Інформація по темі "" | Публікації по тегу
10971 1
Друкувати
Обране
Завантажити

Методика формування спроможних територіальних громад

Постанова КМ|Методика, КМ України, від 08.04.2015, № 214 "Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. N 214

Київ

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 2 вересня 2015 року N 695,
від 8 вересня 2016 року N 601,
від 30 серпня 2017 року N 662

 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику формування спроможних територіальних громад, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям у місячний строк розробити проекти перспективних планів формування територій громад згідно з Методикою, затвердженою цією постановою, та подати їх на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад.

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства надавати роз'яснення щодо застосування Методики, затвердженої цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 39

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. N 214

 

 

 

 

МЕТОДИКА
формування спроможних територіальних громад

1. Ця Методика визначає механізм та умови формування спроможних територіальних громад, а також порядок розроблення і схвалення перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області (далі - перспективний план).

2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

спроможна територіальна громада - територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об'єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

потенційний адміністративний центр спроможної територіальної громади - населений пункт (село, селище, місто), який, як правило, розташований найближче до географічного центру території спроможної територіальної громади та має найбільш розвинуту інфраструктуру;

зона доступності потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади - територія навколо потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, що визначається з урахуванням доступності послуг у відповідних сферах на території такої громади.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

3. Формування спроможних територіальних громад здійснюється з урахуванням:

здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

історичних, географічних, соціально-економічних, природних, екологічних, етнічних, культурних особливостей розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. N 662)

розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

фінансового забезпечення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

трудової міграції населення;

доступності послуг у відповідних сферах.

4. Формування спроможних територіальних громад здійснюється шляхом:

розроблення Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацією проекту перспективного плану;

схвалення проекту перспективного плану Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою;

затвердження Кабінетом Міністрів України перспективних планів;

добровільного об'єднання територіальних громад;

добровільного приєднання до об'єднаної територіальної громади, визнаної спроможною відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", суміжної сільської, селищної територіальної громади, яка відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області належить до цієї об'єднаної територіальної громади;

(пункт 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. N 662,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

формування органів місцевого самоврядування спроможних територіальних громад.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрація розробляє відповідно до цієї Методики із залученням у разі потреби представників органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості відповідних адміністративно-територіальних одиниць:

проект перспективного плану;

паспорти спроможних територіальних громад за формою згідно з додатком.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2015 р. N 695)

6. Формування спроможних територіальних громад здійснюється у такій послідовності:

1) визначення потенційними адміністративними центрами міст обласного значення та населених пунктів, що мають статус районних центрів, та зон їх доступності.

Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визначаються на відстані не більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям. Відстань може бути збільшена до 25 кілометрів у разі, коли чисельність населення спроможної територіальної громади в зоні віддаленості від потенційного адміністративного центру більш як 20 кілометрів становить не більш як 10 відсотків загальної чисельності населення такої громади. Така відстань може бути зменшена у разі відсутності доріг з твердим покриттям чи особливостей рельєфу, що унеможливлює сполучення (ріки без мостів, гори).

Зони доступності потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад визначаються з урахуванням доступності послуг у відповідних сферах, зокрема часу прибуття для надання швидкої медичної допомоги у невідкладних випадках та пожежної допомоги, що не має перевищувати 30 хвилин;

2) визначення потенційними адміністративними центрами населених пунктів (сіл, селищ, міст), які раніше мали статус районних центрів та розташовані на відстані більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям від міст обласного значення та населених пунктів, які мають статус районних центрів, та зон їх доступності.

Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визначаються відповідно до підпункту 1 цього пункту.

У разі розташування в зоні доступності потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, визначеного відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, населеного пункту (села, селища, міста), який має відповідні кадрові ресурси, фінансове забезпечення та розвинуту інфраструктуру (зокрема, на території якого є загальноосвітній навчальний заклад I - III ступеня, проживає не менш як 250 дітей шкільного і 100 дітей дошкільного віку), такий населений пункт може бути визначений потенційним адміністративним центром спроможної територіальної громади;

3) визначення потенційними адміністративними центрами інших населених пунктів (сіл, селищ, міст), територія яких не охоплюється зонами доступності потенційних адміністративних центрів, визначених відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, які розташовані на відстані не менш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям від таких потенційних адміністративних центрів та частково забезпечені інфраструктурою.

У разі наявності на території, яка не охоплюється зонами доступності потенційних адміністративних центрів, визначених відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, більш як одного населеного пункту, який може бути визначений потенційним адміністративним центром, перевага надається тому, що має найбільш розвинуту інфраструктуру.

7. Межі території спроможної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що входять до її складу.

8. Межі територій спроможних територіальних громад визначаються з дотриманням таких вимог:

територія спроможної територіальної громади має включати території територіальних громад, що входять до її складу, та бути нерозривною;

спроможні територіальні громади розташовуються у межах території Автономної Республіки Крим, однієї області та у разі можливості одного району;

у разі входження до складу об'єднаної територіальної громади однієї або кількох територіальних громад, розташованих на території суміжного району, розширенню підлягають межі району, на території якого розташований адміністративний центр утвореної об'єднаної територіальної громади.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. N 662)

9. Територіальна громада, яка розташована на однаковій відстані від потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад, може бути включена до складу тієї спроможної територіальної громади, потенційний адміністративний центр якої має найбільш розвинуту соціальну і транспортну інфраструктуру та розташований у межах одного району.

10. З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розроблення проекту перспективного плану може утворюватися робоча група, до складу якої входять представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості.

11. З метою врахування інтересів територіальних громад під час розроблення проекту перспективного плану уповноважені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацією посадові особи проводять консультації з уповноваженими представниками органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, а також суб'єктами господарювання та їх громадськими об'єднаннями.

За результатами консультацій оформляється протокол.

Консультації проводяться під час:

визначення переліку територіальних громад, що можуть увійти до складу спроможної територіальної громади;

визначення переліку територіальних громад, території яких не охоплюються зонами доступності потенційних адміністративних центрів;

визначення меж територій спроможних територіальних громад.

Консультації проводяться насамперед з представниками територіальних громад, території яких охоплюються зонами доступності кількох потенційних адміністративних центрів.

За результатами консультацій та на підставі рішень органів місцевого самоврядування визначається потенційний адміністративний центр спроможної територіальної громади.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. N 662)

12. Якщо в процесі розроблення проекту перспективного плану після проведення консультацій виникла необхідність внесення до нього змін, проводяться додаткові консультації.

13. Проект перспективного плану розробляється в електронному та паперовому вигляді та включає:

графічну частину, яка відображає межі спроможних територіальних громад, їх потенційні адміністративні центри та всі населені пункти, що увійшли до їх складу;

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 695)

перелік спроможних територіальних громад із зазначенням найменувань територіальних громад, що входять до їх складу.

(абзац третій пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 695,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 р. N 601)

14. Проект перспективного плану схвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою та вноситься в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України разом з паспортами спроможних територіальних громад для його затвердження.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2015 р. N 695)

У разі схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою змін до перспективного плану, проект акта Кабінету Міністрів України про внесення таких змін до перспективного плану вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацією в установленому порядку.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 р. N 601)

 

Додаток
до Методики

 

 

 

ПАСПОРТ

__________________________________________
(найменування спроможної територіальної громади та її
__________________________________________
потенційного адміністративного центру)

Найменування показника

Значення показника

1. Чисельність населення станом на 1 січня 2016 р.
у тому числі дітей:
дошкільного віку
шкільного віку

 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади

 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень
у тому числі:
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України
бюджету розвитку
базової дотації
реверсної дотації

 

4. Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів

 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
загальноосвітніх навчальних закладів I - III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I - II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня
дошкільних навчальних закладів
закладів позашкільної освіти
закладів культури
закладів фізичної культури
фельдшерсько-акушерських пунктів
амбулаторій, поліклінік
лікарень
станцій швидкої допомоги

 

6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення
соціального захисту
пожежної безпеки
казначейського обслуговування

 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування

 

 

Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу спроможної територіальної громади

Порядковий номер

Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність населення станом на 1 січня 2016 р.

Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 р. N 601)

____________

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
1
Тетяна Опацька
06.04.2016
У 2015 році Івано - Франківська обласна рада включила Дубовецьку ОТГ в Перспективний план області. Міністерство Регіонального розвитку відправило документи нашої громади на доопрацювання. В даний час Дубовецьку ОТГ виключено з Перспективного плану. Але громади шести сіл ще вірять у добровільність обєднань територіальних громад. Що нам робити далі? Якими повинні бути наші дії? Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/mistseve-samovryaduvannya/metodika-formuvannya-spromozhnih-teritorialnih-gromad/
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі