Нашi сайти:
719 0
Друкувати
Обране

Правомерность уменьшения педнагрузки преподавателя

Згідно з пунктом 2.2 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 № 161, основним нормативним документом вищого навчального закладу, є навчальний план, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю та затверджується його керівником.Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік у навчальному закладі складається робочий навчальний план. Тому впродовж навчального року не можуть вноситися зміни до робочого навчального плану коледжу.

Згідно з пунктом 10 листа Міністерства освіти і науки України від 26.02.2010 № 1/9-119 «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» та пунктом 5.3.22 Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 – 2015 роки максимальне тижневе аудиторне навантаження для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра не повинно перевищувати 30 годин.

Відповідно до пункту 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, навчальне навантаження між викладачами розподіляється керівником установи за погодженням sз профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. Цим пунктом також передбачено, що навчальне навантаження викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації визначається один раз на рік до початку навчального року.

Пунктом 78 Інструкції передбачено, що встановлена середньомісячна заробітна плата виплачується викладачу за роботу протягом навчального року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою.

Згідно з пунктом 76 Інструкції викладачам, у яких з незалежних від них причинпротягом навчального року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачується (з дотриманням Кодексу законів про працю України):
– у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку - заробітна плата за фактичну кількість годин;
– у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку - заробітна плата за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;
– у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми за ставку, – заробітна плата, встановлена при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.

Однак внесення змін до робочого навчального плану вищого навчального закладу впродовж навчального року до таких незалежних причин не може бути віднесено.

Наш сайт корисний для вас?

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі