плата за проживання в гуртожиткаїх

Облік платних послуг - розрахунок, отримання, надання, звітність, облік
НАДІЯ СЕМЕНІВНА
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 29 травня 2014, 13:47

Повідомлення НАДІЯ СЕМЕНІВНА »

Штатні розписи вищого навчального закладу затверджені у встановленому порядку в МОНУ. Штатний розпис студмістечка затверджений по загальному фонду (60 ставок) і по спеціальному 110 ставок працівників. Чи мав право внз включати до вартості плати за проживання заробітну плати працівників загального фонду? ДФІ надає висновок, що в разі неврахування внз недоотримує власні кошти. Виникає питання як отримувати всі ставки працівників студмістечка за рахунок спеціального фонду тоді, коли в гуртожитках проживають студенти із числа дітей-сиріт, які не сплачують за проживання. Дякую.

Аватар користувача
Станкус Тетяна
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 549
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харьковская область
Подякували: 9 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Станкус Тетяна »

Визначення вартості такої платної послуги здійснюється враховуючи вимоги Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міносвіти, Мінекономіки, Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758 (далі – Порядок № 736).
Відповідно до розд. ІІ Порядку № 736 встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.
При цьому складовими витрат є:
- витрати на оплату праці працівників;
- нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;
- капітальні витрати;
- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.
До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.
При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені до надання платної послуги, можуть враховуватись виплати, що носять заохочувальний характер, матеріальна допомога у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.
У витратах на оплату праці працівників, які залучені до надання платної послуги, враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу, але залучені до її надання.
Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими самими розмірами та умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.
Кількість ставок (штатних одиниць) працівників, які залучаються до надання платної послуги, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам. Для цього можуть використовуватись затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для установ та закладів різних типів, що функціонують у відповідній сфері діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні розписи навчальних закладів, затверджені вищестоящою установою у встановленому порядку.
Отже в розрахунок вартості платної послуги з проживання у гуртожитку слід включити заробітну плату працівників, які безпосередньо надають платну послугу. Оплата праці таких працівників здійснюється виключно за рахунок спеціального фонду кошторису.
За рахунок коштів загального фонду кошторису здійснюється оплата праці працівників, які не приймають участі у наданні платних послуг.
Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету. Про це визначено у п.8 ст.13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі - БКУ).
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю відноситься відповідно до п.4 ст.13 БКУ до першої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ.
Витрачати кошти цієї підгрупи можна на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
Витрачати кошти спеціального фонду кошторису на цілі, що передбачені за загальним фондом кошторису можливо лише у випадках, зазначених у п.23 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.
Отже, має бути чітке розмежування витрат загального і спеціального фондів.

НАДІЯ СЕМЕНІВНА
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 29 травня 2014, 13:47

Повідомлення НАДІЯ СЕМЕНІВНА »

Вищий навчальний заклад (ВНЗ) є неприбутковою організацією, згідно з ч. 1 ст. 22 Закону України «Про Вищу освіту» основною метою діяльності якого є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України. В той же час, відповідно до ч. 2 ст. 54 Закону України «Про вищу освіту» передбачено право на забезпечення студентів гуртожитком та не передбачено зобов’язання повністю утримувати гуртожиток за рахунок власних надходжень, хоча проживання в гуртожитках навчальних закладів належить до платних послуг.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальним закладами» для надання освітніх послуг п. 1.5 передбачено наступне: «Платні послуги можуть надаватись тими самими структурними підрозділами, що здійснюють навчання громадян за державним замовленням».
Для надання інших платних послуг (до яких віднесено проживання у гуртожитках) п.1.5 передбачено, що: «Для надання платних послуг можуть визначатися структурні підрозділи навчальних закладів з відображенням зазначених функцій у положенні, що затверджується керівником цього навчального закладу».
Хочу зазначити, що таким структурним підрозділом як студмістечко університету, положення якого розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2014 № 2007 «Примірне положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу» (далі – Положення), не передбачено, що студентський гуртожиток є структурним підрозділом, який надає платні послуги. Відповідно до Положення:
1) Студентські гуртожитки вищих навчальних закладів призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, слухачів, курсантів, асистентів-стажистів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, ад'юнктів, докторантів тощо (далі – Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
2) Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.
3) Цільове призначення студентського містечка полягає в забезпеченні житлових, побутових, культурних, спортивних та інших потреб Студентів, наданні їм медико-оздоровчих, культурно-побутових, торговельних та інших послуг.
Відповідно до п. 2.3. Порядку № 736/902/758 кількість ставок (штатних одиниць) працівників, які залучаються до надання платної послуги, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам. Для цього можуть використовуватися затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для установ та закладів різних типів, що функціонують у відповідній сфері діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні розписи навчальних закладів, затверджені вищестоящою установою у встановленому порядку. Необхідно зазначити, що штатні нормативи для вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації на цей час не введені в дію. Університет при визначенні вартості проживання у гуртожитках враховував кількість ставок за спеціальним фондом у відповідності зі штатними розписами, затвердженими Міністерством освіти і науки у встановленому порядку (в 2012 році було затверджено 6 штатних розписів, в 2013 – 4), що відповідає вимогам п. 2.3. Порядку № 736/902/758. До речі, ДФІ у своєму акті (Розділ «Штатна дисципліна. Оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату») зазначає, що ревізією дотримання порядку складання та затвердження штатних розписів, своєчасності внесення до них змін порушень не встановлено. Включення до вартості проживання в гуртожитку фонду оплати праці працівників, які утримувалися в штатному розписі за загальним фондом, призвело б до неправомірного збільшення платної послуги з проживання у гуртожитку та до порушення вимог п. 7 ст. 13 Бюджетного кодексу.
В розділі «Функціонування гуртожитків у складі студентських містечок» Положення передбачено з метою забезпечення експлуатації і ремонту будинків та споруд студентського містечка, надання послуг Студентам створюються залежно від потреб необхідні підрозділи і служби". Виникає питання: як враховувати оплату праці інших працівників при розрахунку вартості проживання (експлуатаційно-технічний відділ, ремонтно-будівельна служба, служба головного енергетика, служба головного механіка, служба головного інженера), які теж задіяні для забезпечення належних умов проживання студентів, а також експлуатації та утримання гуртожитків університету?
Необхідно також наголосити, що затвердженого у встановленому порядку переліку посад, які можуть враховуватись при визначенні вартості платних послуг, не існує.
Утримання ставок у штатному розписі та здійснення оплати праці працівникам студмістечка за загальним фондом виходило з того, що відповідно до методики Міністерства освіти і науки України про порядок визначення вартості підготовки кадрів за державним замовленням передбачалися витрати на утримання гуртожитку, в тому числі заробітну плату та нарахування на оплату праці. Також відповідно до п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 346 «Про затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта» розрахунок середньої вартості підготовки слід проводити з урахуванням:
 витрат на утримання гуртожитку з розрахунку на одного мешканця гуртожитку, який є учнем, студентом, аспірантом, докторантом, слухачем і навчається за державним замовленням, зокрема на оплату праці персоналу гуртожитку та нарахувань на оплату праці, придбання матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, дезінфікуючих та пральних засобів, м’якого інвентарю, меблів, проведення поточного ремонту, технічного огляду та технічного обслуговування будівель та приміщень гуртожитку, встановлення охоронної, пожежної сигналізації, придбання або створення основних засобів, капітальне будівництво, ремонт, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також відрахувань профспілковим організаціям на проведення культурно-масової та фізкультурної роботи відповідно до законодавства.


Враховуючи той факт, що Міністерство освіти і науки України здійснює фінансування вищих навчальних закладів тільки на
- оплату праці з нарахуваннями,
- харчування студентів із числа дітей-сиріт,
- стипендію,
- комунальні послуги (не в повному обсязі),
а інші послуги, які пов'язані з утриманням гуртожитків фінансуванням не забезпечені, означає, що вищі навчальні заклади мають право утримувати за загальним фондом у штатному розписі ставки працівників гуртожитків і це дає можливість компенсувати інші витрати на утримання гуртожитків. Включення до вартості проживання у гуртожитках фонду оплати праці працівників, які утримувалися в штатному розписі за загальним фондом, призвело б до неправомірного збільшення платної послуги з проживання у гуртожитках та отримання необґрунтованих власних надходжень до спеціального фонду університету, а також до порушення вимог п.п. 7,8 ст. 13, п. 4 ст. 23 Бюджетного кодексу України.
Безперечним підтвердженням цього є те, що студенти з числа дітей-сиріт проживають у гуртожитках університету безкоштовно і відшкодування витрат за їх проживання можливе тільки за рахунок загального фонду. Також відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.09.2011 № 1077/357/197«Про затвердження Порядку надання вищими навчальними закладами державної та комунальної форм власності органам праці та соціального захисту населення інформації про розмір плати за житлово-комунальні послуги, для оплати яких особам, що проживають у студентських гуртожитках, надається субсидія» студентам, які проживають у студентських гуртожитках, надається субсидія (це не передбачено при наданні жодної платної послуги). Тому, на моє переконання, проживання в студентському гуртожитку не можна розглядати як платну послугу, відшкодування витрат якої в повному обсязі повинні сплачувати студенти. Питання вартості проживання в гуртожитку є дуже важливим і університет, в першу чергу, ставив за мету забезпечити належні умови, необхідні для отримання студентом вищої освіти, а по-друге, не створювати соціальної напруги серед студентів.

З приводу Вашого ствердження, що «за рахунок коштів загального фонду кошторису здійснюється оплата праці працівників, які не приймають участі у наданні платної послуги» хочу навести наступний приклад : працівник зарахований на 1,0 ставки викладача (доцента, професора) по загальному фонду, але він читає лекцію на факультеті де на 1 курсі, наприклад, із 100 студентів 15 навчається за контрактною формою навчання, на 2 курсі із 100 студентів 30 навчається за контрактною формою навчання, а на 3 курсі всі студенти вчаться за державною формою навчання. Це стосується і працівників, які зараховані і по спеціальному фонду. Виникає питання як правильно здійснювати оплату праці даному викладачу 1) по загальному або спеціальному фонду 2) або враховуючи відсоток студентів контрактної форми навчання? І як це здійснити, коли на курсах, в групах різний відсоток студентів, які навчаються за контрактною формою? З повагою, Надія

Аватар користувача
Станкус Тетяна
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 549
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харьковская область
Подякували: 9 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Станкус Тетяна »

Як звичайний обиватель, я вас розумію та з вами згодна, але в нас ще існують законодавчі норми, яких ми маємо дотримуватись.
Так, дійсно, існує проблема в тому, що на сьогодні не затверджені штатні нормативи для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації і кожен вищий навчальний заклад самостійно має визначати кількість необхідних посад виходячи з потреби в них.
Це дійсно ускладнює процес складання штатних розписів.
Але, в даному питанні ми з вами маємо чітко розуміти норми законодавства, яких необхідно дотримуватись:
1) Проживання у гуртожитках є платною послугою відповідно до п.п. 3 п.7 Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796. Проживати у гуртожитках безоплатно мають виключно певні верстви населення (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування тощо).
2) Включати в розрахунок вартості платних послуг слід заробітну плату працівників, які залученні до надання платних послуг, про що визначено у розд. ІІ Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міносвіти, Мінекономіки, Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758 (далі – Порядок № 736).
3) Відповідно до розд. ІІ Порядку № 736 кількість ставок (штатних одиниць) працівників, які залучаються до надання платної послуги, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам.
4) Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю відноситься відповідно до п.4 ст.13 БКУ до першої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ. Витрачати кошти цієї підгрупи можна на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг.
Отже, та зарплата, яка врахована в вартості платної послуги і має бути виплачена працівникам за спеціальним фондом кошторису.
Робимо висновок - має бути чітке розмежування витрат загального і спеціального фондів. Кошти на заробітну плату працівників, які безпосередньо надають платні послуги включаються до вартості платних послуг і виплачуються працівникам зі спеціального фонду кошторису. Кошти на заробітну плату працівників, які обслуговують пільговий контингент і не надають платні послуги плануються і виплачуються з загального фонду кошторису.
Якщо ж один працівників (кастелянка, електрик тощо) забезпечує проживання як пільгового контингенту студентів, так і студентів, які проживають за плату, то його заробітна плата має сплачуватися як зі спеціального, так і із загального фонду кошторису пропорційно такому контингенту.
Можливо у вашому випадку з метою формування правильної та економічно обґрунтованої вартості проживання у гуртожитку доцільно переглянути штатні розписи гуртожитку по загальному та спеціальному фондах кошторису.
Що стосується визначення кількості штатних одиниць педагогічних працівників зазначу наступне.
Кількість штатних одиниць педагогічних працівників за кошти загального фонду кошторису визначаються виходячи з чисельності студентів та аспірантів, які навчаються за бюджетні кошти (згідно планових показників державного замовлення).
Кількість штатних одиниць педагогічних працівників за кошти спеціального фонду визначається за фактичною кількістю студентів і аспірантів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб.
Якщо педагогічних працівник веде одночасно заняття і в контрактників, і в бюджетників, то його заробітна плата визначається пропорційно кількості контрактників зі спеціального фонду, та пропорційно кількості бюджетників із загального фонду.
При розгляді матеріалів ревізії ДФІ вашим козирем дійсно є те, що порушень з формування штатних розписів за загальним та спеціальним фондом кошторису не було встановлено.

НАДІЯ СЕМЕНІВНА
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 29 травня 2014, 13:47

Повідомлення НАДІЯ СЕМЕНІВНА »

Я дуже вдячна Вам за відповідь. Я безперечно з Вами згодна і вже внесла зміни до штатного розпису студмістечка. Але є незрозумілим той факт, що в ході перевірки питання розрахунку вартості проживання тим вищим навчальним закладам, які не включили до вартості оплату працівників, які утримувались в штатному розписі студмістечка по загальному фонду, ДФІ надає наступне зауваження – «недоотримана вищим навчальним закладом ____ сума у зв'язку з заниженням вартості проживання в гуртожитках», а ті навчальні заклади, які, навпаки, включили до вартості оплату праці працівників, які утримувались в штатному розписі по загальному фонду – «отримання необґрунтованих власних надходжень до спеціального фонду та завищення вартості проживання в студентських гуртожитках» і в цьому випадку ці кошти необхідно перерахувати в дохід бюджету. На превеликий жаль, ніякими нормативними документами не зазначено, що вищий навчальний заклад не має права утримувати в штатному розписі по загальному фонду ставки працівників студмістечка. Єдине, на що можна розраховувати та сподіватись - це є затвердження відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» штатних нормативів для вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації де б було чітко зазначено, що кількість ставок працівників, які залежать від кількості студентів вводяться за рахунок загального та спеціального фондів пропорційно кількості студентів, які навчаються за кошти державного бюджету і за контрактом. Дякую за спілкування та розуміння. З повагою, Надія.

Аватар користувача
Станкус Тетяна
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 549
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харьковская область
Подякували: 9 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Станкус Тетяна »

Мені тут важко судити не бачивши документи. Можливо у випадку коли ДФІ вказує на те, що навчальниі заклади, які не включили до вартості оплату працівників, які утримувались в штатному розписі студмістечка по загальному фонду мається на увазі те, що не включена та пропорційна частка заробітної плати, яка має виплачуватись зі спеціального фонду кошторису. Ті ж навчальні заклади, які, навпаки, включили до вартості оплату праці працівників, які утримувались в штатному розписі по загальному фонду, можливо включили її в завищеному розмірі, не пропорційно до студентів, що проживають за плату та студентів, що проживають безоплатно. Але, звичано, все це лише мої припущення, адже для того щоб розібратись повністю потрібно бачити докмунети.
Будемо сподіватись, що найближчим часом все ж таки будуть затверджені штатні нормативи для вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації.

НАДІЯ СЕМЕНІВНА
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 29 травня 2014, 13:47

Повідомлення НАДІЯ СЕМЕНІВНА »

У нашому випадку взагалі не враховувався той факт, що в гуртожитках проживають студенти із числа дітей-сиріт, які не сплачують за проживання, а стверджувалось наступне, що плата за гуртожиток – це платна послуга, яка повинна бути відшкодована студентами. Але хочу Вам сказати, що Міністерство освіти і науки України в своєму роз'ясненні надає наступне « навчальний заклад є бюджетною установою, а бюджетні установи повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету (п.12 ст.2 Бюджетного кодексу). Отже студентські гуртожитки вищих навчальних закладів є структурними підрозділами цих навчальних закладів, а тому в кошторисах у видатках як за загальним так і за спеціальним фондом можуть передбачатися кошти на їх утримання, в тому числі на оплату праці працівників гуртожитків". І я безперечно з цим згодна і задоволена тим, що позиція міністерства і вищих навчальних закладів співпадають.

Аватар користувача
Станкус Тетяна
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 549
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харьковская область
Подякували: 9 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Станкус Тетяна »

Зрозуміло! Тож поки що чекаємо нових штатних нормативів та сподіваймося, що вони розставлять всі точки над і.
Якщо будуть запитання, звертайтесь!

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 244
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення Просто_человек »

Вартість проживання у гуртожитку ВНЗ у розмірі не вище 40 відсотків академічної стипендії поширюється на студентів тільки денної форми навчання? У якому розмірі повинні сплачувати студенти заочники?

Аватар користувача
Станкус Тетяна
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 549
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харьковская область
Подякували: 9 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Станкус Тетяна »

Спільним наказом МОН, Мінфіну та МОЗ «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності» 28.03.2011 р. N 284/423/173 передбачено, що для студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках становить 40 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.
При цьому студенти заочники не є виключенням.
Конкретний же розмір плати за проживання в гуртожитках встановлюється керівником вищого навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом студентів і розраховується відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом МОН, Мінекономіки, Мінфіну від 23.07.2010 N 736/902/758. Приклад розрахунку вартості проживання у студентському гуртожитку в період навчання та під час вступних іспитів було наведено у консультації «Калькуляція платних послуг у закладах освіти» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 21, с. 14).
Також раджу переглянути консультацію «Питання калькуляції вартості проживання в студентському гуртожитку» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, с. 24).

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 244
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення Просто_человек »

Дякую за вичерпну відповідь. Вже ознайомлююсь.

Аватар користувача
Станкус Тетяна
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 549
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харьковская область
Подякували: 9 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Станкус Тетяна »

Сподіваюсь, що зазначені консультації Вам також допоможуть.

Леська
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 28 квітня 2015, 15:50
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Леська »

Бюджетна установа постачає послуги з проживання студентів у гуртожитку, які звільнені від оподаткування ПДВ згідно статті 197.1.2 ПКУ. При отриманні коштів на розрахунковий рахунок з призначенням платежу "плата за гуртожиток" виписується податкова накладна на операцію, що звільнена від оподаткування.

На цей час деякими студентами була оформлена субсидія на проживання у гуртожитку. Відтепер, частину коштів установа отримує від студента, а частину від Управління праці та соціального захисту населення (в якому була оформлена субсидія). Кошти надходять з призначенням платежу "за квартплату", "за воду", "за тепло". Яким чином виписувати податкову накладну на такі кошти? чи звільняються вони від оподаткування, як і ті кошти, що надходять безпосередньо від студентів?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 139 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Від оподаткування звільнено загальну вартість плати за проживання студентів у гуртожитку. В п. 197.1.2 ПКУ відсутні будь-які обмеження щодо розміру. Тому вся сума нарахованої плати звільнена від оподаткування ПДВ.
Податкову накладну виписуєте загальну в кінці дня на суму нарахованої плати за проживання по даті нарахування такої плати (тобто на дату першої події). При отриманні коштів як від студентів, та і з бюджету (це вже друга подія), ніяких додаткових документів виписувати не потрібно.

Леська
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 28 квітня 2015, 15:50
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Леська »

Дякую за відповідь! Мої думки стосовно звільнення від ПДВ усієї суми оплати за гуртожиток незалежно від джерела надходження коштів підтвердились. Але залишилося ще одне питання, у вирішенні якого я дуже сподіваюся на Вашу допомогу.
Виписка податкових накладних по оплаті за гуртожиток здійснюється нашою установою за касовим методом, а не за правилом першої події. Тому при надходженні коштів безпосередньо від студентів, питань при виписці податкової накладної не виникає. А ось коли кошти надходять з Управління праці та соціального захисту, то постає питання стосовно Номенклатури товарів\послуг продавця (гр.3). Якщо студенти при оплаті пишуть Оплата за гуртожиток (і так само я пишу у податковій накладній), то коли кошти надходять за субсидію, то у призначенні платежу може значитись "за хол.воду", "за тепло", "за квартплату". Чи можу я вказувати у Номенклатурі "оплата за гуртожиток" не зважаючи на те, що у банківській виписці кошти надійшли з іншим призначенням платежу?

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 244
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення Просто_человек »

натрапила випадково на статтю http://poltava.to/news/28725/#comments
зацікавило, що в деяких ВНЗ студенти сплачують за гуртожиток за 12 місяців, в деяких - лише за час, коли триває навчальний процес 10 місяців.
А як це можливо? Невже це питання вирішується на розсуд керівництва ВНЗ?
я шукала, але не знайшла нормативних документів з цього приводу. Підкажіть, будь ласка, яким документом це питання регламентується?
Дякую.

Аватар користувача
Станкус Тетяна
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 549
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харьковская область
Подякували: 9 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Станкус Тетяна »

Вважаю, що розрохунок слід проводити виходячи з фактичного проживання студентів у гуртожитку, адже у розрахунок включаються витрати, які пов'язані з фактичним наданням платної послуги.
Приклад розрахунку вартості проживання у гуртожитку був наведений у консультації "Калькуляція платних послуг у закладах освіти" (див. "Бюджетна бухгалтерія", № 21, с.14).

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 244
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення Просто_человек »

Дякую, Тетяна!
Ми саме так і робимо)
І ця консультація у мене - за настольну книгу)
Але маємо "свіжий" прецендент - КРУ перевірили колег і записали в порушення той факт, що студенти оплачували за проживання в гуртожитку за 10 місяців. КРУ посилається на Житловий кодекс, донараховує платню ще за 2 місяці, а також штрафує керівництво і голов.буха(

Аватар користувача
Станкус Тетяна
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 549
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харьковская область
Подякували: 9 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Станкус Тетяна »

Спробую запитати у фахівців Держфініспекції. Але той матеріал саме вони нам і надавали, як такий, що "пройшов" їх перевірку.

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 244
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення Просто_человек »

Дякую.
Буду чекати на відповідь.

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 244
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення Просто_человек »

Доброго дня!

Виникло питання: чи потрібно включати у вартість проживання в гуртожитку ПДВ?
Гуртожиток студентський, але в ньому також проживає декілька сторонніх осіб.
Дякую.

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 139 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Операції з постачання послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках звільнені від оподаткування ПДВ. Підстава для цього - норми п.п. 197.1.2. Податкового кодексу України.

Якщо Вас цікавить порядок розрахунку плати за проживання у гутрожитку, то раджу почитати консультацію в газеті "Бюджетна бухгалтерія", 2009, № 21. До речі, для рохрахунку такої плати необхідно враховувати загальні витрати на комунальні послуги (тобто з ПДВ).

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 244
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення Просто_человек »

Матвєєва Вікторія писав:Операції з постачання послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках звільнені від оподаткування ПДВ. Підстава для цього - норми п.п. 197.1.2. Податкового кодексу України.

Якщо Вас цікавить порядок розрахунку плати за проживання у гутрожитку, то раджу почитати консультацію в газеті "Бюджетна бухгалтерія", 2009, № 21. До речі, для рохрахунку такої плати необхідно враховувати загальні витрати на комунальні послуги (тобто з ПДВ).
Так, дякую.
Проживання учнів і студентів не оподатковується ПДВ. І загальні витрати на ком.послуги включаються в розрахунок з ПДВ.
І консультацію читала.

Питання: яка ситуація з іншими мешканцями, які не є студентами? вони сплачують ПДВ?
Дякую за оперативну відповідь.

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 139 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Свого часу податківці, відповідаючи на таке запитання дійшли такого висновку.
Щодо послуг з розміщення інших категорій громадян у гуртожитках або розміщення учнів чи студентів в іншому, ніж гуртожитки, житловому фонді (готелі, пансіонати, бази відпочинку), то вони підлягають оподаткуванню на загальних підставах за ставкою 20 %. Ця консультація була в журналі «Вісник податкової служби України» (2005 р., жовтень, № 37).
На мою думку, позиція фіскалів з цього питання не змінилась. Оскільки ця норма повністю була перенесена до ПКУ

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 244
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення Просто_человек »

Матвєєва Вікторія писав:Свого часу податківці, відповідаючи на таке запитання дійшли такого висновку.
Щодо послуг з розміщення інших категорій громадян у гуртожитках або розміщення учнів чи студентів в іншому, ніж гуртожитки, житловому фонді (готелі, пансіонати, бази відпочинку), то вони підлягають оподаткуванню на загальних підставах за ставкою 20 %. Ця консультація була в журналі «Вісник податкової служби України» (2005 р., жовтень, № 37).
На мою думку, позиція фіскалів з цього питання не змінилась. Оскільки ця норма повністю була перенесена до ПКУ
дякую.

Аватар користувача
Станкус Тетяна
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 549
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харьковская область
Подякували: 9 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Станкус Тетяна »

Будь ласка! Звертайтесь!

dada
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 21 січня 2014, 15:16
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов
Подякували: 1 раз

Повідомлення dada »

Станкус Тетяна писав:Вважаю, що розрохунок слід проводити виходячи з фактичного проживання студентів у гуртожитку, адже у розрахунок включаються витрати, які пов'язані з фактичним наданням платної послуги.
Приклад розрахунку вартості проживання у гуртожитку був наведений у консультації "Калькуляція платних послуг у закладах освіти" (див. "Бюджетна бухгалтерія", № 21, с.14).
Доброго дня !Чи є можливість скинути відскановану статтю? Дякую!

dada
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 21 січня 2014, 15:16
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов
Подякували: 1 раз

Повідомлення dada »

Прошу підказати хто має журнал "Бюджетна бухгалтерія", № 21,за 2009р.ст 14 Калькуляція платних послуг у закладах освіти (див. с.14). А бо приклад розрахунок проживання в гуртожитку сторонніми особами!

Аватар користувача
jasmin_
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 40
З нами з: 14 березня 2013, 16:53
Регіон: Київська область
Звідки: Біла Церква
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення jasmin_ »

Добридень всім. Люди добрі! Терміново потрібно подивитися приклад розрахунку вартості проживання в студентському гуртожитку. Ми ПТУ, плати не брали ніколи, тепер потрібно розрахувати, а як? Намагаємось зрозуміти все, вивчаючи нормативку, але потрібно дуже терміново 
 :30: 
Можливо, хтось може викинути хоч якийсь приклад розрахунку. Нажаль, бюджетну бухгалтерію у 2012 році не виписували.:57:

Gala_m
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 10 березня 2016, 13:13
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Gala_m »

Доброго дня! Підскажіть будласка, як правильно проводити облік субсидій у Студентських гуртожитках ВНЗ. Якщо студенту денної форми навчання надана субсидія на якому рахунку її обліковувати?

Відповісти

Повернутись до “Надання платних послуг”