Інформація по темі "" | Публікації по тегу
4437 1
Друкувати
Обране

Щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій, що здійснюються за рахунок коштів субвенцій

Мінфін лист від 08.02.2019 р. N 35220-06-5/3692


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.02.2019 р. N 35220-06-5/3692

Міністерство фінансів України розглянуло лист <;...> щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій, що здійснюються за рахунок коштів субвенцій з місцевого бюджету, та в межах компетенції повідомляє.

Статтею 91 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) визначено перелік видатків, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, зокрема видатки на інші програми, пов'язані з виконанням власних повноважень, затверджені відповідною місцевою радою згідно із законом.

Згідно із статтями 26 та 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до компетенції сільських, селищних, міських, районних та обласних рад належить затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та цільових програм.

Сільські, селищні, міські, районні та обласні ради у своїх рішеннях передбачають субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за КЕКВ 2620 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" або 3220 "Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів" з урахуванням того, які видатки планується проводити - поточні чи капітальні.

При цьому напрями використання коштів визначаються програмою.

Відповідно до статті 56 Кодексу бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 N 1202 (далі - Стандарт 121), та розкриті в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 N 11 (далі - Методрекомендації).

Відповідно до пункту 4 р. II Стандарту 121 об'єкт основних засобів оцінюється за первісною вартістю, якою є, зокрема, вартість придбання у разі придбання за плату.

Згідно з вимогами р. IX Методрекомендацій витрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об'єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями.

Зарахування об'єктів капітальних інвестицій на підставі первинних документів до складу основних засобів відображається з відповідним зменшенням капітальних інвестицій. Одночасно відображається збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування.

Перелік рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору у бухгалтерському обліку визначає План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 N 1203.

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 N 1219, облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення, зокрема коштів, які спрямовуються на придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об'єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання фінансових інвестицій, капітальних активів тощо, відображаються на рахунку 54 "Цільове фінансування".

За кредитом рахунку відображається отримання коштів на фінансування заходів цільового призначення або вилучення з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротного активу згідно із законодавством.

За дебетом рахунку відображається зменшення цільового фінансування на створення (придбання) необоротних активів, на суму внесеного капіталу внаслідок оприбуткування активів розпорядником бюджетних коштів та державним цільовим фондом.

Відображення в бухгалтерському обліку здійснення витрат на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об'єктів основних засобів з початку і до закінчення робіт та введення об'єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до пунктів 1.4 - 1.9 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 N 1219.

З огляду на зазначене, суб'єкти державного сектору відображають у бухобліку надходження та використання коштів субвенцій на субрахунках відповідно до їх економічної суті.

Згідно з Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 N 307, суб'єкт державного сектору відповідає за достовірність даних, наведених у фінансовій звітності.

Для забезпечення порівнянності показників форм фінансової звітності співставлення показників здійснюється виключно відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2017 N 1170, які відповідають вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

 

ЗаступникМіністра

С. Верланов
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (1)
ОКС
09.04.2019
Одночасно відображається збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/listi-rozyasnennya/buhgalterskiy-oblik/shchodo-vidobrazhennya-v-buhgalterskomu-obliku-operatsiy-shcho/
А куда если я заказчик, сделала капремонт школы и мои активы не увеличатся. куда девать 54
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд