Інформація по темі "" | Публікації по тегу
66177 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Наказ|Порядок, Мінфін, від 23.08.2012, № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"


Зміст:

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.08.2012

м. Київ

N 938

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2012 р. за N 1569/21881

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 30 липня 2014 року N 793,
 від 30 грудня 2015 року N 1244,
 від 29 січня 2016 року N 23,
 від 14 липня 2016 року N 617,
від 8 вересня 2017 року N 765,
від 8 лютого 2018 року N 126
(зміни, внесені пунктом 2 Змін, затверджених наказом Міністерства фінансів України
 від 8 лютого 2018 року N 126, набирають чинності з 1 липня 2018 року),
від 11 січня 2019 року N 7,
від 27 березня 2019 року N 124,
від 21 серпня 2019 року N 352
(який застосовується 1 листопада 2019 року),
від 18 травня 2020 року N 216
(зміни, внесені пунктом 1 Змін, затверджених наказом Міністерства фінансів України
 від 18 травня 2020 року N 216, набирають чинності з 1 січня 2021 року),
від 19 квітня 2021 року N 222,
від 30 грудня 2022 року N 477
(враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства
 фінансів України від 23 січня 2023 року N 35),
від 27 липня 2023 року N 409
(враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства
 фінансів України від 18 серпня 2023 року N 443)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Міністерства фінансів України (Кузькін Є. Ю.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного казначейства України від 04 листопада 2002 року N 205 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 року за N 919/7207 (із змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 14 травня 2010 року N 263 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 червня 2010 року за N 384/17679 (із змінами).

6. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23.08.2012 N 938

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2012 р. за N 1569/21881

Порядок
казначейського обслуговування місцевих бюджетів

(У тексті Порядку та додатках до нього після слів "код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" в усіх відмінках доповнено словами "(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 2014 року N 793)

(У тексті Порядку слова "(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" в усіх відмінках замінено словами "(після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30 грудня 2015 року N 1244)

 

(У тексті Порядку нумерацію додатків 3 - 28 замінено нумерацією 4 - 29 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30 грудня 2015 року N 1244)

 

(У тексті Порядку посилання на додатки 20 - 29 замінено відповідно посиланнями на додатки 23 - 33 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року N 23)

 

(У тексті Порядку слова "Казначейство України" в усіх відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 8 лютого 2018 року N 126)

 

(У тексті Порядку та додатках до нього абревіатуру "/ТКВКБМС" та слова "/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 січня 2019 року N 7)

 

(У тексті Порядку посилання на додатки 27 - 34 замінено посиланнями відповідно на додатки 26 - 33 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 серпня 2019 року N 352, який застосовується з 1 листопада 2019 року)

 

(У тексті Порядку посилання на додатки 26 - 33 замінено відповідно посиланнями на додатки 25 - 32 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2021 року N 222)

 

(У тексті Порядку слова "платіжне доручення" та "розрахунковий документ" замінено словами "платіжна інструкція" у відповідних відмінках та числах;  слова "на паперових та електронних носіях" замінено словами "у паперовій або електронній формі" у відповідних відмінках; слова "відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" замінено у відповідних відмінках словами "відбиток штампа "Оплачено" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30 грудня 2022 року N 477, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2023 року N 35)

 

(У тексті Порядку посилання на додатки 3 - 32 замінено посиланнями на додатки 10 - 39 відповідно згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27 липня 2023 року N 409, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2023 року N 443)

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог Бюджетного кодексу України.

1.2. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), фінансовими органами та/або Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у містах, селищними, сільськими радами або їх виконавчими органами, платниками податків, розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органами Казначейства.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

1.3. Під час казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів застосовуються поняття та категорії, визначені Бюджетним кодексом України, Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про платіжні послуги" та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

У цьому Порядку термін вживається в такому значенні:

мережа розпорядника коштів місцевого бюджету (далі - мережа) - згрупована відповідно до законодавства головним розпорядником коштів місцевого бюджету (далі - головний розпорядник) (розпорядником коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня), що має власну мережу) інформація щодо розпорядників коштів нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, та одержувачів коштів місцевого бюджету.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793,
від 30.12.2015 р. N 1244,
від 29.01.2016 р. N 23,
від 14.07.2016 р. N 617,
від 11.01.2019 р. N 7,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

1.4. У разі виявлення фактів порушення бюджетного законодавства органами Казначейства застосовуються заходи впливу, встановлені статтею 117 Бюджетного кодексу України.

1.5. Використання одержувачем бюджетних коштів печатки не є обов'язковим.

(главу 1 доповнено пунктом 1.5 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.09.2017 р. N 765)

1.6. Подання місцевими фінансовими органами, розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) платіжних та інших документів до органів Казначейства в паперовій формі здійснюється разом із електронним носієм інформації, на якому записано файли проектів цих документів.

(главу 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

2. Основні положення про організацію роботи

2.1. Казначейське обслуговування коштів місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства відповідно до законодавства.

Місцеві фінансові органи подають за місцем обслуговування до органу Казначейства рішення про затвердження відповідних бюджетів, рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет, прийняті відповідною радою, а також рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження місцевої державної адміністрації, рішення виконавчого комітету місцевої ради у разі їх прийняття відповідно до норм частин шостої, восьмої статті 23 та частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

(абзац другий пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

У разі виявлення у процесі казначейського обслуговування невідповідності показників затверджених бюджетів бюджетному законодавству органи Казначейства інформують для прийняття відповідного рішення в межах встановлених повноважень в частині, що не суперечить бюджетному законодавству: Міністерство фінансів України - стосовно бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів міст Києва та Севастополя; Раду міністрів Автономної Республіки Крим - стосовно бюджетів місцевого самоврядування та районних бюджетів Автономної Республіки Крим; обласні державні адміністрації - стосовно районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування; міські державні адміністрації в містах Києві та Севастополі - стосовно районних у цих містах бюджетів; виконавчі органи міських рад - стосовно бюджетів районів у містах. У разі утворення військово-цивільної адміністрації органи Казначейства інформують відповідну військово-цивільну адміністрацію.

(абзац третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23,
 від 14.07.2016 р. N 617,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

Унесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет здійснюється на підставі рішення відповідної ради. Прийняття рішення про внесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет можливе у випадках та порядку, встановлених Бюджетним кодексом України, а також у разі внесення змін до закону про Державний бюджет України.

2.2. У процесі казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів органи Казначейства здійснюють такі функції:

обслуговують місцеві бюджети за доходами, видатками, кредитуванням та фінансуванням бюджету;

відкривають рахунки в національній валюті в Казначействі:

(абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

для зарахування доходів місцевих бюджетів та інших надходжень, передбачених законодавством (далі - платежі), на ім'я органу Казначейства у розрізі кодів бюджетної класифікації та у розрізі місцевих бюджетів усіх рівнів;

(абзац четвертий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
від 19.04.2021 р. N 222)

розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації;

здійснюють в автоматизованому режимі розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти місцевих бюджетів за належністю;

(абзац шостий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

проводять повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів, на підставі подань (висновків) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погоджених із відповідними місцевими фінансовими органами;

(абзац сьомий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

здійснюють безспірне списання коштів місцевих бюджетів за судовими рішеннями про стягнення коштів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами;

щодня перераховують залишки надходжень на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів;

здійснюють покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в установленому законодавством порядку;

(абзац одинадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

здійснюють операції на рахунках, відкритих в Казначействі;

(абзац дванадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

надають фінансовим органам виписки з рахунків;

надають виписки з рахунків для зарахування надходжень бюджетів відповідно до затверджених порядків взаємодії Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, у разі відсутності зазначених порядків, виписки надаються на їх звернення;

ведуть бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

(абзац п'ятнадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

здійснюють попередній та поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;

здійснюють операції щодо виконання платіжних інструкцій розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, зареєстрованих бюджетних зобов'язань, відповідно до розпису місцевих бюджетів і кошторисів, планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів (далі - план асигнувань) розпорядників бюджетних коштів та/або відповідно до планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

здійснюють безспірне вилучення коштів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;

проводять взаємні розрахунки між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами у порядку, встановленому законодавством;

(абзац двадцятий пункту 2.2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

складають фінансову та бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів, крім звіту про виконання плану за штатами і контингентами;

подають звітність Міністерству фінансів України та місцевим фінансовим органам у встановлені строки за формами, встановленими Міністерством фінансів України;

здійснюють перерахування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ на поточні рахунки місцевих фінансових органів, розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків державного сектору відповідно до законодавства.

(пункт 2.2 доповнено абзацом двадцять третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23)

2.3. Рахунки для обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів відкриваються в Казначействі відповідно до законодавства.

Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих бюджетів, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України на рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я органів Казначейства у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

2.4. Пункт 2.4 виключено

2.5. Пункт 2.5 виключено

2.4. У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі - система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства.

(абзац перший пункту 2.4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 30.07.2014 р. N 793,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

У разі застосування системи Казначейства між органами Казначейства та місцевими фінансовими органами, розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) здійснюється обмін документами в електронній формі, в тому числі електронними документами.

(пункт 2.4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244,
абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

Абзац третій пункту 2.6 виключено

(пункт 2.6 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244,
абзац третій пункту 2.6 виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

2.5. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронній формі протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.

Підтвердженням для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) успішного передавання їх електронних документів до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.

У разі невдалої спроби передавання документів в електронній формі до системи Казначейства розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) здійснюються заходи щодо повторного їх передавання.

У разі неможливості передавання документів в електронній формі до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи у паперовій формі.

Датою та часом отримання документів в електронній формі органом Казначейства є дата та час, зафіксовані у повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.5 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

2.6. Орган Казначейства перевіряє документи в електронній формі, передані розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку.

Якщо надіслані в електронній формі документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, орган Казначейства інформує розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) засобами системи Казначейства про їх непроведення із зазначенням причин.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
 у зв'язку з цим пункт 2.5 вважати відповідно пунктом 2.7)

2.7. При поданні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у рядках і графах "КПКВК" та "Код програмної класифікації видатків та кредитування" місцеві фінансові органи, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КПКВК) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)).

(пункт 2.7 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244,
від 08.02.2018 р. N 126,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

3. Обслуговування місцевих бюджетів за доходами

3.1. Платники сплачують платежі у національній валюті у безготівковій або готівковій формі на відповідні рахунки для зарахування надходжень або на єдиний рахунок, відкриті в Казначействі. Платежі здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, підприємства поштового зв'язку та органи місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавством.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.03.2019 р. N 124,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.05.2020 р. N 216)

3.2. Сплата платежів до місцевого бюджету готівкою здійснюється платниками через каси установ банків, підприємств поштового зв'язку та органи місцевого самоврядування.

Підставою для підтвердження зарахування до місцевого бюджету платежів, сплачених готівкою, є: касові документи, видані банками, операторами поштового зв'язку; квитанції, видані органами місцевого самоврядування, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку.

3.3. Зарахування всіх надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі позик місцевих бюджетів та запозичень, здійснюється виключно через рахунки, відкриті в Казначействі.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

3.4. Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих бюджетів, здійснюються у такій послідовності:

повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів;

розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет;

(абзац третій пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України;

(абзац четвертий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами;

погашення позик, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка;

зарахування коштів на рахунки для обліку надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.

3.5. Порядок повернення платникам коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів, а також взаємодії органів Казначейства з органами, які згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, регламентується окремими нормативно-правовими актами.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

3.6. Органи Казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів за доходами здійснюють операції: за платежами, які є доходами загального фонду місцевих бюджетів, за платежами, які є доходами спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ); за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
від 27.03.2019 р. N 124)

3.7. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з Бюджетним кодексом України та рішенням відповідної місцевої ради про бюджет належать до надходжень загального фонду місцевого бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів бюджетної класифікації.

(абзац перший пункту 3.7 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду місцевих бюджетів, у Казначействі відкриваються рахунки для кожного місцевого бюджету, кількість яких залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет і має забезпечити процес його виконання.

(абзаци другий - п'ятий пункту 3.7 замінено новим
 абзацом другим згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 30.12.2015 р. N 1244,
 у зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом третім,
абзац другий пункту 3.7 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів (далі - повернення)) у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування органами Казначейства платіжних інструкцій для здійснення внутрішніх операцій, перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, відкриті окремо для кожного місцевого бюджету.

(абзац третій пункту 3.7 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

3.8. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із Бюджетним кодексом України та рішенням відповідної місцевої ради про бюджет належать до надходжень спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ), зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів бюджетної класифікації.

(абзац перший пункту 3.8 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевих бюджетів, у Казначействі відкриваються рахунки для кожного місцевого бюджету, кількість яких залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет і має забезпечити процес його виконання.

(абзац другий пункту 3.8 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

Кошти, які надійшли до спеціального фонду місцевих бюджетів за день (з урахуванням повернень), у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування органами Казначейства платіжних інструкцій для здійснення внутрішніх операцій, перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, відкриті окремо для кожного місцевого бюджету.

(абзац третій пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

У разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку в установах банків державного сектору надходження бюджету розвитку переказуються органами Казначейства наступного робочого дня на підставі платіжних інструкцій, наданих відповідними місцевими фінансовими органами, на поточні рахунки місцевих фінансових органів, відкриті в установах банків державного сектору для здійснення розподілу коштів бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів.

(пункт 3.8 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23)

3.9. Пункт 3.9 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
у зв'язку з цим пункти 3.10 - 3.16 вважати
 відповідно пунктами 3.9 - 3.15)

3.9. Платежі, які згідно із Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

(абзац перший пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126)

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів, у кінці дня (з урахуванням повернень), за встановленими нормативами розподіляються між рівнями місцевих бюджетів і засобами програмного забезпечення зараховуються до загального та/або спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів.

(абзац другий пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126)

3.10. Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і відповідно до законодавства підлягають розподілу між бюджетами і різними отримувачами коштів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

(абзац перший пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126)

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу, у кінці дня (з урахуванням повернень) розподіляються за нормативами, установленими відповідними нормативно-правовими актами України.

Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються до загального та/або спеціального фонду місцевих бюджетів відповідно.

(абзац третій пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126)

Частина коштів, яка належить іншим отримувачам коштів, перераховується на рахунки власників.

3.11. Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства.

(абзац перший пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126)

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету (з урахуванням повернень), розподіляються та спрямовуються за призначенням згідно з вимогами нормативно-правових актів.

3.12. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в Казначействі на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету відповідно до законодавства.

(абзац перший пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

При перерахуванні до місцевих бюджетів платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, у полі платіжної інструкції "Призначення платежу" вказується код класифікації доходів бюджету.

Власні надходження бюджетних установ з рахунків для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ згідно з вимогами нормативно-правових актів здійснюється органами Казначейства з відповідних рахунків для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкритих у Казначействі відповідно до законодавства, на рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за тими самими кодами класифікації доходів бюджету.

(абзац четвертий пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

(главу 3 доповнено новим пунктом 3.12 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

3.13. Для зарахування надходжень до місцевих бюджетів в іноземній валюті місцеві фінансові органи відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Платники сплачують платежі в іноземній валюті на валютні рахунки місцевих фінансових органів, відкриті в установах банків.

(пункт 3.13 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Після зарахування коштів (крім власних надходжень бюджетних установ) місцеві фінансові органи складають у паперових або електронних формах довідку про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті за формою, наведеною в додатку 10 до цього Порядку, та не пізніше трьох робочих днів після надходження коштів на рахунки в установах банків подають її до органів Казначейства у двох примірниках для відображення в обліку надходжень відповідних місцевих бюджетів.

(главу 3 доповнено новим пунктом 3.13 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244,
 у зв'язку з цим пункт 3.12 уважати пунктом 3.14,
абзац третій пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Для забезпечення відповідності гривневого еквівалента валютних коштів, які перебувають на рахунках в банку, показникам обліку органів Казначейства місцеві фінансові органи щомісячно подають до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом, довідку про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті.

(пункт 3.13 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Довідка про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті складається за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.

(пункт 3.13 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Після взяття на облік довідки про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 20 до цього Порядку.

(пункт 3.13 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Один примірник довідки про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті повертається місцевому фінансовому органу, інший примірник зберігається в органі Казначейства.

(пункт 3.13 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

3.14. Щодня у регламентований час Казначейство формує виписки з рахунків для зарахування надходжень місцевих бюджетів у вигляді електронного реєстру платіжних інструкцій.

(абзац перший пункту 3.14 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

Зазначені виписки в електронній формі надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Казначейства з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, у разі відсутності зазначених порядків виписки надаються на їх звернення в електронній формі засобами системи Казначейства.

3.15. У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору такі надходження переказуються органами Казначейства наступного робочого дня на підставі платіжних інструкцій, наданих розпорядниками бюджетних коштів, на поточні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків державного сектору.

(главу 3 доповнено пунктом 3.15 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23)

4. Основні положення про складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів і основні вимоги до неї

4.1. Головні розпорядники до початку бюджетного періоду визначають мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з рішенням (проектом рішення) про відповідний місцевий бюджет уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету, із обов'язковим зазначенням їх статусу (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів) та органу Казначейства, в якому вони обслуговуються.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

4.2. Розпорядники нижчого рівня поділяються на такі, що мають власну мережу, та на розпорядників бюджетних коштів без мережі.

Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачі бюджетних коштів, в процесі складання, затвердження та подання власної мережі застосовують положення, визначені для головних розпорядників.

4.3. Мережа складається головними розпорядниками за КПКВК, за якими вони вперше визначені головними розпорядниками на відповідний бюджетний період, за формою, наведеною у додатку 11 до цього Порядку.

(абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793,
у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 08.02.2018 р. N 126,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

У разі якщо за певним КПКВК на наступний бюджетний період бюджетна установа в особі її керівника визначена головним розпорядником не вперше, її мережа за цим КПКВК підлягає обов'язковій перевірці на відповідність встановленим вимогам до мережі та рішенню (проекту рішення) про відповідний місцевий бюджет.

(абзац другий пункту 4.3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

У разі виявлення невідповідності встановленим вимогам до мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів (далі - Єдиний реєстр) та одержувачів бюджетних коштів у мережу вносяться відповідні зміни. Реєстр змін до мережі з обґрунтуванням, затверджений головним розпорядником та погоджений відповідним фінансовим органом, подається головним розпорядником у паперових або електронних формах до органу Казначейства за місцем його обслуговування за формою, наведеною у додатку 12 до цього Порядку. При цьому повторно мережа до органу Казначейства не подається.

(абзац третій пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

4.4. До мережі включаються розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, внесені до Єдиного реєстру у встановленому законодавством порядку.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

4.5. Юридична особа, що включається до мережі, не може одночасно мати статус розпорядника бюджетних коштів та одержувача бюджетних коштів.

4.6. Розпорядники нижчого рівня (одержувачі бюджетних коштів) включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.

4.7. Бюджетна установа в особі її керівника не може бути одночасно головним розпорядником та розпорядником бюджетних коштів різних місцевих бюджетів.

Розпорядники коштів державного бюджету можуть відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України визначатися лише головними розпорядниками коштів місцевого бюджету за бюджетними призначеннями місцевого бюджету, що не передбачають видатків, пов'язаних з утриманням цих установ з основної діяльності.

У такому разі головний розпорядник коштів місцевого бюджету - установа державного бюджету самостійно здійснює видатки для виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів місцевого бюджету, або формує мережу, до якої включаються бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів цього місцевого бюджету, та/або одержувачі.

4.8. Головний розпорядник не може бути включений до мережі іншого головного розпорядника як розпорядник нижчого рівня.

4.9. Розпорядник нижчого рівня не може бути включений одночасно до мережі декількох головних розпорядників одного місцевого бюджету.

4.10. Розпорядник бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі розпорядників бюджетних коштів різних місцевих бюджетів.

4.11. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за одним КПКВК за коштами одного місцевого бюджету.

(пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
від 19.04.2021 р. N 222)

4.12. До мережі розпорядника бюджетних коштів можуть бути включені відокремлені структурні підрозділи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), які не є юридичними особами та внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством. До відокремлених структурних підрозділів розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) застосовуються положення, визначені для розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

4.13. Головний розпорядник включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду.

У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість, та для них у кошторисах (планах асигнувань, планах використання) не передбачені асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з бюджетним законодавством.

4.14. Одержувачі бюджетних коштів можуть бути включені одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за коштами одного місцевого бюджету лише за різними КПКВК.

(пункт 4.14 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
від 19.04.2021 р. N 222)

4.15. Одержувачі бюджетних коштів можуть бути включені одночасно до мережі розпорядників бюджетних коштів різних бюджетів.

4.16. Виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), не включаються до мережі.

4.17. Мережа затверджується головним розпорядником за погодженням з місцевим фінансовим органом у трьох примірниках.

Один примірник мережі залишається у головного розпорядника, другий примірник - у місцевому фінансовому органі, третій подається головним розпорядником до органу Казначейства за місцем його обслуговування.

4.18. Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) відповідальні за достовірність даних, наведених у мережі (реєстрі змін до мережі).

Місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням встановленних вимог до складання мережі.

4.19. Головний розпорядник не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду, розпорядник нижчого рівня не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду подають відповідному органу Казначейства мережу (реєстр змін до мережі) у паперових або електронних формах інформації з урахуванням особливостей складання мережі, визначених у пункті 4.3 цієї глави.

(пункт 4.19 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

4.20. Орган Казначейства перевіряє подану інформацію щодо мережі (реєстру змін до мережі) на відповідність переліку розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Казначейства, встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить до бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 20 до цього Порядку.

(абзац перший пункту 4.20 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

У разі недотримання установленого порядку складання, затвердження, подання та основних вимог до мережі (у тому числі в процесі внесення змін до неї), виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру документ протягом двох робочих днів повертається органом Казначейства відповідному розпоряднику бюджетних коштів, що його подав, на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

(абзац другий пункту 4.20 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

Органи Казначейства є користувачами мережі.

4.21. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни в мережі у разі включення до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника/одержувача бюджетних коштів.

(абзац перший пункту 4.21 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

У разі виникнення змін у мережі головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі у формі додатка 12 до цього Порядку.

(абзац другий пункту 4.21 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

Після внесення змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник на підставі протоколу розбіжностей даних мережі та Єдиного реєстру подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі протягом трьох робочих днів.

(абзац третій пункту 4.21 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2020 р. N 216)

(пункт 4.21 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

Виключення з мережі установи (підприємства, організації) у разі ліквідації, реорганізації, зміни підпорядкування проводиться лише після передавання установі-правонаступнику (підприємству, організації) або установі (підприємству, організації), яка змінила підпорядкування і яка утримується за рахунок коштів відповідного бюджету, планових показників, обсягів виділених коштів, залишків власних надходжень та обсягів отриманих з початку року власних надходжень, показників проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених бюджетних зобов'язань.

(пункт 4.21 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244,
абзац четвертий пункту 4.21 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

4.22. Казначейство щоденно надає Міністерству фінансів України інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Мінфіном та Казначейством.

(главу 4 доповнено пунктом 4.22 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

5. Порядок затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання місцевих бюджетів, та здійснення операцій з їх обліку

5.1. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу не пізніше ніж через 30 днів після затвердження місцевого бюджету.

Розпис місцевих бюджетів включає: річний розпис доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів та помісячний розпис доходів загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис фінансування загального і спеціального фондів місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання; річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з бюджету); річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (далі - Розпис місцевих бюджетів), які складаються за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку.

Місцеві фінансові органи надсилають затверджений Розпис місцевих бюджетів в електронній формі відповідним органам Казначейства не пізніше п'ятого робочого дня, що настає за днем його затвердження.

У разі якщо Розпис місцевого бюджету не відповідає встановленим бюджетним призначенням, орган Казначейства повертає його місцевому фінансовому органу на доопрацювання із супровідним листом, який містить обґрунтування причини повернення.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

5.2. Місцеві фінансові органи протягом трьох робочих днів з дня затвердження розпису доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого розпису місцевих бюджетів (додатки 13, 14 до цього Порядку), які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) розпорядниками бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів. Заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачені в статті 87 Бюджетного кодексу України) (далі - заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров'я), також затверджують плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
від 08.02.2018 р. N 126,
від 19.04.2021 р. N 222)

5.3. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу, протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису місцевих бюджетів подають органам Казначейства, в яких вони обслуговуються, розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, розподіл показників зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду (додатки 14 - 17 до цього Порядку) у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі у паперових або електронних формах. Головні розпорядники забезпечують достовірність поданих даних.

У разі відсутності у мережі головного розпорядника бюджетних коштів розпорядників нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів розподіли показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) до органів Казначейства не подаються.

Головні розпорядники, в мережі яких є заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров'я, надають органам Казначейства розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів (додатки 18, 19 до цього Порядку).

(абзац третій пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
від 08.02.2018 р. N 126,
від 19.04.2021 р. N 222)

Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам Казначейства у паперових або електронних формах протягом п'яти робочих днів після затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), плани спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плани надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення показників спеціального фонду кошторису. Заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров'я подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.

(абзац четвертий пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
від 19.04.2021 р. N 222)

Органи Казначейства здійснюють контроль за відповідністю загальних сум, указаних у зазначених документах, сумам, зазначеним у розписі місцевих бюджетів. У разі невідповідності зазначені документи повертаються розпорядникам бюджетних коштів на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

5.4. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для взяття розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань на здійснення видатків, передбачених відповідними місцевими бюджетами.

5.5. Кошти місцевих бюджетів, які передбачаються для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису та плану асигнувань відповідного розпорядника бюджетних коштів.

5.6. Одержувачі бюджетних коштів подають до органу Казначейства план використання бюджетних коштів у порядку та за формою, визначеною законодавством, затверджений керівником за погодженням з розпорядником бюджетних коштів.

5.7. У період до затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів (не більше 30 днів після затвердження річного розпису асигнувань та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідного місцевого бюджету) видатки розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів здійснюються відповідно до законодавства.

(пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

5.8. Якщо місцевий бюджет не затверджено в установлений законодавством строк, місцеві фінансові органи в електронній формі до 30 грудня відповідного бюджетного періоду направляють тимчасовий розпис місцевих бюджетів органам Казначейства. Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із тимчасового розпису місцевих бюджетів за формою, визначеною в додатку 13 до цього Порядку.

Видатки за рахунок власних надходжень розпорядників бюджетних коштів здійснюються в межах тимчасових індивідуальних кошторисів та наявних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів на підставі платіжних інструкцій та підтвердних документів на здійснення платежу.

Видатки, здійснені у зазначений період, в обов'язковому порядку мають бути враховані розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів у затвердженому кошторисі, плані асигнувань загального фонду, плані спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плані надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведенні показників спеціального фонду кошторису розпорядників бюджетних коштів, плані використання бюджетних коштів та помісячному плані використання бюджетних коштів, у всіх зведених планових показниках.

У разі невідповідності показників зазначених документів проведеним видаткам здійснення видатків тимчасово призупиняється, а документи повертаються на доопрацювання. Надалі органи Казначейства здійснюють оплату рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів відповідно до затверджених та взятих на облік показників кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

6. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів, та здійснення операцій з їх обліку

6.1. Протягом бюджетного періоду керівник місцевого фінансового органу забезпечує збалансованість розпису місцевого бюджету за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), у тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, зміни обсягів бюджетних коштів тощо). Зміни до розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду місцевого бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду місцевого бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення про місцевий бюджет;

враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (під час внесення змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (під час внесення змін до розпису доходів та розпису фінансування);

проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Казначейства (на час внесення змін до розпису асигнувань) кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених законодавством).

6.2. Місцеві фінансові органи складають та надають органам Казначейства довідки про зміни до річного розпису місцевих бюджетів, помісячного розпису доходів загального фонду місцевих бюджетів, помісячного розпису фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з бюджету), помісячного розпису спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та помісячного розпису надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, складені за формами, наведеними в додатках 3 - 9 до цього Порядку, і повідомляють головних розпорядників про внесені зміни у вигляді відповідних довідок.

Такі довідки місцеві фінансові органи надсилають відповідним органам Казначейства не пізніше третього робочого дня, що настає за днем їх затвердження.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису.

(абзац дев'ятий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)
від 14.07.2016 р. N 617)

6.3. Зміни до зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведення показників спеціального фонду можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки місцевого фінансового органу, так і в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику. Подання Казначейству реєстрів змін обов'язкове в усіх випадках.

Органи Казначейства здійснюють реєстрацію довідок, про що на оригіналі довідки ставиться відбиток печатки (додаток 20 до цього Порядку).

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу, протягом трьох робочих днів після отримання довідок про внесення змін до розпису складають та подають органам Казначейства, в яких вони обслуговуються, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формами, наведеними в додатках 21 - 23 до цього Порядку) у паперових або електронних формах.

(абзац третій пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

Головні розпорядники, в мережі яких є заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров'я, надають органам Казначейства розподіли показників змінених зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.

(абзац четвертий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
від 08.02.2018 р. N 126,
від 19.04.2021 р. N 222)

У разі внесення змін до мережі (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці), головний розпорядник реєстри змін подає одночасно із змінами до мережі.

(абзац п'ятий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

Подані реєстри змін органи Казначейства протягом двох робочих днів перевіряють у визначеному законодавством порядку. У разі невідповідності реєстри повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Розпорядники бюджетних коштів подають довідки про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), плану надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів, а одержувачі бюджетних коштів - довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів відповідному органу Казначейства у паперових або електронних формах не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.

(абзац сьомий пункту 6.3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

Абзац восьмий пункту 6.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису розпорядники бюджетних коштів разом з довідкою про зміни до кошторису подають до органу Казначейства зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін.

(пункт 6.3 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

У разі зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ головний розпорядник подає реєстри змін до мережі без реєстрів змін розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведеного плану надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведеного плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), змін зведення показників спеціального фонду, а також змінених розподілів показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів. Перенесення показників зазначених документів здійснюється на підставі реєстру змін до мережі, наданого головним розпорядником.

(пункт 6.3 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

6.4. Зміни до спеціального фонду кошторису розпорядників бюджетних коштів (в частині власних надходжень) вносяться у зв'язку із потребою перерозподілу видатків, зарахуванням надходжень, які не передбачені кошторисом або коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунку на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані в кошторисі на відповідний рік.

Протягом року розпорядники бюджетних коштів уносять зміни до спеціального фонду кошторису шляхом подання до відповідного органу Казначейства довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом, складеної за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами України, у паперових або електронних формах. Розпорядники нижчого рівня в обов'язковому порядку подають головному розпоряднику завірені органом Казначейства копії довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.

Головні розпорядники узагальнюють показники довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторисів розпорядників нижчого рівня за звітний період та проводять з органами Казначейства щомісячну звірку зведених показників щодо внесених змін до планових показників спеціального фонду.

Органи Казначейства ведуть облік таких змін, провадять видатки спеціального фонду бюджету за власними надходженнями бюджетних установ на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до розпису.

Головні розпорядники під час подання зведеної фінансової та бюджетної звітності забезпечують відповідність планових показників за спеціальним фондом кошторисів з урахуванням внесених до них змін даним обліку органів Казначейства про виконання спеціального фонду місцевих бюджетів.

7. Операції з перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у загальному фонді місцевих бюджетів

7.1. Відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів місцеві фінансові органи проводять розподіл коштів загального фонду місцевих бюджетів з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань (крім оплати праці та нарахувань на заробітну плату та виділення коштів для надання кредитів) та подають органам Казначейства розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів (додаток 24 до цього Порядку) у паперових або електронних формах у розрізі головних розпорядників. Розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів затверджується головою місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу). У розпорядженні зазначаються особові рахунки головних розпорядників або, якщо головні розпорядники відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, зазначаються їх реєстраційні рахунки.

Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів, яка відображається у виписці з особового рахунка.

Відповідно до розпоряджень, наданих місцевими фінансовими органами протягом операційного дня, органи Казначейства перераховують кошти в день їх надходження. Розпорядження, які надійшли після закінчення операційного дня, виконуються органами Казначейства наступного робочого дня.

(пункт 7.1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Після проведення зарахування на розпорядженні органами Казначейства ставиться відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.

7.2. Виписка з особового рахунка (додаток 26 до цього Порядку) надається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня). На підставі виписки головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань готує та подає органу Казначейства у паперових або електронних формах розподіл виділених бюджетних асигнувань (додаток 30 до цього Порядку) на перерахування коштів розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) у двох примірниках.

Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен містити примітку щодо їх призначення, яка відображається у виписці з рахунка.

7.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Казначейства щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань загального фонду розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету. У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня) на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику) органами Казначейства ставиться відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня).

7.4. У разі внесення змін до розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів місцеві фінансові органи готують нові розпорядження у паперових або електронних формах із зазначенням суми збільшення (+) чи зменшення (-) суми бюджетних коштів, виділених головному розпоряднику.

Орган Казначейства після отримання від місцевого фінансового органу коригувального розпорядження перевіряє наявність на рахунках головного розпорядника коштів, залишків невикористаних асигнувань.

Після чого органом Казначейства приймається рішення щодо можливості коригування суми виділених коштів і за умови прийняття позитивного рішення коригувальне розпорядження виконується у встановленому порядку.

7.5. У разі внесення змін до розподілу виділених бюджетних асигнувань головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) подає до органів Казначейства коригувальний розподіл у паперових або електронних формах, у якому зазначаються реквізити розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) та суми, на які проводиться коригування.

Орган Казначейства після отримання від головного розпорядника коштів коригувального розподілу перевіряє наявність на рахунках розпорядників залишків невикористаних асигнувань.

Після чого органом Казначейства приймається рішення щодо можливості коригування суми виділених коштів і за умови прийняття позитивного рішення коригувальний розподіл виконується у встановленому порядку. В іншому разі коригувальний розподіл повертається головному розпоряднику без виконання з відповідним обґрунтуванням відмови його виконання.

8. Операції з перерахування бюджетних коштів на здійснення видатків, передбачених у спеціальному фонді місцевих бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ)

8.1. Відповідно до помісячного розпису спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та у межах фактичних надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів місцеві фінансові органи проводять розподіл коштів спеціального фонду місцевих бюджетів та подають органам Казначейства розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (додаток 31 до цього Порядку) у розрізі головних розпорядників, які затверджуються головою місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу). У розпорядженні зазначаються особові рахунки головних розпорядників або, якщо головні розпорядники відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, зазначаються їх реєстраційні рахунки.

Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку повинно містити примітку щодо їх призначення, яка відображається у виписці з особового рахунка.

Відповідно до розпоряджень, наданих місцевими фінансовими органами протягом операційного дня, органи Казначейства перераховують кошти в день їх надходження. Розпорядження, які надійшли після закінчення операційного дня, виконуються органами Казначейства наступного робочого дня.

(пункт 8.1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Органи Казначейства після проведення перерахування на розпорядженні проставляють відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.

(абзац четвертий пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання відповідного місцевого бюджету, що обслуговується в банку державного сектору, місцеві фінансові органи протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають у паперових або електронних формах до органів Казначейства зведену за місяць інформацію щодо здійснення розподілу коштів бюджету розвитку, які обслуговуються в установах банків, між головними розпорядниками за формою розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків, наведеною у додатку 27 до цього Порядку.

(пункт 8.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23)

8.2. Виписка з особового рахунка (додаток 26 до цього Порядку) надається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня). На підставі виписки головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) готує та подає органу Казначейства у паперових або електронних формах розподіл виділених бюджетних асигнувань (додаток 30 до цього Порядку) на перерахування бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) у двох примірниках.

Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен містити примітку щодо їх призначення, яка відображається у виписці з рахунка.

Відповідно до розподілу виділених бюджетних асигнувань, наданого головним розпорядником протягом операційного дня, орган Казначейства перераховує кошти в день їх надходження. Розподіл виділених бюджетних асигнувань, що надійшов після закінчення операційного дня, виконується органом Казначейства наступного робочого дня.

(пункт 8.2 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23)

У разі обслуговування в установах банків державного сектору головні розпорядники протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають у паперових або електронних формах до органів Казначейства зведену за місяць інформацію про виділення коштів бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам бюджетних коштів) за формою розподілу коштів бюджету розвитку, які обслуговуються в установах банків, наведеною у додатку 28 до цього Порядку.

(пункт 8.2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23)

8.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Казначейства щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету. У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня) на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Органи Казначейства після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику) проставляють відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня).

8.4. Внесення змін до розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів та/або розподілу виділених бюджетних асигнувань здійснюється у порядку, визначеному у пунктах 7.4, 7.5 глави 7 цього Порядку.

8.5. Розпорядники бюджетних коштів, які відповідно до законодавства відкрили у банках державного сектору поточні рахунки, для відображення в бухгалтерському обліку виконання відповідного бюджету операцій із надходження та використання зазначених коштів через поточні рахунки, відкриті у банках державного сектору, протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, надають до органів Казначейства довідку про операції в національній валюті (додаток 29) у паперових або електронних формах.

У довідці про операції в національній валюті відображаються операції, проведені протягом звітного місяця на поточному рахунку розпорядника бюджетних коштів, відкритому у банку.

За достовірність інформації, відповідність проведених операцій вимогам законодавства, правильність складання та своєчасність подання до органу Казначейства довідки про операції в національній валюті відповідає розпорядник бюджетних коштів.

(главу 8 доповнено пунктом 8.5 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23)

9. Операції із зарахування бюджетних коштів на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів

9.1. На реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів, що перебувають на казначейському обслуговуванні, відкриті в органах Казначейства, зараховуються кошти, які надходять як від вищих та підвідомчих установ, так і від юридичних та фізичних осіб на утримання, виконання певних доручень, здійснення певних видатків, відновлення касових видатків тощо.

9.2. Усі суми коштів, що надходять готівкою у каси установ (у тому числі суми невикористаної готівки), повинні бути зараховані на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства. На рахунки одержувачів бюджетних коштів можуть бути зараховані тільки кошти, що відносяться на відновлення касових видатків.

9.3. При внесенні готівки на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів відправники коштів у платіжних документах (квитанціях тощо) зазначають номери реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), що відкриті в органах Казначейства, для зарахування цих коштів на рахунки власників.

9.4. Кошти, які надходять на рахунки розпорядників бюджетних коштів, уважаються отриманими доходами розпорядників бюджетних коштів або коштами, що відносяться на відновлення касових видатків.

За умови відсутності в призначенні платежу платіжної інструкції достатньої інформації для того, щоб здійснити відновлення касових видатків, орган Казначейства отримує письмове підтвердження щодо уточнення призначення платежу від розпорядників бюджетних коштів за підписом керівника.

10. Здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів

10.1. Органи Казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів або планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

Відповідно до встановлених повноважень органи Казначейства здійснюють контроль за наявністю відповідних бюджетних асигнувань для взяття бюджетних зобов'язань та відповідністю взятих бюджетних зобов'язань певним бюджетним асигнуванням за відповідними кодами економічної класифікації видатків та паспорту бюджетної програми. Відповідальність за взяті з порушенням бюджетного законодавства бюджетні зобов'язання та нецільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів згідно із законом.

(абзац другий пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2019 р. N 352,
який застосовується з 01.11.2019 р.)

Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних інструкцій розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання у межах залишків бюджетних коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування.

(абзац третій пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2019 р. N 352,
який застосовується з 01.11.2019 р.)

Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань тощо.

У разі проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов'язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Казначейства документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг.

10.2. З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Казначейства в частині виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюють:

попередній контроль - на етапі реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

10.3. Платіжні інструкції подаються до органів Казначейства в паперовій або електронній формі. Форму платіжної інструкції визначено Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662. Обов'язкові реквізити, строк дії платіжних інструкцій (у тому числі тих, які формують органи Казначейства для здійснення внутрішніх операцій) та вимоги щодо їх заповнення визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року N 163. Платіжні інструкції у паперовій формі подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків.

(абзац перший пункту 10.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2019 р. N 352,
який застосовується з 01.11.2019 р.,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

У разі невідповідності дати подання платіжної інструкції у паперовій формі даті, зазначеній у полі "Дата складання", на всіх примірниках такої інструкції обов'язково проставляються дата її отримання та підпис відповідного працівника органу Казначейства.

(абзац другий пункту 10.3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.08.2019 р. N 352,
який застосовується з 01.11.2019 р.,
від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів платіжні інструкції перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки установи містить відбиток печатки). За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжній інструкції, відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів).

(абзац третій пункту 10.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017 р. N 765)

Перерахування бюджетних коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) здійснюються на підставі першого примірника платіжної інструкції, який залишається на зберіганні в органі Казначейства.

Органи Казначейства зберігають платіжні інструкції згідно з вимогами законодавства.

(пункт 10.3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

Абзац шостий пункту 10.3 виключено

(пункт 10.3 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Абзац сьомий пункту 10.3 виключено

(пункт 10.3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793,
абзац сьомий пункту 10.3 виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35,
у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий
 вважати відповідно абзацами шостим, сьомим)

Під час підписання платіжної інструкції у паперовій формі не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення платіжної інструкції в кілька прийомів. Органи Казначейства не приймають такі платіжні інструкції до виконання.

(пункт 10.3 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом сьомим,
абзац шостий пункту 10.3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Після проведення видатків на платіжних інструкціях, за якими проведено оплату, ставиться відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку).

10.4. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), повинні повертатися ним у строки, установлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органом Казначейства на підставі платіжної інструкції розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), у призначенні якої обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти.

Кошти, що помилково зараховані на один із рахунків розпорядника бюджетних коштів, перераховуються за призначенням на інший рахунок на підставі письмового звернення та платіжної інструкції розпорядника бюджетних коштів.

Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) має право в будь-який час до списання платежу з його рахунка відкликати платіжні інструкції з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні інструкції відкликаються лише в повній сумі.

(пункт 10.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

Для відкликання платіжної інструкції до органу Казначейства подається лист за підписом посадової особи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка має право першого підпису згідно з карткою зі зразками підписів та відбитка печатки.

(пункт 10.4 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244,
абзац четвертий пункту 10.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

10.5. Орган Казначейства при здійсненні видатків шляхом проведення платежів з рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів надає розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) виписки з рахунка про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня, на яких проставляє відбиток штампа "Оплачено".

(абзац перший пункту 10.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

У разі застосування системи Казначейства виписки з рахунків формуються в електронній формі засобами системи Казначейства.

(пункт 10.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
абзац другий пункту 10.5 у редакції наказів
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124,
від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

10.6. Під час подання документів на отримання заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом з визначеними цим Порядком документами розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) подають платіжні інструкції на перерахування (сплату), в тому числі на єдиний рахунок, утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці або документи, що підтверджують їх фактичну сплату.

(абзац перший пункту 10.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

У реквізиті платіжної інструкції "Призначення платежу" в разі перерахування (сплати) утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці зазначається період, за який здійснюється виплата.

За правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних інструкціях, відповідають розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів).

(главу 10 доповнено новим пунктом 10.6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
 у зв'язку із цим пункти 10.6 - 10.8
 вважати відповідно пунктами 10.7 - 10.9)

10.7. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати бюджетні кошти перераховуються (за згодою працівників) на поточні рахунки, відкриті в банках, відповідно до платіжних інструкцій.

(пункт 10.7 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 30.07.2014 р. N 793,
 від 14.07.2016 р. N 617)

10.8. Платіжна інструкція не приймається до виконання у разі:

а) неправильного заповнення реквізитів та/або недотримання вимог до оформлення платіжної інструкції;

(абзац другий пункту 10.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

б) відсутності в обліку органів Казначейства відповідних бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

в) невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов'язанням та бюджетним фінансовим зобов'язанням;

г) невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету економічній характеристиці платежу;

ґ) обмеження здійснення видатків та надання кредитів, що встановлюється нормативно-правовими актами;

д) накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

е) зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

є) відміни процедури закупівлі / спрощеної закупівлі; набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі / спрощеної закупівлі недійсною та/або договору про закупівлю нікчемним; оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі" на період призупинення процедури закупівлі; наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі";

(підпункт "є" пункту 10.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

ж) відсутності або недостатності залишків коштів на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій;

з) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планах спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів;

и) неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування;

і) відсутності затвердженого за погодженням з місцевим фінансовим органом в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм.

(підпункт "і" пункту 10.8 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 21.08.2019 р. N 352,
який застосовується з 01.11.2019 р.,
від 19.04.2021 р. N 222)

Платіжна інструкція, не прийнята до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Казначейства розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів), від яких вона надійшла.

(абзац чотирнадцятий пункту 10.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Платіжна інструкція, подана в електронній формі та не прийнята до виконання, повертається засобами системи Казначейства з накладанням кваліфікованого електронного підпису особами, посадовими обов'язками яких передбачено накладання такого підпису, із зазначенням причини його повернення без виконання.

(пункт 10.8 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
 у зв'язку із цим абзац п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацом шістнадцятим,
абзац п'ятнадцятий пункту 10.8 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

На зворотному боці платіжної інструкції, не прийнятої у зв'язку з причинами, зазначеними у підпунктах "а", "д" - "ж", зазначаються причини повернення без виконання та дата його повернення за підписами керівника структурного підрозділу (заступника керівника структурного підрозділу) і виконавця.

(абзац шістнадцятий пункту 10.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

У разі коли платіжна інструкція не прийнята до виконання у зв'язку з порушенням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів), органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України, зокрема попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства або інший захід впливу відповідно до частини другої статті 118 Бюджетного кодексу України на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства.

(абзац сімнадцятий пункту 10.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

10.9. Органи Казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені платіжні інструкції, оформлені розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

(главу 10 доповнено пунктом 10.9 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793,
пункт 10.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

11. Проведення видатків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в іноземній валюті

(заголовок глави 11 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

11.1. Розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) за деякими напрямами витрат, встановленими законодавством, можуть проводити розрахунки в іноземній валюті.

(абзац перший пункту 11.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

(абзац другий пункту 11.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

Після відкриття в установах банків рахунка для обліку операцій в іноземній валюті розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) подає до відповідного органу Казначейства довідку банку про відкриття рахунка на його ім'я.

(абзац третій пункту 11.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

11.2. У разі необхідності здійснення розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) розрахунків в іноземній валюті за зобов'язаннями, що виникли внаслідок укладання договорів, розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) подають до органів Казначейства платіжні інструкції на перерахування бюджетних коштів у національній валюті з відповідних рахунків на рахунки, відкриті на ім'я розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) в установах банків, для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

(пункт 11.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

11.3. При проведенні операцій в іноземній валюті розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) складається довідка про операції в іноземній валюті, форма якої передбачена Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662, яка подається у двох примірниках у паперових або електронних формах до органу Казначейства протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.

(абзац перший пункту 11.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Після взяття на облік довідки про операції в іноземній валюті ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 20 до цього Порядку.

(пункт 11.3 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Один примірник довідки про операції в іноземній валюті повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), інший примірник зберігається в органі Казначейства.

(пункт 11.3 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим)

За достовірність інформації, відповідність проведених операцій вимогам законодавства, правильність складання та своєчасність подання до органу Казначейства довідки про операції в іноземній валюті відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів).

(главу 11 доповнено пунктом 11.3 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

12. Здійснення операцій за рахунок власних надходжень бюджетних установ

12.1. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами.

Перерахування таких коштів здійснюється на підставі платіжних інструкцій, наданих власниками рахунків, лише в межах одного КПКВК і однієї групи власних надходжень.

(абзац другий пункту 12.1 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
від 19.04.2021 р. N 222)

12.2. Перерахування бюджетних коштів, отриманих у поточному році, розпорядниками бюджетних коштів вищим та/або підвідомчим установам відображається відповідно як зменшення доходів, а отримання розпорядниками бюджетних коштів відповідно як збільшення доходів.

У разі перерахування бюджетних коштів, що обліковувались як залишки власних надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та збільшення залишків.

12.3. Власні надходження розпорядників бюджетних коштів зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Операції за рахунок власних надходжень розпорядників бюджетних коштів здійснюються зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, або з поточних рахунків, відкритих у банках державного сектору, у випадках, визначених законодавством.

На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті в банках державного сектору, зараховуються власні надходження з рахунків, призначених для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, а також кошти, які відносяться на відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді.

Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті в банках державного сектору.

(пункт 12.3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244,
 від 29.01.2016 р. N 23,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

12.4. Органи Казначейства щоденно складають виписки з рахунків та разом з реєстром платіжних інструкцій надають розпорядникам бюджетних коштів.

12.5. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих, здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних документів розпорядника бюджетних коштів та відповідного підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції у межах наявних залишків бюджетних коштів на відповідних рахунках.

12.6. Видатки розпорядників бюджетних коштів за рахунок власних надходжень бюджетних установ проводяться органами Казначейства з рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства у порядку, визначеному главою 10 цього Порядку.

Видатки, які проводяться розпорядниками бюджетних коштів за рахунок власних надходжень на поточних рахунках, відкритих в банках, відображаються в бухгалтерському обліку виконання бюджетів відповідно до норм, визначених у пункті 8.5 глави 8 цього Порядку.

(пункт 12.6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

12.7. У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства у двох примірниках у паперовій або електронній формі довідку про надходження у натуральній формі (додаток 32 до цього Порядку).

(абзац перший пункту 12.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Після взяття на облік довідки про надходження у натуральній формі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 20 до цього Порядку.

(пункт 12.7 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Один примірник довідки про надходження у натуральній формі повертається розпоряднику бюджетних коштів, інший примірник зберігається в органі Казначейства.

(пункт 12.7 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим)

Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі несуть розпорядники бюджетних коштів згідно із законом.

13. Порядок виплати готівки

13.1. Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Казначейства заявку на видачу готівки, форма якої передбачена Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662 у двох примірниках.

(абзац перший пункту 13.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

Після видачі готівки на заявці на видачу готівки проставляється відбиток штампа згідно з додатком 25 до цього Порядку, один примірник повертається розпоряднику бюджетних коштів або одержувачу бюджетних коштів, інший примірник зберігається в органі Казначейства.

(абзац другий пункту 13.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793)

Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.

Абзац четвертий пункту 13.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

13.2. Пункт 13.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

13.3. Пункт 13.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
 у зв'язку з цим пункти 13.4 - 13.10
 вважати відповідно пунктами 13.2 - 13.8)

13.2. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки.

13.3. Видача готівки під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі - закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини), дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці цілі, продовжується до закінчення терміну відрядження.

Відповідальність за нецільове використання готівки несе розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) згідно із законом.

13.4. Після отримання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Казначейства подаються документи, які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо).

Акт придбання матеріальних цінностей (додаток 33 до цього Порядку) затверджується керівником (заступником керівника) розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) та підписується комісією, створеною відповідним розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів).

У разі неподання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства протягом трьох робочих днів після закінчення строку, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг, органи Казначейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі.

Видача готівки відновлюється після подання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг.

13.5. Розпорядники бюджетних коштів та/або одержувачі бюджетних коштів за умови наявності бюджетних коштів на рахунках виписують на уповноважених осіб установи грошові чеки та подають їх до органів Казначейства, які здійснюють перевірку правильності їх заповнення та наявності залишків коштів на рахунках і подають на підпис уповноваженим особам органів Казначейства.

На підставі перевіреної заявки на видачу готівки відповідальні особи органів Казначейства підписують грошові чеки на отримання готівки.

Уповноважені особи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Казначейства за балансовими рахунками групи 257 "Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89. Рахунки групи 257 є рахунками, на які зараховуються кошти до виплати без перерахувань. Кошти на балансові рахунки групи 257 зараховуються на підставі заявок на видачу готівки розпорядників бюджетних коштів та/або одержувачів бюджетних коштів.

(абзац третій пункту 13.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2019 р. N 352,
який застосовується з 01.11.2019 р.)

Для отримання готівки з рахунків органів Казначейства групи 257 розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) видаються грошові чекові книжки. Для отримання грошової чекової книжки розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) зі свого реєстраційного рахунка здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжної інструкції) орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок.

13.6. Передача чекової книжки розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) здійснюється на підставі довіреності розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошових чекових книжок у двох примірниках. Один примірник залишається в органі Казначейства, другий разом з чековою книжкою передається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів). У журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок у графі "Передано" зазначаються найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі чекової книжки.

Розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) списують чекові книжки у загальновстановленому порядку.

13.7. При внесенні готівки на рахунки розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) відправники коштів у касових документах (квитанціях тощо) зазначають зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету і номери відповідних рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), що відкриті в органах Казначейства.

(пункт 13.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

13.8. Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток розпорядникам бюджетних коштів відкриваються карткові рахунки в установах банків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи розпорядника бюджетних коштів, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків.

Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку як для отримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю розпорядника бюджетних коштів, у тому числі на представницькі потреби та витрати на відрядження.

Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжною інструкцією зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків розпорядника бюджетних коштів.

(абзац третій пункту 13.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особи розпорядника бюджетних коштів. Оприбуткування отриманих коштів та включення їх до авансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з карткового рахунка або, у разі отримання готівки у банкоматі, чека банкомата.

Довірена особа розпорядника бюджетних коштів зобов'язана подати до бухгалтерії розпорядника бюджетних коштів авансовий звіт про використання коштів з банківської платіжної картки разом із підтвердними документами та залишком невикористаної готівки відповідно до законодавства. Залишки невикористаної готівки повертаються довіреною особою згідно із законодавством.

Відповідальним за здійснення усіх господарських операцій з використанням карткових рахунків є розпорядник бюджетних коштів відповідно до закону.

Залишки коштів, не використані довіреною особою у визначені терміни, повертаються на рахунок, з якого вони були перераховані.

14. Міжбюджетні трансферти

14.1. Перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація, субвенції, додаткові дотації), реверсної дотації, а також перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами здійснюється органами Казначейства відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, інших нормативно-правових актів України та рішення відповідної ради про місцевий бюджет.

(пункт 14.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244,
від 19.04.2021 р. N 222)

14.2. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки загального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з установленим порядком спрямовуються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду місцевих бюджетів.

(абзац перший пункту 14.2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

У разі здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів за рахунок цих міжбюджетних трансфертів кошти направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у пунктах 7.1 - 7.4 глави 7 цього Порядку.

Реверсна дотація до державного бюджету з місцевих бюджетів перераховується органами Казначейства щодекади рівними частинами в останній день декади (за III декаду грудня - до 25 числа) відповідно до розпису державного бюджету з рахунків загального фонду місцевих бюджетів шляхом формування органами Казначейства платіжних інструкцій для здійснення внутрішніх операцій.

(абзац третій пункту 14.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

У разі незабезпечення в повному обсязі щодекадного перерахування реверсної дотації її неперерахований обсяг перераховується органами Казначейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.

Фінансовими органами розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів для перерахування реверсної дотації органам Казначейства не подаються.

(абзац третій пункту 14.2 замінено трьома абзацами згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

14.3. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з установленим порядком спрямовуються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів.

(абзац перший пункту 14.3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

У разі здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів за рахунок цих міжбюджетних трансфертів кошти направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у пунктах 8.1 - 8.4 глави 8 цього Порядку.

14.4. Залишки коштів субвенцій, наданих із загального фонду державного бюджету, не використані на кінець бюджетного періоду, перераховуються в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до державного бюджету, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.

Залишки коштів субвенцій, наданих із спеціального фонду державного бюджету, на кінець бюджетного періоду органи Казначейства зберігають на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення відповідно до вимог статті 57 Бюджетного кодексу України.

У наступному бюджетному періоді зазначені кошти відображаються за кодом класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (за типом кредитора) "на початок періоду".

Залишки коштів субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використані на кінець бюджетного періоду, перераховуються в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони надані, якщо інше не передбачено рішенням про місцевий бюджет, з якого надані субвенції.

(абзац четвертий пункту 14.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

14.5. В окремих випадках, встановлених законодавством, за міжбюджетними трансфертами проводяться взаємні розрахунки (казначейські клірингові розрахунки) на підставі договорів про організацію взаєморозрахунків або інших документів, укладених учасниками розрахунків відповідно до вимог законодавства.

(главу 14 доповнено пунктом 14.5 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244,
пункт 14.5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 11.01.2019 р. N 7)

14.6. Перерозподіл/зміна обсягів міжбюджетних трансфертів, зміна розпису асигнувань або помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів (далі - коригувальні операції) здійснюються органами Казначейства за згодою місцевих фінансових органів.

Для здійснення коригувальних операцій органи Казначейства на запит Казначейства надсилають інформацію щодо залишків невикористаних коштів відкритих асигнувань, відсутності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань та згоди фінансового органу відповідного місцевого бюджету на проведення перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань.

Проведення коригувальних операцій із відкликання коштів з відповідних рахунків для обліку надходжень місцевих бюджетів здійснюється Головним управлінням Казначейства (управлінням (відділенням) Казначейства) на підставі платіжної інструкції, наданої місцевим фінансовим органом.

(абзац третій пункту 14.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

У разі відсутності на рахунках місцевих бюджетів залишків невикористаних відкритих асигнувань, наявності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань або ненадання згоди місцевим фінансовим органом щодо проведення перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань Головне управління Казначейства надсилає Казначейству лист з обґрунтуванням причин неможливості виконання коригування.

(главу 14 доповнено пунктом 14.6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23,
пункт 14.6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 11.01.2019 р. N 7)

14.7. Пункт 14.7 виключено

(главу 14 доповнено пунктом 14.7 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. N 23,
пункт 14.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

15. Операції за взаємними розрахунками

15.1. Взаємні розрахунки - це розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання державного та місцевих бюджетів.

Взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, законодавства, підпорядкованості розпорядників бюджетних коштів, порядку зарахування надходжень, що розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, у тому числі в результаті надання пільг платникам податків, або в інших випадках, передбачених законодавством.

Рішення місцевої ради щодо взаємних розрахунків у частині міжбюджетних відносин місцевий фінансовий орган протягом трьох робочих днів після його отримання доводить до відповідного фінансового органу місцевого бюджету, з яким необхідно провести взаємні розрахунки, та органу Казначейства за місцем обслуговування.

15.2. Визначення суми, яку віднесено на взаєморозрахунки, та терміну її погашення проводиться фінансовим органом за результатом щоквартальної звітності.

Фінансовий орган вищого рівня або фінансовий орган, який ініціює проведення взаємних розрахунків між місцевими бюджетами, визначає суму, яку віднесено на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, та термін її погашення, про що повідомляє відповідні фінансові органи, з якими необхідно провести взаємні розрахунки, та відповідні органи Казначейства у формі довідки (додаток 34 до цього Порядку).

Довідка має бути погоджена відповідними фінансовими органами, з якими необхідно провести взаємні розрахунки.

Між учасниками взаємних розрахунків складається акт звірки за довільною формою, підписується їх керівниками та скріплюється гербовими печатками.

Довідка та акт звірки надаються до органу Казначейства за місцем обслуговування фінансового органу, який ініціює проведення взаємних розрахунків. Після віднесення на взаємні розрахунки суми коштів, які необхідно передати з одного бюджету іншому, головне управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі (далі - Головне управління Казначейства) повідомляє про це відповідні управління (відділення) Казначейства у районах, містах та в районах у містах (далі - Управління (відділення) Казначейства).

(абзац п'ятий пункту 15.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

15.3. При передачі з одного місцевого бюджету планових та фактичних показників бюджетних установ, організацій та заходів до іншого бюджету вносяться зміни до бухгалтерського обліку за плановими та фактичними показниками відповідного місцевого бюджету. При цьому зменшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, який передає, і відповідно збільшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, якому передають зазначені показники за відповідними кодами бюджетної класифікації, про що повідомляються органи Казначейства, які здійснюють казначейське обслуговування зазначених місцевих бюджетів за довідками, складеними за формою згідно з додатком 35 до цього Порядку та у порядку, визначеному законодавством.

15.4. Розпорядники бюджетних коштів, видатки яких передано з одного бюджету до іншого, складають звітність на дату передачі. Ця звітність надається органу Казначейства, який обслуговував та/або буде обслуговувати розпорядника бюджетних коштів, у терміни, визначені для подання звітності. Фінансовому органу, до сфери управління якого передано видатки розпорядників бюджетних коштів, і відповідному органу Казначейства, який буде обслуговувати відповідного розпорядника бюджетних коштів, також надаються:

затверджений кошторис;

помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету;

фінансова та бюджетна звітність на момент передачі розпорядників бюджетних коштів.

Надалі звітність подається органу Казначейства за тим бюджетом, до якого було передано видатки розпорядників бюджетних коштів.

15.5. Пункт 15.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 19.04.2021 р. N 222,
у зв'язку з цим пункти 15.6 - 15.9
 вважати пунктами 15.5 - 15.8)

15.5. Органи Казначейства щокварталу не пізніше останнього дня звітного періоду проводять з відповідними фінансовими органами звірку щодо відображення в обліку операцій за взаєморозрахунками.

15.6. Взаємні розрахунки між бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законодавством.

15.7. Операції за взаємними розрахунками з державним бюджетом та між місцевими бюджетами здійснюються виключно у грошовій формі, якщо інше не передбачено законодавством.

Погашення заборгованості за взаємними розрахунками між рівнями місцевих бюджетів здійснюється шляхом перерахування коштів на відповідні рахунки для зарахування надходжень бюджетів, відкриті для проведення взаємних розрахунків, на підставі платіжних інструкцій, наданих відповідними фінансовими органами до органів Казначейства за місцем обслуговування.

15.8. Якщо у процесі здійснення взаєморозрахунків між бюджетами має місце порушення терміну проведення зазначених розрахунків та/або такі розрахунки залишились не погашеними до 1 листопада поточного бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законодавством, органи Казначейства забезпечують їх проведення шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань коштів від доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів). Норматив відрахувань установлюється органами Казначейства виходячи із суми непогашених взаємних розрахунків та планової суми надходжень на цей період до загального фонду місцевого бюджету згідно з розписом відповідного бюджету.

16. Фінансування

16.1. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради можуть отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

(абзац перший пункту 16.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244)

Оформлення та отримання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(абзац другий пункту 16.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. N 1244,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

Надання таких позик місцевим бюджетам здійснюється Управліннями (відділеннями) Казначейства за погодженням з відповідним Головним управлінням Казначейства.

16.2. Перерахування коштів на погашення середньострокових позик та позик, отриманих на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, здійснюється органами Казначейства на підставі договору про надання позик у встановленому законодавством порядку.

16.3. Відповідно до статей 16, 74 Бюджетного кодексу України Автономна Республіка Крим, обласна рада, міська територіальна громада в особі керівника місцевого фінансового органу, за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради мають право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських бюджетів.

(пункт 16.3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

16.4. Повернення запозичень, залучених з метою фінансування бюджету розвитку місцевих бюджетів, здійснюється органом Казначейства за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету. Виділення коштів на повернення запозичень здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 36 до цього Порядку), наданого фінансовим органом у порядку, встановленому законодавством.

(пункт 16.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617)

16.5. Відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду такого місцевого бюджету.

Виділення коштів із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку здійснюється за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 36 до цього Порядку).

16.6. Відповідно до статей 16 та 72 Бюджетного кодексу України Автономна Республіка Крим, територіальні громади міста, в особі керівника місцевого фінансового органу, за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради мають право на емісію та розміщення цінних паперів у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет.

16.7. Погашення цінних паперів здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 36 до цього Порядку), наданого фінансовим органом до органу Казначейства.

16.8. Органи Казначейства після проведення зарахування коштів на розпорядженні проставляють відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.

16.9. Місцеві фінансові органи за рішенням відповідної ради мають право розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів (далі - тимчасово вільні кошти) на вкладних (депозитних) рахунках у банках з метою отримання доходів із зарахуванням їх до дохідної частини відповідного місцевого бюджету.

16.10. Рішення відповідної ради та договір банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення змін до помісячного розпису місцевого бюджету в установленому порядку.

16.11. Виділення тимчасово вільних коштів для розміщення на вкладний (депозитний) рахунок здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 36 до цього Порядку), наданої місцевим фінансовим органом. Перерахування цих коштів на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банках, у разі дотримання умов, визначених законодавством, здійснюється на підставі платіжної інструкції, наданої місцевим фінансовим органом, з відповідного рахунка, відкритого в органах Казначейства.

(абзац перший пункту 16.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Розпорядження виконується органом Казначейства у порядку, визначеному в пунктах 16.7 та 16.8 глави 16 цього Порядку.

16.12. Органи Казначейства надають місцевим фінансовим органам виписки з рахунків, з яких бюджетні кошти перераховуються на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банках.

16.13. У разі змін умов договору банківського вкладу (депозиту) (зміна суми, строку вкладу тощо) місцеві фінансові органи не пізніше двох робочих днів з дня оформлення таких змін надають відповідні документи органу Казначейства.

16.14. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини з вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства.

17. Надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів місцевих бюджетів

17.1. Головний розпорядник, якому передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає кредитора, який використовує такі бюджетні призначення у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

Позичальники не включаються до мережі головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня) і отримують кредитні ресурси на підставі укладених кредитних договорів та інших підтвердних документів.

Кредитор спрямовує бюджетні кошти за бюджетними програмами з кредитування виключно на визначені у встановленому порядку мету, завдання та напрями цих бюджетних програм, а позичальник забезпечує використання таких коштів за їх призначенням.

Кредитор та позичальник відповідають згідно із законом за нецільове використання коштів, наданих у вигляді кредиту із загального/спеціального фонду місцевих бюджетів, а також за їх своєчасне та повне повернення.

17.2. Формування мережі з кредитування здійснюється відповідно до глави 4 цього Порядку.

17.3. Облік бюджетних асигнувань в частині кредитування та контроль за їх дотриманням здійснюються відповідно до глави 5 цього Порядку.

17.4. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів в частині кредитування, здійснюється відповідно до глави 6 цього Порядку.

17.5. Проведення операцій з надання кредитів із загального/спеціального фонду місцевих бюджетів здійснюється відповідно до глав 7 та 8 цього Порядку.

17.6. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів відповідно до умов кредитних договорів.

Відповідно до покладених завдань органи Казначейства контролюють цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення платежу на підставі підтвердних документів, наданих кредиторами.

Органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих бюджетних зобов'язань. Підставою для здійснення операцій з кредитування розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори, платіжні інструкції, підготовлені власниками рахунків, та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.

(абзац третій пункту 17.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

Платіжні документи приймаються органами Казначейства від розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у межах залишків на рахунках в частині кредитування.

17.7. Процедура повернення кредитів, наданих із загального/спеціального фонду місцевих бюджетів, та сплати відсотків за користування ними здійснюється відповідно до рішення про місцевий бюджет та/або окремих нормативно-правових актів та кредитного договору.

Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів здійснюються у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

17.8. Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до глави 10 цього Порядку.

17.9. У разі надання кредитів за рахунок коштів місцевих бюджетів кредитори подають органам Казначейства лист з інформацією щодо сум, які вплинули на заборгованість за кредитами (надання пільг позичальникам, списання заборгованості позичальника тощо), із зазначенням відповідного нормативно-правового акта та кодів програмної класифікації видатків та кредитування бюджету.

(главу 17 доповнено пунктом 17.9 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

18. Главу 18 виключено

(Порядок доповнено новою главою 18 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. N 617,
 у зв'язку з цим главу 18 вважати главою 19,
главу 18 виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.04.2021 р. N 222,
у зв'язку з цим главу 19 вважати главою 18)

18. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів

18.1. Бухгалтерський облік операцій з виконання місцевих бюджетів здійснюють органи Казначейства у порядку, встановленому законодавством.

(пункт 18.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

18.2. У 2021 році залишки коштів (у тому числі боргові зобов'язання), що склалися на кінець бюджетного року на рахунках місцевих бюджетів ліквідованих районів і розформованих територіальних громад, перераховуються до місцевих бюджетів новоутворених районів і сформованих територіальних громад та відображаються в розділі IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів та Звіті про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету як залишки коштів (у тому числі боргові зобов'язання) місцевих бюджетів новоутворених районів і сформованих територіальних громад на початок бюджетного періоду.

(пункт 18.2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.04.2021 р. N 222)

18.3. Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами (додаток 37 до цього Порядку) та Звіт про виконання місцевих бюджетів за видатками (додаток 38 до цього Порядку) складаються щодня органами Казначейства в розрізі місцевих бюджетів. Зазначені звіти передаються фінансовим органам у встановленому порядку.

(главу 18 доповнено новим пунктом 18.3 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.04.2021 р. N 222,
у зв'язку з цим пункти 18.3 - 18.5
 вважати відповідно пунктами 18.4 - 18.6)

18.4. Звітність про виконання місцевих бюджетів подається Казначейством відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України.

Проміжну (місячну, квартальну) і річну звітність про виконання місцевих бюджетів складають відповідні органи Казначейства і подають у порядку і терміни, встановлені законодавством, відповідним місцевим фінансовим органам із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства (далі - АС "Є-Звітність").

(абзац другий пункту 18.4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 124)

Місцеві фінансові органи опрацьовують відповідні звіти та в разі потреби подають свої зауваження органам Казначейства.

18.5. Фінансові органи готують пояснювальну записку, звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом із звітністю, отриманою від органів Казначейства, подають їх до вищого фінансового органу.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, Департаменти фінансів обласних державних адміністрацій, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації перевіряють звітність, подану відповідними органами Казначейства та фінансовими органами нижчого рівня, готують звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом з пояснювальною запискою подають його до Міністерства фінансів України.

Фінансові органи готують та подають до органів Казначейства із застосуванням АС "Є-Звітність":

щомісяця та щороку - інформацію про використання коштів резервного фонду;

(абзац четвертий пункту 18.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2022 р. N 477,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 23.01.2023 р. N 35)

щокварталу та щороку - інформацію про стан гарантованих Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів та про надані місцеві гарантії.

Інформація надається за формами, встановленими законодавством, та у терміни, визначені органом Казначейства.

Місцеві фінансові органи щомісяця готують інформацію про залишки коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків державного сектору за формою, наведеною в додатку 39 цього Порядку, та подають її до органів Казначейства протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним.

(пункт 18.5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. N 793,
від 29.01.2016 р. N 23,
від 27.03.2019 р. N 124,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 18.05.2020 р. N 216)

18.6. Органи Казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів до Казначейства. Казначейство подає звіти про виконання місцевих бюджетів та зведені звіти Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя до Міністерства фінансів України у порядку та за формами, встановленими законодавством.

Звіт про виконання бюджету розвитку місцевих бюджетів подається органами Казначейства та Казначейством починаючи зі звіту за січень - вересень 2021 року.

(пункт 18.6 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2021 р. N 222,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Головні управління Казначейства подають зведені річні звіти про виконання місцевих бюджетів до Казначейства із застосуванням АС "Є-Звітність".

(пункт 18.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.02.2018 р. N 126,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 18.05.2020 р. N 216)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

Завантажити Наказ із Додатками
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі