Інформація по темі "" | Публікації по тегу
6054 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання

Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 року № 314 (із змінами)


 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2021

м. Київ

N 314

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2021 р. за N 879/36501

Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 9 липня 2021 року N 383

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, підпункту 45 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типову форму прогнозу місцевого бюджету;

Інструкцію щодо складання прогнозу місцевого бюджету.

2. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор Департаменту фінансів
Запорізької обласної
державної адміністрації

Сергій МЕДВІДЬ

Директор департаменту фінансів
Рівненської обласної
державної адміністрації

Лідія БІЛЯК

Директор Департаменту фінансів
Сумської обласної
державної адміністрації

Олена БАТРАЧЕНКО

Директор Департаменту фінансів
Чернівецької обласної
державної адміністрації

Анжела ДЯКОВА

В. о. директора Департаменту
 фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації

Володимир ФЕДЧУК

Виконувач обов'язків директора
 Департаменту фінансів виконавчого
 органу Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації)

Олександр ПРОКОПЕНКО

Голова Секретаріату УАРОР

Юрій АНДРІЙЧУК

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Директор департаменту фінансів
Черкаської обласної
державної адміністрації

Наталія КРАВЧЕНКО

Директор департаменту фінансів
Закарпатської обласної
державної адміністрації

Петро ЛАЗАР

Директор департаменту фінансів
Миколаївської обласної
державної адміністрації

Вадим ІЩЕНКО

Всеукраїнською асоціацією органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

(за вмовчанням)

Всеукраїнською асоціацією
сільських та селищних рад

(за вмовчанням)

Всеукраїнською асоціацією
об'єднаних територіальних громад

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Вінницької
обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Івано-Франківської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Київської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Кіровоградської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Луганської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Одеської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Полтавської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Тернопільської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Херсонської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Волинської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Дніпропетровської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Донецької
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Житомирської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Львівської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Харківської
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

Департамент фінансів Хмельницької
 обласної державної адміністрації

(за вмовчанням)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 червня 2021 року N 314

Типова форма прогнозу місцевого бюджету

Прогноз
__________________________________
(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)
на ________________________________ роки
(середньостроковий бюджетний період)

(____________________________)
(код бюджету)

I. Загальна частина

У цьому розділі зазначається інформація щодо:

нормативно-правових актів, на яких ґрунтується прогноз місцевого бюджету на середньостроковий період (далі - прогноз) та його відповідність цілям та пріоритетам, визначеним у прогнозних і програмних документах економічного та соціального розвитку України і відповідної території;

мети прогнозу місцевого бюджету як документа середньострокового бюджетного планування;

основних завдань бюджетної політики відповідної території на середньостроковий період;

цілей та очікуваних результатів, яких планується досягти у середньостроковій перспективі в рамках виконання завдань прогнозу;

можливих ризиків невиконання прогнозних показників та заходів з мінімізації впливу ризиків на показники бюджету;

інших положень та показників, що стосуються цього розділу.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

У цьому розділі зазначається інформація щодо:

поточного стану соціально-економічного розвитку відповідної території;

цілей та пріоритетів соціально-економічного розвитку відповідної території на середньостроковий період та очікуваних результатів їх досягнення до кінця поточного року;

основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України й основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку відповідної території, відповідно до яких сформовано прогноз місцевого бюджету, а також показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, які враховано під час визначення показників прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період за такою формою:

Найменування показника, одиниця виміру

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

 

 

 

 

 

 

 

інших положень та показників, що стосуються цього розділу.

III. Загальні показники бюджету

У цьому розділі зазначається інформація щодо:

врахування положень та показників, визначених прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, та пояснення відхилень показників прогнозу місцевого бюджету від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді;

загальних показників доходів і фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, загальних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету згідно з додатком 1 до цього прогнозу;

інших положень та показників, що стосуються цього розділу.

IV. Показники доходів бюджету

У цьому розділі зазначається інформація щодо:

впливу на показники доходів місцевого бюджету змін до нормативно-правових актів, змін в адміністративно-територіальному устрої, зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання - платників податків тощо;

прогнозних втрат місцевого бюджету внаслідок наданих пільг зі сплати податків та зборів;

показників за основними видами доходів бюджету згідно з додатком 2 до цього прогнозу;

інших положень та показників, що стосуються цього розділу.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

У цьому розділі зазначається інформація щодо:

цілей та завдань управління місцевим боргом;

показників фінансування бюджету згідно з додатком 3 до цього прогнозу;

показників місцевого боргу згідно з додатком 4 до цього прогнозу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій згідно з додатком 5 до цього прогнозу;

інших положень та показників, що стосуються цього розділу.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

У цьому розділі зазначається інформація щодо:

цілей державної політики у відповідній сфері, реалізацію яких здійснюватимуть головні розпорядники коштів місцевого бюджету в середньостроковому періоді, та показників їх досягнення;

врахування ґендерних аспектів з метою зменшення ґендерних розривів, послаблення негативних та посилення позитивних тенденцій у відповідній сфері/галузі з огляду на забезпечення ґендерних потреб і задоволення ґендерних інтересів;

впливу на показники видатків та кредитування місцевого бюджету змін до нормативно-правових актів, змін у мережі бюджетних установ/закладів і у структурі та чисельності їх працівників, зміни кількості споживачів публічних послуг, суб'єктів кредитування та суб'єктів господарювання комунального сектору економіки тощо;

граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів згідно з додатком 6 до цього прогнозу;

граничних показників видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету згідно з додатком 7 до цього прогнозу;

граничних показників кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету згідно з додатком 8 до цього прогнозу;

інших положень та показників, що стосуються цього розділу.

VII. Бюджет розвитку

У цьому розділі зазначається інформація щодо:

мети, цілей капітальних інвестицій та очікуваних соціально-економічних результатів від здійснення капітальних вкладень;

показників бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтованими обсягами витрат, визначених у межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету, згідно з додатком 9 до цього прогнозу;

обсягів капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначених у межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету, згідно з додатком 10 до цього прогнозу;

інших положень та показників, що стосуються цього розділу.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

У цьому розділі зазначається інформація щодо:

мети та напрямів міжбюджетних відносин;

показників міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) згідно з додатком 11 до цього прогнозу, а також підстав та цілей їх отримання;

показників міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) згідно з додатком 12 до цього прогнозу, а також підстав та цілей їх надання;

інших положень та показників, що стосуються цього розділу.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У цьому розділі зазначається інформація щодо:

інших показників і положень прогнозу, необхідних для складання проекту рішення про місцевий бюджет;

наявності/відсутності додатків до прогнозу.

__________________________________
(керівник)

___________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, прізвище)

 

 

Директор Департаменту
політики міжбюджетних
відносин та місцевих бюджетів

Олександр КОРЕНЬ

 

 

Додаток 1
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац третій розділу III)

Загальні показники бюджету

__________________
(код бюджету)

(грн)

N з/п

Найменування показника

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

1

2

3

4

5

6

7

I. Загальні граничні показники надходжень

1.

Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

2.

Фінансування, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

3.

Повернення кредитів, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом I, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів

1.

Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

2.

Надання кредитів у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом II, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац четвертий розділу IV)

Показники доходів бюджету

__________________
(код бюджету)

(грн)

Код

Найменування показника

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

1

2

3

4

5

6

7

I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)

Х

Загальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

10000000

Податкові надходження, у тому числі:

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження, у тому числі:

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

Х

Спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

10000000

Податкові надходження, у тому числі:

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження, у тому числі:

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди, у тому числі:

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом I, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

II. Трансферти з державного бюджету

Х

Загальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

41020000

Дотації з державного бюджету, у тому числі:

 

 

 

 

 

41030000

Субвенції з державного бюджету, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

Спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

41020000

Дотації з державного бюджету, у тому числі:

 

 

 

 

 

41030000

Субвенції з державного бюджету, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом II, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

III. Трансферти з інших місцевих бюджетів

Х

Загальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

41040000

Дотації з місцевих бюджетів, у тому числі:

 

 

 

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

Спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

41040000

Дотації з місцевих бюджетів, у тому числі:

 

 

 

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом III, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац третій розділу V)

Показники фінансування бюджету

__________________
(код бюджету)

(грн)

Код

Найменування показника

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

1

2

3

4

5

6

7

I. Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

300000

Зовнішнє фінансування, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом I, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

II. Фінансування за типом боргового зобов'язання

400000

Фінансування за борговими операціями, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

600000

Фінансування за активними операціями, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом II, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац четвертий розділу V)

Показники місцевого боргу

__________________
(код бюджету)

(грн)

Код

Найменування показника

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

1

2

3

4

5

6

7

200000

Внутрішній борг

 

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

300000

Зовнішній борг

 

 

 

 

 

Х

в іноземній валюті

 

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн) за курсом

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац п'ятий розділу V)

Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

__________________
(код бюджету)

N з/п

Найменування показника

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

1

2

3

4

5

6

7

I. Гарантований борг (на кінець періоду)

1.

Внутрішній борг

 

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

2.

Зовнішній борг

 

 

 

 

 

Х

в іноземній валюті

 

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн) за курсом

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом I, у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

II. Надання місцевих гарантій

1.

Обсяг надання внутрішніх гарантій

 

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

2.

Обсяг надання зовнішніх гарантій

 

 

 

 

 

Х

в іноземній валюті

 

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн) за курсом

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом II, у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац п'ятий розділу VI)

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

__________________
(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

1

2

3

4

5

6

7

 

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету 1,
у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету 2,
у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету 3,
у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац шостий розділу VI)

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

__________________
(код бюджету)

(грн)

Код

Найменування показника

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

1

2

3

4

5

6

7

0100

Державне управління, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

1000

Освіта, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

2000

Охорона здоров'я, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

4000

Культура і мистецтво, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

5000

Фізична культура і спорт, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

6000

Житлово-комунальне господарство, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

7000

Економічна діяльність, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

80001

Інша діяльність, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

9000

Міжбюджетні трансферти, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

9110

реверсна дотація

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

____________
1 Без урахування розділу "Кредитування" (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 8800).

 

Додаток 8
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац сьомий розділу VI)

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

__________________
(код бюджету)

(грн)

Код

Найменування показника

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

1

2

3

4

5

6

7

8800

Повернення кредитів, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

8800

Надання кредитів, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

8800

Кредитування (результат), у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац третій розділу VII)

Показники бюджету розвитку

__________________
(код бюджету)

(грн)

N з/п

Найменування показника

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

I. Надходження бюджету розвитку

1.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету

 

 

 

 

 

2.

Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними

 

 

 

 

 

3.

Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:

 

 

 

 

 

3.1

трансферти з державного бюджету

 

 

 

 

 

3.2

трансферти з місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

4.

Місцеві запозичення

 

 

 

 

 

5.

Інші надходження бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО за розділом I:

 

 

 

 

 

 

з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))

 

 

 

 

 

II. Витрати бюджету розвитку

1.

Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:

 

 

 

 

 

1.1

на виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

1.2

капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам

 

 

 

 

 

1.3

інші капітальні видатки

 

 

 

 

 

2.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

3.

Погашення місцевого боргу

 

 

 

 

 

4.

Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста

 

 

 

 

 

5.

Розроблення містобудівної документації

 

 

 

 

 

6.

Інші видатки бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО за розділом II

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац четвертий розділу VII)

Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів

__________________
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період реалізації проекту
(рік початку і завершення)

Загальна вартість проекту

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 20__ року (план), %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Додаток 11
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац третій розділу VIII)

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

__________________
(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету

Найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

1

2

3

4

5

6

7

I. Трансферти до загального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

Х

РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
(абзац четвертий розділу VIII)

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

__________________
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

20__ рік
(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Трансферти із загального фонду бюджету

 

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

Х

Х

РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 червня 2021 року N 214

ІНСТРУКЦІЯ
щодо складання прогнозу місцевого бюджету

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до абзацу другого частини першої статті 751 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс).

2. Ця Інструкція регламентує основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету, правила складання прогнозу місцевого бюджету, порядок заповнення Типової форми прогнозу місцевого бюджету та додатків до неї.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

4. Прогноз місцевого бюджету складається з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також відповідно до особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів, доведених Мінфіном.

5. Прогноз місцевого бюджету складається з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.

6. У прогнозі місцевого бюджету зазначаються дані:

за попередній бюджетний період (звіт) - дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) - показники, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

на середньостроковий період (план) - показники за видами доходів та розподіл орієнтовних граничних показників видатків і кредитування місцевого бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про місцевий бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період).

7. Усі вартісні показники прогнозу місцевого бюджету в національній валюті наводяться у гривнях, з округленням до цілого числа, в іноземній валюті - у відповідних грошових одиницях та у гривневому еквіваленті відповідної грошової одиниці згідно з курсом Національного банку України.

8. У прогнозі місцевого бюджету код та найменування:

місцевого бюджету зазначаються відповідно до Довідника місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1539 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 грудня 2020 року N 756) (далі - код бюджету);

(абзац другий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

доходів місцевого бюджету, фінансування місцевого бюджету та місцевого боргу зазначаються відповідно до Класифікації доходів бюджету, Класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, Класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, Класифікації боргу за типом кредитора, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11;

(абзац третій пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

видатків та надання кредитів з місцевого бюджету зазначаються відповідно до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів від 16 грудня 2019 року N 539), та Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);

(абзац четвертий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

головних розпорядників коштів згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793, та установчими документами.

(абзац п'ятий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

II. Основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету

1. Прогноз місцевого бюджету складається щодо кожного відповідного місцевого бюджету щороку.

2. Процес складання прогнозу місцевого бюджету здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до вимог бюджетного законодавства.

3. Прогноз місцевого бюджету складається на основі поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету. Підготовлений прогноз місцевого бюджету місцевий фінансовий орган (далі - фінорган) подає Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад не пізніше 15 серпня року, що передує плановому.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад відповідно до норм статті 751 Кодексу забезпечують:

розгляд поданого фінорганом прогнозу місцевого бюджету;

схвалення прогнозу місцевого бюджету не пізніше 01 вересня року, що передує плановому, в установленому законодавством порядку;

подання у п'ятиденний строк з дня схвалення прогнозу місцевого бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад для розгляду у порядку, визначеному відповідними радами;

оприлюднення у п'ятиденний строк після схвалення прогнозу місцевого бюджету на своїх офіційних сайтах або в інший спосіб відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

З дня схвалення прогнозу місцевого бюджету втрачає чинність прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді.

5. Прогноз місцевого бюджету у п'ятиденний строк після його схвалення Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад фінорган подає з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, до Мінфіну для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період.

III. Правила складання прогнозу місцевого бюджету

1. Фінорган спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів складає прогноз місцевого бюджету згідно з Типовою формою прогнозу місцевого бюджету, затвердженою цим наказом.

2. Прогноз місцевого бюджету містить текстову частину та додатки, які є невід'ємною складовою частиною цього прогнозу.

3. Текстова частина складається з дев'яти розділів, які містять положення, визначені частиною сьомою статті 751 Кодексу, що включають показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет на планований бюджетний період.

4. Нумерація розділів та пунктів текстової частини прогнозу місцевого бюджету, а також додатків до прогнозу місцевого бюджету здійснюється у числовій послідовності.

5. Додатки заповнюються та додаються до прогнозу місцевого бюджету виключно за наявності інформації, яка міститься у цих додатках. У разі відсутності інформації, необхідної для заповнення будь-якого з додатків, порядок додатків та нумерація, визначена Типовою формою прогнозу місцевого бюджету, не змінюються, а також зазначається інформація про відсутність таких додатків.

6. У прогнозі місцевого бюджету та додатках до нього зазначаються всі передбачені в них відомості (показники).

IV. Порядок підготовки текстової частини прогнозу місцевого бюджету та додатків до нього

1. У розділі I "Загальна частина" зазначається загальна інформація щодо прогнозу місцевого бюджету як документа середньострокового бюджетного планування.

2. У розділі II "Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку" зазначається інформація щодо стану економічного та соціального розвитку відповідної території та показників, які враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету.

Інформація відображається з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території, відповідно до яких підготовлено прогноз місцевого бюджету, та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, які враховано під час визначення показників прогнозу місцевого бюджету.

Фінорган зазначає перелік показників, які відображаються у цьому розділі, що має розкривати інформацію про сукупність усіх показників, які використано під час підготовки показників прогнозу місцевого бюджету.

3. У розділі III "Загальні показники бюджету" описується інформація щодо:

врахування положень та показників, визначених прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді;

розрахунків показників місцевого бюджету на середньостроковий період, що наведена у додатку 1 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету.

У разі відхилення показників прогнозу місцевого бюджету від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, за наявності умов, визначених частиною другою статті 751 Кодексу, необхідно зазначити детальні пояснення причин такого відхилення.

4. У розділі IV "Показники доходів бюджету" описується інформація щодо нормативно-правових актів, які є підставою для формування доходів місцевих бюджетів, впливу на показники доходів місцевого бюджету змін до нормативно-правових актів, оцінки втрат внаслідок надання пільг зі сплати податків, бази оподаткування, розрахунків показників дохідної частини місцевого бюджету на середньостроковий період, що наведена в додатку 2 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету, підходів до прогнозування основних видів доходів тощо.

5. У розділі V "Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій" описується інформація щодо цілей та завдань управлінням місцевим боргом, надходжень та витрат бюджету у середньостроковому періоді, пов'язаних зі зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету, що наведена у додатках 3 - 5 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету, тощо.

6. У розділі VI "Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету" зазначається інформація щодо цілей державної політики у відповідній сфері, реалізацію яких здійснюватимуть головні розпорядники коштів місцевого бюджету в середньостроковому періоді та показників їх досягнення, впливу на показники видатків та кредитування місцевого бюджету змін до нормативно-правових актів, змін у мережі бюджетних установ/закладів та у структурі та чисельності їх працівників, зміни кількості споживачів публічних послуг, суб'єктів кредитування та суб'єктів господарювання комунального сектору економіки, описується інформація щодо розрахунків показників видаткової частини місцевого бюджету на середньостроковий період та підходів щодо їх планування, що наведена в додатках 6 - 8 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету тощо.

7. У розділі VII "Бюджет розвитку" описується інформація щодо розрахунків капітальних видатків місцевого бюджету у середньостроковому періоді та підходів до їх планування, що наведена в додатках 9, 10 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету, очікуваних результатів від здійснення капітальних вкладень.

8. У розділі VIII "Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами" зазначається інформація щодо міжбюджетних відносин та показників міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період, необхідних для складання прогнозів інших місцевих бюджетів, зокрема щодо:

мети (кінцевий результат, якого планується досягти у процесі співпраці з іншими органами місцевого самоврядування) та напрямів міжбюджетних відносин у розрізі галузей/сфер та форм їх реалізації (спільне фінансування, утворення комунальних підприємств тощо);

підстав та цілей отримання міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що наведена у додатку 11 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету;

підстав та цілей надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам, що наведена в додатку 12 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету.

9. У розділі IX "Інші положення та показники прогнозу бюджету" зазначаються інші показники та положення прогнозу місцевого бюджету, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет на плановий бюджетний період.

Також зазначається інформація щодо наявності/відсутності додатків до Типової форми прогнозу місцевого бюджету.

10. Додаток 1 "Загальні показники бюджету" містить інформацію щодо доходів (з міжбюджетними трансфертами), фінансування, повернення кредитів та усього за розділом I (з розподілом на загальний та спеціальний фонди) і видатків (з міжбюджетними трансфертами), надання кредитів та усього за розділом II (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та найменування показника;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг доходів у графах 3 - 7 у рядках "Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам доходів (з міжбюджетними трансфертами), зазначеним у додатку 2 у графах 3 - 7 у рядках "РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

Загальний обсяг фінансування у графах 3 - 7 у рядках "Фінансування, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам фінансування, зазначеним у додатку 3 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом I, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

Загальний обсяг повернення кредитів у графах 3 - 7 у рядках "Повернення кредитів, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам повернення кредитів, зазначеним у додатку 8 у графах 3 - 7 у рядках "Повернення кредитів, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

Загальний обсяг видатків у графах 3 - 7 у рядках "Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів, зазначеним у додатку 6 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

Загальний обсяг надання кредитів у графах 3 - 7 у рядках "Надання кредитів, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам надання кредитів, зазначеним у додатку 8 у графах 3 - 7 у рядках "Надання кредитів, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

Показники, зазначені у розділі I додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом I, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд", мають дорівнювати показникам, зазначеним у розділі II додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

11. Додаток 2 "Показники доходів бюджету" призначений для наведення детальної інформації щодо показників за основними видами доходів бюджету (з деталізацією до четвертого рівня ієрархії). Цей додаток містить загальні показники доходів бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів, показники міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів і складається з трьох розділів:

у розділі I "Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)" відображаються податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; цільові фонди за спеціальним фондом;

у розділах II, III відображаються надходження трансфертів з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів з розподілом за загальним та спеціальним фондами.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з бюджетною класифікацією;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Обсяг доходів, що надходять до місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) (рядок "УСЬОГО за розділом I, у тому числі:"), у графах 3 - 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок "загальний фонд") та спеціального фонду (рядок "спеціальний фонд").

Обсяг трансфертів, що надходять з державного бюджету (рядок "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:"), у графах 3 - 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок "загальний фонд") та спеціального фонду (рядок "спеціальний фонд").

Обсяг трансфертів, що надходять з інших місцевих бюджетів (рядок "УСЬОГО за розділом III, у тому числі:"), у графах 3 - 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок "загальний фонд") та спеціального фонду (рядок "спеціальний фонд").

Сума показників міжбюджетних трансфертів, зазначених у додатку 2 у розділах II, III (сума рядків "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:" та "УСЬОГО за розділом III, у тому числі") у графах 3 - 7, має дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, зазначеним у додатку 11 (рядок "РАЗОМ за розділами I, II:, у тому числі:") у графах 3 - 7.

У рядку "РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:" у графах 3 - 7 зазначається загальний обсяг доходів місцевого бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та розраховується як сума рядків "УСЬОГО за розділом I", "УСЬОГО за розділом II" та "УСЬОГО за розділом III".

Загальний обсяг доходів місцевого бюджету, зазначений у додатку 2 у графах 3 - 7 у рядках "РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд", має дорівнювати обсягу доходів (з міжбюджетними трансфертами), зазначеному в розділі I додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках "Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

Показники доходів, справляння яких контролює орган місцевої влади, розраховуються самостійно на основі фактичних надходжень звітного року, очікуваних надходжень поточного року з урахуванням тенденцій справляння таких надходжень на конкретній території та з урахуванням змін в податковому законодавстві.

Для отримання показників доходів, справляння яких не контролюють органи місцевої влади, фінансові органи звертаються за інформацією до відповідних територіальних органів, які контролюють справляння таких надходжень.

12. Додаток 3 "Показники фінансування бюджету" містить інформацію щодо показників фінансування місцевого бюджету, місцевого боргу та реалізації боргової політики на місцевому рівні, де зазначаються показники за основними джерелами фінансування бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди). Показники у додатку 3 слід зазначати за групуючими кодами бюджетної класифікації, згідно з Класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора, Класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11.

(абзац перший пункту 12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

У розділі I зазначається обсяг внутрішнього та зовнішнього фінансування за типом кредитора за загальним та спеціальним фондами, згідно з Класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11;

(абзац другий пункту 12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

у розділі II - обсяг фінансування за борговими та активними операціями за загальним та спеціальним фондами, згідно з Класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11.

(абзац третій пункту 12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до бюджетної класифікації;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг фінансування за типом кредитора у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом I, у тому числі:", "загальний фонд" та "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам фінансування за типом боргового зобов'язання у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:", "загальний фонд" та "спеціальний фонд" та показникам, зазначеним у пункті 2 розділу I додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках "Фінансування, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

13. Додаток 4 "Показники місцевого боргу" містить інформацію про обсяг місцевого боргу (зовнішнього/внутрішнього). У додатку зазначається обсяг місцевого (внутрішнього та/або зовнішнього) боргу за спеціальним фондом. Показники у додатку 4 слід зазначати за групуючими кодами Класифікації боргу за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11.

(абзац перший пункту 13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до бюджетної класифікації;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

14. У додатку 5 "Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій" зазначаються показники гарантованого місцевою радою (територіальною громадою міста) боргу на кінець періоду та планові обсяги надання місцевих гарантій (за роками):

у розділі I - обсяг гарантованого боргу (на кінець періоду) з розподілом на внутрішній та зовнішній;

у розділі II - обсяг надання місцевих гарантій з розподілом на обсяг надання внутрішніх та зовнішніх гарантій.

Показники обсягу внутрішнього гарантованого боргу / місцевих гарантій зазначаються у національній валюті.

Показники обсягу зовнішнього гарантованого боргу / місцевих гарантій в іноземній валюті - у відповідних грошових одиницях та у гривневому еквіваленті відповідної грошової одиниці згідно з курсом Національного банку України.

У графі 1 зазначається порядковий номер;

у графі 2 - найменування показника згідно з бюджетною класифікацією;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Під час підготовки пропозицій щодо залучення додаткових коштів до місцевого бюджету чи надання додаткових місцевих гарантій слід враховувати необхідність дотримання принципу збалансованості місцевого бюджету на середньостроковий період.

15. Додаток 6 "Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів" містить інформацію щодо розподілу граничного обсягу витрат та надання кредитів за головними розпорядниками коштів відповідного місцевого бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами на середньостроковий бюджетні періоди.

У графі 1 зазначається код згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793;

(абзац другий пункту 15 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

у графі 2 - найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

У рядку "УСЬОГО, в тому числі:" у графах 3 - 7 зазначається сума видатків за всіма головними розпорядниками місцевого бюджету, яка має дорівнювати сумі видатків загального фонду (рядок "загальний фонд") та спеціального фонду (рядок "спеціальний фонд").

Показники, зазначені у додатку 6 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО, в тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" мають дорівнювати показникам, зазначеним у розділі II додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

16. У додатку 7 "Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету" зазначаються показники видатків місцевого бюджету, включаючи показники трансфертів іншим бюджетам.

У додатку 7 видатки слід зазначати за групуючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781), без детального розподілу за бюджетними програмами.

(абзац другий пункту 16 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

Міжбюджетні трансферти, які планується надавати іншим бюджетам (державному та місцевим), також слід зазначати без розподілу за видами та програмами, проте окремим рядком необхідно зазначити (у разі наявності) реверсну дотацію.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);

(абзац четвертий пункту 16 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Показники міжбюджетних трансфертів, зазначені у додатку 7 у графах 3 - 7 у рядках "9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд", мають дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, визначеним у додатку 12 у графах 4 - 8 у рядках "РАЗОМ за розділами I та II, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

Загальний обсяг показників видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781), у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати загальному обсягу видатків, зазначеному в додатку 1 у графах 3 - 7 у рядках "Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

(абзац дев'ятий пункту 16 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

17. Додаток 8 "Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету" містить інформацію щодо показників кредитування бюджету, визначених у межах загальних граничних показників надання кредитів з місцевого бюджету, за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781) (з розподілом на загальний та спеціальний фонди).

(абзац перший пункту 17 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

У цьому додатку зазначається інформація щодо повернення/надання кредитів та результатів кредитування за групуючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781), за загальним і спеціальним фондами.

(абзац другий пункту 17 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Обсяг повернення кредитів у графах 3 - 7 має дорівнювати показникам повернення кредитів пункту 3 розділу I додатка 1.

Обсяг надання кредитів у графах 3 - 7 має дорівнювати показникам надання кредитів пункту 2 розділу II додатка 1.

18. Додаток 9 "Показники бюджету розвитку" містить показники надходжень та витрат бюджету розвитку на середньостроковий період.

У графі 1 зазначається порядковий номер показника;

у графі 2 - найменування показника;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

19. Додаток 10 "Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів" містить інформацію щодо вкладень бюджету, визначених у межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий бюджетний період, у розрізі інвестиційних проектів.

У графі 1 зазначається код, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);

(абзац другий пункту 19 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

у графі 2 - код, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);

(абзац третій пункту 19 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

у графі 3 - найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);

(абзац четвертий пункту 19 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

у графі 4 - найменування інвестиційного проекту;

у графі 5 - загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

у графі 6 - загальна вартість проекту;

у графі 7 - (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 9 - 11 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період;

у графі 12 - очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового періоду, розрахований у відсотках.

20. У додатку 11 "Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів" зазначаються показники міжбюджетних трансфертів, які планується отримати з інших бюджетів (державного та місцевих) у розрізі їх видів та бюджетів:

у графі 1 - код, згідно Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 / код бюджету;

(абзац другий пункту 20 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

у графі 2 - найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 - 7 у рядках "РАЗОМ за розділами I та II:, у тому числі:" має дорівнювати сумі показників трансфертів, зазначених у розділах II та III додатка 2 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:" та "УСЬОГО за розділом III, у тому числі" відповідно.

21. У додатку 12 "Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам" зазначаються показники міжбюджетних трансфертів до інших бюджетів (державного та місцевих) у розрізі їх видів та бюджетів:

у графі 1 - код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету відповідно до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 16 грудня 2019 року N 539) / код бюджету;

(абзац другий пункту 21 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

у графі 2 - код, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);

(абзац третій пункту 21 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. N 383)

у графі 3 - найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 4 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 6 - 8 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 4 - 8 у рядках "РАЗОМ за розділами I, II:, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, зазначеним у додатку 7 у графах 3 - 7 у рядках "9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

 

Директор Департаменту
політики міжбюджетних
відносин та місцевих бюджетів

Олександр КОРЕНЬ
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.