Інформація по темі "" | Публікації по тегу
30.03.16
8731 0
Друкувати
Обране

Кабмін затвердив порядок відкликання державного службовця з щорічної відпустки та порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з відкликанням із відпустки

Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про затвердження порядку відкликання державного службовця з щорічної відпустки, який передбачений Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу". Затверджений Порядок встановить процедуру відкликання держслужбовців із щорічної основної та додаткової відпустки та визначить особливості такого відкликання в залежності від категорії посади.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпусток", який належить до пакету першочергових нормативно-правових актів, передбачених Законом України "Про державну службу".

Затверджений Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпусток визначає механізм, межі та умови відшкодування таких витрат, пов'язаних із передчасним поверненням державного службовця на роботу.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2016 р. № 230

Київ

Про затвердження Порядку відкликання 
державного службовця із щорічної відпустки

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р.

№ 889-VIII “Про державну службу”.

Прем’єр-міністр України    А. ЯЦЕНЮК

Інд. 19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 р. № 230

ПОРЯДОК відкликання державного службовця із щорічної відпустки

1. Цей Порядок визначає процедуру відкликання державного службовця із щорічної відпустки.

2. До щорічних відпусток, з яких може бути відкликано державного службовця, належать:

основна оплачувана відпустка;

додаткова оплачувана відпустка.

3. Підставою для відкликання державного службовця із щорічної відпустки є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою.

4. Відкликання із щорічної відпустки державного службовця, який займає посаду категорії “А”, здійснюється за рішенням суб’єкта призначення, яке реалізується шляхом видання наказу (розпорядження).

Відкликання із щорічної відпустки керівника державного органу або його заступника, який займає посаду державної служби категорії “Б”, здійснюється за рішенням керівника державної служби органу вищого рівня, який є суб’єктом призначення, шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

Відкликання із щорічної відпустки інших державних службовців, які займають посади категорії “Б” чи “В”, здійснюється за рішенням керівника державної служби державного органу, яке приймається у формі відповідного наказу (розпорядження).

5. Рішення про відкликання із щорічної відпустки (далі — рішення про відкликання) приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби стосовно:

1) державного службовця, який займає посаду категорії “А”, за наявності:

 ініціативи суб’єкта призначення;

 обґрунтованого подання керівника державної служби відповідного державного органу;

2) державного службовця, який займає посаду категорії “Б” чи “В”, за наявності:

 ініціативи керівника державної служби органу вищого рівня, який є суб’єктом призначення щодо керівника державного органу або його заступника;

 ініціативи керівника державної служби щодо керівників самостійних структурних підрозділів та інших державних службовців, які безпосередньо йому підпорядковані;

 обґрунтованого подання керівника самостійного структурного підрозділу на підставі повідомлення безпосереднього керівника про необхідність відкликання державного службовця, який працює в такому структурному підрозділі.

6. Проект наказу (розпорядження) про відкликання державного службовця готується службою управління персоналом державного органу. Зазначення в наказі (розпорядженні) невідкладного завдання, яке стало підставою для відкликання державного службовця, є обов’язковим.

7. Стосовно прийнятого рішення про відкликання та необхідності виконання невідкладного завдання служба управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв’язку, а також поштового зв’язку не пізніше ніж за п’ять календарних днів до такого відкликання.

У разі необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров’я громадян, забезпечення захисту та/або відновлення прав чи інтересів людини або громадянина стосовно прийнятого рішення про відкликання служба управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв’язку не пізніше ніж за два календарні дні до такого відкликання.

8. У день прибуття на роботу служба управління персоналом державного органу ознайомлює в установленому порядку державного службовця з наказом (розпорядженням) про його відкликання та надає завірену копію такого наказу (розпорядження).

9. У разі неможливості прибути на роботу у зв’язку із погіршенням стану здоров’я, складною транспортною обстановкою чи за наявності інших обставин, що ускладнюють прибуття на роботу, державнийслужбовець повідомляє про виникнення таких обставин з використанням засобів телефонного або електронного (за наявності) зв’язку особу, яка прийняла рішення про відкликання, або службу управління персоналом державного органу чи безпосереднього керівника.

Після закінчення відпустки державний службовець повинен подати до служби управління персоналом інформацію, документи, необхідні для підтвердження обставин, що ускладнили прибуття на роботу у зв’язку з відкликанням.

_____________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2016 р. № 231

Київ

Про затвердження Порядку відшкодування 
непередбачуваних витрат державного службовця 
у зв’язку з його відкликанням із щорічної 
основної або додаткової відпустки

Відповідно до частини третьої статті 60 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р.          № 889-VIII “Про державну службу”.

Прем’єр-міністр України           А. ЯЦЕНЮК


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 р. № 231

ПОРЯДОК 
відшкодування непередбачуваних витрат державного 
службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної 
основної або додаткової відпустки

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки (далі — непередбачувані витрати).

2. Підставою для відшкодування непередбачуваних витрат є рішення про відкликання державного службовця із щорічної основної або додаткової відпустки:

1) для державного службовця, який займає посаду категорії “А”, —наказ (розпорядження) суб’єкта призначення;

2) для державного службовця, який займає посаду категорії “Б” чи “В”, — наказ керівника державної служби або особи, яка виконує його обов’язки.

3. Відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється в разі відкликання державного службовця із щорічної основної або додаткової відпустки під час його перебування в санаторно-курортному закладі, іншому місці відпочинку (лікування) як у межах України, так і за кордоном, у зв’язку з чим державний службовець змушений здійснити непередбачувані витрати, пов’язані з прибуттям на роботу.

4. До непередбачуваних витрат, які підлягають відшкодуванню, належать:

1) у разі відкликання державного службовця до від’їзду на відпочинок (лікування):

витрати на придбання невикористаних проїзних документів;

витрати у зв’язку з розірванням цивільно-правових договорів щодо організації відпочинку (лікування);

витрати, пов’язані  з бронюванням проїзних документів, місць проживання та надання інших послуг;

документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці відпочинку (оформлення візи, страхування, дозволів, сплати зборів тощо);

2) у разі відкликання державного службовця, який перебуває на відпочинку (лікуванні):

витрати на придбання невикористаних проїзних документів;

витрати, пов’язані із заміною проїзних документів чи придбанням нових (у разі неможливості повернути попередні проїзні документи), та інші витрати, пов’язані з поверненням до місця проживання залізничним, повітряним, водним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі);

витрати, пов’язані з невикористаними днями відпочинку (лікування) в разі неповернення (часткового повернення) коштів надавачем послуг, зокрема за цивільно-правовими договорами.

5. Непередбачувані витрати відшкодовуються державному службовцю протягом одного місяця з дня видання наказу (розпорядження) про відкликання державного службовця із щорічної основної або додаткової відпустки на підставі його письмової заяви за умови наявності документів, що засвідчують обсяг таких витрат, зокрема проїзних документів або транспортних рахунків (багажних квитанцій), цивільно-правових договорів та рахунків (квитанцій), електронних квитків за наявності посадкового талона та документів про сплату рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від осіб, що надають послуги з розміщення та проживання, зокрема за бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.

6. Відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється в межах видатків, передбачених на утримання відповідної бюджетної установи.

 

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі