Нашi сайти:

Основні вимоги законодавства щодо відпустки у зв'язку із вагітністю, пологами і по догляду за дитиною

Управління Держпраці у Хмельницькій області в межах своїх повноважень роз'яснило основні вимоги законодавства щодо відпустки у зв'язку із вагітністю, пологами і по догляду за дитиною.


Відповідно до ч. 1 ст. 179 Кодексу законів про працю України (далі ― КЗпП), на підставі медичного висновку жінкам надається відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 днів ― після пологів. Тривалість відпустки обчислюється сумарно, тобто жінці надається відпустка загальною тривалістю 126 днів. Це означає, що післяпологова частина відпустки коригується у випадку, якщо відпустка до пологів виявилася більше чи менше встановленої тривалості. 

У разі ускладнених пологів, а також при народженні двох і більше дітей післяпологова відпустка надається тривалістю 70 календарних днів й сумарна тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами становитиме, відповідно, 140 календарних днів (частини 1 – 2 ст. 179 КЗпП).

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається жінкам на підставі медичного висновку (листка непрацездатності). Ця відпустка оформляється без видання наказу, згідно з листком непрацездатності. Утім, якщо крім оформлення листка непрацездатності, роботодавцем буде додатково видано наказ (наприклад, для зручності обліку відпусток у відділі кадрів), це не буде порушенням, оскільки ця дія не тягне за собою жодних правових наслідків. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається як за основним місцем роботи, так і на роботі за сумісництвом (на роботі за сумісництвом ця відпустка оформлюється на підставі копії листка непрацездатності, завіреного печаткою за основним місцем роботи). 

У ст. 180 КЗпП вказується, що у разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році. Тобто ст. 180 КЗпП і п. 3 ч. 13 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504 прямо формулюють право жінок на використання відпустки безпосередньо перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або безпосередньо після неї. Для одержання щорічних основної і додаткової відпусток у зазначений час жінка повинна подати власникові довідку медичної установи (при наданні щорічних відпусток перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами). Жінка може реалізувати своє право на використання відпустки за умови, якщо на день початку щорічних основної і додаткової відпусток вона має стаж роботи в рахунок робочого року, за який вона просить надати їй щорічні відпустки, тривалістю хоча б один день. Надання щорічних відпусток у рахунок робочого року, який ще не почався, законодавство про працю не передбачає.

Також, згідно з ч. 3 ст. 179 КЗпП, за бажанням жінки, їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства. Тобто до досягнення дитиною віку трьох років працююча жінка (інша застрахована особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною) має право на одержання частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною з виплатою за цей час допомоги по державному соціальному страхуванню.

Нагадаємо, що допомогу по догляду за дитиною скасовано з 1 липня 2014 року ― наразі її отримують лише батьки тих дітей, які народилися до вказаної дати. Батьки ж малюків, що народилися після 1 липня 2014 року, отримують лише допомогу при народженні дитини у розмірі 41 280 грн ― виплата цієї допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (ст. 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р. № 2811-ХІІ, далі ― Закон № 2811).

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні. У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку. Зауважимо, що право на одержання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного чи шестирічного віку (за наявності відповідного медичного висновку) мають також батько дитини, баба, дід або інші родичі, які фактично здійснюють догляд за дитиною.

Означеному питанню присвячена ст. 181 КЗпП. Так, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у ч. 7 ст. 179 КЗпП, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) роботодавця. При цьому жінка або інша зазначена особа може на власний розсуд у будь-який час перервати частково оплачувану відпустку, а потім знову зажадати надання такої відпустки. При бажанні одержати відпустку жінка подає відповідну заяву (Зразок 1). Надання відпустки оформлюється наказом(Зразок 2). При бажанні вийти на роботу до закінчення встановленого наказом строку відпустки жінка або інша зазначена особа подає заяву. На підставі цієї заяви роботодавець має видати відповідний наказ.

Зразок 1



Директору ПАТ «Стройтехніка»
Яковлеву А.П.
начальника відділу персоналу
Сеник О.А.



Заява


Прошу надати мені відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 03 липня 2015 року.

02.07.2015 р. (підпис) О.А. Сеник



Зразок 2



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙТЕХНІКА»
НАКАЗ



02.07.2015 р. м. Київ № 60-в

Про надання відпустки
для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку



НАКАЗУЮ:

Сеник Олені Анатоліївній, начальнику відділу персоналу, надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 03 липня 2015 року.

Підстави: 1. Заява Сеник О.А. від 02.07.2015 р.;
2. Копія свідоцтва про народження дитини, серія 1-БВ, № 362187 від 29.04.2015р.


Директор (підпис) А.П. Яковлев
З наказом ознайомлена:
02.07.2015 р. (підпис) О.А.Сеник


Відпустка для догляду за дитиною закінчується в день виповнення дитині трьох років й жінка має стати до роботи наступного дня.

Жінки і зазначені вище особи, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нерідко переривають таку відпустку з метою одержання відпустки у зв’язку з навчанням, оскільки остання є оплачуваною. У таких діях працівника немає порушення законодавства. Від жінки у цьому випадку не повинні вимагати, щоб вона певний період (хоча б один день) відпрацювала перед наданням їй відпустки у зв’язку з навчанням. Але переривання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має бути належно оформлене заявою працівниці та наказом роботодавця. Аналогічним чином після закінчення відпустки у зв’язку з навчанням знову може бути оформлене надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Такі дії протягом відпустки по догляду за дитиною можуть повторюватися багаторазово в міру виникнення необхідності.

Правові відносини між працівником, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох (шести) років, і роботодавцем ускладнюються тим, що на період такої відпустки роботодавець вимушений прийняти на роботу іншого працівника (для заміни того, який знаходиться у відпустці). У зв’язку ж з достроковим виходом на роботу жінки або іншої особи, яка має право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працівник, який прийнятий для її заміни, підлягає звільненню. Потрібно враховувати, що день подання заяви з проханням про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і день початку такої відпустки збігатися не можуть ― заява повинна бути подана завчасно, принаймні, в день, який передує дню початку відпустки. Аналогічно день подання заяви про переривання відпустки і достроковий вихід на роботу також не можуть збігатися, оскільки до виходу на роботу потрібно встигнути видати відповідний наказ. Дотримання викладених рекомендацій дає можливість не порушувати закон при звільненні працівника, якого прийняли на роботу для заміни відсутнього, ― оскільки він прийнятий на період відпустки іншого працівника, то і підлягає звільненню в останній день відпустки того працівника, для заміни якого його було прийнято на роботу (тобто в день, що передує дню виходу на роботу працівника, який перебуває у відпустці).

Варто також звернути увагу, що час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і час відпустки без збереження заробітної плати, яка надається відповідно до медичного висновку до досягнення дитиною віку шести років, не зараховується до стажу роботи, що надає право на одержання щорічних відпусток. До страхового ж стажу зараховується тільки період відпустки до досягнення дитиною віку трьох років (але не період відпустки по догляду за дитиною до шести років).

Наш сайт корисний для вас?

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі