Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27257 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Порядок казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

Наказ|Порядок, Мінфін, від 21.07.2014, № 770 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів"


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2014

м. Київ

N 770

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 серпня 2014 р. за N 928/25705

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 18 березня 2016 року N 370,
від 1 вересня 2017 року N 729,
від 27 березня 2019 року N 123,
від 29 травня 2020 року N 244,
від 29 жовтня 2020 року N 648,
від 13 грудня 2022 року N 430
(враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства
 фінансів України від 2 січня 2023 року N 1)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, що додається.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів Державну казначейську службу України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
 казначейської служби України

Т. Я. Слюз

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21 липня 2014 року N 770

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 серпня 2014 р. за N 928/25705

ПОРЯДОК
казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

(У тексті Порядку слова "електронному вигляді" замінено словами "електронній формі" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року N 430, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 2 січня 2023 року N 1)

 

1. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), бюджетними установами, відокремленими структурними підрозділами бюджетних установ, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - підприємцями (далі - клієнти) у процесі казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, які відкриваються органами Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів, крім рахунків фондів загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування та депозитних рахунків митних органів.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.10.2020 р. N 648)

2. При казначейському обслуговуванні небюджетних рахунків клієнтів застосовуються поняття та економічні категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги" та іншими нормативно-правовими актами.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
від 27.03.2019 р. N 123)

3. Небюджетні рахунки клієнтів відкриваються органами Казначейства відповідно до законодавства.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.10.2020 р. N 648)

4. У процесі казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі - система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України (Казначейство).

У разі застосування системи Казначейства між клієнтами та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронній формі, в тому числі електронними документами.

(пункт 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

5. Органи Казначейства зобов'язані зараховувати на небюджетні рахунки клієнтів кошти, що надійшли за електронними платіжними інструкціями протягом операційного дня, у день їх отримання.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

6. Для перерахування коштів з небюджетних рахунків клієнти подають органам Казначейства платіжні інструкції в паперовій або електронній формі.

Форму платіжної інструкції визначено у додатку 35 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662.

Обов'язкові реквізити, строк дії платіжних інструкцій та вимоги щодо їх заповнення визначаються Національним банком України.

Платіжні інструкції в паперовій формі подаються у кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків. Подання клієнтами платіжних інструкцій до органів Казначейства в паперовій формі здійснюється разом із електронним носієм інформації, на якому записано файли проєктів цих документів.

Реквізит "Призначення платежу" платіжної інструкції заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та повинен містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

Якщо платіжна інструкція містить інформацію, що не підлягає оприлюдненню на єдиному вебпорталі використання публічних коштів, то клієнт разом із платіжною інструкцією надає лист, в якому зазначає про обмеження оприлюднення, передбачені законодавством України.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

7. Примірник платіжної інструкції (незалежно від способу його виготовлення), який залишається в органах Казначейства, має містити відбиток печатки (якщо картка зі зразками підписів та відбитка печатки клієнта містить відбиток печатки) і підписи відповідальних осіб.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

(пункт 7 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Під час підписання платіжної інструкції не дозволяються використання факсиміле та виправлення, а також виправлення та заповнення платіжної інструкції в кілька прийомів. Органами Казначейства до виконання такі платіжні інструкції не приймаються.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

8. Органами Казначейства перевіряються подані клієнтом платіжні інструкції щодо повноти заповнення всіх необхідних реквізитів та відповідності підписів відповідальних осіб та відбитка печатки клієнта зразкам підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних та інших розпорядчих документів, і відбитка печатки, які наведені в картці зі зразками підписів та відбитка печатки. Органи Казначейства перевіряють заповнення реквізиту "Призначення платежу" на відповідність вимогам, визначеним законодавством.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

9. За правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних інструкціях, відповідають клієнти.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

Органи Казначейства не відповідають за недостовірність змісту платіжної інструкції, оформленої клієнтом, а також за порушення порядку нарахування і несвоєчасність сплати клієнтом податків і зборів.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

10. У разі невідповідності дати подання платіжної інструкції у паперовій формі даті, зазначеній у полі "Дата складання", на всіх примірниках такої інструкції обов'язково проставляються дата її отримання та підпис відповідного працівника органу Казначейства.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

11. Органи Казначейства приймають до виконання платіжні інструкції клієнтів на проведення платежів з небюджетних рахунків виключно в межах залишку коштів на цих рахунках.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

12. Для здійснення розрахунків у системі Казначейства клієнт здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронній формі відповідно до вимог, передбачених пунктами 6, 7 та 22 цього Порядку, протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.

(Положення доповнено новим пунктом 12 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

13. Казначейство забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства інформації про порядок подання документів в електронній формі та контактні телефони відповідальних осіб.

(Положення доповнено новим пунктом 13 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

14. Підтвердженням для клієнта успішної передачі його документів в електронній формі до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.

(Положення доповнено новим пунктом 14 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

15. У разі невдалої спроби передавання документів в електронній формі до системи Казначейства клієнтом здійснюються заходи щодо повторного їх передавання.

(Положення доповнено новим пунктом 15 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

16. У разі неможливості передавання документів в електронній формі до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи в паперовій формі.

(Положення доповнено новим пунктом 16 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
пункт 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

17. Датою та часом отримання документів в електронній формі органом Казначейства є дата та час, зафіксовані в повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.

(Положення доповнено новим пунктом 17 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

18. Після перевірки документів в електронній формі, переданих клієнтом, на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку, орган Казначейства виконує платіжну інструкцію з накладанням кваліфікованого електронного підпису, про що інформує клієнта засобами системи Казначейства.

(абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123,
від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

Якщо надіслані в електронній формі документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, то платіжна інструкція, подана в електронній формі, повертається засобами системи Казначейства з накладанням кваліфікованого електронного підпису із зазначенням причини його повернення без виконання.

(абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123,
від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

(Положення доповнено новим пунктом 18 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
 у зв'язку з цим пункти 12 - 26 вважати відповідно пунктами 19 - 33)

19. Органи Казначейства не мають права робити виправлення в платіжних та інших документах клієнта за винятком випадків, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

20. Безспірне списання коштів (і в повній, і в частковій сумі) з небюджетних рахунків клієнтів органи Казначейства здійснюють у порядку, встановленому законодавством.

21. Клієнт має право в будь-який час до здійснення платежу з небюджетного рахунку відкликати платіжні інструкції з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні інструкції відкликаються лише в повній сумі.

Для відкликання платіжної інструкції до органу Казначейства надається лист за підписом посадової особи клієнта, яка має право першого підпису згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки.

(пункт 21 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

22. У разі необхідності надання підтвердних документів для проведення платежів з небюджетних рахунків клієнтів у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, клієнти разом із платіжними інструкціями надають до органів Казначейства відповідні документи.

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

Органи Казначейства після перевірки наявності необхідного переліку документів та відповідності їх вимогам законодавства проводять платежі з небюджетного рахунка клієнта.

23. У разі якщо платежі належать до закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель, органи Казначейства перевіряють наявність документів згідно з вимогами законодавства у сфері закупівель шляхом перегляду документів, розміщених в електронній системі закупівель.

(пункт 23 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
від 29.05.2020 р. N 244)

24. Платіжна інструкція не приймається органом Казначейства та повертається не пізніше наступного робочого дня клієнту без виконання у разі:

(абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

відсутності або недостатності залишку коштів на відповідному рахунку;

неправильного заповнення реквізитів та/або недотримання вимог щодо оформлення платіжної інструкції;

(абзац третій пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

відсутності документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель або у разі невідповідності вимогам, встановленим законодавством, щодо їх оформлення;

(абзац четвертий пункту 24 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністероства фінансів України від 29.05.2020 р. N 244)

відміни процедури закупівлі / спрощеної закупівлі; набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі / спрощеної закупівлі недійсною та/або договору про закупівлю нікчемним; оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі" на період призупинення процедури закупівлі; наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі";

(абзац п'ятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.05.2020 р. N 244)

відсутності підтвердних документів, надання яких разом з платіжною інструкцією передбачено нормативно-правовими актами, або закінчення строку дії цих підтвердних документів;

(абзац шостий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

подання платіжної інструкції до органу Казначейства з порушенням норм законодавства, або якщо документ не може бути виконано відповідно до законодавства;

(абзац сьомий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

порушення вимог, передбачених пунктами 7, 8 цього Порядку.

На зворотному боці платіжної інструкції, поданої у паперовій формі, зазначаються дата та причини її повернення без виконання за підписами працівника, який повертає платіжну інструкцію, та керівника (заступника керівника) відповідного структурного підрозділу органу Казначейства.

(абзац дев'ятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

25. Кошти, що помилково зараховані на небюджетні рахунки клієнтів, повертаються ними у строки, встановлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних інструкцій клієнтів, у призначенні яких обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким зараховані такі кошти.

(абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

Органи Казначейства, що обслуговують клієнтів, не відповідають за несвоєчасність подання ними платіжних інструкцій на повернення помилково зарахованих на їх рахунки коштів.

(абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

26. Після здійснення платежу на платіжних інструкціях ставиться відбиток штампа "Оплачено".

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

27. Для оформлення документів на отримання готівки з небюджетних рахунків клієнти подають до органів Казначейства заявку на видачу готівки згідно з додатком до цього Порядку у двох примірниках.

28. Заявки на видачу готівки виписуються клієнтами на осіб, з якими в них можуть бути укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.

29. Подані клієнтом заявки на видачу готівки перевіряються органами Казначейства щодо повноти заповнення всіх реквізитів та відповідності підписів відповідальних осіб та відбитка печатки клієнта зразкам підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, касових та інших розпорядчих документів, і відбитка печатки, які наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки.

(абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

На підставі перевіреної заявки на видачу готівки грошові чеки на отримання готівки перевіряються органами Казначейства в частині повноти заповнення всіх необхідних реквізитів і на відповідність даним, зазначеним в заявці на видачу готівки, та підписуються відповідальними особами органів Казначейства.

Клієнти забезпечують правильність оформлення та заповнення реквізитів заявок на видачу готівки та грошових чеків, цільове спрямування та використання коштів.

30. На підставі заявок на видачу готівки кошти перераховуються органами Казначейства на поточні рахунки, відкриті в установах банків на ім'я органів Казначейства за балансовими рахунками групи 257.

Уповноважені особи клієнтів на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку в установі банку, у якому відкрито рахунок групи 257 для обліку коштів, що перераховуються органами Казначейства для здійснення виплат готівкою.

Після видачі готівки на заявці на видачу готівки органом Казначейства проставляється відбиток штампу "Оплачено", один примірник повертається клієнту, другий примірник зберігається в органі Казначейства.

31. Грошові чекові книжки видаються органами Казначейства клієнтам (крім тих, які отримали грошові чекові книжки для обслуговування бюджетних рахунків) для отримання готівки з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Казначейства за балансовими рахунками групи 257.

Для отримання грошової чекової книжки клієнт здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (надання копії платіжної інструкції) орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку грошові чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих грошових чекових книжок.

(абзац другий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

Передача грошової чекової книжки клієнту здійснюється на підставі довіреності установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошової чекової книжки у двох примірниках. Один примірник акта залишається в органі Казначейства, другий примірник разом із грошовою чековою книжкою передається клієнту. У журналі реєстрації отриманих та виданих грошових чекових книжок у графі "Передано" зазначаються найменування / прізвище, власне ім'я клієнта, номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі грошової чекової книжки.

(абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2020 р. N 648)

Клієнт списує грошові чекові книжки в установленому законодавством порядку.

32. Органи Казначейства з використанням засобів програмного забезпечення формують за попередній операційний день виписки з небюджетних рахунків та надають їх клієнтам в електронній або паперовій формі. На виписці з небюджетних рахунків у паперовій формі проставляється штамп органу Казначейства.

(абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

У разі застосування системи Казначейства виписки з рахунків формуються в електронній формі засобами системи Казначейства.

(абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

(пункт 32 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

33. У разі необхідності проведення розрахунків в іноземній валюті за операціями, які мають здійснюватись за небюджетними рахунками у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, клієнти відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України.

Після відкриття в установі банку рахунку для обліку операцій в іноземній валюті клієнти подають до відповідних органів Казначейства довідку банку про відкриття рахунку на їх імена.

Для здійснення розрахунків в іноземній валюті клієнти подають до органів Казначейства платіжні інструкції на перерахування коштів у національній валюті для закупівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з небюджетних рахунків на відповідні рахунки в установах банку.

(абзац третій пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. N 430,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 02.01.2023 р. N 1)

Невикористаний залишок коштів у національній валюті України зараховується на відповідний рахунок, з якого проводилося перерахування для придбання іноземної валюти.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

 

Додаток
до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів
(пункт 27)

  

 

__________________________________
(найменування органу Казначейства)

ЗАЯВКА
на видачу готівки N _____

___ ____________ 20__ р.

__________________________________
                                                                              (найменування / прізвище, власне ім'я клієнта)
__________________________________
                                                                                         (номер небюджетного рахунку)
просить погодити видачу готівки та видати чек на суму
__________________________________
                                                                                                            (словами)
на ім'я __________________________________
                                                                (найменування посади, прізвище, власне ім'я, зразок підпису,
__________________________________
                                           серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий)

(гривень)

 

Порядковий номер

Назва видатків

Сума готівки до виплати

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Керівник
(заступник керівника)

___________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П.*

___________
* Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729,
від 29.10.2020 р. N 648)

____________

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі