Информация по теме "" | Публикации по тегу
1038 0
Распечатать
Избранное

Учет финансовых инвестиций

К финансовым инвестициям относятся расходы организации на приобретение ценных бумаг с целью извлечения дополнительного дохода, вклады в уставные капиталы других организаций, дебиторская задолженность в виде предоставленных займов другим предприятиям.


4.1

Отримання цільового фінансування для придбання фінансових інвестицій

2311 (2321) "Поточні рахунки в банках", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"

54 "Цільове фінансування"

4.2

Придбання фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу:

 

 

а)

грошових коштів

2511 (2521) "Придбані акції", 2512 (2522) "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій", 2513 (2523) "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств"

2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"

Водночас проведення другого запису

54 "Цільове фінансування"

5211 (5221) "Капітал у підприємствах у формі акцій";
5212 (5222) "Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі";
5213 (5223) "Капітал в частках (паях)"

б)

необоротних активів

2511 (2521) "Придбані акції";
2512 (2522) "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій", 2513 (2523) "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств"

1013 (1023) "Будівлі, споруди та передавальні пристрої" - 1018 (1028) "Інші основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи"

Списання сум нарахованого зносу (накопиченої амортизації)

1411 (1421) "Знос основних засобів" - 1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

1013 (1023) "Будівлі, споруди та передавальні пристрої" - 1018 (1028) "Інші основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи"

Водночас відображення змін у капіталі

51 "Внесений капітал", 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду", 5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду"

5211 (5221) "Капітал у підприємствах у формі акцій";
5212 (5222) "Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі";
5213 (5223) "Капітал в частках (паях)"

4.3

Отримання до сфери управління суб'єкта державного сектору підприємств державного, комунального сектору економіки та збільшення розміру власного капіталу підприємств, які належать до сфери управління суб'єкта державного сектору

2511 (2521) "Придбані акції";
2512 (2522) "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій";
2513 (2523) "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств"

5211 (5221) "Капітал у підприємствах у формі акцій";
5212 (5222) "Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі";
5213 (5223) "Капітал в частках (паях)"

4.4

Вилучення зі сфери управління суб'єкта державного сектору підприємств державного, комунального секторів економіки та зменшення розміру власного капіталу у підприємствах, які належать до сфери управління суб'єкта державного сектору, у частині:

 

 

капіталу, інвестованого в підприємства

5211 (5221) "Капітал у підприємствах у формі акцій";
5212 (5222) "Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі";
5213 (5223) "Капітал в частках (паях)"

2511 (2521) "Придбані акції";
2512 (2522) "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій";
2513 (2523) "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств"

суми різниць

5511 (5521) "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду"

2511 (2521) "Придбані акції";
2512 (2522) "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій";
2513 (2523) "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств"

4.5

Відображення дивідендів та відсотків, що підлягають отриманню відповідно до законодавства суб'єктом державного сектору

2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість"

7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів")

4.6

Відображення втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій

8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"

2511 (2521) "Придбані акції";
2512 (2522) "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій";
2513 (2523) "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств";
2514 (2524) "Довгострокові векселі одержані";
2515 (2525) "Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів";
2611 (2621) "Поточні фінансові інвестиції в цінні папери", 2612 (2622) "Короткострокові векселі одержані";
2613 "Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів" (2623 "Інші фінансові активи державних цільових фондів")

4.7

Відображення суми вигід від відновлення корисності фінансових інвестицій

2511 (2521) "Придбані акції", 2512 (2522) "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій", 2513 (2523) "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств", 2514 (2524) "Довгострокові векселі одержані", 2515 (2525) "Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів",
2611 (2621) "Поточні фінансові інвестиції в цінні папери", 2612 (2622) "Короткострокові векселі одержані", 2613 "Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів" (2623 "Інші фінансові активи державних цільових фондів")

7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"

4.8

Нарахування суми надходжень від продажу фінансових інвестицій

2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість"

7211 (7221) "Доходи від реалізації активів"

4.9

Надходження коштів від продажу фінансових інвестицій

2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"

2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість"

4.10

Вибуття фінансових інвестицій

82 "Витрати з продажу активів"

2511 (2521) "Придбані акції", 2512 (2522) "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій", 2513 (2523) "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств"

4.11

Нарахування зобов'язань перед бюджетом згідно із законодавством за реалізацію фінансових інвестицій

5211 (5221) "Капітал у підприємствах у формі акцій";
5212 (5222) "Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі";
5213 (5223) "Капітал в частках (паях)"

6312 (6322) "Інші розрахунки з бюджетом"

4.12

Погашення зобов'язань перед бюджетом за реалізовані фінансові інвестиції

6312 (6322) "Інші розрахунки з бюджетом"

2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"

4.13

Переведення довгострокових фінансових інвестицій до поточних

2611 (2621) "Поточні фінансові інвестиції в цінні папери";
2612 (2622) "Короткострокові векселі одержані";
2613 "Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів" (2623 "Інші фінансові активи державних цільових фондів")

2511 (2521) "Придбані акції";
2512 (2522) "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій";
2513 (2523) "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств";
2514 (2524) "Довгострокові векселі одержані";
2515 (2525) "Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів"

4.14

Передача активів як вкладів у спільну діяльність без створення юридичної особи (учасником)

2118 (2129) "Розрахунки із спільної діяльності", 1411 (1421) "Знос основних засобів", 8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями", 5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів", 51 "Внесений капітал"

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 23 "Грошові кошти на рахунках", 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")

4.15

Оприбуткування активів, отриманих як вклади, оператором спільної діяльності без створення юридичної особи

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 23 "Грошові кошти на рахунках"

6417 (6427) "Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності", 7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы уведомить нас об этом
Комментарии
(0)
Какая удача - вы можете стать первым, кто прокомментирует этот материал.
Оставить комментарий:
Ваше имя
Комментарии
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
bcom.clean_site_text
Вимкнути на 10 секунд