Індексація

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2219
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
___________________________________________________
Загальні положення
Преміювання слугує моральним стимулом для поліпшення роботи членівтрудового колективу, є мірою матеріального заохочення і суспільним визнанням
заслуг конкретного працівника.
Положення про преміювання державних службовців______________________(далі –
Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу
законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня
2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,
постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. №212 «Про затвердження
Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну
працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків»,
наказу ______________
Положення визначає умови й порядок преміюваннядержавних службовців з метою стимулювання сумлінного та якісного виконання ними
своїх посадових обов’язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення
поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської
дисципліни.
1.4. Преміювання державних службовців ___________________________(далі – Управління) проводитьсяза підсумками роботи за місяць за фактично відпрацьований час і виплачується не
пізніше терміну виплати заробітної плати за другу половину місяця, що настає за
звітним, на підставі окремого наказу начальника Управління.
1.5. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату праці»місячні премії є частиною додаткової заробітної плати.
1.6. За виконання особливоважливих завдань, з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат
працівника може бути виплачена премія в межах затвердженого фонду оплати праці.
Преміювання з нагоди ювілейних та на честь святкових дат здійснюється в кожному
конкретному випадку за наказом начальника Управління.
1.7.За виконання особливо важливої роботи та окремих доручень керівництва може бути
виплачена одноразова грошова премія за поданням без посереднього керівника.
1.8.За сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання
трудових обов’язків державним службовцям може виплачуватися грошова винагорода
у розмірі від однієї до п’яти середньомісячних зарплат в залежності від стажу
державної служби.
1.9.Преміювання державних службовців за результатами їх роботи є правом, а не
обов’язком керівника.

2.Порядок визначення фонду преміювання

Преміюванняздійснюється в межах коштів, передбачених на преміювання в кошторисі
Управління, та економії фонду оплати праціщо утворилася з початку поточного року.
Фондпреміювання утворюється у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та
економії фонду оплати праці.
Видаткина преміювання передбачаються в кошторисі Управління. 3.Показники преміювання та розмір премії 3.1.Для визначення розміру щомісячної премії враховуються такі показники:– ефективність, ініціативність та інноваційний підхіду роботі та виконанні завдань, визначених Положенням про Управління,
положеннями структурних підрозділів, стратегічним та робочими планами;– своєчасне та якісне виконання доручень керівництваУправління (начальника Управління, заступників начальника Управління,
керівників структурних підрозділів);– кількість повернутих на доопрацювання документів начальникомУправління, заступниками начальника Управління, керівниками структурних
підрозділів;
– порушеннятрудової дисципліни, в тому числі запізнення на роботу більш як на 5 хвилин;
– кількість,якість та складність підготовлених документів (при розгляді звернень,
опрацюванні нормативно-правових актів, листуванні з організаціями, складанні
звітності);
– порушення терміну виконання доручень, встановленого начальникомУправління, заступниками начальника Управління, керівниками структурних
підрозділів;
– виконання роботи тимчасово відсутніх працівників(внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці та ін.);
– ефективність використання коштів згідно з помісячнимпланом асигнувань за бюджетними програмами, розпорядником яких визначено
Управління.
3.2.Розмір премії залежить від виконання показників, зазначених в пункті 3.1.
Положення, планах роботи Управління, структурних підрозділів та особистого
внеску в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій
максимальними розмірами і визначається начальником Управління.
3.3.Привизначенні умов преміювання керівників структурних підрозділів  Управління визначальним фактором є загальні
результати роботи відповідного підрозділу
3.4. Розмір премії нараховується у відсотках до посадового окладу зафактично відпрацьований час без обмеженняіндивідуальних премій максимальними розмірами для кожного працівника в межахзатвердженого фонду оплати праці.
3.5.Начальник Управління може прийняти одноосібнерішення або за поданням заступників начальника Управління, рішення щодо розміру
премії працівникам Управління.
3.6. Премії не виплачують працівникам за час відпусток(основної, додаткової та інших, що передбачені законодавством), тимчасової
непрацездатності,а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати
провадяться виходячи із середньої заробітної плати.
3.7. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці,за який проводиться преміювання, премія не виплачується, за винятком
працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з
пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України. В окремих випадках працівникам,які звільняються до закінчення поточного місяця, може бути встановлено розмір
премії згідно з рішенням начальника Управління.
3.8. Працівникам може бути зменшено розмір преміїчастково або повністю за невчасне (неналежне) виконання показників,
передбачених пунктом 2.1 Положення.
3.9. Підставамидля зменшення розміру премії працівникам можуть бути:
– порушення трудової дисципліни(запізнення на роботу, порушення регламенту роботи Управління, правил
внутрішнього трудового розпорядку);
– порушення виконавської дисципліни (порушеннястроків розгляду звернень громадян, виконання доручень керівництва, порушення
регламентованих норм опрацювання документів);
– неналежне виконання своїхфункціональних обов’язків;
– недотримання загальних правил поведінкидержавного службовця;
– показники якості роботи (низькийрівень якості опрацьованих документів, повернення їх на доопрацювання, неякісне
виконання доручень керівництва). Повне або часткове позбавлення премії
здійснюється за розрахунковий період, в якому були допущені порушення.
3.10. Працівникам зменшується премія у розмірі 10відсотків від розміру премії за місяць, визначеного по Управлінню, у разі
порушення з їх вини терміну виконання доручень начальника Управління та при
порушенні внутрішнього трудового розпорядку.
3.11. Працівникам, до якихзастосовано заходи дисциплінарного стягнення, які визначено наказом про
притягнення до дисциплінарної відповідальності, премія за підсумками роботи за
місяць, в якому дисциплінарне стягнення застосовано, не виплачується.
3.12Разові премії, як заходи заохочення, передбачені нормативно-правовими актами,
не застосовуються до працівника протягом дії дисциплінарного стягнення (стаття
151 КЗпП).
3.13. Збільшеннярозміру премії можливе за виконання особливо важливої роботи, досягненнявисоких результатів, збільшеного обсягу роботи, виконання роботи у позаурочний
час у зв’язку з невідкладними обставинами.

4.Порядок нарахування та виплати премій

4.1. Головний спеціаліст-бухгалтер Управління щомісяцядо 20 числа, доводить до відома начальника Управління базовий відсоток
преміювання за місяць для внесення пропозицій щодо преміювання працівників
Управління.
4.2. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи тадержавної служби до 20 числа звітного місяця подає начальнику Управління
інформацію про несвоєчасне виконання підрозділами контрольних доручень,
несвоєчасну підготовку відповідей на звернення громадян та про порушення
працівниками Управління внутрішнього трудового розпорядку.
4.3. Рішення про преміювання приймає начальникУправління до 25 числа поточного місяця.
4.4. У пропозиціях щодо зменшення або збільшеннявідсотка преміювання працівників (в межах базового відсотку преміювання) мають
бути зазначені конкретні причини, що призвели до зміни запропонованого відсотка
преміювання, за погодженням з заступниками начальника Управління.
Відпустката тимчасова втрата працездатності не може бути підставою для зменшення
відсотка премії.
4.5. Проект наказу про преміювання працівниківУправління з урахуванням наданих пропозицій, попередньо завізований заступниками,
готує Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби і подає
на розгляд начальнику Управління.
4.6. Премія виплачується не пізніше терміну виплатизаробітної плати за місяць, наступний за місяцем, в якому нарахована премія.
Преміювання працівників за підсумками роботи за рікздійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
4.7. Преміювання начальникаУправління, заступників начальника Управління здійснюється у порядку та
розмірі, передбачених даним положенням, у межах затверджених видатків на оплату
праці, за погодженням з начальником Головного управління ________________.


Аватар користувача
Приступа Наташа
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 14 грудня 2012, 09:09
Звідки: Украина, Черкассы

Повідомлення Приступа Наташа »

NataliiaSergeevna писав:eMelya, Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, якщо медсестра (базовий місяць серпень 2014 року) отримує доплату за суміщення посади санітарки, і з 1 жовтня оклад медсестри не змінився, а оклад санітарки збільшився, то чи стане жовтень базовим?
eMelya писав:NataliiaSergeevna, якщо доплата за суміщення збільшилася, то жовтень стане базовим. Суміщення як постійна доплата є об'єктом індексації і ії встановлення, а також підвищення розміру впливає на базовий місяць.
eMelya писав:"Місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів працівників у зв’язку із розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій (посад), виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, оплатою за роботу за сумісництвом на одному підприємстві, в установі, організації, а також за рахунок збільшення розміру премії, не вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу)" Постанова 1078 п.5
У нас у бухгалтерії дискусія - чи стане жовтень базовим, якщо збільшився розмір доплати за суміщення посади санітарки? Щось я зовсім заплуталася...

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

NataliiaSergeevna писав:У нас у бухгалтерії дискусія - чи стане жовтень базовим, якщо збільшився розмір доплати за суміщення посади санітарки? Щось я зовсім заплуталася...
Так, встановлення надбавки за суміщення посади відсутнього працівника не змінює базовий місяць. Я вибачаюсь, запрацювався  А от підвищення посадового окладу по посаді яку суміщують, не зазначено, як впливає на базовий місяць. Жодних пояснень та листів я не знайшов. Логічно, що теж не повинно впливати, якщо брати до уваги вираз "підвищення грошових доходів працівників у зв’язку із суміщенням
професій (посад)".

Аватар користувача
Приступа Наташа
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 14 грудня 2012, 09:09
Звідки: Украина, Черкассы

Повідомлення Приступа Наташа »

eMelya, зрозуміла, дякую за відповідь!

Аватар користувача
tata2109
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 14 серпня 2012, 15:27
Регіон: Сумская область
Звідки: Сумы
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення tata2109 »

Здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста ,в январе установили надбавку за сложность в размере 40% ,до этого базовый месяц индексации был январь 2013,измениться ли базовый месяц в связи с установлением надбавки?

Аватар користувача
veta3699
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 354
З нами з: 17 грудня 2014, 10:02
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення veta3699 »

tata2109 писав:,в январе установили надбавку за сложность в размере 40% ,до этого базовый месяц индексации был январь 2013,измениться ли базовый месяц в связи с установлением надбавки?
 Так, базовий новий - січень 2015 року, в якому потрібно визначити фіксовану суму індексації.

JenjaPetrivna
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 04 січня 2012, 12:10
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення JenjaPetrivna »

Доброго дня!
Підскажіть будь ласка, якщо в працівника піднявся ранг у січні 2015р., базовий місяць для нарахування індексації зміниться на січень 2015-го?
Дякую!

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

JenjaPetrivna, так, зміниться, якщо відбулося підвищення доходу

Готка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 07 червня 2014, 18:13
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення Готка »

Хвилює таке питання. Чи є індексація обов'язковою чи ні? Де це прописано?

galanet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 48
З нами з: 10 квітня 2013, 15:57
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов

Повідомлення galanet »

Як бути якщо поточна індексація дорівнює або перевищила суму фіксованої індексації, хто знає відгукніться ..., ніде неможу знайти прикладу , або розяснення :) Будь ласочка

Аватар користувача
yaoleg
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2476
З нами з: 11 лютого 2012, 11:15
Регіон: Винницкая область
Звідки: Вінниця
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 425 разів

Повідомлення yaoleg »

Готка, індексація обов’язкова для всіх http://zpkadry.com.ua/ua/journal/zpkadry/article/851 

Сьогодні проаналізуємо черговий лист Мінсоцполітики, присвячений нюансам індексації зарплати. У ньому — три актуальні запитання, про кожне з яких ми поговоримо детально.
Якою є відповідальність за непроведення індексації? Індексація зарплати — це не лише головний біль для бухгалтера, а й додаткові витрати роботодавця. Тому запитання, подібні до цього, чуємо не вперше. І перш ніж говорити про відповідальність, варто з’ясувати: є індексація обов’язковою чи ні? Розповімо, які правила діють на сьогодні для всіх суб’єктів господарювання (підкреслимо, що на бюджетників у цьому питанні очікують зміни, але про це — дещо пізніше).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!Зарплата підлягаєобов’язковій індексаціїу зв’язку зі зростанням споживчих цін (інфляцією). При цьому вона обов’язкова як для бюджетних установ, так і для інших роботодавців, оскільки є однією з основних державних гарантій щодо оплати праці працівників. Це випливає з норм ст. 95 КЗпП1 і ст. 33 Закону про оплату праці2
Також, як підкреслило Мінсоцполітики в листі, що коментується, індексація доходів є державною соціальною гарантією, яка надається для соціальної підтримки населення в умовах зростання цін (ст. 18 Закону № 20173).
Тому, хоч-не-хоч, а індексувати зарплату потрібно! Такої ж позиції дотримуються і суди. Так, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своєму листі від 07.05.2013 р. № 708/0/4-13 зазначив таке. Індексація є складовою частиною зарплати і в разі порушення законодавства про оплату праці в частині її виплати працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому індексації зарплати без обмеження будь-яким строком (ч. 2 ст. 233 КЗпП).
Отже, працівник може стягнути невиплачену йому індексацію в судовому порядку. Але, крім того, за непроведення індексації встановлено відповідальність на законодавчому рівні. Про неї Мінсоцполітики розповіло в листі, що коментується.
Невиплата індексації (чи виплата її не в пов­ному розмірі) розглядається як порушення трудового законодавства, за яке можуть притягнути до адміністративної відповідальності на підставі ст. 41 КпАП4. Причому йдеться як про посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, так і про фізосіб-підприємців.
Рішення про накладення штрафу виносить суд на підставі протоколу про адміністративне порушення, складеного за результатами перевірки Держпраці. Розмір адмінштрафу — від 510,00 до 1700,00 грн (а при повторному протягом року порушенні штраф буде вже відчутнішим: від 1700,00 до 5100,00 грн).
Якщо йдеться про бюджетні установи, то за необґрунтовану недоплату зарплати працівникам (виплату її не в повному розмірі) можуть «покарати» представники Держфінінспекції за ст. 164 2 КпАП. При цьому суму індексації доведеться доплатити.
Тепер зупинимося на особливостях виплати індексації бюджетниками. У 2015 році вони, найімовірніше, індексуватимуть зарплату, озираючись на фінансові можливості бюд­жету відповідного рівня. Для цього Кабміну наказано розробити особливий порядок (п. 14 розд. ІІІ Закону № 765, ч. 9 Прикінцевих положень Закону про Держбюджет-20156). Проте, до появи такого документа потрібно проводити індексацію на загальних підставах.
Підприємство відкрито в жовтні 2013 року: місяць базовий? У Порядку № 10787 немає жодного слова про те, що місяць відкриття підприємства є базовим для обчислення індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) наростаючим підсумком з метою індексації зарплати його працівників.
Вирішуючи питання про індексацію зар­плати працівників такого підприємства, керуються абз. 3 п. 10 1 Порядку № 1078, що встановлює механізм індексації новоприйнятих працівників. У ньому зазначено: ІСЦ для індексації зарплати «новачків» розраховують з місяця прийняття їх на роботу. Право на індексацію зарплати новоприйнятого працівника настане, коли такий індекс перевищить поріг індексації (101 %).
Таким чином, якщо працівника прийнято на роботу в місяці відкриття підприємства, тобто в жовтні 2013 року, то розпочати розрахунок ІСЦ потрібно було з індексу, що припадає на жовтень 2013 року. Це підтверджує і Мінсоцполітики в листі, що коментується.
Щоб не обтяжувати себе складними розрахунками, рекомендуємо користуватися нашими щомісячними таблицями індексації (див., наприклад, «Зарплата та кадрова справа», № 2/2015, с. 47). Але зверніть увагу: в такій таблиці при визначенні індексу для проведення індексації зарплати «новачків» слід орієнтуватися на місяць, що передує місяцю прийняття на роботу. В нашому випадку це вересень 2013 року (навіть попри те, що підприємство в цьому місяці ще не працювало).
Уперше право на індексацію зарплати працівників (за умови, що вона не підвищувалася) настало в лютому 2014 року на 1,1 %. Індекси для проведення індексації в подальших місяцях Мінсоцполітики навело в листі, що коментується, аж до липня 2014 року.
Потім, за умовами запитання (тобто в липні 2014 року), у працівників підвищилася зарплата на 10,00 грн. Отже, починає працювати абз. 3 п. 5 Порядку № 1078, який визначає порядок індексації зарплати в місяці підвищення доходу. Так, якщо дохід збільшується на сумуменше суми можливої індексації, то визначають фіксовану суму індексації (різниця між можливою сумою індексації і сумою підвищення зарплати). Приклад такого розрахунку наведено в додатку 4 до Порядку № 1078.
У нашому випадку сума можливої індексації в липні 2014 року склала 142,51 грн (1218,00 грн × 11,7 %). Отже, фіксована сума індексації дорівнює 132,51 грн (142,51 грн – 10,00 грн).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!Фіксовану суму індексації виплачують до наступного збільшення зарплати, якеперевищитьцю фіксовану величину. Підвищення зарплати в розмірі меншому, ніж фіксована сума індексації, на її розмірне впливає(див. додаток 4 до Порядку № 1078).
Липень 2014 року став базовим місяцем. З наступного місяця розраховують новий ІСЦ наростаючим підсумком для подальшої індексації.
Докладніше про нюанси проведення індексації в місяці підвищення доходу можна дізнатися з консультації «Підвищення доходу та індексація: шпаргалка» (див. «Зарплата та кадрова справа», №1/2015, с. 47).
Робота на 0,5 ставки: як індексувати зарплату Останнє запитання стосується порядку виплати індексації працівникам з непов­ним робочим часом, якщо така робота для них є основною.
Віднедавна (тобто з 13.02.2014 р.) в цьому питанні немає білих плям. Так, згідно з абз. 7 п. 4 Порядку № 1078, якщо особа працює неповний робочий час, суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.
Тому суму індексації визначають з розрахунку прожиткового мінімуму на місяць, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу. Приклад такого розрахунку Мінсоцполітики навело в листі, що коментується, та й ми неод­норазово про це писали (див., наприклад, «Зарплата та кадрова справа», № 9/2014, с. 10).
документ, що коментується
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Про індексацію заробітної плати
Лист від 3 жовтня 2014 року № 219/10/136-14
Департамент стратегічного планування та аналізу Міні­стерства соціальної політики України розглянув запит щодо індексації заробітної плати і в межах своєї компетенції повідомляє.
Правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін на споживчі товари та послуги визначено Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів населення» (із змінами) (далі — Закон № 1282).
Відповідно до цього Закону, індексація грошових доходів — це механізм підвищення доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг.
Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» індексація визначена державною соціальною гарантією, яка надається населенню з метою підтримання купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін.
Правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та нарахування сум індексації грошових доходів населення визначено Порядком проведення індексації грошових доходів населення, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок № 1078).
Зазначений Порядок поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників.
Враховуючи викладене та наведені у  листі дані, надаємо відповіді на запитання.
Щодо правових наслідків у разі непроведення індексації заробітної плати
Статтею 15 Закону України № 1282 передбачено, що за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягуються до відповідальності відповідно до закону.
Кодексом України про адміністративні правопорушення за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати передбачено накладання штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Щодо проведення індексації працівникам, якщо підприємство відкрилося в жовтні 2013 року
Відповідно до пункту 101 Порядку № 1078 визначено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття їх на роботу.
Отже, якщо підприємство відкрилося в жовтні 2013 року, то індекс споживчих цін для проведення індексації має розраховуватися з жовтня 2013 року. Право на індексацію відбулося у лютому 2014 року на індекс 1,1 %, у березні — квітні 2014 року — 1,1 %. у травні 2014 року — 4,1 %, у червні 2014 року — 7,6 %, у липні 2014 року — 11,7 %.
У випадку коли у липні 2014 року у працівників відбулося підвищення заробітної плати з 1240 грн до 1250 грн, тобто на 10 грн, липень 2014 року стає базовим.
У базовому місяці сума індексації визначається з урахуванням суми підвищення заробітної плати. Тобто від суми індексації віднімається сума підвищення заробітної плати.
Визначена таким чином сума індексації фіксується і виплачується до наступного підвищення, при якому сума підвищення заробітної плати перевищить визначену фіксовану величину.
Якщо наступне підвищення заробітної плати не перевищує визначену фіксовану величину, то здійснюється підвищення заробітної плати та додається фіксована величина індексації.
Щодо проведення індексації працівнику, який працює на 0,5 ставки
Відповідно до пункту 4 Порядку № 1078, у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропор­ційно відпрацьованому часу.
Отже, якщо працівник працює на 0,5 ставки, сума індексації виплачується за фактично відпрацьований час. Наприк­лад, індекс споживчих цін для проведення індексації у серпні 2014 року становить 10,4 % (якщо вважати базовим місяцем грудень 2013 року), прожитковий мінімум для працездатних осіб — 1218 гривень.
Спочатку визначається сума індексації за повний робочий час, яка становить 126,67 грн (1218 × 10,4 : 100).
Сума індексації працівника, який працює на 0,5 ставки, становить 63,34 грн (126,67 × 0,5 = 63,34).
Заступник директора Департаменту стратегічного планування та аналізу — начальник відділу Н. ПІДЛУЖНА
1Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

2Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

3Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. № 2017-III.

4Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.

5Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII.

6Закон України «Про державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIII. 
7Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Аватар користувача
yaoleg
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2476
З нами з: 11 лютого 2012, 11:15
Регіон: Винницкая область
Звідки: Вінниця
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 425 разів

Повідомлення yaoleg »


JenjaPetrivna
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 04 січня 2012, 12:10
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення JenjaPetrivna »

eMelya, JenjaPetrivna, дякую за відповідь!

у мене з цього приводу ще одне питання...
Базовий місяць змінюється на січень 2015року, що робити з індексацією? вона продовжує виплачуватись?
якщо сума доходу збільшилась менше від суми поточної індексації за цей місяць, визначити різницю і встановити фіксовану індексацію???

Готка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 07 червня 2014, 18:13
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення Готка »

Допоможіть з розрахунком фіксованої індексації. У працівника оклад 1404, ранг 100, надбавка за вислугу 40%, надбавка 268 50%. У грудні ранг підвищився на 10 грн. Можлива індексація в грудні 237,51. Яка буде сума фіксованої індексації? Допоможіть будь ласка а то я вже остаточно заплуталась

Аватар користувача
Volodiimr
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 52
З нами з: 08 січня 2013, 11:25
Регіон: Тернопольская Область
Звідки: Золотой Поток

Повідомлення Volodiimr »

За вказаним посиланням у статті є зауваження: 
У таблиці при визначенні індексу для проведення індексації новоприйнятих працівників орієнтуйтеся на місяць, що передує місяцю прийняття на роботу.
Це потрібно робити постійно, чи тільки у перший місяць нарахування індексації новоприйнятому працівникові?
Тобто у перший місяць береться індекс місяця, що передує місяцю прийняття на роботу, а в наступні місяці - вже фактичний місяць прийняття на роботу.
Вибачте за можливо примітивне питання.

zolotoolga2007
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 16 січня 2015, 08:43

Повідомлення zolotoolga2007 »

eMelya, Доброго дня! Подскажите ,как определить надбавка постоянная или нет? В декабре по наказу платилась надбавки за високі досягнення в розмірі 30%,в січні -30%,а в лютому-50% Наказ видається кожного місяця.На базовий повлияет?

Яриночка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 28 лютого 2014, 15:09
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Яриночка »

Готка, якщо ранг став 110 грн, то буде так:
нарахована зарплата 1404+110+605,6+1059,8=3179,40
нарахована зарплата до підвищення рангу 1404+100+601,6+1052,8=3158,40
фіксована індексація
визначаємо суму підняття зарплати 3179,40-3158,40=21 і віднімаємо від поточної індексації
237,51-21=216,51 - сума фіксованої індексації
eMelya, виправіть будь ласка, якщо не так.

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

zolotoolga2007, "місяць встановлення надбавок (доплат), які мають постійний характер і передбачені чинним законодавством, і місяць, у якому збільшено їх розмір порівняно з попереднім періодом, — базові"
Т.е. если надбавка предусмотрена коллективним, профильним или другим трудовым договором и выплачивается несколько месяцев подряд будет постоянной. Месяц, когда она первый раз установлена, и месяц когда подымается её размер - считается базовым. Например, в декабре 2014 года установлена в размере 30% - декабрь базовый, январь 20% - базовый не меняется, февраль снова 30% - базовый не меняется(т.к надбавка восстановлена в прежнем размере 30%, март 50% - базовым будет март и т.д.
Конкретного определения, что считать постоянной надбавкой нет. Вся информация (и первая цитата) из писем Минсоцполитики.

Ещё есть такое письмо Минсоцполитики от 11.08.2014 г. № 8959/0/14-14/10, последние два абзаца:

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПИСЬМО
от 11.08.2014 г. № 8959/0/14-14/10
Об индексации заработной платы

Министерство социальной политики Украины рассмотрело письмо об индексации заработной платы и сообщает.

В соответствии с пунктом 2 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.07.2003 № 1078 (с изменениями), индексации подлежат денежные доходы граждан, полученные в гривнях на территории Украины, не имеющие разового характера, в частности оплата труда, которая включает оплату труда за выполненную работу согласно тарифным ставкам (окладам) и сдельным расценкам, доплаты, надбавки, премии, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством. Пунктом 5 Порядка определено, что в случае повышения размеров минимальной заработной платы, а также в случае роста денежных доходов населения без пересмотра их минимальных размеров месяц, в котором произошло повышение, считается базовым при исчислении индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения. Денежные доходы, полученные за этот месяц, не индексируются, если сумма повышения дохода превышает сумму индексации, которая должна начисляться в месяце повышения.

В случае если денежный доход с учетом суммы повышения меньше суммы денежного дохода с учетом индексации до его повышения, в базовом месяце сумма общего дохода определяется с таким расчетом, чтобы сумма денежного дохода с учетом индексации не превышала общий доход до его повышения. Пример проведения индексации в случае повышения доходов приведен в приложении 4 к Порядку.

Надбавка за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы предусмотрена действующим законодательством и является объектом индексации. Итак, месяц установления указанной надбавки и месяц, в котором увеличивается процент этой надбавки по сравнению с предыдущим периодом, считается базовым при исчислении индекса потребительских цен для проведения индексации.

В случае если надбавка была установлена, а затем некоторое время не выплачивалась, и вновь была установлена работнику в таком же размере, то месяц переустановки надбавки не является основанием считать месяц базовым. Учитывая изложенное и приведенный в письме пример 1, если работнику до 2012 года устанавливалась надбавка за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы в размере 50 %, в 2012 году она не выплачивалась, а с января 2013 года она была установлена в том же размере, то это не должно влиять на изменение базового месяца.Что касается примера 2, то вопрос установления работнику надбавки за временно отсутствующего работника урегулирован постановлением Кабинета Министров Украины от 29.01.2014 № 36, согласно которому месяц, в котором происходит повышение денежных доходов в связи с выполнением обязанностей временно отсутствующего работника, нельзя считать базовым при исчислении индекса потребительских цен для проведения индексации (в случае, когда не происходит повышения тарифной ставки (оклада).

Первый заместительМинистра                                     В.Мущинин

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

Яриночка, цифри не перевіряв, а принцип розрахунку вірний.

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

JenjaPetrivna писав:у мене з цього приводу ще одне питання...Базовий місяць змінюється на січень 2015року, що робити з індексацією? вона продовжує виплачуватись?
якщо сума доходу збільшилась менше від суми поточної індексації за цей місяць, визначити різницю і встановити фіксовану індексацію???
Якщо базовий січень 2015 року, то поточна індексація не буде нараховуватися деякий час (зазвичай це три місяці з січнем). В січні потрібно вирахувати фіксовану суму індексації (можлива поточна індексація за січень мінус сума підвищення доходу в січні). Ця фіксована сума індексації схожа на доплату, яка буде нараховуватися кожен місяць пропорційно відпрацьованому часу.

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

Volodiimr писав:У таблиці при визначенні індексу для проведення індексації новоприйнятих працівників орієнтуйтеся на місяць, що передує місяцю прийняття на роботу.Це потрібно робити постійно, чи тільки у перший місяць нарахування індексації новоприйнятому працівникові?
Тобто у перший місяць береться індекс місяця, що передує місяцю прийняття на роботу, а в наступні місяці - вже фактичний місяць прийняття на роботу.
Вибачте за можливо примітивне питання.
Для новоприйнятих працівників для розрахунку індексації потрібно брати місяць, що передує місяцю прийому на роботу. Це правило діє до підвищення доходу, яке змінить базовий місяць.
Тобто, якщо робітник прийнятий в січні 2015 року, то базовим буде місяць грудень 2014 року. Це пов'язано з тим , що для новоприйнятих працівників місяць прийому вже приймає участь в розрахунку порогу індексації. А при підвищенні доходу базовим стає місяць підвищення, а  розрахунок порогу індексації починається з наступного місяця. В результаті, в обох випадках розрахунок починається з наступного місяця після базового.

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

galanet писав:Як бути якщо поточна індексація дорівнює або перевищила суму фіксованої індексації, хто знає відгукніться ..., ніде неможу знайти прикладу , або розяснення Будь ласочка
Поточна індексація ніяк не залежить від фіксованої суми індексації і навпаки. фіксована сума індексації не змінюється і нараховується кожен місяць пропорційно відпрацьованому часу, поточна індексація кожен місяць збільшується, або залишається без змін (якщо коефіцієнт індексації не збільшився).
Якщо відбудеться підвищення доходів, то Ваша поточна індексація, якщо вона більша за підвищення, перетвориться на другу фіксовану суму індексації, яку в принципі можна доплюсувати до першої фіксованої суми індексації.
Загалом, це можна рахувати за правилом фіксована+поточна-підвищення=нова фіксована сума індексації

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 698
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення buhg »

eMelya,veta3699,  у меня такой же случай как у Ступки,учителя физкульт вели  кружки по 0,5 ставки при  ДДТ ,а теперь их передали школе( где у них полная ставка) ,соответственно у них увеличился доход,на сколько я поняла из переписки они теперь внутрен совместители и базовый месяц не меняется ,продолжаю индексировать на уровне 01.01.2013,подскажите , а то не уверена

zolotoolga2007
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 16 січня 2015, 08:43

Повідомлення zolotoolga2007 »

eMelya, СПАСИБО!!!

Яриночка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 28 лютого 2014, 15:09
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Яриночка »

eMelya, дякую це в деякій мірі, завдяки вам я навчилась ньюансів індексації

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

buhg, если у учителей в школе полная ставка, то где бы не были их 0,5 ставки за кружки, ничего не меняется. Ставка по основному месту работы индексируется в первую очередь (и обычно уже в пределах прожиточного минимума 1218 грн). А потом уже индексируется совместительство (хоть внутреннее, хоть внешнее - это отдельный трудовой договор) по совокупному доходу с основной должностью в пределах прожиточного минимума п.7. Но так как уже этот предел был при индексации доходов по основной должности, совместительство не индексируется. Увеличение дохода за счет работы по совместительству так же не меняет базовый месяц. п.5 порядок 1078

Аватар користувача
myzschool
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 89
З нами з: 19 вересня 2012, 15:40
Регіон: Винницкая Область
Звідки: Винница

Повідомлення myzschool »

Хочу дуже-дуже вернутися до питання щодо індексації заробітної плати педпрацівникам. Ось така картина:
викладач має оклад 2076,90 грн.
його тижневе навантаження становить 6,5 год. (1 ставка=18 тижневих годин)
має надбавку за вислугу років 30%
надбавку за престижність 20% (постанова№373)
надбавку за наявність звання 20%
Тобто при повному відпрацьованому місяці його заробіток становить:
2076,90/18*6,5=749,99 грн
749,99*30%=225,00 грн
749,99*20%=150,00 грн.
749,99*20%=150,00 грн.
загалом становить 1274,99 грн.
Я повинна індексувати лише 1218 з заробітку, чи 1274,99/18*6,5, тобто індексувати 460,41???
У мене уже голова обертом йде! Допоможіть будь-ласочка!

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

myzschool, "У разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу" п.4 порядку 1078
За повний робочий час (повне навантаження) педпрацівник отримає дохід більше прожиткового мінімуму в межах якого індексуються доходи, тому довго рахувати не потрібно, просто беремо 1218 грн. А далі по формулі 1218 * %індексації / 18 * 6,5

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 698
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення buhg »

eMelya, спасибо большое,Вы наш рятивник.Еще хотела у Вас уточнить про техперсонал,они получают за вредн 10% за уборку всегда ,но на время зимн. каникул им не давали ее, в феврале опять назначили,судя по письму в/у вами то я не меняю базу старую на февраль,
а продолжаю индексировать  декабрь 2013,подскажите


Alenka7867
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 25 лютого 2015, 10:36
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк

Повідомлення Alenka7867 »

Подскажите, пожалуйста. Как правильно посчитать индексацию сотруднице, которая вышла из декретного отпуска по уходу за ребенком. Сотрудница в декабре  2008 г. ушда в д/о, базовый месяц у нее был ноябрь 2008 (на момент ухода надбавка 45%) Вышла с д/о в сентябре 2012, за сентябрь надбавку не платили, индексацию заплатили пропорционально отработанному времени с учетом базы ноября 2008 года, а в октябре установили надбавку 35% и право на индексацию пропало. Согласно изменениям 1078 от 2014г. за декретчиками сохраняются все выплаты и по логике в сентябре ей должны были заплатить надбавку 45% и тогда у нее осталось право на индексацию, Но в 2012 г. таких разъяснений не было на основании чего я могу сделать ей перерасчет?
Работница настаивает на том, что бы ей пересчитали з/пл. Может кто сталкивался с подобным, посоветуйте.

Відповісти

Повернутись до “Індексація і компенсація заробітної плати”