Військовий облік в установі

Відповісти
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8840
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1200 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ІНСТРУКЦІЯ
з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8840
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1200 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Код: Виділити все

ЗАКОН УКРАЇНИ 


Про військовий обов'язок і військову службу
Глава VI
ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 


Стаття 33. Загальні правила військового обліку 

1. Військовий облік поділяється на облік призовників і облік військовозобов'язаних. 

2. Загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов'язаних, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування. 

(частина друга статті 33 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 19.03.2015 р. N 267-VIII)

3. Військовий облік усіх призовників і військовозобов'язаних ведеться за місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний. 

4. Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний. 

5. Військовий облік призовників і військовозобов'язаних ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов'язаних 

1. Персонально-якісний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров'я, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов'язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов'язаних. Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати. 

2. Персонально-якісний облік військовозобов'язаних Служби безпеки України покладається на відповідні облікові органи Служби безпеки України. 

3. Ведення персонально-якісного обліку військовозобов'язаних Служби зовнішньої розвідки України покладається на відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України.

(статтю 34 доповнено новою частиною третьою
 згідно із Законом України від 19.03.2015 р. N 267-VIII,
у зв'язку з цим частини третю і четверту
 вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою)

4. Персонально-первинний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників та військовозобов'язаних за місцем їх проживання. У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати, облік ведеться органами місцевого самоврядування. 

5. Персональний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності. 

Стаття 35. Загальний і спеціальний облік військовозобов'язаних та облік резервістів 

1. На загальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, не заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час. 

2. На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час. 

3. Особливості ведення військового обліку резервістів в органах військового управління, військових частинах, у міських (районних) військових комісаріатах встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.

(частина третя статті 35 у редакції
 Законів України від 21.01.2010 р. N 1834-VI,
від 17.03.2014 р. N 1127-VII)

Стаття 36. Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном 

1. Військовий облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, ведеться дипломатичними та консульськими представництвами України. Дипломатичні та консульські представництва України зобов'язані забезпечити прибуття до місця проживання на території України громадян України, які досягли повноліття не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, для проходження призовної комісії та сприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час. 

2. Особливості ведення військового обліку громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом Міністрів України. 

3. Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться. 

Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього 

1. Взяттю на військовий облік призовників та військовозобов'язаних у районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України: 

1) на військовий облік призовників: 

приписані до призовних дільниць; 

які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання; 

які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають приписці до призовних дільниць; 

2) на військовий облік військовозобов'язаних: 

звільнені з військової служби в запас; 

які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

(абзац третій пункту 2 частини першої статті 37
 у редакції Закону України від 19.09.2013 р. N 589-VII)

військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання; 

звільнені зі служби начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику; 

(абзац п'ятий пункту 2 частини першої статті 37 із змінами,
 внесеними згідно із Законами України від 14.04.2009 р. N 1254-VI,
 від 02.10.2012 р. N 5404-VI,
 від 04.07.2013 р. N 406-VII)

які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних; 

виключені з військового обліку Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України; 

(абзац сьомий пункту 2 частини першої статті 37 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.03.2015 р. N 267-VIII)

які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову службу;

які досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників.

(пункт 2 частини першої статті 37 доповнено абзацом
 згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII,
абзац дев'ятий пункту 2 частини першої статті 37 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

2. Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, що належать до категорій, зазначених у частині одинадцятій статті 1 цього Закону. 

3. Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку. 

(частина третя статті 37 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII)

4. У воєнний час виїзд призовників і військовозобов'язаних з місця проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється. 

5. Зняттю з військового обліку призовників та військовозобов'язаних у військових комісаріатах (військовозобов'язаних Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України) підлягають громадяни України: 

(абзац перший частини п'ятої статті 37 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 13.01.2011 р. N 2926-VI)

1) з військового обліку призовників: 

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання; 

які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України; 

які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних; 

які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу; 

які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

(пункт 1 частини п'ятої статті 37 доповнено абзацом
 шостим згідно із Законом України від 19.09.2013 р. N 589-VII)

2) з військового обліку військовозобов'язаних: 

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання; 

які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу до інших військових формувань або на службу в органи внутрішніх справ, податкової міліції, в органи і підрозділи цивільного захисту, в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України та в Державну кримінально-виконавчу службу України; 

(абзац третій пункту 2 частини п'ятої статті 37 із змінами,
 внесеними згідно із Законами України від 14.04.2009 р. N 1254-VI,
 від 12.05.2011 р. N 3353-VI)

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України; 

в інших випадках за рішенням Міністерства оборони України. 

6. Виключенню з військового обліку у районних (міських) військових комісаріатах (військовозобов'язаних Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов'язаних Служби зовнішньої розвідки України у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які: 

(абзац перший частини шостої статті 37 із змінами,
 внесеними згідно із Законами України від 13.01.2011 р. N 2926-VI,
від 19.03.2015 р. N 267-VIII)

1) призвані чи прийняті на військову службу; 

(пункт 1 частини шостої статті 37 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 19.09.2013 р. N 589-VII)

2) проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів; 

3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку; 

4) досягли граничного віку перебування в запасі; 

5) припинили громадянство України; 

6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

7) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру; 

8) не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності; 

9) померли. 

7. Взяття на військовий облік військовозобов'язаних Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про Службу безпеки України" і "Про Службу зовнішньої розвідки України".

(статтю 37 доповнено частиною сьомою згідно із
 Законом України від 13.01.2011 р. N 2926-VI,
частина сьома статті 37 у редакції
 Закону України від 19.03.2015 р. N 267-VIII)

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку 

1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних. 

2. Органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця проживання чи перебування осіб, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад зобов'язані: 

(абзац перший частини другої статті 38 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.04.2009 р. N 1276-VI)

здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування;

(абзац другий частини другої статті 38 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 16.04.2009 р. N 1276-VI,
 від 05.07.2012 р. N 5088-VI,
у редакції Закону України
 від 20.05.2014 р. N 1275-VII)

надавати районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті допризовників на військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу (збори), контролі за виконанням ними правил військового обліку та виявленні громадян із числа призовників і військовозобов'язаних, які порушують ці правила. 

3. Органи внутрішніх справ у встановленому законом порядку зобов'язані проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку, а також відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік. 

4. Органи реєстрації актів громадянського стану зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовників або військовозобов'язаних та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані. 

5. Органи досудового розслідування зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про призовників, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суди - про призовників, кримінальні справи стосовно яких розглядаються судом, а також про вироки щодо призовників і військовозобов'язаних, які набрали законної сили.

(частина п'ята статті 38 у редакції
 Закону України від 13.04.2012 р. N 4652-VI)

6. Посвідчення про приписку призовників, військові квитки військовозобов'язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, надсилаються судами до відповідних районних (міських) військових комісаріатів. 

7. Медико-соціальні експертні комісії зобов'язані в семиденний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про призовників і військовозобов'язаних, яких визнано інвалідами. 

8. Керівники лікувальних закладів під час проведення призову зобов'язані у триденний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні. 

9. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні відомості про призовників і військовозобов'язаних відповідним районним (міським) військовим комісаріатам, виконавчим комітетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників і військовозобов'язаних, стежити за виконанням призовниками і військовозобов'язаними правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів. 

10. Призовники та військовозобов'язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

Відповісти

Повернутись до “Трудові відносини”