Інформація по темі "" | Публікації по тегу
52322 2
Друкувати
Обране
Завантажити

Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Наказ|Порядок, Мінфін, від 22.06.2012, № 758 "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України"


 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2012

м. Київ

N 758

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2012 р. за N 1206/21518

Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 9 жовтня 2013 року N 866,
 від 17 листопада 2014 року N 1139
(зміни, внесені підпунктом 3 пункту 1 наказу Міністерства фінансів України
 від 17 листопада 2014 року N 1139, набирають чинності з 1 січня 2015 року),
 від 5 червня 2015 року N 541,
 від 8 червня 2015 року N 543,
 від 25 січня 2016 року N 15,
від 1 червня 2016 року N 520,
 від 11 жовтня 2016 року N 876,
від 1 вересня 2017 року N 729,
від 22 грудня 2017 року N 1119,
від 5 лютого 2018 року N 110
(зміни, внесені пунктами 2 та 4 Змін, затверджених наказом Міністерства фінансів України
 від 5 лютого 2018 року N 110, набирають чинності з 1 липня 2018 року),
від 20 вересня 2018 року N 768,
від 15 листопада 2018 року N 893,
від 27 березня 2019 року N 123,
від 22 жовтня 2019 року N 440
(зміни, внесені абзацами третім, четвертим підпункту 2 пункту 3 Змін,
 затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22 жовтня 2019 року N 440,
 набирають чинності з 13 січня 2020 року),
від 25 травня 2020 року N 238,
від 15 січня 2021 року N 12

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 02 грудня 2002 року N 221 "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за N 976/7264 (зі змінами).

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22.06.2012 N 758

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2012 р. за N 1206/21518

Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

(У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "орган державної податкової служби" та "ДПС" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 9 жовтня 2013 року N 866)

 

(У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінено словами "територіальний орган Державної фіскальної служби" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 5 червня 2015 року N 541)

 

(У тексті Порядку посилання на додатки 8 - 13 замінено посиланнями відповідно на додатки 7 - 12 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 5 червня 2015 року N 541)

 

(У тексті Порядку посилання на додатки 3 - 12 замінено посиланнями відповідно на додатки 2 - 11 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25 січня 2016 року N 15)

 

(У тексті Порядку слова "перший керівник" в усіх відмінках замінено словом "керівник" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 1 вересня 2017 року N 729)

 

(У тексті Порядку слова "загальнодержавні витрати" в усіх відмінках замінено словами "загальнодержавні видатки та кредитування" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2018 року N 768)

 

(У тексті Порядку слова "/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27 березня 2019 року N 123)

 

(У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "орган Державної фіскальної служби" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган Державної податкової служби" у відповідних відмінках і числах; посилання на додатки 4 - 11 замінено відповідно посиланнями на додатки 3 - 10 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15 січня 2021 року N 12)

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) і розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, відокремленими структурними підрозділами розпорядників бюджетних коштів, підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - підприємцями (далі - клієнти), а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування в процесі відкриття (закриття) рахунків.

1.2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для забезпечення казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів;

бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) - рахунки для зарахування доходів бюджетів, надходжень в частині повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів (позик), у тому числі залучених державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, міськими радами) або під державні (місцеві) гарантії;

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123)

бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами - рахунки для здійснення операцій з бюджетними асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів. Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами поділяються на особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів, реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, рахунки одержувачів бюджетних коштів, рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках та кредитуванню, рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами;

депозитні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для операцій з коштами, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим)

інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються за відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх і зовнішніх боргових зобов'язань держави та в інших випадках, визначених нормативно-правовими актами;

небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів, підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів. До небюджетних рахунків відносяться депозитні рахунки, рахунки для зарахування коштів єдиного соціального внеску, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, рахунки фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, єдиний рахунок, рахунки для операцій з коштами від приватизації майна, коштами фінансового резерву та інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів;

(абзац сьомий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 27.03.2019 р. N 123,
від 25.05.2020 р. N 238)

особові рахунки - рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також відокремленими структурними підрозділами розпорядників коштів місцевих бюджетів;

рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках та кредитуванню - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здійснення загальнодержавних видатків та кредитування;

рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів - рахунки, які відкриваються для обліку операцій з фінансування бюджетів, передбачених законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети;

рахунки одержувачів бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються одержувачам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів;

рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами - рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами;

рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки, які відкриваються в Казначействі та його органах підприємствам, установам, організаціям для проведення розрахунків з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, з погашення заборгованості перед державним бюджетом, з повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів (позик), у тому числі залучених державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, міськими радами) або під державні (місцеві) гарантії, з електронного адміністрування податків, для сплати заборгованості за електроенергію, для зарахування депозитних коштів, єдиний рахунок та небюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий вважати
 відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим,
абзац тринадцятий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123,
від 25.05.2020 р. N 238)

реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;

спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

1.3. Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, відкриваються у наступному бюджетному періоді відповідно до законодавства.

1.4. Рахунки відкриваються згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим у порядку, встановленому відповідно до законодавства.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

1.5. Рахунки не вважаються відкритими та закритими без дозволу керівника (заступника керівника) і головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Казначейства.

1.6. Усі відкриті рахунки (бюджетні та небюджетні) реєструються в книзі відкритих рахунків, яка ведеться органами Казначейства.

1.7. Контроль за правильністю відкриття та закриття рахунків здійснюється головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) органу Казначейства, на балансі якого відкрито та закрито ці рахунки.

1.8. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів здійснюється органами Казначейства відповідно до умов договорів та додаткових угод до договорів (у разі наявності) між органами Казначейства і клієнтами (додаток 1).

(пункт 1.8 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

1.9. Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.9 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729,
у зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.11 вважати
 відповідно пунктами 1.10 - 1.12)

1.10. Орган Казначейства може здійснювати дистанційне обслуговування клієнта шляхом укладання договору про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт казначейства - Казначейство".

(розділ I доповнено пунктом 1.10 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

1.11. Казначейство може надавати за письмовим зверненням головного розпорядника бюджетних коштів право доступу електронного перегляду рахунків розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

(розділ I доповнено пунктом 1.11 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

1.12. Пункт 1.12 виключено

(розділ I доповнено пунктом 1.12 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
пункт 1.12 виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 22.12.2017 р. N 1119)

II. Відкриття рахунків за надходженнями

2.1. Щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11, Казначейство та головні управління Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) відкривають рахунки за надходженнями до державного та місцевих бюджетів (крім рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ). Рахунки за надходженнями відкриваються протягом 45 днів з дня прийняття закону про Державний бюджет України.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

У разі відсутності змін у законодавстві щодо переліку надходжень, що зараховуються до загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, та/або порядку їх зарахування до відповідних бюджетів, а також у разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України діють рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду.

(абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, та/або порядок їх зарахування, а також код та назва території, Казначейство та Головні управління Казначейства відкривають рахунки за надходженнями згідно із внесеними змінами. Інформація про відкриті рахунки доводиться до органів, що контролюють справляння надходжень бюджету згідно із встановленими порядками взаємодії, та місцевих фінансових органів. Іншим органам державної влади зазначена інформація надається за їх зверненням.

(абзац третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 15.01.2021 р. N 12)

У разі зміни аналітичних параметрів рахунків за надходженнями Казначейство та Головні управління Казначейства змінюють реквізити таких рахунків.

(пункт 2.1 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110,
абзац четвертий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

Головні управління Казначейства відкривають рахунки за надходженнями та формують електронний перелік відкритих бюджетних рахунків для зарахування надходжень за відповідний день такого відкриття з накладанням кваліфікованих електронних підписів керівника структурного підрозділу, відповідального за відкриття рахунків за надходженнями, керівника (заступника керівника) та головного бухгалтера Головного управління Казначейства (додаток 2 до цього Порядку) на підставі інформації:

(пункт 2.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

структурних підрозділів відповідного Головного управління Казначейства щодо відкриття рахунків за надходженнями з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника відповідного структурного підрозділу;

(пункт 2.1 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

Державної податкової служби України, отриманої Казначейством відповідно до порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого в установленому законодавством порядку;

(пункт 2.1 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

інших органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

(пункт 2.1 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

відповідних місцевих фінансових органів.

(пункт 2.1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

Казначейство відкриває рахунки за надходженнями на підставі службових записок щодо відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), наданих структурними підрозділами Казначейства.

(пункт 2.1 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

Казначейство формує справи з юридичного оформлення рахунків на відповідні структурні підрозділи, які містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).

(пункт 2.1 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

У разі заміни хоча б одного з підписів або доповнення хоча б одним підписом оформлюються нові зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).

(пункт 2.1 доповнено абзацом дванадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

2.1.1. Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

2.1.2. Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 виключено

(підпункт 2.1.2 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 01.06.2016 р. N 520,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 05.02.2018 р. N 110,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

2.1.3. Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 виключено

(підпункт 2.1.3 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

2.1.4. Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 виключено

(підпункт 2.1.4 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

2.1.5. Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 виключено

(підпункт 2.1.5 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

2.1.6. Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 виключено

(підпункт 2.1.6 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

2.1.7. Підпункт 2.1.7 пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

2.2. Бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ (далі - бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ) відкриваються на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету згідно із законодавством. Зазначені рахунки відкриваються одночасно з відкриттям відповідних спеціальних реєстраційних рахунків розпорядникам бюджетних коштів та їх відокремленим структурним підрозділам у порядку, визначеному у розділі III цього Порядку.

2.2.1. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

2.2.2. Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

2.3. Казначейство для відображення в обліку виконання державного бюджету гривневого еквіваленту надходжень іноземної валюти, що зараховуються на валютні рахунки Казначейства, відкриті в уповноважених банках, та які отримують бюджетні установи України, що функціонують за кордоном, відкриває відповідні бюджетні рахунки за відповідними балансовими рахунками та кодами бюджетної класифікації. Бюджетні рахунки відкриваються на підставі службових записок щодо відкриття рахунків, наданих структурними підрозділами Казначейства.

III. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами

3.1. Розпорядники бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 5 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;

б) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 6 до цього Порядку) і перелік рахунків (додаток 7 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках;

в) копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається в заяві про відкриття рахунків у рядку "Додаткова інформація".

До розпорядників бюджетних коштів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями та прийняли рішення про відкриття окремих рахунків відповідно до законодавства, застосовуються вимоги, визначені для розпорядників бюджетних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів, яким в органах Казначейства справи з юридичного оформлення рахунків уже сформовані, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 5 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.

3.2. Одержувачі бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають документи, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 3.1 цього розділу, а також копію довідки про включення одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Одержувачі бюджетних коштів - фізичні особи - підприємці також подають копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу Казначейства та фізичної особи - підприємця.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".

Одержувачі бюджетних коштів, яким в органах Казначейства справу з юридичного оформлення рахунків уже сформовано, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 5 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.

3.3. Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають документи, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 3.1 цього розділу, а також:

а) довідку про погодження відкриття рахунка (додаток 8 до цього Порядку) від розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), до складу якого входить відокремлений структурний підрозділ;

б) копію довідки про включення відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".

Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), яким в органах Казначейства справу з юридичного оформлення рахунків уже сформовано, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 5 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.

3.4. Під час відкриття рахунків в органах Казначейства клієнти разом з документами, зазначеними у пунктах 3.1 - 3.3 цього розділу, подають документи для надання доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, форми яких розміщено на офіційному веб-сайті Казначейства.

(розділ III доповнено новим пунктом 3.4 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 893,
у зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.8
 вважати відповідно пунктами 3.5 - 3.9)

3.5. На кожного з клієнтів формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, реєстраційну картку розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), складену відповідно до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року N 1691, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за N 33/20346, зміни до неї та документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою (змінами до неї), відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (витяги, установчі документи клієнта) (далі - Єдиний державний реєстр), отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством, а також документи, визначені пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу, абзацами третім, четвертим, шостим пункту 6.6 розділу VI та пунктом 8.4 розділу VIIІ цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
 від 25.01.2016 р. N 15,
 від 11.10.2016 р. N 876)

Документи, що включені до складу справи з юридичного оформлення рахунків, до яких були внесені зміни, подаються до органів Казначейства не пізніше ніж протягом десяти днів з дня внесення змін до цих документів.

3.6. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами відкриваються на початок нового бюджетного періоду. При цьому за бюджетними програмами державного або місцевих бюджетів (кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), виконання яких продовжує здійснюватись у наступному бюджетному періоді та бюджетні призначення за якими передбачені у законі про Державний бюджет України або рішеннях про місцеві бюджети, використовуються рахунки попереднього бюджетного періоду.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

Абзац другий пункту 3.6 виключено

(пункт 3.6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
абзац другий пункту 3.6 виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 22.12.2017 р. N 1119)

3.7. Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунків у розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".

У разі реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) рахунки такого клієнта закриваються. Для відкриття нових рахунків протягом десяти днів з дня реєстрації нової юридичної особи подаються документи, передбачені пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу.

(абзац другий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 17.11.2014 р. N 1139)

У разі реорганізації клієнта та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки не закриваються. При цьому протягом десяти днів після внесення змін надаються документи, передбачені пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 3.1 цього розділу).

(пункт 3.7 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 17.11.2014 р. N 1139,
 у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим)

Органи Казначейства у день проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів (крім відкриття рахунків у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду та за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді) подають відповідним територіальним органам Державної податкової служби повідомлення про це у порядку, встановленому законодавством.

(абзац четвертий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
 від 25.01.2016 р. N 15)

До отримання органами Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку операцій за видатками та з надання кредитів з бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства, є дата отримання органом Казначейства в установленому законодавством порядку повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної податкової служби або дата, визначена як дата взяття на облік у територіальному органі Державної податкової служби за мовчазною згодою.

(абзац шостий пункту 3.7 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

Роздруковане повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в територіальному органі Державної податкової служби або повідомлення (квитанція) про підтвердження факту прийняття повідомлення органу Казначейства до оброблення територіальним органом Державної податкової служби у разі взяття рахунка на облік за мовчазною згодою підписується відповідальною особою Казначейства та зберігається у справі з юридичного оформлення рахунків разом із заявою про відкриття/закриття рахунка.

(абзац сьомий пункту 3.7 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

Протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в територіальному органі Державної податкової служби органи Казначейства надають клієнтам повідомлення про відкриття (закриття) рахунків (додаток 9 до цього Порядку).

3.8. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.

При отриманні документів на відкриття рахунків орган Казначейства зобов'язаний здійснити перевірку поданих документів, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунка мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням власного імені, прізвища та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки;

(підпункт "а" пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру та даним, що містяться у поданій клієнтом завіреній в установленому порядку копії прийнятого відповідно до законодавства наказу (розпорядження), в тому числі вищестоящої установи, або рішення відповідної виборчої комісії про результати місцевих виборів та протоколу сесії відповідної місцевої ради (для органів місцевого самоврядування) про призначення керівника у разі відсутності таких даних у Єдиному державному реєстрі у визначених законодавством випадках;

(підпункт "б" пункту 3.8 у редакції наказів
 Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
від 01.06.2016 р. N 520)

в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах повинні відповідати формам, визначеним законодавством.

Після надання повного пакета документів, оформлених у встановленому порядку, органи Казначейства не пізніше трьох робочих днів з дати подання заяви про відкриття рахунків клієнта відкривають відповідні рахунки.

3.9. Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться клієнтами, які обслуговуються в органах Казначейства, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується особами, яким надано право першого та другого підписів, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

У розрахунку зазначається визначений у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування між органом Казначейства та клієнтом строк здавання готівкової виручки (готівки) в установу банку для зарахування її на рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Ліміт каси встановлюється та затверджується внутрішніми розпорядчими документами клієнта.

Клієнти, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці своєї роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси переглядається за фактичними показниками діяльності.

(розділ III у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

IV. Відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетів

4.1. Для відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетів структурні підрозділи Казначейства та відповідного Головного управління Казначейства подають службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за підписом керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, погоджених відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства, керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства, зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

4.2. На кожний структурний підрозділ Казначейства та/або Головного управління Казначейства формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять документи, визначені відповідно до пункту 4.1 цього розділу та пункту 8.5 розділу VIII цього Порядку.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

4.3. Структурні підрозділи, яким в органах Казначейства справи з юридичного оформлення рахунків вже заведені у минулі бюджетні періоди, подають документи, визначені в пункті 4.1 цього розділу, лише в разі внесення змін до цих документів.

4.4. Днем відкриття рахунків вважається дата погодження службової записки щодо відкриття бюджетних рахунків Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.

V. Відкриття небюджетних рахунків

5.1. Для відкриття небюджетних рахунків підприємства, установи, організації подають до органів Казначейства такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 5 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;

б) підпункт "б" пункту 5.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
 у зв'язку з цим підпункти "в", "г"
 вважати відповідно підпунктами "б", "в")

б) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену в установленому законодавством порядку. Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, установчі документи в паперовій формі не подають. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчі документи не подають;

(підпункт "б" пункту 5.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 11.10.2016 р. N 876)

в) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 6 до цього Порядку) і перелік рахунків (додаток 7 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках.

Якщо серед осіб, які мають право першого або другого підпису, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, та виданий роботодавцю дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".

(пункт 5.1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

Фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування під час відкриття рахунків разом з документами, визначеними підпунктами "а" - "в" цього пункту, подають документи для надання доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, форми яких розміщено на офіційному веб-сайті Казначейства.

(пункт 5.1 доповнено абзацом  згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 893)

5.2. Для відкриття небюджетних рахунків фізичні особи - підприємці подають до органів Казначейства такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків (додаток 5 до цього Порядку);

б) копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу Казначейства та фізичної особи - підприємця;

в) підпункт "в" пункту 5.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
у зв'язку з цим підпункт "г" вважати підпунктом "в")

в) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 6 до цього Порядку) у двох примірниках.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".

(пункт 5.2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

5.3. Для відкриття небюджетних рахунків клієнтами, на яких сформовано справу з юридичного оформлення рахунків, надається заява про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 5 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів, яка додається до справи.

(розділ доповнено новим пунктом 5.3 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
у зв'язку з цим пункти 5.3 - 5.6 вважати відповідно пунктами 5.4 - 5.7)

5.4. На кожного клієнта формується справа з юридичного оформлення рахунків, яка містить договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, повідомлення про взяття рахунка на облік територіальним органом Державної податкової служби, відомості з Єдиного державного реєстру (витяги, установчі документи клієнта), отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством, а також документи, визначені пунктами 5.1, 5.2 цього розділу, абзацами третім і четвертим пункту 6.6 розділу VI та пунктом 8.6 розділу VIII цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.10.2016 р. N 876)

5.5. Днем відкриття рахунка вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунка в розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".

Органи Казначейства повідомляють про проведені операції відкриття/закриття небюджетних рахунків клієнтів відповідним територіальним органам Державної податкової служби у порядку, визначеному в пункті 3.7 розділу III цього Порядку.

(абзац другий пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
від 15.11.2018 р. N 893)

5.6. У разі реорганізації підприємства, установи, організації (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за ЄДРПОУ рахунки клієнта закриваються. Для відкриття нових рахунків подаються документи, передбачені пунктом 5.1 цього розділу.

(абзац перший пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 17.11.2014 р. N 1139)

У разі реорганізації підприємства, установи, організації та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки такого клієнта не закриваються. При цьому підприємством, установою, організацією надаються документи, передбачені пунктом 5.1 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 5.1 цього розділу).

(пункт 5.6 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 17.11.2014 р. N 1139,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Зазначені документи подаються до органу Казначейства протягом десяти днів з дня реєстрації нової юридичної особи або внесення змін.

5.7. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.

У разі отримання документів на відкриття рахунків органи Казначейства зобов'язані здійснити перевірку поданих документів, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунка мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням власного імені, прізвища та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки;

(підпункт "а" пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру;

(підпункт "б" пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах повинні відповідати формам, які визначено законодавством.

(підпункт "в" пункту 5.7 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

VI. Картки із зразками підписів і відбитка печатки

6.1. Для відкриття рахунків клієнти подають до органів Казначейства у двох примірниках картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 6 до цього Порядку). До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства або установчих документів надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів. До картки включається зразок відбитка печатки.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
від 01.09.2017 р. N 729)

6.2. Право першого підпису належить керівнику, його заступникам та іншій уповноваженій на те особі і не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису. У разі відсутності у штатному розписі посади заступника керівника право першого підпису або тимчасове право першого підпису може бути надано іншим посадовим особам.

(абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729)

Якщо в картці зразок підпису керівника не наведено, то орган Казначейства має право витребувати письмове підтвердження надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом керівника та відбитком печатки клієнта, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його заступнику або спеціалісту, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби.

Для відкриття окремих рахунків в органах Казначейства клієнти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, подають картки, відповідно до яких право першого підпису належить керівнику бюджетної установи (іншим посадовим особам, яким надано право першого підпису), а право другого підпису - головному бухгалтеру (заступнику головного бухгалтера) централізованої бухгалтерії. При цьому до картки обов'язково включається зразок відбитка печатки органу або установи, при якій діє централізована бухгалтерія.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

За рахунками клієнтів (крім бюджетних рахунків бюджетних установ), у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до органів Казначейства подається засвідчена в установленому порядку картка зі зразками підписів осіб, які мають право першого підпису, та відбитка печатки. При цьому у графі картки, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі таких осіб немає.

(абзац шостий пункту 6.2  із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

6.3. Картка із зразками підписів та відбитка печатки засвідчується у нотаріальному порядку або підписами керівника (заступника керівника) та печаткою установи/організації, яка координує діяльність клієнта або якій клієнт підпорядкований, або до складу якої входить.

(абзац перший пункту 6.3  із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

Картка установи, яка є головним розпорядником коштів державного бюджету, засвідчується підписом керівника та печаткою цієї установи.

(пункт 6.3 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2015 р. N 543,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

У населених пунктах, де немає нотаріусів, картки засвідчуються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.

6.4. У разі заміни хоча б одного з підписів або доповнення хоча б одним підписом подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку. У разі звільнення та/або призначення хоча б однієї з посадових осіб, що мають право першого та другого підписів, протягом п'яти робочих днів з дати звільнення та/або призначення подається нова картка із зразками підписів та відбитком печатки. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної в картці, та за своєчасність внесення змін до картки відповідає клієнт.

У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника або головного бухгалтера складається нова картка із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках, засвідчена у нотаріальному порядку або підписом особи, яка має право першого підпису, та печаткою установи/організації, якій клієнт підпорядкований або до складу якої входить. У разі зміни керівника або головного бухгалтера клієнт зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити листом про це відповідний орган Казначейства.

У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової зміни однієї з осіб, уповноважених керівником, до органів Казначейства подається у двох примірниках тимчасова картка із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи та зазначенням строку її дії. Тимчасова картка засвідчується підписами керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.

6.5. При оформленні клієнтами карток із зразками підписів для проставляння на них зразків першого та другого підписів використання факсиміле забороняється.

У картках і тимчасових картках із зразками підписів та відбитка печатки, а також в інших документах, які подаються для відкриття рахунків, проставляється гербова печатка (у разі наявності) або відбиток печатки із найменуванням та ідентифікаційним кодом клієнта, забороняється проставляння печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток, для фінансово-господарських документів, грошових документів тощо).

(абзац другий пункту 6.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

У разі тимчасової відсутності печатки у зв'язку зі створенням нової установи, реорганізацією, зміною найменування, підпорядкованості установи, спрацьованістю або втратою печатки на підставі листа клієнта керівник (заступник керівника) органу Казначейства в резолюції до листа надає дозвіл на прийняття картки із зразками підписів без відбитка печатки. Дозвіл надається на термін не більше десяти днів, а у разі втрати печатки - не більше тридцяти днів.

6.6. Картки та тимчасові картки із зразками підписів та відбитка печатки подаються до органів Казначейства із супровідним листом за підписом особи, яка згідно з цією карткою має право першого підпису.

Разом із карткою та тимчасовою карткою із зразками підписів та відбитка печатки до органів Казначейства клієнтами подаються:

копії сторінок паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові, та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом) осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки;

(абзац третій пункту 6.6 у редакції наказів
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
від 01.09.2017 р. N 729)

копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки.

(пункт 6.6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
абзац четвертий пункту 6.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729)

Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників та вчиненням напису "Згідно з оригіналом" відповідальною особою клієнта, яка засвідчує копію, із зазначенням її посади, підпису, власного імені, прізвища та дати засвідчення копії;

(пункт 6.6 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати
 відповідно абзацами шостим - дев'ятим,
абзац п'ятий пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

копії відповідних документів (наказ, протокол тощо), що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання (тимчасового надання) права першого та другого підписів посадовим особам, що зазначені в картках із зразками підписів (тимчасових картках із зразками підписів), що цим самим уповноважує їх розпоряджатися рахунком (рахунками). Копії цих документів засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис "Згідно з оригіналом", проставляються дата, посада, підпис, власне ім'я та прізвище особи, яка вчинила напис, і завіряються печаткою з найменуванням відповідної установи.

(абзац шостий пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
від 15.01.2021 р. N 12)

абзац сьомий пункту 6.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим)

Після відкриття відповідних рахунків до картки або тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнтом надається перелік рахунків (додаток 7 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці або тимчасовій картці особи, засвідчений підписами осіб, яким надано право першого і другого підписів, та відбитком печатки клієнта.

Перелік рахунків (додаток 7 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, переоформляється у разі відкриття/закриття рахунків клієнтів та у разі переоформлення картки (тимчасової картки) із зразками підписів та відбитка печатки клієнта.

VII. Зміна рахунків клієнтів

7.1. Зміною рахунків клієнтів органу Казначейства вважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів за ініціативою органів Казначейства, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі реквізити рахунків клієнтів.

Зміна реквізитів рахунків клієнтів здійснюється органом Казначейства у разі:

реорганізації органів Казначейства (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення);

зміни аналітичних параметрів рахунків клієнтів, у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів.

У разі зміни рахунків клієнтів нові справи з юридичного оформлення рахунків органами Казначейства не формуються.

7.2. Про зміну рахунків органи Казначейства своєчасно повідомляють клієнтів.

7.3. Органи Казначейства подають відповідним територіальним органам Державної податкової служби повідомлення про зміну рахунків клієнтів у порядку, встановленому законодавством.

7.4. У разі зміни реквізитів рахунків клієнтів у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в частині зміни коду та найменування органу Казначейства рахунки клієнтів закриваються на підставі заяви клієнта про закриття рахунків (додаток 10 до цього Порядку).

(абзац перший пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 01.06.2016 р. N 520)

За новим місцем обслуговування укладається договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Для формування справ з юридичного оформлення рахунків клієнти подають заяву про відкриття рахунків, картку із зразками підписів та відбитка печатки разом з копіями документів, визначених абзацами третім, четвертим, шостим пункту 6.6 розділу VI цього Порядку, перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи.

(абзац третій пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 01.06.2016 р. N 520)

Підприємства, установи, організації та фізичні особи - підприємці, які не є розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, також подають документи, визначені підпунктом "б" пункту 5.1 та підпунктом "б" пункту 5.2 розділу V цього Порядку.

(абзац четвертий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

(Порядок доповнено новим розділом VII згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
у зв'язку з цим розділ VII вважати розділом VIII)

VIII. Закриття рахунків в органах Казначейства

8.1. Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або в останній день іншого бюджетного періоду з урахуванням вимог абзацу другого пункту 2.1 розділу II цього Порядку. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше ніж через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.

(пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

8.2. У разі змін в законодавстві бюджетні рахунки можуть закриватися протягом поточного бюджетного періоду.

8.3. Закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень (крім власних надходжень бюджетних установ) у зв'язку із виникненням змін у складі видів надходжень або порядку їх зарахування, пов'язаних із змінами в законодавстві, здійснюється:

Казначейством на підставі службових записок щодо закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), складених структурними підрозділами Казначейства, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків;

Головними управліннями Казначейства на підставі інформації:

структурних підрозділів відповідного Головного управління Казначейства щодо закриття рахунків з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника відповідного структурного підрозділу;

органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

відповідних місцевих фінансових органів.

Головні управління Казначейства формують електронний перелік закритих бюджетних рахунків для зарахування надходжень за відповідний день такого закриття з накладанням кваліфікованих електронних підписів керівника структурного підрозділу, відповідального за закриття рахунків за надходженнями, керівника (заступника керівника) та головного бухгалтера Головного управління Казначейства (додаток 2 до цього Порядку).

У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими виключено окремі види надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, Казначейство централізовано закриває рахунки за такими надходженнями. Головні управління Казначейства формують електронний перелік закритих бюджетних рахунків для зарахування надходжень (додаток 2 до цього Порядку).

(пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

8.4. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів, в тому числі бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ, на підставі наданих клієнтами заяв про закриття рахунків (додаток 10 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, закриваються:

а) у разі відсутності у поточному бюджетному періоді бюджетних асигнувань за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів);

(підпункт "а" пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 22.12.2017 р. N 1119)

б) у разі ліквідації або реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), зміни найменування, підпорядкованості.

У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган Казначейства на підставі платіжного доручення клієнта перераховує такі залишки на інший рахунок клієнта або рахунок, відкритий правонаступником, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

(абзац другий підпункту "б" пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

8.4.1. У разі реорганізації клієнта внаслідок приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення рахунок може бути закритий уповноваженим органом (правонаступником) за умови подання ним таких документів:

заяви про закриття рахунка;

копії рішення органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи, засвідченої у нотаріальному порядку або органом, який прийняв таке рішення;

картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 6 до цього Порядку) уповноваженого органу (правонаступника) та переліку рахунків (додаток 7 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи, у двох примірниках. Якщо на рахунку немає залишку коштів, то картка із зразками підписів і відбитка печатки не подається.

8.4.2. У разі припинення клієнта внаслідок його ліквідації на період проведення ліквідаційної процедури до органів Казначейства подаються такі документи:

копія рішення органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копія рішення суду або відповідних органів державної влади про ліквідацію юридичної особи, засвідчена у нотаріальному порядку або відповідним органом державної влади, який прийняв таке рішення;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 6 до цього Порядку) та перелік рахунків (додаток 7 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи, у двох примірниках. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитка печатки клієнта, що ліквідується.

Рахунки, які не використовуються у період проведення ліквідаційної процедури, закриваються на підставі заяви про закриття рахунка, підписаної особою, яка згідно з рішенням органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - суду або відповідного органу державної влади, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації відповідно до законодавства), та копії рішення суду, органу державної влади або відповідного органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, про ліквідацію юридичної особи, засвідченої у нотаріальному порядку або органом, який прийняв таке рішення.

Рахунки, які використовувались для проведення ліквідаційної процедури, закриваються на підставі заяви ліквідатора про закриття рахунка.

8.5. Інші бюджетні рахунки та рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів закриваються органами Казначейства на підставі службової записки щодо закриття рахунків за підписом керівників (заступників керівників) структурних підрозділів органу Казначейства, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погодженої Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.

8.6. Небюджетні рахунки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців закриваються на підставі заяви про закриття рахунка клієнта за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, та документів, визначених у пункті 8.4 цього розділу.

(абзац перший пункту 8.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

Органи Казначейства мають право самостійно закривати небюджетні рахунки, якщо за цими рахунками не здійснювалися операції протягом останніх трьох років і на цих рахунках немає залишків коштів.

Самостійне закриття зазначених рахунків органами Казначейства здійснюється на підставі службової записки щодо закриття рахунків за підписом керівників (заступників керівників) структурних підрозділів органу Казначейства, в якому здійснюється обслуговування відповідного клієнта, погодженої Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.

8.7. Справа з юридичного оформлення рахунка зберігається в органі Казначейства протягом строку, визначеного Правилами застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затвердженими Національним банком України в установленому порядку.

(пункт 8.7 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
(пункт 1.8)

 

Зразок

 

 

 

ДОГОВІР
про здійснення розрахунково-касового обслуговування

 

__________________
(місце складання)

 

__________________
(дата)

 

 

 

__________________________________
                                                         (найменування органу Державної казначейської служби України)
в особі __________________________________
                                                                                    (найменування посади керівника, прізвище, власне ім'я)
(далі - орган Казначейства), який діє на підставі Положення, затвердженого __________________________________
                                                                       (дата, номер та назва нормативного-правового акта)
__________________________________, з одного боку,
та __________________________________
                                                                 (повне найменування / прізвище, власне ім'я клієнта)
в особі __________________________________
                                                                            (найменування посади керівника, прізвище, власне ім'я)
__________________________________ (далі - Клієнт),
який діє на підставі* __________________________________,
                                                                                                    (назва установчого документа)
з другого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

 

 

 

1. Предмет Договору

 

Орган Казначейства відкриває Клієнту __________________________________ рахунок (рахунки) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування відповідно до вимог законодавства України та умов цього Договору.

 

До отримання органом Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

 

2. Права та зобов'язання Сторін

 

2.1. Орган Казначейства має право:

 

2.1.1. Подавати відповідним територіальним органам Державної податкової служби повідомлення про проведення операції відкриття/закриття рахунка (рахунків) Клієнта;

 

2.1.2. Перераховувати платежі, зараховані на бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ, на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок (рахунки) Клієнта або на поточний рахунок в банку державного сектору у випадках, визначених законодавством**;

 

2.1.3. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства України та повертати їх Клієнту в разі виявлених порушень. Розрахункові документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави, передбачені законодавством;

 

2.1.4. Відмовляти Клієнту у видачі грошових чеків на отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку в разі неподання ним попередньо заявки на видачу готівки;

 

2.1.5. Проводити перевірки фінансових (бухгалтерських) документів про зарахування, перерахування та використання бюджетних коштів. Одержувати підтвердні документи, необхідні для здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;

 

2.1.6. Застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та/або призупинення бюджетних асигнувань Клієнта, передбачених статтею 117 Бюджетного кодексу України, з повідомленням про це Клієнта***;

 

2.1.7. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків коштів на рахунку (рахунках) станом на 01 січня поточного року. У разі неотримання підтвердження протягом місяця залишок коштів уважається підтвердженим;

 

2.1.8. Закривати/відкривати рахунок (рахунки) у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді***;

 

2.1.9. Здійснювати безспірне списання коштів бюджету з рахунків Клієнта у порядку, встановленому законодавством;

 

2.1.10. Здійснювати на підставі меморіального документа органу Казначейства списання коштів з рахунка Клієнта у разі невиконання ним вимог нормативно-правових актів щодо переказу коштів між учасниками розрахунків та/або недотримання ним вимог щодо строків і обсягів таких розрахунків****;

 

2.1.11. Здійснювати на підставі меморіальних документів органу Казначейства перерахування до відповідного бюджету залишків коштів, які склалися на кінець бюджетного періоду, відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України;

 

2.1.12. Здійснювати платежі Клієнтів з урахуванням законодавства;

 

2.1.13. Вимагати виконання умов розрахунково-касового обслуговування та інших обумовлених цим Договором послуг.

 

2.2. Клієнт має право:

 

2.2.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що обліковуються на його рахунках, відповідно до законодавства;

 

2.2.2. Отримувати від органу Казначейства всю необхідну інформацію, пов'язану з виконанням цього Договору;

 

2.2.3. Вимагати виконання умов розрахунково-касового обслуговування та інших обумовлених цим Договором послуг;

 

2.2.4. Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки і їх перерахування.

 

2.3. Орган Казначейства зобов'язується:

 

2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору;

 

2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахунково-касові операції за дорученням Клієнта з урахуванням вимог підпункту 2.1.12 пункту 2.1 цього розділу;

 

2.3.3. Надавати Клієнту всі послуги з розрахунково-касового обслуговування в межах повноважень, визначених законодавством;

 

2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта;

 

2.3.5. Повідомляти Клієнту номери бюджетних рахунків для зарахування до бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритих одночасно з відповідними спеціальними реєстраційними рахунками Клієнта**;

 

2.3.6. Здійснювати перерахування платежів з бюджетних рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок (рахунки) Клієнта або на поточний рахунок в банку державного сектору у випадках, визначених законодавством**;

 

2.3.7. Видавати виписки з підтвердними документами наступного робочого дня після здійснення операцій за рахунком (рахунками) Клієнта особам, які мають право першого та другого підпису і зазначені у картці із зразками підписів та відбитка печатки, із пред'явленням документа, що посвідчує особу.

 

Клієнт може уповноважити інших осіб отримувати виписки з підтвердними документами згідно з листом за підписом осіб, які мають право першого та другого підписів, та скріплених відбитком печатки, які наведені у картці із зразками підписів та відбитка печатки. У разі зміни уповноважених осіб Клієнта надається новий лист;

 

2.3.8. Видавати Клієнту виписку з бюджетних рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ у вигляді реєстру розрахункових документів наступного робочого дня після здійснення операцій за цими рахунками**;

 

2.3.9. Видавати уповноваженим особам Клієнта з урахуванням вимог підпункту 2.3.7 цього пункту дублікат виписки з рахунка (рахунків) у разі втрати Клієнтом виписки за письмовою заявою, підписаною першим та другим підписами осіб Клієнта та скріпленою відбитком печатки, які наведені у картці із зразками підписів та відбитка печатки;

 

2.3.10. Гарантувати таємницю інформації за рахунком (рахунками) Клієнта (щодо операцій, стану рахунка, дати відкриття, його реквізитів тощо). Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань інформації за рахунком (рахунками) можуть бути надані лише у випадках, передбачених законом;

 

2.3.11. Своєчасно інформувати Клієнта про зміну порядку розрахунково-касового обслуговування, надавати консультації з питань, що виникають у цьому процесі;

 

2.3.12. Забезпечувати Клієнта грошовими чековими книжками на отримання готівки з рахунків органу Казначейства (групи 257) за умови оплати Клієнтом їх вартості відповідному банку з його рахунка;

 

2.3.13. Інформувати Клієнта про часткове або повне припинення роботи у випадках, передбачених законодавством;

 

2.3.14. Повідомляти Клієнта про відновлення роботи.

 

2.4. Клієнт зобов'язується:

 

2.4.1. Виконувати вимоги законодавства з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності;

 

2.4.2. Повідомляти платникам номери бюджетних рахунків для зарахування до бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритих одночасно з відповідними спеціальними реєстраційними рахунками Клієнта**;

 

2.4.3. Повідомляти орган Казначейства про зміни в установчих документах, зміни місцезнаходження, номерів телефонів;

 

2.4.4. Перераховувати зі своїх спеціальних реєстраційних рахунків на бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ кошти в обсягах, необхідних для здійснення органом Казначейства операцій з повернення помилково або надміру зарахованих платежів**;

 

2.4.5. З метою отримання грошової чекової книжки для отримання готівки з рахунка органу Казначейства (групи 257) здійснювати оплату її вартості відповідному банку зі свого рахунка;

 

2.4.6. Повідомляти орган Казначейства про всі виявлені неточності або помилки у виписках з рахунка (рахунків) та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком не пізніше наступного дня після дати отримання виписки;

 

2.4.7. Повідомляти орган Казначейства про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний строк з дня надходження коштів на рахунок подавати до органу Казначейства платіжне доручення на перерахування коштів власнику;

 

2.4.8. Надавати органу Казначейства платіжні, розрахункові та інші розпорядчі документи протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства з урахуванням регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України;

 

2.4.9. Надавати органу Казначейства звітність у терміни та за формами, установленими законодавством;

 

2.4.10. Здавати готівку в установу банку для подальшого зарахування на рахунки, відкриті в органі Казначейства, керуючись вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, у строк ________________________.

 

3. Розрахунки за готівкове обслуговування

 

Оплата банківських послуг з видачі готівки з балансових рахунків групи 257 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого Національним банком України в установленому порядку, відкритих на ім'я органів Казначейства, за чеками органу Казначейства здійснюється Клієнтом на підставі договору, укладеного ним з відповідним банком.

 

4. Форс-мажор

 

4.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин вони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

 

Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно.

 

4.2. У разі коли строк дії форс-мажорних обставин продовжується більше ніж на дванадцять місяців, кожна зі Сторін в установленому порядку має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором.

 

5. Порядок закриття рахунків

 

Рахунки закриваються у порядку та у випадках, передбачених законодавством України.

 

6. Строки дії Договору, порядок його зміни та припинення

 

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ______________________________.

 

6.2. Договір уважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не заявлять про намір його розірвати за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року.

 

6.3. Зміна умов Договору можлива тільки за згодою обох Сторін.

 

6.4. Погоджені зміни в Договорі оформляються додатковими угодами, які є невід'ємною частиною Договору.

 

6.5. Договір розривається за згодою Сторін або у випадках, передбачених законом.

 

6.6. Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

7. Порядок розгляду спорів

 

Спори, що виникають протягом дії Договору, розв'язуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

 

8. Місцезнаходження Сторін

 

Орган Казначейства

Клієнт

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Керівник ___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
                              (підпис)

Керівник ___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
                              (підпис)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

М. П.

М. П.*****

 

 

 

Передбачені цим зразком Договору умови Сторони в разі укладення договору можуть змінювати та встановлювати інші умови, які не повинні суперечити законодавству України.

 

____________
* Для юридичних осіб.

 

** Зазначене поширюється на розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлені структурні підрозділи у разі відкриття ними бюджетних рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ.

 

*** Зазначене поширюється на розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів.

 

**** Зазначається у разі відкриття рахунків для здійснення клірингових розрахунків, передбачених відповідними нормативно-правовими актами.

 

***** Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.11.2014 р. N 1139,
 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
від 01.09.2017 р. N 729,
від 22.10.2019 р. N 440,
від 15.01.2021 р. N 12)

 

 

 

Додаток 2
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

 

Додатковий договір N ____
до Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування*

 

Додаток 2 виключено

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
 від 05.06.2015 р. N 541,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
 у зв'язку з цим додатки 3 - 12
 вважати відповідно додатками 2 - 11)

 

 

 

Додаток 2
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
(пункт 2.1)

 

ФОРМА ЕЛЕКТРОННОГО ПЕРЕЛІКУ

 

                         _____________________ бюджетних рахунків для зарахування надходжень
                                       (відкритих/закритих)*

 

 

 

за ___ ____________ 20__ року

 

N з/п

Найменування органу місцевого самоврядування

Бюджетна класифікація

Номер аналітичного рахунку

код

найменування

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу,
відповідальний за відкриття/закриття
рахунків

 
 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник (заступник керівника)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

____________
* Заповнюється відповідно у разі відкриття або закриття рахунків.

 

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.06.2016 р. N 520,
у редакції наказів Міністерства фінансів
 України від 05.02.2018 р. N 110,
від 15.01.2021 р. N 12)

 

Додаток 3
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
(пункт 2.1)

 

Картка
із зразками підписів та відбитка печатки

 

Додаток 3 виключено

 

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 05.02.2018 р. N 110,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.01.2021 р. N 12,
у зв'язку з цим додатки 4 - 11
 вважати відповідно додатками 3 - 10)

 

 

 

Додаток 3
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
(пункт 2.1)

 

ПОГОДЖЕНО:
Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України
_____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
          (підпис)

 

 

__________________________________
(найменування структурного підрозділу)

 

 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

 

                      щодо _________________ бюджетних рахунків для зарахування надходжень
                                               (відкриття/закриття)*

до державного бюджету
__________________________________
(найменування структурного підрозділу, що звертається із службовою запискою)

Просимо ________________ бюджетні рахунки для зарахування надходжень
                       (відкрити/закрити)*
відповідно до переліку**:

 

 

 

N з/п

Номер субрахунку

Фонд державного бюджету

Бюджетна класифікація

код

найменування

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу

____________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

___ ____________ 20__ року

 

 

Документи на _________________ рахунків перевірив:
                                    (відкриття/закриття)*

_____________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

___________________ рахунки дозволяю.
        (відкрити/закрити)*

Головний бухгалтер
(керівник структурного підрозділу)

 
____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

N з/п

Код бюджетної класифікації

Номер аналітичного рахунку

1

2

3

 

 

 

 

 

 


Рахунки _________________ ___ ____________ 20__ року
                         (відкрито/закрито)*

 

 

 

__________________________________
(найменування посади особи, відповідальної
за відкриття/закриття рахунків)

____________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

____________
* Заповнюється відповідно у разі відкриття або закриття рахунків.

** Перелік може бути наданий окремим додатком до службової записки.

 

 

 

(додаток 3 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 05.02.2018 р. N 110,
від 15.01.2021 р. N 12)

 

 

 

Додаток 4
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
(пункт 2.1)

 

Голова (заступник голови)
 Державної казначейської служби
України / Керівник (заступник
керівника) Головного управління
Державної казначейської служби
України у ____________________
____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
            (підпис)

 

"___" ____________ 20 __ року

 

Зразки підписів
посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах

 

N
з/п

Прізвище, власне ім'я

Найменування посади

Підпис

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу

____________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 05.02.2018 р. N 110,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.01.2021 р. N 12)

 

 

 

Додаток 7
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

 

Службова записка
щодо _________________
(відкриття/закриття)*
бюджетних рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ

 

Додаток 7 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 5 червня 2015 року N 541,
у зв'язку з цим додатки 8 - 13 вважати відповідно додатками 7 - 12)

 

 

 

Додаток 5
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
(підпункт "а" пункту 3.1)

 

ЗАЯВА
про відкриття рахунків

 

Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт

Код за ЄДРПОУ

__________________________________
__________________________________
                                            (повне найменування)

 

Найменування клієнта, що відкриває рахунок*

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної податкової служби і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")

 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
                                            (повне найменування)

Код клієнта за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

 

 

 

 

Просимо відкрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку**:

 

 

 

N з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Фонд бюджету

Код класифікації доходів бюджету

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просимо відкрити небюджетний рахунок відповідно до переліку:
__________________________________

Додаткова інформація*** ________________________________________________

Керівник

________________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер****

________________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

"___" ____________ 20__ року

М. П.*****

 

 

 

 

 

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Документи на відкриття рахунка перевірив:

 

___________________________
 (найменування посади)

____________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

Відкрити ________________ рахунок(ки) дозволяю.
                               (вид рахунка)

Керівник

________________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

 

N з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)**

Код класифікації доходів бюджету**

Номер аналітичного рахунка

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний
бухгалтер

________________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

Дата відкриття рахунка(ів)

"___" ____________ 20__ року.

____________
* Для фізичної особи - підприємця заповнюється клієнтом код економічної діяльності згідно з національним класифікатором України.

** Не заповнюється у разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями.

*** Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вказується нормативно-правовий акт, відповідно до якого бюджетна установа має право отримувати власні надходження, та інша інформація у разі потреби.

**** У разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями проставляються відповідно перший та другий підписи або тільки перший.

***** Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

 

 

 

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 01.06.2016 р. N 520,
від 01.09.2017 р. N 729,
від 27.03.2019 р. N 123,
від 15.01.2021 р. N 12)

 

 

 

Додаток 6
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
(підпункт "б" пункту 3.1)

 

Картка
із зразками підписів та відбитка печатки

 

 

 

(зворотний бік документа)

__________________________________
(найменування клієнта)

 

 

 

Найменування посади

Прізвище, власне ім'я

Зразок підпису

Зразок відбитка печатки****

Перший підпис

 

 

 

 

Другий підпис

 

 

 

 

 

 

 

Строк повноваження з ____________ до ____________ і підписи осіб, які тимчасово користуються правом першого чи другого підпису, засвідчуємо:**

 

Керівник*** ____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
                                    (підпис)

Головний бухгалтер***
                     ____________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
                                    (підпис)

М. П.****

Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера, які діють відповідно до установчого документа, засвідчую:

__________________________________        ____________          Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(найменування посади керівника (заступника                                   (підпис)
керівника) установи / організації вищого рівня)

"___" ____________ 20__ року

М. П.****     установи/організації вищого рівня, що засвідчила повноваження

 

____________
* Для фізичної особи - підприємця, яка здійснює незалежну професійну діяльність, перед прізвищем та власним ім'ям такої особи обов'язково зазначається вид професійної діяльності, наприклад "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо.

** Зазначається у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки.

*** Підписується та завіряється печаткою у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки, змін підписів або доповнень підписами.

**** Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

Місце для посвідчувального напису
(у нотаріальному порядку)

 

 

 

 

 

 

 

Видані чекові книжки

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729,
від 15.01.2021 р. N 12)

 

 

 

Додаток 7
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

 

Перелік рахунків

 

__________________________________
(найменування клієнта та код за ЄДРПОУ)

__________________________________

 


__________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт, та код за ЄДРПОУ)

__________________________________

 


Надаємо перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися особи, зазначені у картці (тимчасовій картці) із зразками підписів та відбитка печатки:

 

 

 

N з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Код класифікації доходів бюджету

Номер аналітичного рахунка

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

"___" ____________ 20__ року

М. П.*
___________
* Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

 

 

 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 01.06.2016 р. N 520,
від 01.09.2017 р. N 729,
від 27.03.2019 р. N 123,
від 15.01.2021 р. N 12)

 

 

 

Додаток 8
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

 

ДОВІДКА
про погодження відкриття рахунка

 

__________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт, та код за ЄДРПОУ)

__________________________________

 


__________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів, до складу якого входить відокремлений структурний підрозділ, та код за ЄДРПОУ)

__________________________________

 


Погоджую відкриття рахунків:

__________________________________
(найменування відокремленого структурного підрозділу та код за ЄДРПОУ)

__________________________________

 


__________________________________
(місцезнаходження відокремленого структурного підрозділу та код відокремленого структурного
підрозділу за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів)

__________________________________

 


 

 

 

N з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Фонд бюджету

Код класифікації доходів бюджету

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідково: __________________________________є / не є
                                                                 (найменування відокремленого структурного підрозділу)                               (підкреслити)
платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 

 

 

Керівник

______________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

 

 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 01.06.2016 р. N 520,
від 27.03.2019 р. N 123,
від 15.01.2021 р. N 12)

 

 

 

Додаток 9
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

 

__________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби України,
у якому обслуговується клієнт)

 

 

 

 

 

Код за ЄДРПОУ

Найменування клієнта, якому відкриваються/закриваються рахунки

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ___________________________ рахунків
(відкриття/закриття)*

 

N з/п

Аналітичний рахунок

Код відомчої класифікації та кредитування бюджету

Рівень розпорядника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Код класифікації доходів бюджету

Фонд бюджету

Дата відкриття (закриття) рахунка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

"___" ____________ 20__ року

М. П.

____________
* Заповнюється відповідно у разі відкриття або закриття рахунків.

 

 

 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 01.06.2016 р. N 520,
від 27.03.2019 р. N 123,
від 22.10.2019 р. N 440,
від 15.01.2021 р. N 12)

 

 

 

Додаток 10
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

 

ЗАЯВА
про закриття рахунків

 

Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт

Код за ЄДРПОУ

__________________________________
__________________________________
                                         (повне найменування)

 

Найменування клієнта, що закриває рахунок

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної податкової служби і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")

 

__________________________________
__________________________________
                                                                                      (повне найменування клієнта)

 

 

 

Просимо закрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку*:

 

 

 

N з/п

Перелік номерів рахунків

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Фонд бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просимо закрити небюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку:
__________________________________
                                                                                            (номер рахунка)
__________________________________
                                                                                             (номер рахунка)

 

 

 

Керівник

______________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Дата заповнення заяви
"___" ____________ 20__ року

М. П.**

 

 

 

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

1. Дата, час отримання органом Державної казначейської служби України заяви

"___" ____________ 20__ року о ___ год.

2. Дата закриття рахунка(ів)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Керівник

______________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

____________
* Не заповнюється у разі закриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями.

** Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

 

 

 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 01.06.2016 р. N 520,
від 01.09.2017 р. N 729,
від 27.03.2019 р. N 123,
від 15.01.2021 р. N 12)

 

____________

 

 

Наказ із додатками
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(2)
маша
11.09.2017
ваша інформація супер для бухгалтерів
Наталья
23.05.2019
бланк заяви про відкриття та закриття рахунків в УДКСУ (додаток 6,11 цього Порядку) не змінився,бо в тих, що є присутнє:Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)


Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.