Информация по теме "" | Публикации по тегу
33882 0
Распечатать
Избранное

Классификатор системы обозначений единиц измерения и учета ДК 011-96

КСПОВО предназначено для сбора, обработки и обмена информацией с финансовой и статистической отчетности в сфере внешнеэкономической деятельности, в торговых и товаросопроводительных документах и др. С 1 января 2015 графа 5 «Единица измерения товара / услуги» налоговой накладной заполняется в соответствии с КСПОВО.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО і введено в дію
наказом Держстандарту України
від 9 січня 1997 р. N 8

 

 

Чинний від 01.07.97 р.

1 ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1 Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі - КСПОВО) є складовою частиною державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації.

КСПОВО розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики".

КСПОВО гармонізовано з міжнародними стандартами ISO 31:1992 "Величини та одиниці", ISO 1000:1992 "Одиниці SI та рекомендації щодо застосування кратних і частинних від них одиниць" в частині одиниць вимірювання фізичних величин і відповідає "Довіднику елементів зовнішньоторгових даних" (ДЕЗД ООН), 1987 р. в частині одиниць вимірювання, інформації та обліку, що застосовуються в міжнародній торгівлі.

КСПОВО призначено для збирання, оброблення та обміну інформацією з фінансової та статистичної звітності, у сфері зовнішньоекономічної діяльності, в торговельних та товаросупровідних документах та ін.

1.2 Об'єктом класифікації є множина одиниць вимірювання фізичних величин (розділи 1 - 13) та одиниць обліку, які використовуються у статистиці (розділи 14 - 31).

Структурно класифікація складається з таких блоків: код (чотиризначне число), назва одиниці вимірювання чи одиниці обліку, умовне позначення українське (російське) та міжнародне, код СОЕИ (код за "Общесоюзным классификатором. Система обозначений единиц измерений, используемых в АСУ", 1988 г.).

1.3 Класифікація одиниць вимірювання та одиниць обліку побудована за порядковим методом кодування.

Код одиниці вимірювання та одиниці обліку має таку структуру:

 

Приклади кодів одиниць вимірювання та одиниць обліку:

01

Простір і час (назва розділу)

0101

Метр (назва одиниці)

11

Атомна та ядерна фізика

1106

Бекерель

19

Будівництво

1901

Квадратний метр житлової площі

 

1.4 У блоці "Умовне позначення" прийнята скорочена форма запису назв одиниць вимірювання та одиниць обліку з додаванням, у разі необхідності, множників чи префіксів для позначення десяткових, кратних та частинних одиниць.

1.5 У розділах КСПОВО одиниці вимірювання та одиниці обліку, що також застосовуються і в міжнародній торгівлі, позначені знаком "*".

1.6 Абетковий покажчик одиниць вимірювання та одиниць обліку наведено в додатку А.

У додатку Б наводиться таблиця відповідності кодів КСПОВО кодам "Довідника елементів зовнішньоторгових даних" із зазначенням літерного та цифрового кодового міжнародного позначення одиниць вимірювання та обліку.

Перелік множників, префіксів та їх позначень, що застосовуються для утворення десяткових та частинних одиниць вимірювання, наведено в додатку В.

Додаток Г містить перелік нормативних документів, на базі яких розроблено КСПОВО.

1.7 Ведення КСПОВО здійснює Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ) Держстандарту України.

1.8 Введення в дію КСПОВО припиняє чинність в Україні нормативного документа "Общесоюзный классификатор. Система обозначений единиц измерений, используемых в АСУ" (СОЕИ). 1988 г.

2 КЛАСИФІКАЦІЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОДИНИЦЬ ОБЛІКУ

Код

Назва одиниці вимірювання та одиниці обліку

Умовне позначення

Код СОЕИ

українське

міжнародне

1

ПРОСТІР І ЧАС

101

*Метр

м

m

6

102

*Кілометр

км

km

8

103

*Дециметр

дм

dm

5

104

*Сантиметр

см

cm

4

105

*Міліметр

мм

mm

3

106

Мікрометр

мкм

mm

2

107

Нанометр

нм

nm

-

108

Пікометр

пм

pm

-

109

Фемтометр

фм

fm

-

110

Ангстрем (= 1·10-10 м)

 

 

-

111

Парсек (= 3,0857·1016 м)

пк

pc

-

112

Світловий рік (= 9,46·1015 м)

св.рік

l.y.

-

113

Астрономічна одиниця (= 1,496·1011 м)

а.о.

AU

-

114

*Миля статутна (= 1609,344 м)

миля (міжн.)

st mi

1803

115

*Морська миля міжн. (= 1852 м)

м. миля

n.mile

1804

116

*Дюйм (= 10 великим лініям = 12 малим лініям = 25,40 мм)

дюйм

in

41

117

*Ярд (= 3 футам = 36 дюймам = 0,9144 м)

ярд

yd

45

118

Тисяча кілометрів

тис.км

t.km

9

119

Мільйон кілометрів

млн.км

m.km

10

120

Калібр (= 0,254 мм)

клб

cl

-

121

Лінія велика (= 2,54 мм)

лін.в

l gr

-

122

Лінія мала (= 2,117 мм)

лін.м

l

-

123

*Квадратний метр

м2

m2

55

124

*Квадратний кілометр

км2

km2

61

125

*Квадратний дециметр

дм2

dm2

53

126

*Квадратний сантиметр

см2

cm2

51

127

*Квадратний міліметр

мм2

mm2

50

128

*Квадратний дюйм (= 6,4516 см2)

дюйм2

in2

102

129

*Квадратний фут (= 144 кв. дюймам = 0,092903 м2)

фт2

ft2

104

130

*Квадратний ярд (= 9 кв. футам = 0,8361274 м2)

ярд2

yd2

106

131

*Ар (сотка) (= 100 м2)

а

a

57

132

*Гектар (= 100 ар)

га

ha

59

133

*Акр (= 4840 кв. ярдів = 4046,856 м2)

акр

ac

1805

134

*Кубічний метр

м3

m3

113

135

*Кубічний дециметр

дм3

dm3

112

136

*Кубічний сантиметр

см3

cm3

111

137

*Кубічний міліметр

мм3

mm3

110

138

*Літр

л

l

120

139

*Мегалітр

Мл

Ml

1808

140

Кілолітр

кл

kl

-

141

*Гектолітр

гл

hl

122

142

Декалітр

дал

dal

121

143

*Децилітр

дл

dl

118

144

*Мілілітр

мл

ml

119

145

Мікролітр (ламбда)

мкл

ml

-

146

Кубічний дюйм (= 16,387 см3)

дюйм3

in3

142

147

*Кубічний фут (= 1728 куб. дюймам = 0,02831685 м3)

фт3

ft3

152

148

Кубічний ярд (= 27 куб. футам = 0,764555 м3)

ярд3

yd3

154

149

*Галон (англ.) (= 4 квартам = 8 пінтам = 4,54609 л)

гал (англ.)

gal (UK)

-

150

*Галон рідинний (амер.) (= 4 квартам рідин. = 8 пінтам рідин. = 3,78541 л)

гал (амер.)

gal lig (US)

-

151

*Галон сухий (амер.) (= 4,40488 дм3)

гал.сух (амер.)

gal dry (US)

1822

152

Пінта рідинна (англ.) (0,568261 л)

пт.рід (англ.)

pt lig (UK)

1817

153

*Пінта рідинна (амер.) (= 0,473179 л)

пт.рід. (амер.)

pt lig (US)

-

154

*Пінта суха (амер.) (= 0,550614 дм3)

пт.сух. (амер.)

pt dry (US)

-

155

*Унція рідинна (англ.) (= 28,413 см3)

ун.рід. (англ.)

fl.oz (UK)

1809

156

*Унція рідинна (амер.) (= 29,5737 см3)

ун.рід (амер.)

fl.oz (US)

1815

157

*Барель нафтовий (амер.) (= 158,988 л)

бар.н (амер.)

bbl oil (US)

-

158

*Барель сухий (амер.) (= 115,628 дм3)

бар.сух. (амер.)

bbl dry (US)

1824

159

*Бушель (англ.) (= 8 галонам англ. = 36,3687 дм3)

буш (англ.)

bu (UK)

1814

160

*Бушель (амер.) (= 64 пінтам сухим = 35,2391 дм3)

буш (амер.)

bu (US)

1823

161

*Секунда

с

s

354

162

Кілосекунда

кс

ks

 

163

Мілісекунда

мс

ms

353

164

Мікросекунда

мкс

ms

352

165

Наносекунда

нс

ns

351

166

Пікосекунда

пс

ps

-

167

Фемтосекунда

фс

fs

-

168

*Рік

р.

y

366

169

*Півріччя

півріч

-

365

170

Квартал

кв

-

364

171

*Місяць

міс

mth

362

172

Декада (облік часу) (= 10 діб)

декада

-

361

173

*Тиждень

тижд

wk

360

174

*Доба

доб

d

359

175

*Година

год

h

356

176

*Хвилина

хв

min

355

177

*Метр за секунду

м/с

m/s

328

178

Сантиметр за секунду

см/с

cm/s

-

179

Міліметр за секунду

мм/с

mm/s

-

180

*Кілометр за годину

км/год

km/h

330

181

Метр за годину

м/год

m/h

-

182

*Вузол (= 1м.миля/год)

вуз

kn

327

183

Фут за секунду

фт/с

ft/s

-

184

Миля за годину

миля/год

mi/h

-

185

*Метр на секунду у квадраті

м/с2

m/s2

1174

186

Фут на секунду у квадраті

фт/с2

ft/s2

-

187

Гал (= 0,01 м/с2)

Гал

Gal

-

188

Радіан на секунду у квадраті

рад/с2

rad/s2

-

189

Метр у мінус першому степені

м-1

m-1

-

190

*Джиль (= 0,142065 дм3)

джл

gi

1816

191

Драхма рідинна (англ.) (= 3,551628 л)

драх.рід (англ.)

dm fl (UK)

-

192

Драхма рідинна (амер.) (= 3,6966 л)

драх.рід (амер.)

dm fl (US)

-

193

*Кварта суха США (= 1,10123 дм3)

кварт.сух (амер.)

qt dry (US)

1821

194

*Кварта імперська (= 1,136523 дм3)

кварт.імп

qt (UK)

 

195

*Центилітр

цл

1807

196

*Кварта рідинна (= 0,946363 дм3)

кварт.рід

qt lig

1818

197

Квадратна статутна миля (=2,589918·106 м2)

миля2 стат

sq.mi

-

198

Фут (= 0,33333 ярда =12 дюймам = 0,3048 м)

фт

ft

43

199

*Квадратна миля

миля2

-

1806

2

ПЕРІОДИЧНІ ТА ПОДІБНІ ЇМ ЯВИЩА

201

*Герц

Гц

Hz

290

202

Терагерц

ТГц

THz

-

203

Гігагерц

ГГц

GHz

293

204

*Мегагерц

МГц

MHz

292

205

*Кілогерц

кГц

kGz

291

206

Оберт

об

r

-

207

*Оберт за секунду

об/с

r/s

1866

208

*Оберт за хвилину

об/хв

r/min

331

209

Секунда в мінус першому степені

с-1

s-1

336

210

Хвилина у мінус першому степені

хв-1

min-1

-

211

Радіан за секунду

рад/с

rad/s

-

212

Радіан на метр

рад/м

rad/m

-

213

Радіан

рад

rad

295

214

Мілірадіан

мрад

mrad

-

215

Мікрорадіан

мкрад

mrad

-

216

Градус кутовий

°

° (der)

-

217

Мінута кутова

'

' (mnt)

-

218

Секунда кутова

''

'' (sec)

-

219

Гон (метричний градус) (= 1,57·10-2 рад)

гон

gon

-

220

Стерадіан

ср

sr

326

221

Гон (площинний кут) (= (p/200) рад)

гон

gon

-

3

МЕХАНІКА. ЧАСТИНА 1

301

*Кілограм

кг

kg

166

302

Мегаграм

Мг

Mg

-

303

*Грам

г

g

163

304

*Міліграм

мг

mg

161

305

Мікрограм

мкг

mg

-

306

*Тонна метрична

т

t

168

307

*Кілотонна

кт

kt

1829

308

Мегатонна

Мт

Mt

-

309

*Тонна довга (англ.) (= 2240 фунтам торговельним = 1,12 короткої тонни = 1016,046 кг)

т довга (англ.)

long ton

1846

310

*Тонна коротка (суднова) (= 2000 фунтам торговельним = 907,1847 кг)

т кор (англ.)

sh ton

1845

311

*Центнер (= 100 кг)

ц

q

167

312

*Центнер довгий (англ.)

ц (англ.)

cwt (UK)

1844

(= 112 фунтам торговельним = 50,8023 кг)

313

Центнер (амер.) (= 35,348 кг)

ц (амер.)

cwt (US)

-

314

*Унція торговельна (= 28,34933 г)

унц

oz

-

315

*Унція аптекарська та тройська

унц.апт

oz ap

-

(= 8 драхмам = 31,1035 г)

унц.тр

oz tr

316

*Гран аптекарський (= 64,798910 мг)

гр

gr

-

317

Гран тройський (= 64,7989 мг)

гр.тр

gr tr

-

318

*Фунт торговельний (= 16 унціям = 256 драхмам = 7000 гранам = 453,59237 г)

фнт

lb

-

319

Пуд (= 16,3805 кг)

пуд

-

-

320

Атомна одиниця маси

а.о.м

u

-

(= 1,65976·10-27 кг)

321

*Кілограм на кубічний метр

кг/м3

kg/m3

1865

322

Тонна на кубічний метр

т/м3

t/m3

530

323

Мегаграм на кубічний метр

Мг/м3

Mg/m3

-

324

Кілограм на кубічний дециметр

кг/дм3

kg/dm3

1221

325

Грам на кубічний метр

г/м3

g/m3

-

326

Грам на кубічний сантиметр

г/см3

g/cm3

-

327

Міліграм на кубічний метр (об'ємна частка)

мг/м3

mg/m3

-

328

Мікрограм на кубічний метр

мкг/м3

mg/m3

-

329

Фунт на кубічний фут

фнт/фт3

lb/ft3

-

330

Грам на мілілітр

г/мл

g/ml

-

331

Міліграм на літр

мг/л

mg/l

-

332

Кубічний метр на кілограм

м3/кг

m3/kg

-

333

Міліграм на метр

мг/м

mg/m

1194

334

Кілограм на квадратний метр

кг/м2

kg/m2

311

335

Грам на квадратний сантиметр

г/см2

g/cm2

-

336

Міліграм на квадратний метр

мг/м2

mg/m2

-

337

Кілограм на метр

кг/м

kg/m

261

338

Текст (= 10-6 кг/м)

текс

tex

-

339

Кілограм-метр за секунду

кг·м/с

kg·m/s

-

340

Кілограм-квадратний метр за секунду

кг·м2

kg·m2/s

-

341

Кілограм-квадратний метр

кг·м2

kg·m2

-

342

*Ньютон

Н

N

289

343

Меганьютон

МН

MN

-

344

Кілоньютон

кН

kN

-

345

Міліньютон

мН

mN

-

346

Мікроньютон

мкН

mN

-

347

Дина (= 10-5 Н)

дина

dyn

-

348

Кілограм-сила (=9,80665 Н)

кгс

kgf

1175

349

Фунт-сила

фнтс

lbf

-

350

Ньютон-метр

Н·м

N·m

-

351

Меганьютон-метр

МН·м

MN·m

352

Кілоньютон-метр

кН·м

kN·m

-

353

Міліньютон-метр

мН·м

mN·m

-

354

Мікроньютон-метр

мкН·м

mN·m

-

355

Кілограм-сила-метр, кілограмометр (= 9,80665 Н·м)

кгс·м

kgf·m

252

356

Ньютон-секунда

Н·с

N·s

-

357

Ньютон-метр-секунда

Н·м·с

N·m·s

-

358

Ньютон-квадратний метр на кілограм

(Н·м2)/кг

(N·m2)/kg

-

359

Фут-фунт-сила

фт·фнтс

ft·lbf

-

360

*Паскаль

Па

Pa

294

361

Гігапаскаль

ГПа

GPa

-

362

*Мегапаскаль

МПа

MPa

1188

363

*Кілопаскаль

кПа

kPa

1182

364

Гектопаскаль

гПа

hPa

-

365

Міліпаскаль

мПа

mPa

1192

366

Мікропаскаль

мкПа

mPa

1858

367

*Стандартна атмосфера (= 101325 Па)

атм

atm

1858

368

*Технічна атмосфера (= 1 кгс/см2 = 98066,5 Па = 0,967841 атм)

ат

at

304

369

*Кілобар

кбар

kbar

1864

370

*Гектобар

гбар

hbar

1863

371

*Бар (= 1·105 Па)

бар

bar

309

372

*Мілібар

мбар

mbar

308

373

Мікробар

мкбар

mbar

-

374

Ньютон на квадратний метр

Н/м2

N/m2

-

375

Ньютон на квадратний міліметр

Н/мм2

N/mm2

-

376

Кілограм-сила на квадратний метр (= 9,80665 Па)

кгс/м2

kgf/m2

1178

377

Дина на квадратний сантиметр

дина/см2

dyn/cm2

-

378

Кілограм на квадратний сантиметр

кг/см2

kg/cm2

310

379

Умовний міліметр водяного стовпчика

мм вод. ст.

mm H2O

-

(1 мм вод. ст. = 1·10-4 ат = 9,80665 Па)

380

Умовний міліметр ртутного стовпчика (торр)

мм рт. ст.

mm Hg

-

(1 мм рт. ст. = 133,322 Па)

381

Фунт-сила на квадратний дюйм

фнтс/дюйм2

lbf/in2

-

382

Паскаль у мінус першому степені

Па-1

Pa-1

-

383

Метр у четвертому степені

м4

m4

-

384

Дюйм у четвертому степені

дюйм4

in4

-

385

Паскаль-секунда

Па·с

Pa·s

-

386

Міліпаскаль-секунда

мПа·с

mPa·s

-

387

Пуаз (= 10-1 Па·с)

П

P

-

388

Сантипуаз

сП

cP

-

389

Квадратний метр за секунду

м2

m2/s

-

390

Квадратний міліметр за секунду

мм2

mm2/s

-

391

Стокс (= 10-4 м2/с)

Ст

St

-

392

Сантистокс

сСт

cSt

-

393

Квадратний фут за секунду

фт2

ft2/s

-

394

Ньютон на метр

Н/м

N/m

-

395

Міліньютон на метр

мН/м

mN/m

-

396

Грам на квадратний метр

г/м2

g/m2

1181

397

Грам-сила

гс

gf

-

398

*Пеннівейт (= 1,555174 г)

пвт

pwt

1848

399

*Скрупул (= 1,295978 г)

скр

scr

1847

4

РОБОТА І ЕНЕРГІЯ

401

*Джоуль

Дж

J

271

402

Ексаджоуль

ЕДж

EJ

-

403

Петаджоуль

ПДж

PJ

-

404

Тераджоуль

ТДж

TJ

250

405

Гігаджоуль

ГДж

GJ

249

406

Мегаджоуль

МДж

MJ

241

407

*Кілоджоуль

кДж

kJ

236

408

Міліджоуль

мДж

mJ

235

409

Фемтоджоуль

ФДж

fJ

-

410

Атоджоуль

аДж

aJ

-

411

*Ват-година

Вт·год

W·h

243

412

Терават-година

ТВт·год

TW·h

-

413

*Гігават-година (мільйон кіловат-годин)

ГВт·год

GW·h

-

414

*Мегават-година тисяча кіловат-годин)

МВт·год

MW·h

-

415

*Кіловат-година

кВт·год

kW·h

245

416

Гектоват-година

гВт·год

hW·h

244

417

*Ват

Вт

W

212

418

Гігават

ГВт

GW

-

419

Мегават

МВт

MW

1105

420

*Кіловат

кВт

kW

214

421

Міліват

мВт

mW

211

422

Гектоват

гВт

hW

213

423

Мікроват

мкВт

mW

210

424

Нановат

нВт

nW

-

425

Піковат

ПВт

pW

-

426

Ерг

ерг

erg

-

427

Ерг за секунду

ерг/с

erg/s

-

428

Кілограм-сила-метр за секунду

кгс·м/с

kgf·m/s

-

429

Кінська сила метрична

к.с.

HP

238

(= 75 кгс·м/с = 735,499 Вт)

430

Кінська сила (англ.)

к.с.(англ.)

hp (UK)

-

(= 76,04 кгс·м/с = 745,7 Вт)

431

Фут-фунт-сила за секунду

фт·фнтс/с

ft·lbf/s

-

432

Міліграм за годину

мг/год

mg/h

-

433

*Кілограм за секунду

кг/с

kg/s

499

434

*Кубічний метр за годину

м3/год

m3/h

513

435

Кубічний сантиметр за секунду

см3

cm3/s

-

436

Кілолітр за годину

кл/год

kl/h

-

437

Літр за добу

л/доб

l/d

-

438

Літр за годину

л/год

l/h

1179

439

Літр за хвилину

л/хв

l/min

1185

440

Літр за секунду

л/с

l/s

1186

441

Мілілітр за хвилину

мл/хв

ml/min

-

442

Мілілітр за секунду

мл/с

ml/s

-

443

Ньютон на кубічний метр

Н/м3

N/m3

-

444

Ньютон на кілограм

Н/кг

N/kg

-

445

Дина на сантиметр

дина/см

dyn/cm

-

446

Кіловат на метр квадратний

кВт/м2

kW/m2

 

447

Тонна-сила (= 9806,65 Н)

тс

tf

1176

448

Мікрограм на квадратний метр

мкг/м2

mg/m2

-

449

Тонна на квадратний метр

т/м2

t/m2

-

5

ТЕПЛОТЕХНІКА

501

*Кельвін

К

K

288

502

*Градус Цельсія

°C

°C

280

503

Градус Ренкіна

°Ra

°Ra

-

504

*Градус Фаренгейта

°F

°F

1857

505

Кельвін у мінус першому степені

К-1

K-1

-

506

Паскаль на кельвін

Па/К

Pa/K

-

507

*Одиниця теплова британська

Отб

Btu

1856

(= 1055,056 Дж)

508

15 °C калорія (п'ятнадцятиградусна калорія) (кал15 = 4,1855 Дж)

кал15

cal15

-

509

Міжнародна калорія (= 4,1868 Дж)

калмн

calIT

 

510

Міжнародна мегакалорія (= 1,163 кВт·год)

Мкалмн

McalIT

-

511

Термохімічна калорія (= 4,184 Дж)

калтх

calth

-

512

Одиниця теплова британська за годину

Отб/год

Btu/h

-

513

Ват на метр-кельвін

Вт/(м·К)

W/(m·K)

-

514

Одиниця теплова британська за секунду-фут-градус Ренкіна

Отб/(с·фт·°Ra)

Btu/(s·ft·°Ra)

-

515

Ват на квадратний метр-кельвін

Вт/(м2·К)

W/(m2·K)

-

516

Одиниця теплова британська за секунду-квадратний-фут-градус Ренкіна

Отб/(с·фт2·°Ra)

Btu/(s·ft2·°Ra)

-

517

Квадратний метр-кельвін на ват

2·К)/Вт

(m2·K)/W

-

518

Кельвін на ват

К/Вт

K/W

-

519

Ват на кельвін

Вт/К

W/K

-

520

Кілоджоуль на кельвін

кДж/К

kJ/K

-

521

Джоуль на кілограм-кельвін

Дж/(кг·К)

J/(kg·K)

-

522

Кілоджоуль на кілограм-кельвін

кДж/(кг·К)

kJ/(kg·K)

-

523

Одиниця теплова британська на фунт-градус Ренкіна (= 4,1868 Дж/кг·К)

Отб/(фнт·°Ra)

Btu/(lb·°Ra)

-

524

Градус Реомюра

°R

°R

-

525

Джоуль на кілограм

Дж/кг

J/kg

-

526

Кілоджоуль на кілограм

кДж/кг

kJ/kg

-

527

Мегаджоуль на кілограм

МДж/кг

MJ/kg

-

528

Одиниця теплова британська на фунт (= 2326 Дж/кг)

Отб/фнт

Btu/lb

-

529

Кельвін на метр

К/м

K/m

-

530

Джоуль на кубічний метр-кельвін

Дж/(м3·К)

J/(m3·K)

-

531

Калорія

кал

cal

297

532

Кілокалорія

ккал

kcal

298

533

Мегакалорія

Мкал

Mcal

299

534

Гігакалорія

Гкал

Gcal

300

535

Ват-секунда

Вт·с

W·s

-

536

Тисяча гігакалорій

тис.Гкал

-

301

6

ЕЛЕКТРИКА

601

*Ампер

А

A

260

602

Кілоампер

кА

kA

266

603

Міліампер

мА

mA

259

604

Мікроампер

мкА

mA

258

605

Наноампер

нА

nA

-

606

Пікоампер

пА

pA

-

607

*Кулон

Кл

C

270

608

Мегакулон

МКл

MC

-

609

Кілокулон

кКл

kC

-

610

Мілікулон

мКл

mC

-

611

Мікрокулон

мкКл

mC

-

612

Нанокулон

нКл

nC

-

613

Пікокулон

пКл

pC

-

614

Ампер-година

А·год

A·h

263

615

*Тисяча ампер-годин

тис.А·год

-

-

616

Ампер-секунда

А·с

A·s

-

617

Ампер на квадратний метр

А/м2

A/m2

-

618

Мегаампер на квадратний метр

МА/м2

MA/m2

-

619

Кілоампер на квадратний метр

кА/м2

kA/m2

-

620

Ампер на квадратний сантиметр

А/см2

A/cm2

-

621

Ампер на квадратний міліметр

А/мм2

A/mm2

-

622

Ампер на метр

А/м

A/m

-

623

Кілоампер на метр

кА/м

kA/m

-

624

Ампер на сантиметр

А/см

A/cm

-

625

Ампер на міліметр

А/мм

A/mm

-

626

Кулон на кубічний метр

Кл/м3

C/m3

-

627

Гігакулон на кубічний метр

ГКл/м3

GC/m3

-

628

Мегакулон на кубічний метр

МКл/м3

MC/m3

-

629

Кілокулон на кубічний метр

кКл/м3

kC/m3

-

630

Мілікулон на кубічний метр

мКл/м3

mC/m3

-

631

Мікрокулон на кубічний метр

мкКл/м3

mC/m3

-

632

Кулон на кубічний сантиметр

Кл/см3

C/cm3

-

633

Кулон на кубічний міліметр

Кл/мм3

C/mm3

-

634

Кулон на квадратний метр

Кл/м2

C/m2

-

635

Мегакулон на квадратний метр

МКл/м2

MC/m2

-

636

Кілокулон на квадратний метр

кКл/м2

kC/m2

-

637

Мілікулон на квадратний метр

мКл/м2

mC/m2

-

638

Мікрокулон на квадратний метр

мкКл/м2

mC/m2

-

639

Кулон на квадратний сантиметр

Кл/см2

C/cm2

-

640

Кулон на квадратний міліметр

Кл/мм2

C/mm2

-

641

*Вольт

В

V

222

642

Мегавольт

МВ

MV

224

643

*Кіловольт

кВ

kV

223

644

Мілівольт

мВ

mV

221

645

Мікровольт

мкВ

mV

220

646

Вольт на метр

В/м

V/m

-

647

Мегавольт на метр

МВ/м

MV/m

-

648

Кіловольт на метр

кВ/м

kV/m

-

649

Вольт на сантиметр

В/см

V/cm

-

650

Вольт на міліметр

В/мм

V/mm

-

651

Мілівольт на метр

мВ/м

mV/m

-

652

Мікровольт на метр

мкВ/м

mV/m

-

653

*Фарад

Ф

F

314

654

Міліфарад

мФ

mF

-

655

Мікрофарад

мкФ

mF

286

656

Нанофарад

нФ

nF

-

657

Пікофарад

пФ

pF

285

658

Фарад на метр

Ф/м

F/m

-

659

Мікрофарад на метр

мкФ/м

mF/m

-

660

Нанофарад на метр

нФ/м

nF/m

-

661

Пікофарад на метр

пФ/м

pF/m

-

662

Кулон-метр

Кл·м

C·m

-

663

*Ом

Ом

W

274

664

Тераом

ТОм

TW

-

665

Гігаом

ГОм

GW

277

666

Мегаом

МОм

MW

276

667

Кілоом

кОм

kW

275

668

Міліом

мОм

mW

-

669

Мікроом

мкОм

mW

-

670

Ом-метр

Ом·м

W·m

-

671

Гігаом-метр

ГОм·м

GW·m

-

672

Мегаом-метр

МОм·м

MW·m

-

673

Кілоом-метр

кОм·м

kW·m

-

674

Міліом-метр

мОм·м

mW·m

-

675

Мікроом-метр

мкОм·м

mW·m

-

676

Наноом-метр

нОм·м

nW·m

-

677

Кілосименс

кСм

kS

-

678

*Сименс

См

S

296

679

Мілісименс

мСм

mS

-

680

Мікросименс

мкСм

mS

-

681

Сименс на метр

См/м

S/m

-

682

Мегасименс на метр

МСм/м

MS/m

-

683

Кілосименс на метр

кСм/м

kS/m

-

684

Вольт-ампер

В·А

V·A

237

685

*Мегавольт-ампер

МВ·А

MV·A

1854

686

*Кіловольт-ампер

кВ·А

kV·A

227

687

Тисяча кіловольт-ампер

тис.кВ·А

-

228

688

Мільйон кіловольт-ампер

млн.кВ·А

-

229

689

Вар (реактивна потужність)

вар

var

-

690

*Кіловар

квар

kvar

1855

691

Кіловольт-ампер реактивний

кВ·А реакт

-

231

7

МАГНЕТИЗМ

701

Тесла

Тл

T

313

702

Мілітесла

мТл

mT

-

703

Мікротесла

мкТл

mT

-

704

Нанотесла

нТл

nT

-

705

*Вебер

Вб

Wb

324

706

Вебер на метр

Вб/м

Wb/m

-

707

Кіловебер на метр

кВб/м

kWb/m

-

708

Генрі

Гн

H

287

709

Мілігенрі

мГн

mH

1193

710

Мікрогенрі

мкГн

mH

-

711

Наногенрі

нГн

nH

-

712

Пікогенрі

пГн

pH

-

713

Генрі на метр

Гн/м

H/m

-

714

Мікрогенрі на метр

мкГн/м

mH/m

 

715

Наногенрі на метр

нГн/м

nH/m

-

716

Ампер-квадратний метр

А·м2

A·m2

-

717

Генрі у мінус першому степені

Гн-1

H-1

-

718

Ерстед (= 79,5775 А/м)

Е

Oe

-

719

Гаус

Гс

Gs

-

720

Кілогаус

кГс

kGs

-

721

Максвел (= 10-8 Вб)

Мкс

Mx

-

722

Ампер-виток

А·в

At

-

723

Гільберт (= 0,795775 А)

Гб

Gb

-

724

Ньютон на ампер у квадраті

Н/А2

N/A2

-

725

Джоуль на теслу

Дж/Тл

J//T

-

726

Гау