Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27980 2
Друкувати
Обране
Завантажити

Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ від 03.08.2018 N 668


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.08.2018

м. Київ

N 668

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 21 серпня 2018 р. за N 953/32405

Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 5 вересня 2018 року N 743,
від 15 листопада 2018 року N 908,
від 7 серпня 2019 року N 336
(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 5 та пунктом 6
наказу Міністерства фінансів України від 7 серпня 2019 року N 336,
 набирають чинності з 1 січня 2020 року),
від 23 вересня 2019 року N 392,
від 30 жовтня 2020 року N 653

Відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України та з метою використання у бюджетному процесі

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову форму рішення про місцевий бюджет, що додається.

2. Департаменту місцевих бюджетів довести цей наказ до місцевих фінансових органів для використання в роботі під час складання проекту місцевого бюджету на плановий бюджетний період.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

 

 

(У Типовій формі та додатках до неї слово "/підпрограми" в усіх відмінках виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 5 вересня 2018 року N 743)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03 серпня 2018 року N 668

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2018 р. за N 953/32405

Типова форма рішення

"___" ____________ 20__ року

N ______

Про місцевий бюджет

__________________________________
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

на _______________ рік
(бюджетний період)

(____________________________)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", __________________________________ рада вирішила:
               (назва органу місцевого самоврядування)

1. Визначити на 20__ рік:

доходи місцевого бюджету у сумі ______ гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - ______ гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - ______ гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі _____ гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - _____ гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - _____ гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі _____ гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету - _____ гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету - _____ гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі _____ гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету - _____ гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету - _____ гривень;

профіцит за ___________ фондом місцевого бюджету у сумі _____ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за ___________ фондом місцевого бюджету у сумі _____ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі _____ гривень, що становить _____ відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі _____ гривень, що становить _____ відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 20__ рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 20__ рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Зазначити положення щодо делегування місцевій державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

Зазначити положення щодо затвердження розподілу між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 20__ рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі _____ гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Пункт виключено

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 20__ рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями _____ Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями _____ Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 20__ рік":

______________;

______________;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом _____ частини _____ статті _____ Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є:

______________;

______________.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями ______ Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 20__ рік":

______________;

______________;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом _____ частини _____ статті _____ Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом _____ частини _____ статті _____ Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

______________;

______________.

8. Установити, що у 20__ році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини _____ статті _____ Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною _____ статті _____ Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу _____ пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

____________ (за рахунок джерел, визначених підпунктом ____ абзацу ____ пункту 8 цього рішення);

____________ (за рахунок джерел, визначених підпунктом ____ абзацу ____ пункту 8 цього рішення).

9. Визначити:

у 20__ році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі _____ гривень;

на 31 грудня 20__ року граничний обсяг місцевого боргу у сумі _____ гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі _____ гривень.

10. Зазначити про необхідність надання суб'єктами господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста, або місцевих гарантій, майнового або іншого забезпечення виконання зобов'язань та сплати до місцевого бюджету плати за їх отримання, або про звільнення від такої необхідності.

11. Визначити на 20__ рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

__________________;

__________________.

12. Зазначити повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

13. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

14. Зазначити положення щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

15. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим, відповідною обласною радою чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 20__ року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

16. Зазначити положення щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

17. Зазначити положення щодо затвердження формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком _____ до цього рішення відповідно до пунктів 20, 201 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

18. Зазначити положення щодо здійснення з 01 січня 20___ року з бюджету територіальної громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку _____ до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

19. Зазначити положення щодо набрання чинності цим рішенням.

20. Зазначити положення, що додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Зазначити положення щодо оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

22. Зазначити інші положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.

23. Зазначити положення щодо покладення контролю за виконанням цього рішення.

 

__________________________________
(керівник органу місцевого самоврядування)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

(Типова форма із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336,
від 23.09.2019 р. N 392,
від 30.10.2020 р. N 653)

 

Додаток 1
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 1)

Доходи місцевого бюджету на 20__ рік

__________________
           (код бюджету)

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Разом доходів

 

 

 

 

 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)

 

Додаток 2
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 1)

Фінансування місцевого бюджету на 20__ рік

__________________
          (код бюджету)

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Загальне фінансування

 

 

 

 

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Загальне фінансування

 

 

 

 

 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)

 

 

Додаток 3
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 2)

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 20__ рік

__________________
          (код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)

 

Додаток 4
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 2)

Кредитування місцевого бюджету у 20__ році

__________________
           (код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування, усього

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)

 

 

Додаток 5
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 3)

Міжбюджетні трансферти на ______ рік

__________________
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

I. Трансферти до загального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

Найменування бюджету 2

 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

Найменування бюджету 2

 

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

X

загальний фонд

 

X

спеціальний фонд

 

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

4

I. Трансферти із загального фонду бюджету

 

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

X

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

X

X

загальний фонд

 

X

X

спеціальний фонд

 

 

(додаток 5 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
від 07.08.2019 р. N 336,
від 30.10.2020 р. N 653)

 

Додаток 6
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 4)

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 20__ році

__________________
            (код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

Х

 

 

Х

 

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.08.2019 р. N 336,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.10.2020 р. N 653)

 

Додаток 7
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 5)

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 20__ році

__________________
          (код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

 

 

 

 

 

 

(додаток 7 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)

 

Додаток 8
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 6)

Перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 20__ році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Додаток 8 виключено

(додаток 8 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.08.2019 р. N 336,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.09.2019 р. N 392)

____________

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
(2)
МБ
26.12.2019
звідки взявся код бюджету? на сайті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18 всі додатки і рішення без окремих виносок "код бюджету"
МБ
26.12.2019
знайшла. не звернула уваги...
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн