Завантажити

Граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів

Постанова КМ, КМ України, від 04.04.2001, № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів"


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2001 р. N 332

Київ

Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 102)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 вересня 2002 року N 1410,
 Указом Президента України
 від 8 жовтня 2002 року N 909/2002,
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2002 року N 1976,
 від 2 червня 2003 року N 802,
 від 20 травня 2006 року N 702,
 від 8 грудня 2006 року N 1700,
 від 20 червня 2007 року N 853
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року N 853,
 скасовано у зв'язку із скасуванням постанови Кабінету Міністрів України
 від 20 червня 2007 року N 853 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 січня 2008 року N 29),
 від 7 вересня 2011 року N 968,
 від 8 лютого 2012 року N 72,
від 26 червня 2015 року N 438,
 від 4 лютого 2016 року N 102,
від 11 жовтня 2016 року N 713,
від 9 серпня 2017 року N 593

(Установлено, що під час реалізації проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, і кошти для реалізації яких передбачені у спеціальному фонді державного бюджету, не застосовуються вимоги цієї постанови згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року N 1090)

 

(Установлено, що використання Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету на 2015 рік за бюджетною програмою "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами", з метою відновлення матеріально-технічної бази та проведення зовнішнього незалежного оцінювання до 31 грудня 2015 року здійснюється без урахування положень цієї постанови згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 881)

 

(Установлено, що в 2017 році граничні суми витрат, затверджені цією постановою, не застосовуються для державних органів, залучених (що будуть залучені) до реалізації комплексної реформи державного управління, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року N 647)

 

На виконання статті 5 Указу Президента України від 16 листопада 2000 р. N 1242 "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету (додаються).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 102)

Органам Державного казначейства під час оплати рахунків на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів дотримуватися граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

2. Керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечити включення до контрактів з керівниками державних підприємств, які перебувають у сфері їх управління, умов щодо дотримання граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

3. Фондові державного майна забезпечити термінове винесення уповноваженими особами на виконання функцій з управління державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить більш як 50 відсотків, на розгляд загальних зборів акціонерів (учасників) питання про дотримання граничних сум витрат, затверджених цією постановою, на придбання обладнання та устаткування і комп'ютерів.

4. Установити, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, здійснюють витрати на придбання легкових автомобілів, придбання і утримання мобільних телефонів (крім легкових автомобілів спеціального призначення та мобільних засобів зв'язку для правоохоронних органів, збройних сил та інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації) за наявності бюджетних асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої кредиторської заборгованості на останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами державного бюджету.

(пункт 4 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.09.2002 р. N 1410,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. N 1976,
 від 08.12.2006 р. N 1700,
 від 08.02.2012 р. N 72,
від 04.02.2016 р. N 102)

5. Установити, що державні органи, а також установи та організації, які утримуються за рахунок державного бюджету, укладають договори оренди легкових автомобілів, вартість яких не перевищує граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 102)

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністерство фінансів, Державну аудиторську службу, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та місцеві фінансові органи.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968,
від 04.02.2016 р. N 102)

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України 

 
Ю. ЄХАНУРОВ 

 

Інд. 40

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2001 р. N 332 

 

 

 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету

 

Сума, гривень за одиницю 

Легкові автомобілі для: 

 

членів Кабінету Міністрів України, Глави Адміністрації Президента України 

500000 

обслуговування посадових осіб Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України 

250000 

керівників центральних органів виконавчої влади (крім членів Кабінету Міністрів України) 

110000 

заступників керівників центральних органів виконавчої влади

90000 

голів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій

300000 

заступників голів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій

60000 

керівників інших органів виконавчої влади, бюджетних установ і організацій 

60000

Мобільний телефон: 

 

придбання 

1200 

утримання (на місяць) 

1500

Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша", операційна система), ноутбук, за винятком захищених від зовнішнього впливу (вібрації, вологості, удару, температури) персонального комп'ютера (системного блока, монітора, клавіатури, маніпулятора "миша", операційної системи) та ноутбука, що закуповуються МЗС, Міноборони та його розвідувальним органом, МВС, СБУ, Національною гвардією, Національною поліцією, Державною прикордонною службою, Службою зовнішньої розвідки, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною спеціальною службою транспорту, ДСНС та Управлінням державної охорони

20500

Комплект меблів для: 

 

службового кабінету члена Кабінету Міністрів України, Глави Адміністрації Президента України 

30000 

службового кабінету посадових осіб Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України 

25000 

службового кабінету керівника центрального органу виконавчої влади (крім членів Кабінету Міністрів України) 

15000 

службового кабінету заступника керівника центрального органу виконавчої влади

11000 

службового кабінету голів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій

15000 

службового кабінету заступника голів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій

9000 

службового кабінету керівника іншого місцевого органу виконавчої влади, бюджетної установи та організації

6500 

Меблі для обладнання робочих місць працівників:

 

стіл письмовий

800

крісло офісне

800

стілець

300

шафа для одягу

1200

шафа для паперів

1100

сейф

2000

стіл для комп'ютера

800

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів 

5000

 

Примітка. Затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей (предметів).

(граничні суми витрат із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2002 р. N 1410,
 дію попередньої редакції граничних сум витрат відновлено
 у зв'язку із скасуванням пункту 2 змін, затверджених постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.09.2002 р. N 1410,
згідно з Указом Президента України від 08.10.2002 р. N 909/2002,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. N 1976,
 від 02.06.2003 р. N 802,
 від 20.05.2006 р. N 702,
 зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 20.06.2007 р. N 853, скасовано у зв'язку із скасуванням постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. N 853 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2008 р. N 29,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 438,
від 04.02.2016 р. N 102,
від 11.10.2016 р. N 713,
від 09.08.2017 р. N 593)

____________

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (12)
Олена
04.03.2016
Дуже дякую за зміни. Особливо при чинній 65 постанові про обмеження використання коштів, коли спеціального фонду немає, а із загального придбавати меблі заборонено. Купити стілець, який розсипався від старості не можна, а працівнику що навстоячки працювати?
Віта Олена
21.10.2016
65 Постанова втратила чинність
Ольга
10.03.2016
Які граничні суми
виктор
23.03.2016
все высшие чиновники ездят на авто дороже !000000 гр за 500000 там нет ни одного авто а вот купить авто за 60000гр для сельсовета не возможно ну разве какуюто развалюху убитую
Єва
10.04.2016
Вибачте, навіщо сільській раді авто, кого обслуговувати і які організації на сьогоднішній день знаходяться на балансі сільрад?
Александра Єва
03.03.2017
Извините, я с вами не соглашусь. Нас обьединили в территориальную общину. На нас теперь 16 сел. У нас и соц служба и землеурядчики... и район в таких стеснительных транспортных условиях, что отчеты не всегда успеваем здать пользуясь общественным транспортом
ННН
07.08.2016
эти суммы с ПДВ или без?
еее ННН
27.04.2017
нашли ответ?
ффф
11.10.2016
Пише "утримуються за рахунок державного бюджету" і одночасно у таблиці є витрати що фінансуються з місцевих бюджетів. Абсурд. Та і які столи за 800 грн? Ясном ще стілець


коля
13.01.2017
придурки де можна купить автомобиль за 60 тисяч подскажіть поставлю могорич
Лариса
16.02.2017
Куди хто дивився, коли придумував граничні ціни на придбання меблів? Стілець офісний самий найдешевший коштує 985 грн. а стіл комп'ютерний 1800 грн. Ви самі заставляєте людей іти на порушення.
Сергій
14.08.2017
Стілець 300 грн., стіл 800 грн.)))) Розкажіть де купити - я куплю оптом всю партію!!!
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі