Реєстрація земельної ділянки зі зміною цільового призначення

Аватар користувача
Брусенцова Яна
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 954
З нами з: 03 лютого 2014, 07:44
Регіон: Харків
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Брусенцова Яна »

На офіційному сайті Держгеокадастру розміщено Роз’яснення щодо реєстрації земельної ділянки, сформованої в порядку відведення із зміною її цільового призначення (28.05.15 р.)

В ньому, зокрема, роз'яснюється...

Статтею 20 Земельного кодексу України (далі – Кодекс), передбачено, що зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення.

Зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної власності провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

Абзацом сьомим частини третьої вищезазначеної статті встановлено, що рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення приймається у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Водночас, слід зазначити, що відповідно до пункту 107 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (далі – Порядок), державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування шляхом відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку.

Підпунктом 2 пункту 111 Порядку передбачено, що за результатами перевірки електронного документу, який подано для державної реєстрації земельної ділянки, державний кадастровий реєстратор відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки).

Основні вимоги щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про його об’єкти затверджено пунктами 66-88 Порядку.

Так, згідно з пунктом 75 Порядку, у разі відповідності поданих документів, зазначених у пункті 69 цього Порядку, вимогам, зазначеним у пункті 67 цього Порядку, та електронного документа вимогам, зазначеним у пункті 75 цього Порядку, державний кадастровий реєстратор виготовляє у випадках, зазначених у пунктах 162-199 Порядку, витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру, а також робить на титульному аркуші документації із землеустрою та оцінки земель, матеріалах документації із землеустрою та оцінки земель, що містять графічне зображення об'єктів Державного земельного кадастру, аркушах відомостей про координати поворотних точок їх меж, частин, обмежень, угідь позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 15.

Проставлення державним кадастровим реєстратором зазначеної позначки є підставою для передачі відповідної документації на затвердження органу державної влади або органу місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню даним органом).

Керуючись нормами пункту 165 Порядку, видача державним кадастровим реєстратором витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки здійснюється на безоплатній основі.

Виходячи з положень вищезазначених норм законодавства, до відомостей про земельну ділянку в розділі 1 Поземельної книги вносяться дані щодо виду цільового призначення, який встановлено на момент початку розробки проекту відведення земельної ділянки.

Згідно з пунктом 176 Порядку, витяг з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

Також, слід зазначити, що відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги.

Таким чином, у витязі з Державного земельного кадастру, який видається для підтвердження внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру, зазначається також вид цільового призначення земельної ділянки, який встановлено на момент початку розробки проекту відведення земельної ділянки.

Разом з тим, відповідно до пункту 112 Порядку, після прийняття органом державної влади чи органом місцевого самоврядування рішення про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для державної реєстрації земельної ділянки, та надання органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин, або його територіальному органові відповідно до компетенції засвідченої копії такого рішення державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих днів з моменту її отримання вносить відповідні відомості до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі.

До Поземельної книги в паперовій формі додається засвідчена копія рішення, яке є підставою для внесення відомостей до неї.

Слід наголосити, що зміна цільового призначення відбувається саме з моменту прийняття рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у користування.

Порядок внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про зареєстровані земельні ділянки затверджено пунктами 116-134 Порядку.

Згідно з пунктом 116 Порядку, внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про зареєстровану земельну ділянку, зазначених у пункті 24 цього Порядку (підпункт 10 пункту 24 – відомості про цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель), здійснюється шляхом внесення таких відомостей до відповідної Поземельної книги.

Внесення до Поземельної книги змін до відомостей про зареєстровану земельну ділянку здійснюється за заявою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності відповідно до документації, що є підставою для внесення відповідних змін до відомостей (крім випадків внесення відомостей про зміну виду використання) (пункт 118 Порядку).

Згідно з пунктом 121 Порядку, для внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо цільового призначення земельної ділянки державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) заява за формою згідно з додатком 12;

2) оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для внесення таких змін (крім випадків зміни виду використання земельної ділянки в межах земель певної категорії);

3) електронний документ (крім випадків внесення відомостей про зміну виду використання);

4) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку.

Пунктом 120 Порядку передбачається, що внесення до Поземельної книги змін до відомостей про зареєстровану земельну ділянку здійснюється державним кадастровим реєстратором шляхом:

1) проставлення на аркуші Поземельної книги в електронній (цифровій) формі, до відомостей якої вносяться зміни, відповідної електронної позначки за власним електронним цифровим підписом;

2) проставлення на аркуші Поземельної книги в паперовій формі, до відомостей якої вносяться зміни, позначки про внесення змін до відомостей за формою згідно з додатком 24;

3) виготовлення нового аркуша Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі із зміненими відомостями та долучення такого аркуша до відповідної Поземельної книги для його зберігання разом з нею.

За результатами перевірки відповідності документів вимогам, зазначеним у пункті 69 Порядку, та перевірки електронного документа відповідно до пункту 74 Порядку, державний кадастровий реєстратор, згідно з підпунктом 4 пункту 75 Порядку, виготовляє витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відповідних змін до відомостей Державного земельного кадастру.

Згідно з пунктом 178 Порядку витяг з Державного земельного кадастру, що видається для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки або внесення інших відомостей до Державного земельного кадастру є безстроковими.

Відповісти

Повернутись до “Земельне законодавство у бюджетній сфері”