Учёт программного обеспечения

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9003
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 1225 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.05.2004 р. N 07-04/1005-4111

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
Управлінням Державного казначейства в АРК, областях, містах Києві та Севастополі
Міністерству фінансів АРК
Головним фінансовим управлінням обласних, Київської міської державних адміністрацій, фінансовому управлінню Севастопольської міської державної адміністрації

Щодо операцій з придбання програмного забезпечення

Державне казначейство України надає роз'яснення щодо відображення в бухгалтерському обліку бюджетних установ операцій з придбання програмного забезпечення.

Операції з придбання (створення) програмного забезпечення на умовах передачі права власності.

За правовою ознакою комп'ютерні програми, бази даних (сукупність даних, матеріалів, представлених як записи на носіях інформації) відносяться до об'єктів авторського права.

Установа, що придбала авторське право в результаті його створення чи за договором відчуження майнових прав, має наступні права стосовно авторського права:

- право володіння;

- право користування;

- право розпорядження

може розглядати таку господарську операцію як операцію з придбання нематеріального активу.

Правовою підставою приналежності об'єктів авторського права конкретній установі і, відповідно, визнання цих об'єктів нематеріальними активами установи є наявність охоронних документів на них (патентів, свідоцтв).

До нематеріальних активів як складової активів установи належать об'єкти авторського права, які:

- по-перше, є доведеними, задокументованими відповідно до чинного законодавства. Документ повинен мати юридичну силу або носити службовий характер. Документальним підтвердженням об'єкта нематеріальних активів є патент, сертифікат, ліцензія або інші документи, що мають юридичну силу і відображають специфіку того або іншого об'єкта;

- по-друге, мають вартісну оцінку, оскільки господарські факти, що не мають грошової оцінки, у бухгалтерському обліку не відображаються.

Враховуючи зазначене, при придбанні прав на володіння, користування та розпорядження об'єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості програмне забезпечення необхідно взяти на облік у складі нематеріальних активів відповідно до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680.

Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджених наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, для бухгалтерського обліку нематеріальних активів передбачений субрахунок 121 "Авторські та суміжні з ними права".

Операції з придбання (створення) програмного забезпечення без передачі права власності.

Якщо установа придбала об'єкт авторського права на умовах користування ним, без передачі прав на володіння або розпорядження, то витрати, пов'язані з його придбанням (створенням), визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Операції зі створення та експлуатації веб-сторінок (веб-сайтів, веб-порталів) в глобальних мережах передачі даних, у тому числі мережі Інтернет.

Веб-сторінки, веб-сайти, веб-портали (сервери) - це сукупність апаратних і програмних засобів разом з інформаційними ресурсами, що мають унікальну адресу в мережі Інтернет і призначені для надання інформаційних послуг юридичним та фізичним особам.

Відповідно до Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 N 522, абоненти підключаються лише через операторів (суб'єктів господарювання, які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних).

У разі оплати послуг з доступу до глобальних мереж за рахунок коштів державного бюджету абонент визначає оператора на конкурсних засадах відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Підключення відбувається на підставі укладеного договору через сервер оператора шляхом комутованого або безпосереднього зв'язку з ним з використанням послуг зв'язку відповідно до Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 N 639.

Враховуючи зазначене, веб-сторінки, веб-сайти, веб-портали є різновидом спеціалізованого програмного забезпечення і повинні обліковуватись їх власниками за наявності охоронних документів на них (патентів, свідоцтв) як матеріальні та нематеріальні активи.

Оплата робіт з придбання (розробки) та використання такого програмного забезпечення здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2300, якщо це програмне забезпечення передається у власність замовника, і за кодом економічної класифікації видатків 1139, якщо право власності залишається у розробника, а замовнику передається право користування.

При експлуатації веб-сторінок, веб-сайтів, веб-порталів абонент сплачує вартість телекомунікаційних послуг оператора або повністю за кодом економічної класифікації видатків 1138, або частково за зазначеним кодом для оплати безпосередніх послуг зв'язку та частково за кодом економічної класифікації видатків 1139 для оплати послуг з обслуговування (захист, доступність та інше) веб-сторінок, веб-сайтів, веб-порталів.

Таким чином, витрати, пов'язані з придбанням (розробкою) програмного забезпечення без передачі права власності замовнику (бюджетній установі) та з експлуатацією веб-сторінок, веб-сайтів, веб-порталів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Заступник Голови
О. С. Даневич
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

Додаток
до листа Державного казначейства України
від 17 вересня 2007 р. N 3.4-04/2055-10882

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо єдиних підходів до придбання та відображення в бухгалтерському обліку бюджетних установ програмного забезпечення

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться установою і передбачає процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність установи. При цьому підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції є первинні документи, які фіксують факт її здійснення та відомості про неї.

Для відображення в бухгалтерському обліку програмного забезпечення (комп'ютерних програм) необхідно враховувати наступне.

За правовою ознакою комп'ютерні програми належать до об'єктів права інтелектуальної власності (стаття 420 Цивільного кодексу України).

Критерієм та підставою для оприбуткування об'єктів права інтелектуальної власності є охоронні документи, що відповідно до чинного законодавства засвідчують правомірність набуття установою права власності на такі об'єкти. Тому у документах при придбанні програмного забезпечення необхідно звернути увагу:

- на програмне забезпечення, на яке є виключні права;

- на програмне забезпечення, що передбачене при придбанні комп'ютерної техніки;

- на програмне забезпечення, на яке в установи немає виключних прав.

1. Якщо у документах на придбання програмного забезпечення визначено, що установа отримує виключні права на володіння, користування і розпорядження програмного забезпечення, то його придбання здійснюється за КЕКВ 2300 "Придбання землі і нематеріальних активів".

2. У разі коли здійснюється придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки, то вартість такого програмного забезпечення враховується у вартість комп'ютерної техніки та проводиться оплата за КЕКВ 2110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування".

3. При придбанні програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третім особам, то оплата видатків здійснюється за КЕКВ 1139 "Оплата інших послуг та інші видатки". Це передбачає оплату за встановлення (інсталяцію) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (в т. ч. навчання користувачів).

4. Відображення проведених операцій в бухгалтерському облік проводиться в залежності від їх економічної сутності.

Одиницею обліку нематеріальних активів являється інвентарний об'єкт.

Основним признаком, за яким один інвентарний об'єкт ідентифікується від другого, є виконання ним самостійної функції у виробництві продукції виконанні робіт або наданні послуг чи використанні для управлінських потреб установи.

На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розповсюдження об'єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості.

Кожному об'єкту нематеріальних активів присвоюється порядковий інвентарний номер, який використовується тільки в регістрах бухгалтерського обліку.

Придбані (створені) нематеріальні активи, по яких передається право власності бюджетній установі, зараховуються на баланс бюджетної установи за первісною вартістю (за фактичними витратами на їх придбання та виготовлення). При цьому запис у регістрах бухгалтерського обліку проводиться на підставі первинних документів. Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення операції, а якщо неможливо - безпосередньо після закінчення операції. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображення у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Цим регламентується той факт, що об'єкт нематеріального активу береться на облік за умови придбання на нього всіх трьох прав: володіння, користування і розпорядження, що відповідає праву власності на об'єкт та передбачає розпорядження ним за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Нематеріальні активи для взяття на облік повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому законодавством України.

Програмне забезпечення (комп'ютерні програми) обліковується на субрахунку бухгалтерського обліку 121 "Авторські та суміжні з ними права".

Придбаний об'єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нематеріальних активів. Витрати, пов'язані з придбанням (створенням) таких об'єктів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

5. Розробка та створення програмного забезпечення (комп'ютерних програм).

Видатки на оплату послуг бюджетним, госпрозрахунковим, будь-яким іншим установам та організаціям за надані науково-дослідні послуги, розробки, послуги з експериментального проектування тощо (на підставі укладених договорів), видатки на розробку сторонніми організаціями дослідних зразків програмного забезпечення, що є результатом науково-дослідних робіт, здійснюються за КЕКВ 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм". Розробка не гарантує чи взагалі програмний продукт буде мати прикладне значення і, як наслідок, створення нематеріального активу.

Якщо виготовлена науково-технічна продукція відповідає критеріям матеріального або нематеріального активу, то вона оприбутковується на відповідних субрахунках з обліку, а якщо не відповідає - то витрати на її виготовлення списуються на фактичні видатки бюджетної установи.

Нематеріальні активи вважаються створеними власними силами, коли:

- виключні права на результати інтелектуальної діяльності отримані порядку виконання службових обов'язків працівників або за конкретним завданням працедавця. Причому ці об'єкти належать працедавцю, якщо інше не передбачене трудовим договором;

- виключні права на результати інтелектуальної діяльності отримані автором на підставі договора із замовником, який не являється працедавцем. У цьому випадку виключні права належать установі-замовнику (у даному випадку мається на увазі, що автор не являється працівником установи-замовника);

- патент або свідоцтво на об'єкт інтелектуальної власності (наприклад, свідоцтво на товарний знак) видане на ім'я установи.

6. Електронні засоби обробки інформації, які створюються структурними підрозділами бюджетних установ для забезпечення виконання своїх функціональних повноважень і не мають довершеної форми (відсутність відповідно оформлених документів, що підтверджують існування самого активу і виключного права установи на результати інтелектуальної діяльності, а саме: патенту, свідоцтва, інших охоронних документів), не вважаються програмним забезпеченням. Такі електронні засоби обробки інформації не є об'єктом обліку.

7. Проведення інвентаризації програмного забезпечення.

При інвентаризації програмного забезпечення крім загальних норм проведення інвентаризації необхідно звернути увагу на наступне.

Інвентаризаційна комісія повинна перевірити наявність документів, згідно яких оформлене придбане програмне забезпечення, і документів, що описують сам об'єкт, які були підставою для оприбуткування.

В інвентаризаційний опис комісія вносить дані про назву із зазначенням документації на придбання (ліцензійний договір, авторський договір, патент), характеристику, призначення, дату введення в господарський оборот, строк корисного використання, кількість та вартість програмного забезпечення.

При виявленні програмного забезпечення, яке не взято на облік, а також, щодо якого в облікових регістрах відсутні або вказані неправильні дані, інвентаризаційна комісія повинна включити до інвентаризаційного опису відсутні або правильні відомості та показники.

Про виявленні розходження (недостачі, лишки) між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів інвентаризаційною комісією складаються відповідні висновки.

Сума виявлених лишків включається у "Довідку про надходження у натуральній формі", яка подається до органів Державного казначейства України.

У разі, коли за результатами інвентаризації виявлено, що підстави для відображення в бухгалтерському обліку програмного забезпечення відсутні, на підставі акта інвентаризації, проводиться коригуючий запис за дебетом субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами" та кредитом відповідного субрахунку рахунка 12 "Нематеріальні активи".

Програмне забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, зазначене у пункті 3, та електронні засоби обробки інформації, зазначені в пункті 6 цих Рекомендацій, підлягають управлінському обліку та інвентаризації. Підтвердженням наявності цих електронних засобів можуть бути описи, реєстри тощо, оформлені за вимогами наказу керівника установи.

8. Відображення в бухгалтерському обліку придбання та оприбуткування, проведення інвентаризації та списання програмного забезпечення проводиться відповідно до нормативно-правових документів, розроблених Державним казначейством України, а саме:

- Роз'яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджених наказом Державного казначейства України від 04.11.2004 N 194 (у редакції наказу Державного казначейства України від 08.12.2006 N 330);

- Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183;

- Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 N 30);

- Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за N 497/4718 (у редакції наказу Державного казначейства України від 14.02.2005 N 28);

- Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 N 90 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168, із змінами;

- Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України і Міністерства економіки України від 10.08.2001 N 142/181 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2001 за N 787/5978.

9. Порядок встановлення та використання програмного забезпечення проводиться відповідно до наступних нормативно-правових документів:

- Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1433;

- Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 253.

____________

zmeika
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 45
З нами з: 29 лютого 2012, 20:22
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Дунаевцы

Повідомлення zmeika »

При покупці програмного забезпечення , на яке майнові права не передаються  користувачеві як провести по рахунках

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9003
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 1225 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

zmeika, сразу на факт списываете т.е. 675- 801 никуда не оприходываете

IvanovYG
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 09 квітня 2013, 15:26

Повідомлення IvanovYG »

Коллеги ! Поделитесь болванкой договора на покупку лицензионного ПО (Windows и т.п.)
Спасибо !

2013
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 12 квітня 2013, 13:58
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Кривой Рог

Повідомлення 2013 »

EVGENIY, Подскажите ,есть ли на сегоднешний день разяснения МФУ  по наказу № 611 от 26.06.2013 г.,нужно ли приводить в соответствие согласно  этого наказа   основнсные октивы сыше 2500 грн.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9003
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 1225 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

2013, нету

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Бюджетна бухгалтерія направило запит в Мінфін щодо переведення ОЗ в МНА - будемо чекати відповіді.

katino
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 94
З нами з: 26 березня 2013, 17:16
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск

Повідомлення katino »

user, да остается только ждать потому что вопрос очень спорный

Ole444ka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 23 листопада 2013, 20:33
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Черкассы

Повідомлення Ole444ka »

А якщо в обліку на 112 рахунку стоять активи - Програмне забезпечення, але жодних сертифікатів і т.п. на них не має, як виправити ситуацію? Чи необхідно на такі активи під час інвентаризації вказати як недостачу ( в наказі 90 написано, що факт наявності НА визначається за документами, які були підставою для оприбуткування або за документами, якими підтверджуються майнові права - перше було дуже давно, змінилось багато людей, а  другого і не має), і в протоколі запропонувати їх списати?

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Только не как недостачу - а как ошибку и списать через бухсправку.

Ole444ka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 23 листопада 2013, 20:33
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Черкассы

Повідомлення Ole444ka »

Радистка_Кэт, дякую за пораду. Але я так розумію це треба було провести до початку інвентаризації, правильно?

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Какая разница - вы оюнаружили, что у вас в учете матценностей есть то, что активом не является.

И вы просто исправляете ошибку.

Добавлено (08.12.2013, 20:43)
---------------------------------------------
Я не знаю - я никогда не привязываюсь к инвенратизации. У меня списание и инвентаризация - это разные протоколы.
 
Можно в протокле инвентаризационной комиссии (текстовом) все это описать и списать, например, сейчас.

НЕВ
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 17 березня 2014, 13:33
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков

Повідомлення НЕВ »

Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, если у меня коллектив решил купить за свои деньги и подарить дому культуры например программы. Не будит ли это считаться коррупцией и как мне провести эту операцию. Заранее спасибо.

Marianna12
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 26 травня 2014, 11:13
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов

Повідомлення Marianna12 »

Доброго дня підскажіть будь-ласка .Яка киреспонденція рахунків ,якщо накладна від департаменту освіти на "Послуги щодо видання на право користування програмним забезпеченням (Мультимедійні(аудіо-відео)посібники)"

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Боже, зачем вам такое документировать.

фіалка6289
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 42
З нами з: 13 лютого 2015, 10:14
Регіон: Винницкая Область
Звідки: Винница
Подякували: 1 раз

Повідомлення фіалка6289 »

Отримали безоплатно нову компютерну техніку, укомплектовану програмним забезпеченням. Питання : як оприбутковувати по нових стандартах. Знаю, що програмне забезпечення , на яке не передаються право власності оприбутковувати не потрібно, але в накладній воно прописується окремим рядком з визначеню вартістю. Як бути в цьому випадку з довідкою про надходження у натуральній формі, що вказувати.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9003
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 1225 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

фіалка6289 писав:Отримали безоплатно нову компютерну техніку, укомплектовану програмним забезпеченням. Питання : як оприбутковувати по нових стандартах. Знаю, що програмне забезпечення , на яке не передаються право власності оприбутковувати не потрібно, але в накладній воно прописується окремим рядком з визначеню вартістю. Як бути в цьому випадку з довідкою про надходження у натуральній формі, що вказувати.
В самом первом сообщении этой темы откройте второй спойлер и увидте вот такой абзац

2. У разі коли здійснюється придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки, то вартість такого програмного забезпечення враховується у вартість комп'ютерної техніки та проводиться оплата за КЕКВ 2110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування". (это старое КЕКВ так как письмо 2007 года, сейчас будет 3110)

фіалка6289
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 42
З нами з: 13 лютого 2015, 10:14
Регіон: Винницкая Область
Звідки: Винница
Подякували: 1 раз

Повідомлення фіалка6289 »

Так, якби ж я його купувала, а так мені його передають. В накладній прописано оптичний привід, веб-камера, матер. плата , тобто складові для створення компютерного місця з необхідним ( обовязковим) програмним забезпеченням. Казначеї наполягають в довідці про надходж. в натур. формі вказувати всю суму, а на баланс програмне забезпечення не брати, тобто 21000 грн. - їх куди :66:

Аватар користувача
yaoleg
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2478
З нами з: 11 лютого 2012, 11:15
Регіон: Винницкая область
Звідки: Вінниця
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 431 раз

Повідомлення yaoleg »

Все "залізо" + ПРАВО використання певними програмами рахуєте однією сумою, як одне робоче місце.

фіалка6289
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 42
З нами з: 13 лютого 2015, 10:14
Регіон: Винницкая Область
Звідки: Винница
Подякували: 1 раз

Повідомлення фіалка6289 »

Дуже дякую :69: , я так і зроблю.

Надєєва
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 356
З нами з: 29 травня 2014, 08:02
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 12 разів

Повідомлення Надєєва »

Nazariy777 писав:Газета "Я очень плохой спамер и гажу на всех бухгалтерских форумах, пожалуйста сообщите администратору об этом сообщении" найкраще видання України. Рекомендована на широку публіку, зокрема майбутнім юристам, бухгалтерам.Допомагає студентам у навчанні, виходить декілька разів на тиждень, дешева ціна.
Вже багато років виписуємо "Баланс бюджет", "Бюджетну бухгалтерію" та "Оплату праці". Дуже задоволені цими виданнями і міняти на щось інше не бажаємо!

Татьяна
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 140
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Татьяна »

Добрый день!
Решили покупать антивирусные программы на год. Будет только договор и ключ пришлют по електронке. 
Подскажите:
Нужен акт выполненных работ или накладная?
Правильно понимаем- покупаем с КЕКВ 2240, приходуем на 121 счет?Амортизацию начисляем как на Основные средства( цену делим на 4). 
Спасибо!

Ksu_ha
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 115
З нами з: 31 жовтня 2013, 16:04
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Мариуполь
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ksu_ha »

Татьяна писав:Добрый день!
Решили покупать антивирусные программы на год. Будет только договор и ключ пришлют по електронке. 
Подскажите:
Нужен акт выполненных работ или накладная?
Правильно понимаем- покупаем с КЕКВ 2240, приходуем на 121 счет?Амортизацию начисляем как на Основные средства( цену делим на 4). 
Спасибо!
Если в договоре прописана установка ПО, то тогда акт выполненных работ, если только поставка ПО (самостоятельная установка), то накладная. Расходы да - 2240. Но приходовать на 121 счет не нужно! так как вы приобретаете права пользования на определенный период (год), а не владения, соответственно никакой амортизации.

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 139 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Я с Вами полностью согласна. Плиз, посмотрите обсуждение здесь http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 051#p54051

Татьяна
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 140
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Татьяна »

Ksu_ha, Матвєєва Вікторія!
Спасибо за помощь, все очень понятно.

Татуана
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 24 вересня 2013, 08:50
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Татуана »

Підкажіть будемо прокладати кабельну мережу, яку потім зараховувати на баланс, як правильно провести видатки? Обладнання окремо (кабель, шафа, комутатор...), послуги прокладання телекомунікаційної мережі окремо?

Марио
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 17 липня 2013, 20:03
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк

Повідомлення Марио »

Подскажите пожалуйста, нужно ли приходовать лицензионный Windows 10?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9003
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 1225 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марио писав:Подскажите пожалуйста, нужно ли приходовать лицензионный Windows 10?
Читайте первое сообщение в этой теме!

yrina
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 17 березня 2015, 11:33
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Комсомольск

Повідомлення yrina »

Доброго дня! Бюджетна установа придбала програмне забезпечення "Парус", "Документообіг" та ліцензійну Microsoft Open License, на яке право власності не було передано. Підкажіть, як це відобразити в бухгалтерському обліку. Чи потрібно його обліковувати на забалансовому рахунку?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9003
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 1225 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

yrina писав:Доброго дня! Бюджетна установа придбала програмне забезпечення "Парус", "Документообіг" та ліцензійну Microsoft Open License, на яке право власності не було передано. Підкажіть, як це відобразити в бухгалтерському обліку. Чи потрібно його обліковувати на забалансовому рахунку?
Читайте первое сообщение в этой теме!

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”