Інформація по темі "" | Публікації по тегу
16893 0
Друкувати
Обране
Завантажити

План заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки

Наказ Міністерства фінансів України 28 листопада 2016 року N 1038


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 листопада 2016 року N 1038

Про затвердження Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року N 34, наказую:

1. Затвердити План заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 листопада 2016 року N 1038

 

 

 

План заходів
щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки

N з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

I. Запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1.

Розроблення нормативно-правових актів щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938 (із змінами) (далі - План рахунків), згідно з переліком, наведеним у додатку

Листопад 2016 року - грудень 2017 року

Мінфін,
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

2.

Запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та Плану рахунків

2017 рік

Мінфін
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

3.

Проведення семінарів, навчань, консультацій для працівників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, Плану рахунків та роботи з оновленим програмним забезпеченням

Листопад 2016 року - грудень 2017 року

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

II. Створення системи подання електронної звітності розпорядниками бюджетних коштів і державними цільовими фондами, складеної згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі

1.

IT-консультації та передпроектний аналіз

Грудень 2016 року

Казначейство

2.

Розробка програмного забезпечення

2017 рік

Казначейство

3.

Впровадження в експлуатацію програмного забезпечення

Грудень 2017 року - лютий 2018 року

Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

III. Консолідація фінансової звітності, складеної згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі

1.

Приймання квартальної та річної фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, складеної згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, її консолідація в напівавтоматизованому режимі

2017 рік - січень 2018 року

Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

2.

Складання фінансової звітності про виконання бюджетів згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі із застосуванням розробленого програмного забезпечення за січень - вересень 2017 року в тестовому режимі

Липень - жовтень 2017 року

Казначейство

3.

Складання консолідованої фінансової звітності згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі із застосуванням розробленого програмного забезпечення за січень - вересень 2017 року в тестовому режимі

Липень - жовтень 2017 року

Казначейство

4.

Складання консолідованої фінансової звітності згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі із застосуванням розробленого програмного забезпечення за 2017 рік у тестовому режимі

Лютий 2018 року

Казначейство

IV. Адаптація облікової системи АС "Є-Казна" до Плану рахунків та внутрішньої платіжної системи Казначейства

1.

Адаптація програмного забезпечення до Плану рахунків

2017 - 2018 роки

Казначейство

2.

Проведення Всеукраїнського тестування програмного забезпечення

2017 - 2018 роки

Казначейство

3.

Впровадження в експлуатацію адаптованого програмного забезпечення

Грудень 2018 року

Казначейство

V. Адаптація та запровадження Плану рахунків в обліковій системі Казначейства

1.

Запровадження Плану рахунків в обліковій системі Казначейства АС "Є-Казна"

2017 - грудень 2018 року

Казначейство

2.

Інтеграція облікової системи Казначейства з системою подання електронної звітності

2018 рік

Казначейство

 

 

Додаток
до Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки

 

Перелік нормативно-правових актів щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та Плану рахунків

N з/п

Назва нормативно-правового акта

Строк виконання, роки

Відповідальні за розроблення

1.

Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків та рекомендації щодо співставлення показників фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

2016

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

2.

Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків та рекомендації щодо співставлення показників фінансової звітності про виконання бюджетів

2017

Казначейство
Мінфін

3.

Порядок заповнення форм фінансової звітності, затверджених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (із змінами); методичні рекомендації щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", затверджених наказом Міністерства фінансів України 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 87/18825 (із змінами); типова форма "Примітки до річної фінансовій звітності" щодо розкриття інформації у фінансовій звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами

2016 - 2017

Мінфін
Казначейство

4.

Порядок заповнення форм фінансової звітності, затверджених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (із змінами); Методичні рекомендації щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", затверджених наказом Міністерства фінансів України 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 87/18825 (із змінами)

2017

Казначейство
Мінфін

5.

Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

2016

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

6.

Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації про виконання бюджетів

2017

Казначейство
Мінфін

7.

Методичні рекомендації щодо застосування Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 87/18825 (із змінами), та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 18 травня 2012 року N 568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 903/21215 (із змінами)

2016

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

8.

Зміни до Плану рахунків

2017

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

9.

Зміни до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215

2017

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

10.

Зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215

2017

Мінфін
Казначейство
Головні розпорядники бюджетних коштів
Державні цільові фонди

11.

Зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215

2017

Казначейство
Мінфін

12.

Зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215

2017

Казначейство
Мінфін

13.

Зміни до Положення про порядок здійснення розрахунків Державною казначейською службою України у внутрішній платіжній системі та в системі електронних платежів Національного банку України при роботі за Єдиним казначейським рахунком, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 11 червня 2014 року N 140 (за погодженням з Національним банком України), в частині приведення його у відповідність із Планом рахунків

2017

Казначейство

 

____________

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн