, батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та один із прийомних батьків чи батьків-вихователів До досягнення дитиною трьох років Підприємство, установа, організація за рахунок власних коштів може надавати одному з батьків дитини частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. 
Перелічені особи за бажанням у період перебування у такій відпустці можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги по догляду за дитиною

Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини

Особа, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд) 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (одна дитина) Право на відпустку зберігається за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини 
70 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (двоє і більше дітей)

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

Одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або яка усиновила дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів 

Відпустка при народженні дитини

- чоловік, дружина якого народила дитину; до 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів Відпустка при народженні дитини надається лише одній з осіб та надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини 
- батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки;
- баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір'ю (одиноким батьком).

7. Відпустки без збереження заробітної плати

Категорія особи – отримувача відпустки Тривалість відпустки Примітка
Мати, що має двох і більше дітей віком до 15 років, або особу з інвалідністю 14 календарних днів щорічно  
Батько, який виховує двох і більше дітей віком до 15 років без матері, або якщо мати тривалий час перебуває в лікувальному закладі
Чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці До 14 календарних днів   
Мати, батько, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину Визначається в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку В разі якщо дитина потребує домашнього догляду
Визначається в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку   В разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний)
До досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку Якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А"
Мати, батько, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину для догляду за дитиною віком до 14 років  На період оголошення карантину на відповідній території  
Ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною До 14 календарних днів щорічно  
Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною До 21 календарного дня щорічно  
Пенсіонери за віком та особи з інвалідністю III групи До 30 календарних днів щорічно  
Особи з інвалідністю I та II груп До 60 календарних днів щорічно  
Особи, які одружуються До 10 календарних днів  
Працівники у разі смерті рідних по крові або по шлюбу До 7 календарних днів Без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад
Працівники у разі смерті інших рідних До 3 календарних днів
Працівники для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду Визначається у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів  
Працівники для завершення санаторно-курортного лікування Визначається у медичному висновку  
Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади 15 календарних днів Без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад
Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва Необхідна для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад  
Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки  
Сумісники До закінчення відпустки за основним місцем роботи  
Ветерани праці До 14 календарних днів  
Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію До 24 календарних днів У перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи
Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості 12 календарних днів Без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини
Працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року До 5 календарних днів щороку  
Членам добровільних формувань цивільного захисту  До 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту  
Працівники, яким може надаватися відпустка за сімейними обставинами та з інших причин  Не більше 15 календарних днів на рік  Відпустка надається на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом
Важливо!У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений ч. 1 ст. 26 (ч. 3 ст. 26). 

Відпустки, які надаються відповідно до інших законодавчих актів

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Особи, віднесені до категорії 1 Додаткова відпустка із збереженням заробітної плати   14 робочих днів   
Особи, віднесені до категорії 2 Додаткова відпустка із збереженням заробітної плати   14 робочих днів   
Особи, віднесені до категорії 3 Щорічна відпустка без збереження заробітної плати  До 14 робочих днів  Відпустка надається одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення 
Військовослужбовці строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  Обов'язкова щорічна відпустка  Не менш як 30 діб без урахування часу проїзду   
Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І - ІІІ категорії) *  Відпустка по вагітності і пологах  До  90 календарних днів до родів Надається незалежно від кількості днів, фактично використаних до родів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи 
і 90 календарних днів після родів 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Один з батьків особи з інвалідністю чи особа, яка його замінює  Додаткова оплачувана відпустка  До 5 днів  Згідно ст. 19 Закону «Про відпустки» за наявності декількох підстав для надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів

Відповідно до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 12.12.91 р. № 1972-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки
Працівники, зайняті у сфері надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, лабораторною діагностикою ВІЛ-інфекції, проведенням наукових досліджень з використанням інфікованого матеріалу, виробництвом біологічних препаратів для діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції Щорічна додаткова відпустка  В порядку, встановленому законодавством
Батьки ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, та особи, які їх замінюють Щорічна додаткова відпустка 10 календарних днів

Відповідно до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.2001 р. № 2586-III

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Працівники протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять  Щорічна відпустка Не менше 36 календарних днів   
Працівники протитуберкульозних закладів, які захворіли на туберкульоз внаслідок виконання службових обов'язків  Щорічна відпустка  45 календарних днів  Відпустка використовується  у літній або інший зручний для таких осіб час 

Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають вислугу в календарному обчисленні, а також ті, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у рік звільнення: Щорічна основна відпустка    Відрустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
• до 10 років  30 календарних днів  Відпустка надається зі збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.
• від 10 до 15 років  35 календарних днів   
• від 15 до 20 років  40 календарних днів   
• понад 20 календарних років  45 календарних днів   
Військовослужбовці, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я (крім військовослужбовців строкової військової служби)  Щорічна додаткова відпустка Тривалість визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів   Списки виробництв, цехів, професій і посад, затверджені постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 
Військовослужбовці у випадках:  Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення     
• укладення шлюбу До 10 календарних днів   
• тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:     
– дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець  До 7 календарних днів Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад 
– інших рідних  До 3 календарних днів
• пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у пп. 2 ч. 9 ст. 101 Закону № 2011  До 15 календарних днів
• в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна До 3 календарних днів Надається за рішенням командира (начальника) військової частини один раз протягом календарного року
Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби  Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення  Не більш як 15 календарних днів на рік  Надається за рішенням командира (начальника) військової частини 
Військовослужбовці строкової військової служби Відпустка при проходженні строкової військової служби  10 календарних днів  Надається за весь період проходження військової служби без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби 

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 р. № 203/98-ВР

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
• Ветерани військової служби; Додаткова відпустка без збереження заробітної плати  До 14 календарних днів на рік  Відпустка надається як пільга 
• ветерани органів внутрішніх справ;
• ветерани державної пожежної охорони;
• ветерани служби цивільного захисту;
• ветерани Держспецзв'язку та захисту інформації України 

Відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.91 р. № 1975-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Громадяни під час проходження альтернативної служби   Щорічна оплачувана відпустка  15 календарних днів  За перший рік альтернативної служби відпустка надається після відпрацьованих 11 календарних місяців 
Відпустка без збереження заробітної плати  До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад  Надається за бажанням громадянина у разі смерті дружини, батька, матері (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), рідних брата, сестри 
Відпустка без збереження заробітної плати  Тривалість, визначена у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів  Надається за бажанням громадянина у разі хвороби дружини, батька, матері (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), рідних брата, сестри, які за висновком медичного закладу потребують постійного стороннього догляду 

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. № 1789-XII 

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки
Прокурори, слідчі прокуратури  Щорічна відпустка  30 календарних днів 
Атестовані працівники прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років, а саме:  Додаткова оплачувана відпустка   
• понад 10 років  5 календарних днів 
• понад 15 років  10 календарних днів 
• понад 20 років  15 календарних днів 

 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Судді  Щорічна відпустка  30 робочих днів  Щорічна відпустка надається з виплатою додаткового посадового окладу
Судді, які мають стаж роботи понад 10 р.  Додаткова оплачувана відпустка  15 календарних днів   

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які мають вислугу років (у календарному вимірі): Щорічна основна відпустка   Надається із збереженням грошового і матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення
• до 10 років  30 календарних днів 
• від 10 до 15 років  35 календарних днів
• від 15 до 20 років  40 календарних днів 
• 20 і більше років  45 календарних днів 
 
Особи начальницького складу служби цивільного захисту із числа науково-педагогічних та педагогічних працівників До 56 календарних днів Відпустка надається незалежно від вислуги років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
Курсанти (слухачі) закладів освіти із специфічними умовами навчання, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, які навчаються за денною формою здобуття освіти Канікулярна відпустка зимова  До 14 календарних днів Тривалість відпустки не залежить від вислуги років
  Канікулярна відпустка літня  30 календарних днів
Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту  Відпустка за сімейними обставинами із збереженням грошового та матеріального забезпечення у разі:     
• укладення шлюбу До 10 календарних днів  
• тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу (дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) До 7 календарних днів Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад
• тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу (інших рідних) До 3 календарних днів
• пожежі або іншого стихійного лиха До 15 календарних днів
• в інших виняткових випадках, за рішенням відповідного керівника (начальника) органу та підрозділу цивільного захисту До 3 календарних днів

Відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000 р. № 1835-III

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Члени громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону  Додаткова оплачувана відпустка  До 5 днів  Надаються підприємствами за поданням керівних органів громадських формувань як заохочення за рахунок власних коштів

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
• Учасники бойових дій; Додаткова відпустка без збереження заробітної плати  14 календарних днів на рік  Відпустка надається як пільга 
• особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи
Учасники війни  Додаткова відпустка без збереження заробітної плати До 2 тижнів на рік
Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною    До 3 тижнів на рік 

Відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
• Колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання; Додаткова відпустка без збереження заробітної плати  До 2 тижнів на рік  Відпустка надається як пільга  
• колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання ;
• колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням;
• дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань

Відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Діти війни  Додаткова відпустка без збереження заробітної плати  До 2 тижнів на рік  Відпустка надається як пільга 

Відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 р. № 3721-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Ветерани праці  Додаткова відпустка без збереження заробітної плати  До 2 тижнів на рік  Відпустка надається як пільга 
Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною  До 3 тижнів на рік 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VІII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Державні службовці  Щорічна відпустка  30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки  Законодавством може бути передбачено більш тривалу відпустку для окремих категорій державних службовців;
відпустка надається з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати
Державні службовці після досягнення 5-річного стажу державної служби Додаткова оплачувана відпустка  Не більше 15 календарних днів За кожний рік державної служби після досягнення 5-річного стажу державної служби надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки.
Порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначаються постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270

Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки
Члени КМУ Щорічна відпустка 30 календарних днів 

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Посадові особи місцевого самоврядування  Щорічна відпустка  30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено тривалішої відпустки Законами України для окремих категорій державних службовців може бути передбачено тривалішу відпустку;
надається з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу 
Посадові особи, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 р.  Додаткова оплачувана відпустка  До 15 календарних днів  Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270

Відповідно до Закону України «Про дипломатичну службу» від 07.06.2018 р. № 2449-VIII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Посадові особи дипломатичної служби  Щорічна відпустка  30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки  Посадові особи дипломатичної служби під час проходження дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України користуються привілеями та імунітетами відповідно до норм міжнародного права (ч. 2 ст. 10 Закону № 2449-VIII).
Законами України для окремих категорій державних службовців може бути передбачено тривалішу відпустку
Щорічна відпустка надається з виплатою допомоги на оздоровлення
Посадові особи дипломатичної служби після досягнення 5-річного стажу служби Додаткова оплачувана відпустка  Не більше 15 календарних днів  Порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначаються постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270
 

Відповідно до Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» від 23.02.2006 р. № 3475-IV

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Військовослужбовці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення До 10 діб  Відпустка надається за сімейними обставинами та з інших поважних причин

Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» від 17.11.92 р. № 2790-XII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Народні депутати  Щорічна оплачувана відпустка  45 календарних днів  Відпустка надається у міжсесійний період

Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. № 4061-IV

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Кандидати у депутати (крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України)  Неоплачувана відпустка  На період передвиборної агітації  Не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки

Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. № 595-VIII

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Кандидати у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, а також кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим Неоплачувана відпустка  На період передвиборної агітації  Не може бути відмовлено у звільненні від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи  з наданням такої відпустки

Відповідно до Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р. № 1932-IV

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Член ЦВК Щорічна оплачувана відпустка  45 календарних днів  Відпустка надається з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення 

Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 р. № 1045-XIV

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Працівники, обрані до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації  Додаткова відпустка  До 6 календарних днів  Надається на час профспілкового навчання із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця 

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР

Категорія особи – отримувача відпустки Надання відпустки  Тривалість відпустки Примітка
Журналісти  Щорічна відпустка  36 календарних днів  Відпустка надається за рахунок власників (засновників, співзасновників) засобів масової інформації 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі