Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18171 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Про ефективне використання державних коштів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 жовтня 2016 р. № 710


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2016 р. N 710

Київ

Про ефективне використання державних коштів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 жовтня 2016 року N 771,
від 30 листопада 2016 року N 943,
від 11 січня 2017 року N 1,
від 10 березня 2017 року N 131,
від 26 квітня 2017 року N 294,
від 11 травня 2017 року N 323,
від 14 червня 2017 року N 445,
від 9 серпня 2017 року N 567,
від 18 серпня 2017 року N 647,
від 18 серпня 2017 року N 723,
від 30 серпня 2017 року N 669,
від 6 вересня 2017 року N 1095,
від 20 вересня 2017 року N 702,
від 10 листопада 2017 року N 894,
від 15 листопада 2017 року N 866,
від 6 грудня 2017 року N 933,
від 17 січня 2018 року N 16,
від 14 лютого 2018 року N 79,
від 28 лютого 2018 року N 126,
від 28 березня 2018 року N 222,
від 28 березня 2018 року N 233,
від 4 квітня 2018 року N 268,
від 25 квітня 2018 року N 317,
від 13 червня 2018 року N 475,
від 20 червня 2018 року N 504,
від 11 липня 2018 року N 554,
від 3 жовтня 2018 року N 987,
від 17 жовтня 2018 року N 843,
від 24 жовтня 2018 року N 869,
від 14 листопада 2018 року N 1037,
від 28 листопада 2018 року N 1002,
від 5 грудня 2018 року N 1014,
від 12 грудня 2018 року N 1065,
від 12 грудня 2018 року N 1075,
від 18 грудня 2018 року N 1104,
від 10 січня 2019 року N 4,
від 20 лютого 2019 року N 121,
від 20 березня 2019 року N 232,
від 20 березня 2019 року N 246,
від 8 травня 2019 року N 385,
від 5 червня 2019 року N 471,
від 12 червня 2019 року N 638,
від 26 червня 2019 року N 553,
від 5 липня 2019 року N 586,
від 14 серпня 2019 року N 730,
від 21 серпня 2019 року N 774,
від 6 вересня 2019 року N 835,
від 25 вересня 2019 року N 853,
від 29 вересня 2019 року N 854,
від 16 жовтня 2019 року N 887,
від 23 жовтня 2019 року N 930,
від 18 грудня 2019 року N 1062,
від 27 грудня 2019 року N 1181,
від 15 січня 2020 року N 1,
від 29 січня 2020 року N 52

З метою ефективного використання державних коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, згідно з додатком.

2. Державній казначейській службі здійснювати платежі:

1) у першочерговому порядку в повному обсязі - за видатками загального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; поточні трансферти населенню; за витратами фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування і Пенсійного фонду України; витратами на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України; за видатками загального фонду державного бюджету на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; придбання одягу, взуття, м'якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату видатків, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв'язку); обслуговування державного боргу; поточні трансферти місцевим бюджетам; оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; дослідження і розробки, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та трансферти підприємствам, установам та організаціям в частині оплати праці з нарахуваннями, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; видатками за рахунок коштів резервного фонду бюджету; видатками спеціального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, реалізацію проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства, оплату видатків, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; видатків, що здійснюються на виконання зобов'язань за міжнародними договорами з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема щодо співфінансування проектів соціально-економічного розвитку; на оплату робіт та заходів, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, робіт з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 771,
від 14.11.2018 р. N 1037,
від 05.07.2019 р. N 586)

2) за іншими видатками, крім видатків, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та наданням кредитів державного бюджету - з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, наявних та прогнозних залишків коштів на єдиному казначейському рахунку, зареєстрованих бюджетних зобов'язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів.

3. Рекомендувати Правлінню Пенсійного фонду України, правлінням фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування:

1) установити питому вагу видатків на організацію роботи (адміністративні, організаційно-управлінські, капітальні видатки, видатки на інформатизацію) в доходах без урахування залишку за попередній рік у таких розмірах:

Пенсійний фонд України - 1 відсоток доходів Фонду;

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 4,2 відсотка доходів Фонду;

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - 14,9 відсотка доходів Фонду;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - 5,9 відсотка доходів Фонду;

Фонд соціального страхування - 4,7 відсотка доходів Фонду;

2) вжити заходів до ефективного та раціонального використання коштів, передбачених на утримання фондів, з урахуванням заходів, затверджених цією постановою.

4. Рекомендувати з урахуванням затверджених цією постановою заходів:

1) органам місцевого самоврядування - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів;

2) суб'єктам управління об'єктами державної власності - забезпечити розгляд, зокрема на загальних зборах або засіданнях наглядових рад господарських товариств, питання щодо ефективного та раціонального використання державних коштів;

3) Конституційному Суду України, Верховному Суду, вищим спеціалізованим судам, Державній судовій адміністрації - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуального законодавства;

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 р. N 52)

4) Рахунковій палаті - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 98 Конституції України та Закону України "Про Рахункову палату";

5) Апарату Ради національної безпеки і оборони України - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 107 Конституції України та Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України";

6) Центральній виборчій комісії - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України "Про Центральну виборчу комісію";

7) Національному антикорупційному бюро - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".

5. Офісу фінансового контролю забезпечити проведення перевірок дотримання вимог цієї постанови під час здійснення заходів державного фінансового контролю.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.01.2020 р. N 52)

6. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 34

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. N 710

ЗАХОДИ
щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету

(У тексті додатку слова "навчальні заклади" у всіх відмінках замінено словами "заклади освіти" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року N 930)

 

1*. Пункт 1* виключено

(установлено, що на період реалізації комплексної реформи державного управління дія пункту 1 не поширюється на державні органи, залучені до її реалізації, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 647)

(пункт 1* із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. N 268,
виключно згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.01.2020 р. N 52)

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 р. N 1095,
від 28.03.2018 р. N 233,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2018 р. N 268)

3. Оптимізація здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв'язку.

Оплата зазначених послуг повинна здійснюватися в першочерговому порядку за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, крім витрат на оплату послуг мобільного зв'язку, що використовується закладами охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. N 233)

4. Пункт 4 виключено

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 294,
від 11.05.2017 р. N 323,
від 14.06.2017 р. N 445,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2018 р. N 268)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2018 р. N 268)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.01.2020 р. N 52)

7. Припинення оплати чартерних рейсів.

8. Припинення утворення без дозволу Кабінету Міністрів України нових бюджетних установ, крім органів, установ та закладів Національної поліції.

9. Пункт 9 виключено

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 р. N 1,
від 30.08.2017 р. N 669,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2018 р. N 554,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. N 1075,
від 06.09.2019 р. N 835,
від 25.09.2019 р. N 853,
від 29.09.2019 р. N 854,
від 16.10.2019 р. N 887,
від 18.12.2019 р. N 1062,
від 27.12.2019 р. N 1181,
від 15.01.2020 р. N 1,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 р. N 52)

10. Недопущення подання Кабінетові Міністрів України пропозицій та прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ (крім перерозподілу штатної чисельності в межах одного типу закладів та головного розпорядника бюджетних коштів, не допускаючи збільшення загальної чисельності, крім збільшення чисельності працівників у разі покладення на підпорядкований орган згідно із законодавством додаткових функцій, передачі такому органу повноважень інших органів, крім збільшення чисельності працівників закладів вищої освіти та наукових установ, за умови обов'язкового погодження з головним розпорядником бюджетних коштів, а також крім збільшення штатної чисельності працівників закладів освіти, переміщених з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; працівників закладів освіти та наукових установ за рахунок працівників закладів освіти та наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у зв'язку з утворенням бюро правової допомоги; працівників науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту; працівників штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, Національного комітету спорту інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", підприємства "Західний реабілітаційно-спортивний центр" Національного комітету спорту інвалідів, підприємства об'єднання громадян "Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України"; працівників Міжнародного дитячого центру "Артек"; працівників Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"; працівників Управління адміністративними будинками Державного управління справами, які забезпечують функціонування Маріїнського палацу в м. Києві; працівників Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності; працівників державної установи "Всеукраїнський центр вишивки та килимарства"; працівників Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", працівників державної установи "Український інститут" та її закордонних філій; для новоутворених відділень в існуючих бюджетних установах, у тому числі тих, що надаватимуть санаторно-курортні та реабілітаційні послуги інвалідам, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та/або особам, які брали участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, працівників всіх закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги за рахунок перерозподілу та в межах штатної чисельності працівників закладів охорони здоров'я відповідної адміністративно-територіальної одиниці, не допускаючи збільшення загальної чисельності, працівників державних центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики, із зимових видів спорту та із стрибків у воду; працівників державної установи "Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам" і державної установи "Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей" та її територіальних відділень, у тому числі міжрегіональних; працівників державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр"; працівників апарату Президії Національної академії медичних наук для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук; працівників структурних підрозділів МТОТ з метою забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій із здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей).

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. N 943,
від 14.06.2017 р. N 445,
від 09.08.2017 р. N 567)

(установлено, що на період реалізації комплексної реформи державного управління дія пункту 10 не поширюється на державні органи, залучені до її реалізації, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 647)

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2017 р. N 894,
від 15.11.2017 р. N 866,
від 14.02.2018 р. N 79,
від 28.03.2018 р. N 233,
від 04.04.2018 р. N 268,
від 20.06.2018 р. N 504,
від 03.10.2018 р. N 987,
від 17.10.2018 р. N 843,
від 24.10.2018 р. N 869,
від 12.12.2018 р. N 1065,
від 20.03.2019 р. N 246,
від 05.06.2019 р. N 471,
від 26.06.2019 р. N 553,
від 05.07.2019 р. N 586,
від 14.08.2019 р. N 730,
від 23.10.2019 р. N 930,
від 29.01.2020 р. N 52)

11. Пункт 11 виключено

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. N 586,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.01.2020 р. N 52)

12. Припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету, крім Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1684, Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, Державної цільової програми подолання депресивності м. Токмака Запорізької області на 2018 - 2022 роки, Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2028 року та Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, та Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року, державних цільових науково-технічних програм.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. N 702,
від 05.12.2018 р. N 1014,
від 18.12.2018 р. N 1104,
від 08.05.2019 р. N 385,
від 23.10.2019 р. N 930)

13. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

14. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості.

15. Установлення заборони здешевлення харчування для працівників за рахунок державних коштів.

16. Припинення використання бюджетних коштів (крім коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески, власних доходів національних закладів культури) для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам'яті видатних осіб та інших подій (крім заходів, визначених Указами Президента України, централізованих заходів Мінкультури, пов'язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам'яті жертв голодоморів, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам'яті жертв політичних репресій, Дня захисника України, згідно з планом дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. N 743), друкування продукції, не пов'язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 126)

17. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (крім інформаційного та організаційного забезпечення участі України у Венеціанському бієнале сучасного мистецтва, організації, проведення та забезпечення участі у всеукраїнських та міжнародних заходах, виставках, ярмарках, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що організовуються Українським інститутом книги, участі та проведення державною установою "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" міжнародних та національних заходів щодо залучення інвестицій в Україну, міжнародних та національних виставкових заходах у сфері туризму, міжнародних та національних заходах державної установи "Український інститут" та її закордонних філій, міжнародних виставкових заходах у сфері озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій та товарів подвійного використання, а також закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходах у сфері розвитку експорту).

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 131,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.12.2017 р. N 933,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1002,
від 10.01.2019 р. N 4,
від 05.06.2019 р. N 471,
від 12.06.2019 р. N 638)

Забезпечення проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.

18. Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників та строку їх перебування за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов'язаних з відрядженням, а також впровадження пропозицій, що відображені у звіті про закордонні відрядження, у сфері діяльності відповідного органу.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 р. N 1)

19**. Здійснення службових відряджень державних службовців та працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, за кордон за погодженням з відповідним міністром або його заступниками.

20**. Здійснення службових відряджень працівників утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (крім державних службовців, наукових, науково-педагогічних працівників та військовослужбовців), за кордон за погодженням з керівником органу державної влади, до сфери управління якого належить підприємство, установа чи організація.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 930)

21. Припинення ініціювання питань про надання закладам (установам) статусу національного, академічного, дослідницького (крім надання статусу національного державному закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності", Державному історико-культурному заповіднику "Нагуєвичі", Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театру, Львівській обласній філармонії, Дніпровському академічному українському музично-драматичному театру ім. Т. Г. Шевченка Дніпропетровської обласної ради, театрально-видовищному закладу культури "Київський академічний Молодий театр", Музею історії міста Києва, державній установі "Музей коштовного і декоративного каміння", Миколаївському академічному українському театру драми та музичної комедії).

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 723,
від 17.01.2018 р. N 16,
від 25.04.2018 р. N 317,
від 13.06.2018 р. N 475,
від 20.02.2019 р. N 121,
від 20.03.2019 р. N 232,
від 21.08.2019 р. N 774)

22. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

23. Пункт 23 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.01.2020 р. N 52)

24. Забезпечення зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів.

25. Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами державного бюджету, коштів спеціального фонду на здійснення таких видатків.

____________
* Виноску "*" виключено

(виноска "*" із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. N 222,
у  редакції постанов Кабінету Міністрів
 України від 28.03.2018 р. N 233,
від 04.04.2018 р. N 268,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 р. N 52)

** Крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за рахунок коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески, а також відряджень педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти та наукових установ, працівників національних закладів культури, які здійснюються за рахунок спеціального фонду або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, з метою розвитку міжнародних взаємовідносин в галузі освіти, науки та культури, обміну досвідом та співпраці із закордонними закладами освіти, науковими установами та закладами культури, участі педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти та наукових установ у міжнародних олімпіадах, виставках, з'їздах, конгресах, конференціях, забезпечуючи при цьому оптимальний кількісний склад відряджених та строки їх перебування за кордоном, а також крім випадків відшкодування витрат працівникам та іншим особам, що направляються у відрядження державною установою "Український інститут" та її закордонними філіями, незалежно від джерел фінансування відряджень.

(виноска "**" із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 471)

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.