Інформація по темі "" | Публікації по тегу
186535 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів

Наказ ДКСУ від 19.07.2019 р. № 213 "Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів"

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної казначейської служби України

19 липня 2019 року № 213

 

 

Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів

 

1. Ці Методичні рекомендації визначають перелік підтвердних документів, передбачених законодавством, залежно від сутності платежу, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів до органів Державної казначейської служби України (далі – Казначейство) на стадіях реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів.

У разі проведення платежів з небюджетних рахунків, підприємства, установи, організації та фізичні особи – підприємці подають до органів Казначейства підтвердні документи, у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

2. Перелік підтвердних документів, які подаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів до Казначейства, є орієнтовним і може змінюватися залежно від змін у законодавстві.

3. Договори, які подаються до Казначейства разом з реєстром бюджетних зобов'язань, повинні містити істотні умови відповідно до законодавства.

4. Документи подаються на паперових та електронних носіях.

5. У разі обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів із застосовуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (далі – система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства, між розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.

У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.

6. Органи Казначейства не відповідають за недостовірність підтвердних документів та їх зміст. У підтвердних документах, наданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства звіряються суми на відповідність сумам, зазначеним у реєстрах бюджетних зобов'язань (реєстрах бюджетних фінансових зобов'язань) та платіжних дорученнях.

7. Перелік підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів наведено у додатку до цих Методичних рекомендацій.

 

 

В.о. директора Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства

 

 

 

Х.В. Харпола

 

 

Додаток

до Методичних рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів

 

Перелік підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів

Назва витрат

 

КЕКВ, КККБ

 

Документи, які надаються на стадії реєстрації бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань

 

Документи, які надаються на стадії проведення платежів

1

2

3

4

Заробітна плата

2111

- заявка на видачу готівки;

- реєстр бюджетних зобов'язань;

- реєстр бюджетних фінансових зобов'язань;

- цивільно-правовий договір;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1.

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

- заявка на видачу готівки;

- реєстр бюджетних зобов'язань;

- реєстр бюджетних фінансових зобов'язань.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1.

Нарахування на оплату праці

2120

- реєстр бюджетних зобов'язань;

- реєстр бюджетних фінансових зобов'язань.

Платіжне доручення, чек.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- накладна;

- акт приймання-передачі наданих послуг, акт виконаних робіт;

- заявка на видачу готівки;

- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

- акт придбання матеріальних цінностей.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт;

- акт придбання матеріальних цінностей.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- накладна;

- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

- акт придбання матеріальних цінностей;

- акт приймання-передачі наданих послуг, акт виконаних робіт;

- заявка на видачу готівки;

- реєстр накладних (у разі обслуговування централізованою бухгалтерією).

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт;

- акт придбання матеріальних цінностей;

- реєстр накладних (у разі обслуговування централізованою бухгалтерією).

Продукти харчування

2230

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок.

2) При отриманні товарів, послуг:

- договір;

- накладна;

- акт придбання матеріальних цінностей;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- заявка на видачу готівки;

- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

- реєстр накладних (у разі обслуговування централізованою бухгалтерією).

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів  та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт придбання матеріальних цінностей.

- реєстр накладних (у разі обслуговування централізованою бухгалтерією).

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- накладна;

- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт;

- кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

- зведений реєстр звітів;

- копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов'язаних з міжнародною діяльністю, в іноземній валюті;

- заявка на видачу готівки;

- розрахунок національної валюти в еквіваленті до іноземної валюти.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт.

 

2240

У частині оплати послуг, що надаються у сфері управління державним (місцевим) боргом (агентські, консультаційні, рейтингові, юридичні, інформаційні, дорадчі, управлінські), послуги, пов'язані з розміщенням боргових цінних паперів на ринку, оплата послуг з впровадження, супроводження та розвитку інформаційно-аналітичних систем управління державним (місцевим) боргом тощо 2:

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на перерахування коштів;

- кредитна угода, договір;

- угода, договір про надання послуг;

- платіжна інструкція;

- рахунок (інвойс);

2) При отриманні послуг:

- розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на перерахування коштів;

- кредитна угода, договір;

- угода, договір про надання послуг;

- платіжна інструкція;

- рахунок (інвойс);

- акт наданих послуг.

Розпорядження Міністерства фінансів України (фінансового органу) на перерахування коштів, платіжне доручення (якщо платіж з обслуговування державного (місцевого) боргу здійснюється у національній валюті через реєстраційні рахунки, відкриті на ім'я Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) в Казначействі), кредитна угода, договір, угода, договір про надання послуг;

-       платіжна інструкція;

-       рахунок (інвойс);

-       акт наданих послуг2.

Видатки на відрядження

2250

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- договір;

- рахунок;

- наказ (розпорядження) про відрядження.

2) При отриманні послуг:

- договір;

- накладна;

- заявка на видачу готівки;

- доручення на здійснення видатків в іноземній валюті (для проведення видатків державного бюджету, пов'язаних з міжнародною діяльністю, в іноземній валюті);

- розрахунок коштів у національній та іноземній валюті;

- акт наданих послуг (у разі користування послугами зали офіційних делегацій (ЗОД));

- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Платіжне доручення, чек,заявка на видачу готівки 1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок;

- кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

- титул об'єкта4;

- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році тільки проектно-вишукувальних робіт)4;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- протокол договірної ціни;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів – додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

- календарний графік виконання робіт;

- план фінансування будівництва.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

- заявка на видачу готівки;

- накладна;

- акт приймання-передачі наданих послуг, акт виконаних робіт;

- кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

- протокол договірної ціни;

- титул об'єкта4;

- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році тільки проектно-вишукувальних робіт)4;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів – додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

- календарний графік виконання робіт;

- план фінансування будівництва;

- акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в).

Платіжне доручення, чек,заявка на видачу готівки 1. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт;

- акт придбання матеріальних цінностей;

- акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в).

 

Оплата теплопостачання

2271

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок.

2) При отриманні товарів, послуг:

- договір;

- рахунок-фактура;

- акт наданих послуг/акт приймання-передавання товарної продукції

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- акт наданих послуг/акт приймання-передавання товарної продукції.

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок;

2) При отриманні товарів, послуг:

- договір;

- рахунок-фактура;

- акт наданих послуг/акт приймання-передавання товарної продукції.

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- акт наданих послуг/акт приймання-передавання товарної продукції.

Оплата електроенергії

2273

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок.

2) При отриманні товарів, послуг:

- договір;

- рахунок-фактура;

- акт наданих послуг/акт приймання-передавання товарної продукції.

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- акт наданих послуг/акт приймання-передавання товарної продукції.

Оплата природного газу

2274

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок.

2) При отриманні товарів, послуг:

- договір;

- рахунок-фактура;

- акт наданих послуг/акт приймання-передавання товарної продукції;

- накладні на отримання товару (при оплаті скрапленого балонного газу).

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- акт наданих послуг/акт приймання-передавання товарної продукції.

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок.

2) При отриманні товарів, послуг:

- договір;

- рахунок-фактура;

- акт наданих послуг/акт приймання-передавання товарної продукції;

- накладна.

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна;

- акт наданих послуг/ акт приймання-передавання товарної продукції.

Оплата енергосервісу

2276

- Енергосервісний договір;

- акт про виконання зобов'язань.

Платіжне доручення.

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- рахунок;

- договір;

- реєстр бюджетних зобов'язань;

- реєстр бюджетних фінансових зобов'язань.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- накладна;

- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт;

- кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

- копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов'язаних з міжнародною діяльністю, в іноземній валюті;

- заявка на видачу готівки;

- розрахунок національної валюти в еквіваленті до іноземної валюти.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт;

- акт придбання матеріальних цінностей.

- Зведений реєстр виплат 3;

- реєстр виплат 3.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок;

- реєстр бюджетних зобов'язань;

- реєстр бюджетних фінансових зобов'язань.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- накладна;

- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

- календарний план заходів на рік;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт;

- кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

- копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов'язаних з міжнародною діяльністю, в іноземній валюті;

- заявка на видачу готівки;

- розрахунок національної валюти в еквіваленті до іноземної валюти;

- наказ та кошторис на проведення заходу.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт;

- акт придбання матеріальних цінностей.

- Зведений реєстр виплат 3;

- реєстр виплат 3.

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

- розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу);

- договір, кредитна угода;

- розрахунок банку щодо сплати відсотків;

- рішення сесії відповідної ради;

- платіжна інструкція;

- рахунок (інвойс);

- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення. Розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на перерахування коштів, кредитна угода, договір, платіжна інструкція; рахунок (інвойс) 2.

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

- розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу);

- міжнародний договір, кредитна угода;

- розрахунок банку щодо сплати відсотків;

- рішення сесії відповідної ради;

- платіжна інструкція;

- рахунок (інвойс);

- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення. Розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на перерахування коштів, кредитна угода, договір, платіжна інструкція, рахунок (інвойс) 2, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- договір;

- рахунок;

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- реєстр бюджетних зобов'язань;

- реєстр бюджетних фінансових зобов'язань.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- накладна;

- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт;

- кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

- копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов'язаних з міжнародною діяльністю, в іноземній валюті;

- заявка на видачу готівки;

- розрахунок національної валюти в еквіваленті до іноземної валюти;

- наказ розпорядника бюджетних коштів про розподіл коштів державної фінансової підтримки суб’єктам господарювання;

- реєстр суб’єктів господарювання, яким надається фінансова підтримка.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна;

- акт приймання-передачі наданих послуг;

- акт виконаних робіт;

- акт придбання матеріальних цінностей.

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

Платіжне доручення.

- Інформація фінансових органів щодо прийнятих зобов'язань;

- рішення сесії відповідної ради;

- договір між місцевими радами про передачу коштів міжбюджетного трансферту.

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

- Розпорядчі документи, які визначають зобов'язання про спрямування платежів за кордон;

- лист або рахунок (інвойс) міжнародних організацій із зазначенням суми внеску, його офіційний переклад;

- розпорядження керівника на сплату членського внеску;

- рішення Кабінету Міністрів України (у разі вступу до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод);

- рішення сесії відповідної ради;

- розрахунок національної валюти в еквіваленті до іноземної валюти;

- лист або рахунок банківської установи про підтвердження реквізитів банку.

Платіжне доручення, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Виплата пенсій і допомоги

2710

- Заявка на видачу готівки;

- реєстр бюджетних зобов'язань;

- реєстр бюджетних фінансових зобов'язань.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1;

- зведений реєстр виплат 3;

- реєстр виплат 3.

Стипендії

2720

- Заявка на видачу готівки;

- реєстр бюджетних зобов'язань;

- реєстр бюджетних фінансових зобов'язань.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1;

- зведений реєстр виплат 3;

- реєстр виплат 3.

Інші виплати населенню

2730

- Акт звірки розрахунків за надані пільги (субсидії) населенню;

- заявка на видачу готівки;

- реєстр бюджетних зобов'язань;

- реєстр бюджетних фінансових зобов'язань;

- офіційний переклад рішення закордонних юрисдикційних органів;

- постанова про відкриття виконавчого провадження для здійснення платежів на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України;

- виконавчий документ;

- розрахунок національної валюти в еквіваленті до іноземної валюти;

- зведений реєстр звітів;

- реєстр виплат за надані пільги (субсидії) населенню у розрізі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів;

- реєстр реєстрів нарахованих для виплати житлових субсидій у грошовій формі;

- зведений реєстр нарахованих субсидій призначених для виплати житлових субсидій в готівковій формі через Пенсійний фонд України;

- зведений реєстр нарахованих субсидій, призначених для виплати житлових субсидій в готівковій формі через АТ «Ощадбанк».

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою, заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті;

- зведений реєстр виплат 3;

- реєстр виплат 3;

- реєстр реєстрів нарахованих для виплати житлових субсидій у грошовій формі;

- зведений реєстр нарахованих субсидій призначених для виплати житлових субсидій в готівковій формі через Пенсійний фонд України;

- зведений реєстр нарахованих субсидій, призначених для виплати житлових субсидій в готівковій формі через АТ «Ощадбанк».

Інші видатки

2800

- Реєстр бюджетних зобов'язань;

- реєстр бюджетних фінансових зобов'язань;

- колективний договір (витяг з нього);

- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

- заявка на видачу готівки.

Для проведення видатків в іноземній валюті:

- офіційний переклад рішення закордонних юрисдикційних органів;

- розрахунок національної валюти в еквіваленті до іноземної валюти.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки 1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- акт виконаних робіт / поставки товарів;

- накладна.

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- акт виконаних робіт / поставки товарів;

- накладна.

Капітальне будівництво (придбання)

3120

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- титул об'єкта;

- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

- календарний графік виконання робіт;

- план фінансування будівництва;

- договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- титул об'єкта;

- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

- договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

- календарний графік виконання робіт;

- план фінансування будівництва;

- акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);

- договір купівлі-продажу житла, інших об'єктів;

- накладна (якщо умови договору передбачаютьпридбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником).

Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- договір купівлі-продажу житла, інших об'єктів;

- акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);

- накладна (якщо умови договору передбачаютьпридбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником).

Капітальний ремонт

3130

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- об'єктний кошторис.

-  календарний графік виконання робіт.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- об'єктний кошторис;

- календарний графік виконання робіт;

- акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);

- накладна (якщо умови договору передбачаютьпридбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником).

Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна (якщо умови договору передбачаютьпридбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником);

- акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в).

 

Реконструкція та реставрація

3140

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- календарний графік виконання робіт;

- план фінансування будівництва;

- титул об'єкта4;

- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт)4;

- договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- титул об'єкта4;

- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт)4;

- договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

- календарний графік виконання робіт;

- план фінансування будівництва;

- акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);

- накладна (якщо умови договору передбачаютьпридбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником).

Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна (якщо умови договору передбачаютьпридбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником);

- акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в).

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

- Договір про закупівлю;

- приймальний акт;

- реєстр приймальних актів.

Платіжне доручення.

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- акт виконаних робіт;

- витяг з державного реєстру прав на земельну ділянку;

- грошова оцінка землі та розрахунок нормативної грошової оцінки.

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- акт виконаних робіт;

-  витяг з державного реєстру прав на земельну ділянку.

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

3210

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок;

- договір купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- титул об'єкта4;

- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт)4;

- договір підряду (контракт). Для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

- календарний графік виконання робіт;

- план фінансування будівництва.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- накладна;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- накладна (якщо умови договору передбачаютьпридбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником);

- акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);

- титул об'єкта4;

- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт)4;

- договір підряду (контракт) з визначенням вартості будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

- календарний графік виконання робіт;

- план фінансування будівництва;

- заявка на видачу готівки;

- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

 

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою, заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

- накладна;

- накладна (якщо умови договору передбачаютьпридбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником);

- акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в).

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

Платіжне доручення.

- Інформація фінансових органів щодо прийнятих зобов'язань;

- рішення сесії відповідної ради;

- договір між місцевими радами про передачу коштів міжбюджетного трансферту.

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

- Інформація фінансових органів щодо прийнятих зобов'язань;

- рішення уповноваженого органу.

Платіжне доручення, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Капітальні трансферти населенню

 

3240

1) У разі здійснення попередньої оплати:

- рішення головного розпорядника коштів бюджетних коштів;

- договір;

- рахунок;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- титул об'єкта4;

- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт)4;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році.

- календарний графік виконання робіт;

- план фінансування будівництва.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

- договір;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- титул об'єкта4;

- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт)4;

- договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

- акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);

- календарний графік виконання робіт;

- план фінансування будівництва;

- договір купівлі-продажу житла, інших об'єктів;

- накладна (якщо умови договору передбачаютьпридбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником);

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- реєстр виплат.

3) У разі перерахування грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення громадянам, які мають на це право:

- рішення комісії про призначення грошової компенсації6.

Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

-      договір купівлі-продажу житла, інших об'єктів;

- накладна (якщо умови договору передбачаютьпридбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником);

- Зведений реєстр виплат3;

- реєстр виплат3.

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

- Кредитний договір;

- договір застави;

- графік повернення та документи, визначені умовами кредитування та / або передбачені постановами Кабінету Міністрів України.

Платіжне доручення, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

4112

Кредитування при виконанні державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні (місцеві) гарантії 1:

- розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на проведення витрат з виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов'язань;

- державні (місцеві) гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання;

- рішення сесії відповідної ради;

- вимога про виконання зобов'язань за державними (місцевими) гарантіями;

- кредитна угода, договір;

- рахунок (інвойс).

Розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на проведення витрат з виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов'язань, державні (місцеві) гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання; вимога про виконання зобов'язань за гарантіями; кредитна угода, договір; рахунок (інвойс).

Платіжне доручення, якщо платіж здійснюється через реєстраційні рахунки, відкриті на ім'я Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) в органі Казначейства.

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

- Договір купівлі-продажу;

- кредитний договір;

- графік повернення та документи, визначені умовами кредитування та/або передбачені постановами Кабінету Міністрів України;

- акт виконаних робіт.

Платіжне доручення.

Повернення внутрішніх кредитів

4120

- Кредитний договір;

- графік повернення кредитів.

Платіжне доручення.

Примітки:

____________

1 На стадії проведення платежів на отримання готівки підставою для перерахування є заявка на видачу готівки, надана на стадії реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань.

 

2 За платежами з обслуговування державного (місцевого) боргу та платежами з виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні (місцеві) гарантії, копії підтвердних документів, які надаються Міністерством фінансів України (відповідним фінансовим органом) відповідному органу Казначейства, мають бути завірені в установленому порядку Міністерством фінансів України (відповідним фінансовим органом). За зазначеними платежами в іноземній валюті Міністерство фінансів України (відповідний фінансовий орган) надає відповідному органу Казначейства копії кредитних угод, договорів, державних (місцевих) гарантій, договорів про надання послуг у 3-х примірниках мовою оригіналу та переклад, усі інші підтвердні документи - у 2-х примірниках.

 

3 Зазначені реєстри подаються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 151 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат».

 

4  Зазначені документи подаються тільки при проведенні капітального будівництва, реконструкції, реконструкції з елементами реставрації.

 

5 Зазначені документи подаються при наданні фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, фермерським господарствам,  сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам тощо, відповідно до законодавства.

 

6 Зазначений документ подається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації для виплати грошової компенсації певним категоріям осіб за належні для отримання жилі приміщення, у випадках, визначених законодавством. Дане рішення приймається комісією, до складу якої входять представники виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, всеукраїнських громадських об'єднань (за їх згодою).

 

 

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×