Відповіді на питання з вебінару від 28.10.2015

Irina.M
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 262
З нами з: 19 вересня 2014, 13:34
Регіон: Харків
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Irina.M »

Відповіді на питання, які задавали під час реєстрації на вебінар "ПЕРЕВІРКИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ: діяльність за новим Законом" з Оксаною СІВАЧЕНКО, заступником начальника територіального управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях.


Яким чином відбираються установи для перевірки?
Відповідно до статті 27 Закону України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 № 576-VIII Рахункова палата здійснює свою діяльність згідно з планами роботи, які затверджуються на засіданні Рахункової палати. Рахункова палата з власної ініціативи або на підставі звернень суб’єктів, передбачених частиною другою цієї статті, може здійснювати позапланові заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту). Рішення про здійснення таких заходів приймається на засіданні Рахункової палати. Затверджені плани роботи Рахункової палати оприлюднюються на офіційному сайті.
Зазвичай планування заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) здійснюється за окремими напрямами щодо використання коштів державного бюджету (за бюджетними програмами або стосується виконання визначеної державної програми) чи надходження коштів до державного бюджету, використання майна тощо. В таких випадках конкретний перелік об’єктів контролю визначається на етапі планування та складання програми проведення заходу. В обов’язковому порядку до перевірки плануються центральні органи виконавчої влади, органи місцевої влади і місцевого самоврядування, які є головними розпорядниками коштів або реалізовують державну політику у обраному для контролю напрямку. Крім того, плануються розпорядники нижчого рівня або виконавці, які обираються в залежності від обсягів отриманих коштів чи виконаних робіт.
Проте, захід контролю може бути запланований і у відношенні окремо взятої установи, організації або підприємства. В такому випадку це чітко фіксується в назві заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).


Які заклади перевіряє Рахункова палата?
Рахункова палата здійснює перевірку тих державних органів, бюджетних організацій та установ, які фінансуються або отримують кошти з Держбюджету; об'єктів державної форми власності; суб'єктів господарювання, якім надано пільги із сплати до державного бюджету податків, зборів, обов'язкових платежів. При цьому, усі операції, що мають фінансові наслідки для Державного бюджету України, які здійснюють у ході своєї діяльності будь-які установи, організації, суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, є об'єктом контролю з боку Рахункової палати.


Чи може Рахункова палата перевіряти бюджетні установи і з яких питань?
Рахункова палата здійснює перевірку тих державних органів, бюджетних організацій та установ, які фінансуються або отримують кошти з Держбюджету. При цьому, усі операції, що мають фінансові наслідки для Державного бюджету України, які здійснюють у ході своєї діяльності бюджетні установи чи організації, незалежно від форми власності, є об'єктом контролю з боку Рахункової палати.


При виявлені незначних порушень, чи може Рахункова палата накласти санкції?
Відповідно Закону України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 № 576-VIII застосування санкцій за виявлені незначні порушення не передбачено. Однак, в разі виявлення порушень на об’єкті контролю, особи, які входять до складу контрольної групи мають право вимагати від посадових осіб об’єкта контролю їх невідкладного усунення і надання у визначений строк письмової інформації про це.


Які основні напрями та терміни перевірок?
Законом України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 № 576-VIII та нормативними актами Рахункової палати терміни проведення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) не визначені.
Основними напрями контролю Рахункової палати є:
- надходження до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів та інших доходів;
- проведення витрат державного бюджету, використання коштів державного бюджету, наданих місцевим бюджетам та фондам загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування; здійснення таємних видатків державного бюджету;
- управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, включаючи забезпечення відрахування (сплати) до державного бюджету коштів, отриманих державою як власником таких об’єктів, та використання коштів державного бюджету, спрямованих на відповідні об’єкти;
- надання кредитів з державного бюджету та повернення таких коштів до державного бюджету;
- операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, державних гарантій, обслуговування і погашення державного та гарантованого державою боргу;
- здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного бюджету;
- виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, державного замовлення, надання державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів державного бюджету;
- стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджету;
- інших операцій, пов’язаних із надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням;


Якою буде періодичність перевірок бюджетних установ районного рівня?
Законом України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 № 576-VIII та нормативними актами Рахункової палати періодичність проведення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) не визначена.


Які повноваження Рахункової палати щодо перевірок бюджетних установ?
Особи, які входять до складу контрольної групи Рахункової палати під час здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), в тому числі і щодо бюджетних установ мають право:
1) безперешкодно входити до будь-яких приміщень і сховищ об’єкта контролю;
2) запитувати і вивчати оригінали документів та інші матеріали, дані на електронних носіях, одержувати у визначений керівником контрольної групи термін копії, витяги з документів (у тому числі електронних);
3) ознайомлюватися в установленому законом порядку з документами та матеріалами, що містять інформацію з обмеженим доступом;
4) вимагати від посадових осіб об’єкта контролю невідкладного усунення виявлених порушень і надання у визначений строк письмової інформації про це;
5) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб об’єкта контролю;
6) за рішенням суду опечатувати каси та касові приміщення, склади, комори, архіви та інші приміщення об’єкта контролю, вилучати документи із складанням відповідного акта та опису вилучених документів.


Цей орган раніше називався «КРУ»? Чи торкаються його перевірки не бюджетних організацій?
Ні. "КРУ", а саме Головне контрольно-ревізійне управління України відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" реорганізовано у Державну фінансову інспекцію (ДФІ), і у такому вигляді функціонує і на даний час. Державна фінансова інспекція здійснює державний фінансовий контроль за ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності, в тому числі, і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або використовують державне чи комунальне майно.


Чи підпадають під перевірку Рахункової палати Військові частини? Якщо так, то якої направленості?
Оскільки згідно статті 87 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на національну оборону, то військові частини можуть підпадати під заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), що здійснюються Рахунковою палатою. При цьому, в більшості випадків, буде перевірятися використання військовими частинами коштів Державного бюджету України, державного майна, виконання державних програм або сплата до державного бюджету податків, зборів і інших платежів.


Яка періодичність проведення перевірок Рахунковою палатою?
Законом України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 № 576-VIII та нормативними актами Рахункової палати періодичність проведення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) не визначена.


На що перш за все звертає увагу Рахункова палата?
Це може залежати від обраних шляхів забезпечення Рахунковою палатою державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
Так, аудит ефективності передбачає встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу, стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів.
Тоді як, фінансовий аудит зосереджує увагу на визначенні, чи представлено фінансову інформацію державних органів, бюджетних організацій та установ, які фінансуються або отримують кошти з Держбюджету; об'єктів державної форми власності; суб’єктів господарювання відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності та нормативно-правової бази. Це досягається шляхом отримання достатніх та належних аудиторських доказів, що дадуть змогу аудитору зробити висновок щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих викривлень, пов’язаних з шахрайством або помилками.


Чи перевіряє рахункова палата фізичних осіб-підприємців?
Стосовно суб'єктів господарювання Рахункова палата здійснює заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо: використання ними коштів державного бюджету (включаючи кошти, надані у вигляді трансфертів і кредитів з бюджету); достовірності здійснення ними розрахунків для отримання коштів державного бюджету.
Крім того, суб'єкти господарювання, якім надано пільги із сплати до державного бюджету податків, зборів, обов'язкових платежів також можуть бути об’єктами контролю. При цьому, усі операції, що мають фінансові наслідки для Державного бюджету України, які здійснюють у ході своєї діяльності будь-які установи, організації, суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, є об'єктом контролю з боку Рахункової палати.


Що саме можуть перевіряти працівники Рахункової палати? Якщо знайдені недоробки у перевіряємій установі, будуть накладатися штрафи?
Відповідно до статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 № 576-VIII Рахункова палата здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо:
надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів та інших доходів, включаючи адміністрування контролюючими органами таких надходжень;
проведення витрат державного бюджету, включаючи використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції, Генеральної прокуратури України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України; використання коштів державного бюджету, наданих місцевим бюджетам та фондам загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування; здійснення таємних видатків державного бюджету;
управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, включаючи забезпечення відрахування (сплати) до державного бюджету коштів, отриманих державою як власником таких об’єктів, та використання коштів державного бюджету, спрямованих на відповідні об’єкти;
надання кредитів з державного бюджету та повернення таких коштів до державного бюджету;
операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, державних гарантій, обслуговування і погашення державного та гарантованого державою боргу;
використання кредитів (позик), залучених державою до спеціального фонду державного бюджету від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, виконання міжнародних договорів України, що призводить до фінансових наслідків для державного бюджету, у межах, які стосуються таких наслідків;
здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного бюджету;
виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, державного замовлення, надання державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів державного бюджету;
управління коштами державного бюджету центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджету;
інших операцій, пов’язаних із надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням;
виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України.

В разі виявлення порушень на об’єкті контролю, особи, які входять до складу контрольної групи мають право вимагати від посадових осіб об’єкта контролю їх невідкладного усунення і надання у визначений строк письмової інформації про це. Крім того, у разі виявлення на об’єкті контролю ознак кримінального або адміністративного правопорушення Рахункова палата інформує про них відповідні правоохоронні органи.


Чи має право Рахункова палата перевіряти бюджетні запити які складаються на наступний рік, та робити зауваження?
Оскільки відповідно до Бюджетного кодексі України планування, в тому числі і складання бюджетних запитів головними розпорядниками коштів державного бюджету, є одним із етапів бюджетного процесу, такий аналіз може здійснюватися.


Свої питання стосовно цього вебінару задавайте нижче.

Також нагадуємо, що триває передплата на 2016 рік на газету «Бюджетна бухгалтерія». Передплачуючи газету зараз ви отримаєте друковану версію газети, електронну версію та програму для здачі електронної звітності iFin. Для цього потрібно залишити заявку на сайті http://komplekt.factor.ua

Для тих, кому потрібно більше інформації з оплати праці та трудових відносин, пропонуємо передплатити комплект «Бюджетна бухгалтерія» та «Оплата праці» усього за 199 грн/місяць та отримати не тільки друковану версію газет, але ще й електронну, та програму для здачі електронної звітності iFin у подарунок!

А якщо у вас виникли проблеми з оформленням передплати друкованих видань на наступний рік, ми надаємо можливість передплати улюблені газети з відстроченням платежу. Всі подробиці за телефоном (057) 76-500-76.

Відповісти

Повернутись до “Безкоштовні вебінари та література”