Інформація по темі "" | Публікації по тегу
4822 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Методичні рекомендації щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Наказ ДКСУ від 29 грудня 2012 року N 394

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2012 року N 394

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної казначейської служби України
 від 4 червня 2015 року N 156,
від 4 січня 2016 року N 2
(враховуючи зміни, внесені наказом Державної
 казначейської служби України від 11 квітня 2016 року N 109),
від 30 березня 2016 року N 90,
від 25 липня 2018 року N 250

Відповідно до статей 116 - 118 Бюджетного кодексу України та з метою визначення порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України в процесі виявлення та фіксування порушень бюджетного законодавства наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Начальнику Управління розвитку, міжнародного співробітництва та зовнішніх зв'язків Дорошу І. П. розмістити на веб-порталі Державної казначейської служби України затверджені Методичні рекомендації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків, начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та начальників управлінь (відділень) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення.

 

Голова

С. І. Харченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської служби України
29.12.2012 N 394
(у редакції наказу Державної казначейської служби України
від 04 червня 2015 року N 156)

Методичні рекомендації
щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

1. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (далі - Методичні рекомендації) розроблені на виконання статей 116 - 118 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 N 21 "Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами" (далі - Порядок N 21), постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 N 386 "Про Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету" (із змінами та доповненнями) (далі - Порядок N 386), постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1163 "Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання" (далі - Порядок N 1163), наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2010 N 1370 "Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за N 1201/18496 (далі - Порядок N 1370), наказу Міністерства фінансів України від 15.05.2002 N 319 "Про затвердження Порядку призупинення бюджетних асигнувань", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за N 467/6755 (із змінами та доповненнями) (далі - Порядок N 319), наказу Міністерства фінансів України від 05.08.2011 N 996 "Про затвердження форм вимог до розпорядника та одержувача бюджетних коштів та форми Інформації про встановлені факти нецільового використання субвенції", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.08.2011 за N 994/19732 (далі - Наказ N 996), та визначають організацію роботи органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) щодо застосування заходів впливу до розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) за встановлені факти порушень бюджетного законодавства.

1.2. У Методичних рекомендаціях нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

посадова особа органу Казначейства - працівник органу Казначейства, до посадових обов'язків якого належить здійснення контролю за дотриманням учасником бюджетного процесу норм бюджетного законодавства.

1.3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України (далі - Кодекс) та інших нормативно-правових актах.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

2. Порядок застосування органами Казначейства заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

2.1. Рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства приймає керівник (заступник керівника) органу Казначейства.

2.2. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства (далі - попередження) застосовується у випадках виявлення порушень бюджетного законодавства розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, зокрема:

2.2.1. порушення термінів надання реєстраційної картки розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) (далі - Реєстраційна картка) та змін до неї:

а) незабезпечення розпорядником бюджетних коштів подання одержувачем бюджетних коштів Реєстраційної картки (пізніше ніж за 3 робочих дні до терміну подання мережі (змін до мережі);

б) подання Реєстраційної картки новоствореними розпорядниками бюджетних коштів (після 10 календарних днів з дня державної реєстрації юридичної особи);

(підпункт "б" підпункту 2.2.1 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

в) подання змін до Реєстраційної картки (після 3 робочих днів з дня виникнення змін у Реєстраційній картці та установчих документах розпорядників та одержувачів бюджетних коштів);

г) підпункт "г" підпункту 2.2.1 виключено

(згідно з наказом Державної казначейської
 служби України від 04.01.2016 р. N 2)

2.2.2. порушення термінів надання мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та реєстрів змін до неї:

а) надання мережі головними розпорядниками коштів державного та місцевих бюджетів (пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду);

б) надання мережі розпорядниками нижчого рівня державного та місцевих бюджетів (пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного періоду);

в) надання реєстру змін до мережі головними розпорядниками (розпорядниками нижчого рівня) державного та місцевих бюджетів (пізніше 3 робочих днів після внесення змін до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів):

2.2.3. порушення порядку відкриття або закриття рахунків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів:

а) порушення термінів подання документів для відкриття або закриття рахунків (пізніше 10 днів з дня реєстрації нової юридичної особи);

б) порушення термінів надання до органів Казначейства документів, до яких були внесені зміни, що включені до складу справи з юридичного оформлення рахунків (пізніше 10 днів з дня внесення змін до цих документів);

в) порушення термінів подання нової картки із зразками підписів та відбитком печатки у разі заміни, або доповнення хоча б одним підписом (пізніше 5 робочих днів з дати звільнення та/або призначення хоча б однієї з посадових осіб, що мають право першого та другого підписів);

г) невідповідність інформації, наведеної у наданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів документах, картці із зразками підписів та відбитка печатки, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

ґ) надання неповного пакета документів при поданні картки (тимчасової картки) із зразками підписів та відбитка печатки (копія сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, копія ідентифікаційного номера; копія наказу, протоколу тощо, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання права першого та другого підписів посадовим особам);

д) оформлення картки із зразками підписів та відбитка печатки з порушенням вимог законодавства:

- зазначення у картці із зразками підписів та відбитка печатки підписів осіб, які не мають відповідних повноважень;

- нездійснення засвідчення картки із зразками підписів та відбитка печатки в установленому порядку;

- проставляння у картці із зразками підписів та відбитка печатки замість підпису керівника установи та головного бухгалтера факсиміле;

- проставляння на картці із зразками підписів та відбитка печатки гербової печатки, яка не відповідає вимогам законодавства, або печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток, для фінансово-господарських документів, грошових документів тощо);

- недотримання визначеного законодавством терміну користування карткою із зразками підписів та відбитка печатки без відбитка печатки у разі тимчасової відсутності печатки (більше 10 днів, а у разі втрати печатки - більше 30 днів);

2.2.4. порушення термінів надання розподілів показників зведених кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів та реєстрів змін до них (пізніше 3 робочих днів після отримання витягів з розпису державного або місцевих бюджетів та довідок про зміни до розпису державного або місцевих бюджетів);

2.2.5. порушення вимог законодавства при наданні кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету:

1) порушення термінів подання затверджених кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету та змін до них:

а) порушення термінів надання кошторисів та інших документів до органів Казначейства (пізніше 5 робочих днів після затвердження);

б) порушення термінів надання змін до кошторисів та інших документів (після останнього робочого дня місяця);

2) порушення порядку оформлення кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету:

а) недотримання форми кошторису та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

б) відсутність підпису керівника установи або керівника її фінансового підрозділу;

в) відсутність гербової печатки на документах або проставлення печатки для фінансових документів;

г) погодження плану використання бюджетних коштів неналежним розпорядником бюджетних коштів тощо;

3) невідповідність показників, затверджених в кошторисах та інших документах, що застосовуються в процесі виконання бюджету, даним розпису;

4) невключення обсягів видатків і наданих кредитів, здійснених згідно з тимчасовими кошторисами та іншими документами, що застосовуються в процесі виконання бюджету, у річних кошторисах та інших документах, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

2.2.6. порушення порядку реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів:

1) порушення термінів реєстрації бюджетних зобов'язань (бюджетних фінансових зобов'язань), встановлених законодавством та змін до них:

а) надання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів Реєстру бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та/або Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (після 7 робочих днів з дати взяття бюджетного/фінансового зобов'язання або з дати, зазначеної у звіті про результати проведення процедури закупівель);

(підпункт "а" підпункту 1 підпункту 2.2.6 пункту 2.2 із змінами,
 внесеними згідно з наказом Державної казначейської служби України
 від 30.03.2016 р. N 90)

б) підпункт "б" підпункту 1 підпункту 2.2.6 пункту 2.2 виключено

(підпункт "б" підпункту 1 підпункту 2.2.6 у редакції наказу
 Державної казначейської служби України від 04.01.2016 р. N 2,
виключено згідно з наказом Державної
 казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90,
у зв'язку з цим підпункт "в" вважати підпунктом "б")

б) надання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів до органів Казначейства Реєстру бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та/або Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у разі змін умов бюджетних зобов'язань (після 7 робочих днів з дати їх виникнення);

2) відсутність (недостатність) у розпорядника (одержувача) бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом для взяття бюджетних зобов'язань при наданні документів на реєстрацію бюджетних зобов'язань;

(підпункт 2 підпункту 2.2.6 пункту 2.2 у редакції наказу
 Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

3) недотримання вимог щодо оформлення документів, поданих при реєстрації бюджетних зобов'язань та/або бюджетних фінансових зобов'язань та на проведення платежів (договір; рахунок (у разі здійснення попередньої оплати), документи, що підтверджують отримання товарів, робіт, послуг тощо);

(підпункт 3 підпункту 2.2.6 у редакції наказу
 Державної казначейської служби України від 04.01.2016 р. N 2)

4) відсутність затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його затвердження) при реєстрації бюджетних зобов'язань та/або бюджетних фінансових зобов'язань (після 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) та додаткового триденного терміну від дня затвердження наказу про паспорти бюджетних програм для доведення його копії розпорядникам нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів);

(підпункт 4 підпункту 2.2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної казначейської служби України від 25.07.2018 р. N 250)

5) невідповідність напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми при реєстрації бюджетних зобов'язань та/або бюджетних фінансових зобов'язань та проведенні платежів;

6) подання розпорядником бюджетних коштів на реєстрацію бюджетних фінансових зобов'язань при відсутності фактичних надходжень спеціального фонду;

7) не розміщення на веб-порталі уповноваженого органу документів (документа) щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель;

(підпункт 7 підпункту 2.2.6 у редакції наказу
 Державної казначейської служби України від 04.01.2016 р. N 2,
із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

8) відсутність документів, які підтверджують факт узяття бюджетного та/або фінансового зобов'язання, при реєстрації бюджетного зобов'язання та/або бюджетного фінансового зобов'язання;

9) подання документів на проведення платежів без реєстрації в органі Казначейства відповідних бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

10) невідповідність економічної характеристики платежу коду економічної класифікації видатків та кредитування бюджету при реєстрації бюджетного зобов'язання та/або бюджетного фінансового зобов'язання і при проведенні платежу;

11) неподання до органів Казначейства у встановлені терміни підтвердних документів про отримання товарів, робіт і послуг при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги (пізніше трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, а також порушення вимог бюджетного законодавства при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги);

12) реєстрація бюджетних зобов'язань та/або бюджетних фінансових зобов'язань за загальним фондом при наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії;

13) невідповідність платежу зареєстрованим бюджетним зобов'язанням та/або бюджетним фінансовим зобов'язанням;

14) надання розпорядниками бюджетних коштів довідки про надходження коштів в натуральній формі пізніше останнього робочого дня місяця;

(підпункт 2.2.6 пункту 2.2 доповнено підпунктом 14 згідно з наказом
 Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

15) подання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів довідки про операції в іноземній валюті пізніше 3 робочих днів, що настали за звітним місяцем;

(підпункт 2.2.6 пункту 2.2 доповнено підпунктом 15 згідно з наказом
 Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

2.2.7. здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч Кодексу, закону про Державний бюджет України, постанов Кабінету Міністрів України;

2.2.8. порушення вимог щодо подання до органів Казначейства фінансової та бюджетної звітності, а також іншої інформації, передбаченої бюджетним законодавством:

(абзац перший підпункту 2.2.8 пункту 2.2 у редакції наказу
 Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

1) порушення порядку або термінів подання до органів Казначейства фінансової і бюджетної звітності, а також подання такої звітності у неповному обсязі:

а) недотримання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів встановлених органами Казначейства термінів подання фінансової та бюджетної звітності;

б) недотримання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів встановлених законодавством вимог до форм фінансової та бюджетної звітності;

в) подання фінансової та бюджетної звітності у неповному обсязі;

2) невідповідність даних, наведених у фінансовій та бюджетній звітності, в частині відповідності аналогічним даним бухгалтерського обліку органів Казначейства, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами;

(підпункт 2 підпункту 2.2.8 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

2.2.9. недотримання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів обмежень, які встановлені законодавством та іншими нормативно-правовими актами;

(підпункт 2.2.9 пункту 2.2 у редакції наказу
 Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

2.2.10. інші випадки порушення бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу.

2.3. Попередження застосовується у разі порушення місцевими фінансовими органами термінів надання підкріплення коштами для здійснення повернення коштів помилково або надміру зарахованих до бюджетів, неповідомлення про причини ненадання підкріплення коштами (після 5 робочих днів з дня отримання звернення для підкріплення коштами від органу Казначейства).

2.4. У день виявлення факту порушення бюджетного законодавства або не пізніше наступного робочого дня посадова особа органу Казначейства складає у довільній письмовій формі попередження, у якому зазначаються:

а) суть порушення бюджетного законодавства;

б) посилання на норми нормативно-правових актів, які порушено та є підставою для складання попередження;

в) термін усунення порушення бюджетного законодавства. Термін усунення не зазначається, якщо:

документи, передбачені законодавством, надані до органу Казначейства з порушенням визначеного терміну;

встановлений факт порушення бюджетного законодавства, за яке застосовується захід впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами;

(підпункт "в" пункту 2.4 у редакції наказу Державної
 казначейської служби України від 04.01.2016 р. N 2)

г) назва, номер, дата та сума документа, який повертається без виконання;

ґ) код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) - за яким встановлено порушення;

(підпункт "ґ" пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90,
від 25.07.2018 р. N 250)

д) номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунка.

Попередження складається та візується посадовою особою органу Казначейства, яка виявила факт порушення бюджетного законодавства, та підписується керівником (заступником керівника) органу Казначейства.

Попередження реєструються в Журналі реєстрації попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства (далі - Журнал реєстрації попереджень) (додаток 1).

У разі неусунення порушення бюджетного законодавства у термін, встановлений у попередженні, посадовою особою органу Казначейства згідно з Порядком N 1370 складається Протокол про порушення бюджетного законодавства (далі - Протокол) у двох примірниках.

2.5. До розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів застосовується захід впливу за порушення бюджетного законодавства у вигляді попередження та у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами у таких випадках:

(абзац перший пункту 2.5 у редакції наказу Державної
 казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

1) порушення термінів подання нової картки із зразками підписів та відбитком печатки у разі заміни, або доповнення хоча б одним підписом (пізніше 5 робочих днів з дати звільнення та/або призначення хоча б однієї з посадових осіб, що мають право першого та другого підписів);

2) невідповідність інформації, наведеної у наданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів документах, картці із зразками підписів та відбитка печатки, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

3) надання неповного пакета документів при поданні картки (тимчасової картки) із зразками підписів та відбитка печатки (копія сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, копія ідентифікаційного номера; копія наказу, протоколу тощо, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання права першого та другого підписів посадовим особам);

4) оформлення картки із зразками підписів та відбитка печатки з порушенням вимог законодавства:

а) зазначення в картці із зразками підписів та відбитка печатки підписів осіб, які не мають відповідних повноважень;

б) нездійснення засвідчення картки із зразками підписів та відбитка печатки в установленому порядку;

в) проставляння на картці із зразками підписів та відбитка печатки замість підпису керівника установи та головного бухгалтера факсиміле;

г) проставляння на картці із зразками підписів та відбитка печатки гербової печатки, яка не відповідає вимогам законодавства, або печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток, для фінансово-господарських документів, грошових документів тощо);

ґ) недотримання визначеного законодавством терміну користування карткою із зразками підписів та відбитка печатки без відбитка печатки у разі тимчасової відсутності печатки (більше 10 днів, а у разі втрати печатки - більше 30 днів);

5) порушення термінів подання затверджених кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету та змін до них (пізніше 5 робочих днів після затвердження);

6) відсутність (недостатність) у розпорядника (одержувача) бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом для взяття бюджетних зобов'язань при наданні документів на реєстрацію бюджетних зобов'язань;

(підпункт 6 пункту 2.5 у редакції наказу Державної
 казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

7) відсутність затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його затвердження) при реєстрації бюджетних зобов'язань та/або бюджетних фінансових зобов'язань (після 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України та додаткового тижневого терміну від дня затвердження наказу про паспорти бюджетних програм для доведення його копії розпорядникам нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів);

8) неподання до органів Казначейства у встановлені терміни підтвердних документів про отримання товарів, робіт і послуг при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги (пізніше трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, а також порушення вимог бюджетного законодавства при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги);

9) подання документів на проведення платежів без реєстрації в органі Казначейства відповідних бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

10) реєстрація бюджетних зобов'язань та/або бюджетних фінансових зобов'язань за загальним фондом при наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії;

11) здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч Кодексу, закону про Державний бюджет України, постановам Кабінету Міністрів України;

12) порушення порядку або термінів подання до органів Казначейства фінансової і бюджетної звітності, а також подання такої звітності у неповному обсязі:

а) недотримання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів встановлених органами Казначейства термінів подання фінансової та бюджетної звітності;

б) недотримання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів встановлених законодавством вимог до форм фінансової та бюджетної звітності;

в) подання фінансової та бюджетної звітності у неповному обсязі;

13) недотримання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів обмежень, які встановлені законодавством та іншими нормативно-правовими актами;

(пункт 2.5 доповнено підпунктом 13 згідно з наказом
 Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

14) неповернення коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банку та відсотків за користування ними у визначені строки на відповідні рахунки навчального закладу, відкриті в органі Казначейства, або на поточний рахунок, зазначений у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом.

(пункт 2.5 доповнено підпунктом 14 згідно з наказом
 Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90,
у зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять третій
 вважати абзацами двадцять четвертим - двадцять п'ятим)

У разі виявлення цих порушень посадовою особою органу Казначейства складається попередження без зазначення терміну усунення порушення та Протокол (у двох примірниках).

(абзац двадцять четвертий пункту 2.5 у редакції наказу
 Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

Протокол реєструється в Журналі реєстрації протоколів про порушення бюджетного законодавства (далі - Журнал реєстрації протоколів) (додаток 2).

2.6. Після отримання пояснень або відмови від їх надання, орган Казначейства протягом одного робочого дня, складає розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами.

Розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами реєструється у день його складання в Журналі реєстрації складених в органах Казначейства розпоряджень про зупинення (відновлення) операцій з бюджетними коштами (далі - Журнал реєстрації складених розпоряджень) (додаток 3).

(абзац другий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної казначейської служби України від 30.03.2016 р. N 90)

Абзац третій пункту 2.6 виключено

(згідно з наказом Державної казначейської
 служби України від 04.01.2016 р. N 2,
враховуючи зміни, внесені наказом Державної
 казначейської служби України від 11.04.2016 р. N 109)

(пункт 2.6 у редакції наказу Державної
 казначейської служби України від 04.01.2016 р. N 2)

2.7. Розпорядження про відновлення операцій, які складаються посадовими особами органів Казначейства, реєструються у Журналі реєстрації складених розпоряджень.

2.8. Органи Казначейства ведуть облік отриманих від інших центральних органів виконавчої влади розпоряджень про зупинення та відновлення операцій у Журналі реєстрації отриманих від інших центральних органів виконавчої влади розпоряджень про зупинення (відновлення) операцій з бюджетними коштами (далі - Журнал реєстрації отриманих розпоряджень) (додаток 4).

2.9. У разі застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства - призупинення бюджетних асигнувань, дії органів Казначейства регламентуються Порядком N 319.

Органи Казначейства реєструють розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань у Журналі реєстрації розпоряджень про призупинення (відновлення) дії бюджетних асигнувань (далі - Журнал реєстрації розпоряджень про призупинення (відновлення) (додаток 5). До помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету вносяться зміни на підставі довідки про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету.

Розпорядження про відновлення дії бюджетних асигнувань реєструється у Журналі реєстрації розпоряджень про призупинення (відновлення). На підставі цього розпорядження та довідки про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету вносяться зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету.

2.10. Дії органів Казначейства при застосуванні заходу впливу за порушення бюджетного законодавства - повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету у разі їх нецільового використання регламентуються Порядком N 1163 та Наказом N 996.

Вимога до розпорядника бюджетних коштів про повернення до відповідного бюджету використаної ним не за цільовим призначенням суми субвенції або вимога до одержувача бюджетних коштів про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в сумі, що використана ним не за цільовим призначенням (далі - вимога), реєструється органами Казначейства у Журналі реєстрації вимог про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання (далі - Журнал реєстрації вимог) (додаток 6).

Після виконання розпорядником бюджетних коштів або одержувачем бюджетних коштів вимоги у Журналі реєстрації вимог ставиться відмітка про виконання (проставляється дата та номер платіжного доручення).

2.11. Безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів органами Казначейства здійснюється відповідно до Порядку N 386.

Рішення щодо застосування безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів (далі - рішення) реєструється органами Казначейства у Журналі реєстрації рішень Міністерства фінансів України щодо застосування безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів (далі - Журнал реєстрації рішень) (додаток 7).

Після стягнення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету у Журналі реєстрації рішень робиться відмітка про виконання (проставляється дата та номер платіжного документа).

2.12. У відповідному структурному підрозділі органу Казначейства визначається відповідальний працівник за ведення та зберігання Журналу реєстрації попереджень, Журналу реєстрації протоколів, Журналу реєстрації складених розпоряджень, Журналу реєстрації отриманих розпоряджень, Журналу реєстрації розпоряджень про призупинення (відновлення), Журналу реєстрації вимог та Журналу реєстрації рішень.

3. Інформація про застосування органами Казначейства заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

3.1. Органи Казначейства складають та подають до Державної казначейської служби України інформацію щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

Періодичність та форма подання інформації щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства встановлюються наказом Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту методології з
обслуговування бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку Державної
казначейської служби України

Л. І. Литвиненко

 

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Журнал
реєстрації попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства

N з/п

Номер, дата попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства

Номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунка, код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

Назва, номер, дата документа, у якому зафіксоване порушення, причина попередження

Сума (грн)

П. І. Б. посадової особи органу Казначейства, яка склала попередження

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 1 у редакції наказу Державної
 казначейської служби України від 25.07.2018 р. N 250)

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Журнал
реєстрації протоколів про порушення бюджетного законодавства

N
з/п

Протоколи про бюджетні правопорушення

Зміст порушення бюджетного законодавства

Дата отримання, посада, П. І. Б. та підпис уповноваженої особи, яка отримала протокол, або відмітка про поштове відправлення

Дата повернення від розпорядника (одержувача) бюджетних коштів протоколу

дата

номер

найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

посада, П. І. Б. та підпис особи, яка склала протокол

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Журнал
реєстрації складених в органах Державної казначейської служби розпоряджень про зупинення (відновлення) операцій з бюджетними коштами

N
з/п

Розпорядження про зупинення (відновлення) операцій з бюджетними коштами

Зміст порушення бюджетного законодавства

Дата зупинення (відновлення) операцій

Дата отримання, посада, П. І. Б. та підпис уповноваженої особи, яка отримала розпорядження, або відмітка про поштове відправлення

дата

номер*

найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

посада, П. І. Б. та підпис особи, яка склала розпорядження

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Нумерація здійснюється наступним чином: N з/п Розпорядження про зупинення (відновлення) операцій з бюджетними коштами / індекс структурного підрозділу, посадовою особою якого було складене Розпорядження.

Наприклад: N 5з/13 (Розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами під N 5з, що складене Департаментом бухгалтерського обліку операцій державного бюджету Казначейства України, індекс 13 або 7в/11 (розпорядження про відновлення операцій з бюджетними коштами під N 7в, що складене Управлінням обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів, індекс 11).

 

Додаток 4
до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Журнал
реєстрації отриманих від інших органів центральної влади розпоряджень про зупинення та відновлення операцій з бюджетними коштами

N
з/п

Розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами

Посада, П. І. Б. та підпис особи, яка відповідає за виконання розпорядження

Дата зупинення операцій

Розпорядження про відновлення операцій з бюджетними коштами

Дата відновлення операцій

дата надходження розпорядження

найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення

номер

дата

найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

дата надходження розпорядження

номер

дата

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Журнал
реєстрації розпоряджень про призупинення (відновлення) дії бюджетних асигнувань

N
з/п

Розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань

Посада, П. І. Б. та підпис особи, яка відповідає за виконання розпорядження

Дата призупинення бюджетних асигнувань

Розпорядження про відновлення дії бюджетних асигнувань

Дата відновлення дії бюджетних асигнувань

дата надходження розпорядження

найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення

номер

дата

найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

дата надходження розпорядження

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Журнал
реєстрації вимог про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання

N
з/п

Дата надходження вимоги про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету

Найменування уповноваженого органу, який склав вимогу про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету

Номер вимоги про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету

Дата вимоги про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету

Найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

Посада, П. І. Б. та підпис особи, яка здійснює контроль за виконанням вимоги про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету

Відмітка про виконання вимоги про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету

Дата

N документа

1

2

3

4

5

6

7

8

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Журнал
реєстрації рішень Міністерства фінансів України щодо застосування безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів

N з/п

Дата надходження рішення щодо застосування безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів

Номер рішення щодо застосування безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів

Дата рішення щодо застосування безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів

Назва бюджету

Посада, П. І. Б. та підпис особи, яка здійснює контроль та виконує рішення

Виконання

стягнення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету

зменшення обсягу трансфертів

дата

N документа

дата

N документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 7 у редакції наказу Державної
 казначейської служби України від 25.07.2018 р. N 250)

(Методичні рекомендації у редакції наказу Державної
 казначейської служби України від 04.06.2015 р. N 156)
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі