Завантажити

План заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки

Наказ Міністерства фінансів України 28 листопада 2016 року N 1038


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 листопада 2016 року N 1038

Про затвердження Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року N 34, наказую:

1. Затвердити План заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 листопада 2016 року N 1038

 

 

 

План заходів
щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки

N з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

I. Запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1.

Розроблення нормативно-правових актів щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938 (із змінами) (далі - План рахунків), згідно з переліком, наведеним у додатку

Листопад 2016 року - грудень 2017 року

Мінфін,
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

2.

Запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та Плану рахунків

2017 рік

Мінфін
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

3.

Проведення семінарів, навчань, консультацій для працівників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, Плану рахунків та роботи з оновленим програмним забезпеченням

Листопад 2016 року - грудень 2017 року

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

II. Створення системи подання електронної звітності розпорядниками бюджетних коштів і державними цільовими фондами, складеної згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі

1.

IT-консультації та передпроектний аналіз

Грудень 2016 року

Казначейство

2.

Розробка програмного забезпечення

2017 рік

Казначейство

3.

Впровадження в експлуатацію програмного забезпечення

Грудень 2017 року - лютий 2018 року

Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

III. Консолідація фінансової звітності, складеної згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі

1.

Приймання квартальної та річної фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, складеної згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, її консолідація в напівавтоматизованому режимі

2017 рік - січень 2018 року

Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

2.

Складання фінансової звітності про виконання бюджетів згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі із застосуванням розробленого програмного забезпечення за січень - вересень 2017 року в тестовому режимі

Липень - жовтень 2017 року

Казначейство

3.

Складання консолідованої фінансової звітності згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі із застосуванням розробленого програмного забезпечення за січень - вересень 2017 року в тестовому режимі

Липень - жовтень 2017 року

Казначейство

4.

Складання консолідованої фінансової звітності згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі із застосуванням розробленого програмного забезпечення за 2017 рік у тестовому режимі

Лютий 2018 року

Казначейство

IV. Адаптація облікової системи АС "Є-Казна" до Плану рахунків та внутрішньої платіжної системи Казначейства

1.

Адаптація програмного забезпечення до Плану рахунків

2017 - 2018 роки

Казначейство

2.

Проведення Всеукраїнського тестування програмного забезпечення

2017 - 2018 роки

Казначейство

3.

Впровадження в експлуатацію адаптованого програмного забезпечення

Грудень 2018 року

Казначейство

V. Адаптація та запровадження Плану рахунків в обліковій системі Казначейства

1.

Запровадження Плану рахунків в обліковій системі Казначейства АС "Є-Казна"

2017 - грудень 2018 року

Казначейство

2.

Інтеграція облікової системи Казначейства з системою подання електронної звітності

2018 рік

Казначейство

 

 

Додаток
до Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки

 

Перелік нормативно-правових актів щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та Плану рахунків

N з/п

Назва нормативно-правового акта

Строк виконання, роки

Відповідальні за розроблення

1.

Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків та рекомендації щодо співставлення показників фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

2016

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

2.

Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків та рекомендації щодо співставлення показників фінансової звітності про виконання бюджетів

2017

Казначейство
Мінфін

3.

Порядок заповнення форм фінансової звітності, затверджених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (із змінами); методичні рекомендації щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", затверджених наказом Міністерства фінансів України 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 87/18825 (із змінами); типова форма "Примітки до річної фінансовій звітності" щодо розкриття інформації у фінансовій звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами

2016 - 2017

Мінфін
Казначейство

4.

Порядок заповнення форм фінансової звітності, затверджених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (із змінами); Методичні рекомендації щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", затверджених наказом Міністерства фінансів України 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 87/18825 (із змінами)

2017

Казначейство
Мінфін

5.

Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

2016

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

6.

Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації про виконання бюджетів

2017

Казначейство
Мінфін

7.

Методичні рекомендації щодо застосування Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 87/18825 (із змінами), та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 18 травня 2012 року N 568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 903/21215 (із змінами)

2016

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

8.

Зміни до Плану рахунків

2017

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

9.

Зміни до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215

2017

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

10.

Зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215

2017

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

11.

Зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215

2017

Казначейство
Мінфін

12.

Зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215

2017

Казначейство
Мінфін

13.

Зміни до Положення про порядок здійснення розрахунків Державною казначейською службою України у внутрішній платіжній системі та в системі електронних платежів Національного банку України при роботі за Єдиним казначейським рахунком, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 11 червня 2014 року N 140 (за погодженням з Національним банком України), в частині приведення його у відповідність із Планом рахунків

2017

Казначейство

 

____________

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі