Інформація по темі "" | Публікації по тегу
15339 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів

Наказ МФУ від 17.07.2015 №648

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2015

м. Київ

N 648

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 серпня 2015 р. за N 957/27402

Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 30 вересня 2016 року N 861,
від 17 липня 2018 року N 617,
від 5 вересня 2018 року N 743,
від 15 листопада 2018 року N 908,
від 7 серпня 2019 року N 336

Відповідно до статей 34 та 75 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, типові форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки загальний (Форма 20__-1);

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-2);

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки додатковий (Форма 20__-3).

(пункт 1 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 30.09.2016 р. N 861,
від 17.07.2018 р. N 617)

2. Департаменту місцевих бюджетів (Кузькін Є. Ю.) забезпечити:

в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу до місцевих фінансових органів для використання при складанні проектів місцевих бюджетів.

3. Місцевим фінансовим органам згідно з типовими формами бюджетних запитів, затвердженими цим наказом, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів забезпечувати розробку та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Уманського І. І.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ - 20__ РОКИ загальний (Форма 20__-1)

1.

__________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

___________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

_______________
(код за ЄДРПОУ)

________________
(код бюджету)

 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

 

Найменування показника результату

Одиниця виміру

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Ціль державної політики 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціль державної політики 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_________________
 (підпис)

________________________
 (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_________________
 (підпис)

________________________
 (ініціали та прізвище)

 

(форма у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 30.09.2016 р. N 861,
від 17.07.2018 р. N 617,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ - 20__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.

__________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_________________
(код за ЄДРПОУ)

2.

__________________________________
(найменування відповідального виконавця)

_________________________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________
(код за ЄДРПОУ)

3.

_________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

___________________
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_______________
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

_________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

_________________
(код бюджету)

           

 

4. Мета та завдання бюджетної програми на 20__ - 20__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

Код

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

Код

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

Код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

Код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

N з/п

Напрями викорис-
тання бюджетних коштів

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

N
 з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20__- 20__ роках:

(грн)

 

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

 

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

 

N
 з/п

Категорії працівників

20__ рік (звіт)

20__ рік (план)

20__ рік

20__ рік

20__ рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

затвер-
джено

фактич-
но зайняті

затвер-
джено

фактич-
но зайняті

затвер-
джено

фактич-
но зайняті

затвер-
джено

фактич-
но зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

N
 з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

Наймену-
вання об'єкта відпо-
відно до проектно-
кошто-
рисної докумен-
тації

Строк реалі-
зації об'єкта (рік початку і завер-
шення)

Загальна вартість об'єкта

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд (бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд (бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд (бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки /
 надання кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості
(6 - 5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов'язання
 (4 + 6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету

Наймену-
вання

20__ рік

20__ рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 - 5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
 (4 - 5 - 6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8 - 10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

 

Керівник установи

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

(форма у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 30.09.2016 р. N 861,
від 17.07.2018 р. N 617,
із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743,
від 15.11.2018 р. N 908,
від 07.08.2019 р. N 336)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ - 20__ РОКИ додатковий (Форма 20__-3)

1.

__________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_________________
(код за ЄДРПОУ)

2.

__________________________________
(найменування відповідального виконавця)

_________________________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________
(код за ЄДРПОУ)

3.

_________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

___________________
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_______________
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

_________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

_________________
(код бюджету)

           

 

 

 

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 20__ рік за бюджетними програмами:

(грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік

граничний обсяг

необхідно додатково
(+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

 

N з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів

20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

2) додаткові витрати на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

 

Код

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів
на 20__ - 20__ роки

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково
(+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково
(+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

 

N
 з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

(форма у редакції наказів Міністерства
фінансів України від 30.09.2016 р. N 861,
від 17.07.2018 р. N 617,
із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743,
від 07.08.2019 р. N 336)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 вересня 2016 року N 861

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки загальний (Форма 20__-4)

__________________________________

1. __________________________________ (__) (__)
                                           (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                          КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки

(тис. грн.)

 

КТПКВК*

Найменування напряму видатків

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

4. Розподіл граничного обсягу видатків / надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки

(тис. грн)

 

КТПКВК*

Найменування напряму видатків

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

____________
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

 

Керівник установи

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

(наказ доповнено формою згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 вересня 2016 року N 861

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-5)

1. __________________________________ (__) (__)
                                           (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                          КВК

2. __________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)
                                                                                   (найменування видатків)                                                                                                         КТПКВК*

3. Надходження

3.1. Надходження у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

КТПКВК*

Код

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(4 + 5)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(8 + 9)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(12 + 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

401000

Запозичення

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602100

На початок періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

602200

На кінець періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Надходження у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

КТПКВК*

Код

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(4 + 5)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

401000

Запозичення

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

КТПКВК*

КЕКВ

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(4 + 5)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(8 + 9)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(12 + 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

КТПКВК*

ККК

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(4 + 5)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(8 + 9)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(12 + 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

КТПКВК*

КЕКВ

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(4 + 5)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

КТПКВК*

ККК

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(4 + 5)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

 

КТПКВК*

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

 

КТПКВК*

Категорії працівників

20__ рік (звіт)

20__ рік (план)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеці-
аль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеці-
аль-
ний фонд

загаль-
ний фонд

спеці-
аль-
ний фонд

затвер-
джено

фактич-
но зайняті

затвер-
джено

фактич-
но зайняті

затвер-
джено

фактич-
но зайняті

затвер-
джено

фактич-
но зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО штатних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

9. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетних коштів

9.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

N з/п

Найменування

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

N
 з/п

Найменування

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

10. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетних коштів

10.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

КТПКВК*

Найменування джерел надходжень

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

 

КТПКВК*

Найменування джерел надходжень

20__ рік (прогноз)

20... рік (прогноз)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

Х

 

 

Х

 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках

12.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ (звітному) році

(тис. грн)

 

КТПКВК*

КЕКВ/
ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Зміна кредиторської заборгованості
(7 - 6)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов'язання
 (5 + 7)

загаль-
ного фонду

спеціаль-
ного фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ (поточному та плановому) роках

(тис. грн)

 

КТПКВК*

КЕКВ/
ККК

Найменування

20__ рік

20__ рік

затвер-
джені призна-
чення

кредиторська заборгованість на 01.01.20__

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг поточних зобов'язань
(4 - 6)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__
(5 - 6 - 7)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(9 - 11)

загального фонду

спеціального фонду

загаль-
ного фонду

спеціаль-
ного фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

 

КТПКВК*

КЕКВ/
ККК

Найменування

Затверджено з урахуван-
ням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгова-
ність на 01.01.20__

Дебіторська заборгова-
ність на 01.01.20__

Очікувана дебіторська заборгова-
ність на 01.01.20__

Причини виникнення заборгова-
ності

Вжиті заходи щодо погашення заборгова-
ності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

 

N
 з/п

Найменування

Статті (пункти) нормативно-
правового акта

Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)
(тис. грн)

Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсязі
(тис. грн)

Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис. грн)
(4 - 5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-
правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

 

Нормативно-правовий акт

 

 

 

 

 

 

Економічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році

____________
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

 

Керівник установи

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

(наказ доповнено формою згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 вересня 2016 року N 861

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки додатковий (Форма 20__-6)

1. __________________________________ (__) (__)
                                             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                        КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ (плановий) рік

(тис. грн)

 

Код

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ рік
(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

граничний обсяг

необхідно додатково
(+)

1

2

3

4

5

6

7

КТПКВК*

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

КТПКВК*

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ (прогнозні) роки

(тис. грн)

 

Код

Найменування

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ - 20__ роки
(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково
(+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково
(+)

1

2

3

4

5

6

7

КТПКВК*

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

КТПКВК*

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

____________
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

 

Керівник відомства

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

(наказ доповнено формою згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861)

 

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі