Інформація по темі "" | Публікації по тегу
57762 22
Друкувати
Обране
Завантажити

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору

Наказ Міністерства фінансів України 28 грудня 2017 року № 1170 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.12.20 2018 року № 1074)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 грудня 2017 року № 1170

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.12.20 2018 року № 1074)

 

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників  фінансової звітності суб'єктів державного сектору

№ з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

Форма № 1-дс «Баланс» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629))

1

Рядок 1000, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1001 мінус рядок 1002, графи 3 і 4

2

Рядок 1010, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4

3

Рядок 1020, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1021 мінус рядок 1022, графи 3 і 4

4

Рядок 1040, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1041 мінус рядок 1042, графи 3 і 4, у разі якщо довгострокові біологічні активи оцінюються за первісною вартістю

5

Рядок 1095, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1090, графи 3 і 4

6

Рядок 1110, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1111 і 1112, графи 3 і 4

7

Рядок 1160 графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1161 -1164, графи 3 і 4

8

Рядок 1175 графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1176 - 1177, графи 3 і 4

9

Рядок 1195, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, графи 3 і 4

10

Рядок 1300, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1095, 1195, 1200, графи 3 і 4

11

Рядок 1495, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1400 - 1450, графи 3 і 4

12

Рядок 1595, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1500 - 1575, графи 3 і 4

13

Рядок 1800, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1495, 1595, 1600, 1700, графи 3 і 4

 

Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати» (додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року
за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня

2010 року № 1629))

14

Рядок 2080, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2010 - 2050, графи 3 і 4

15

Рядок 2170, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2090 - 2130, графи 3 і 4

16

Рядок 2200, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2080, 2170, графи 3 і 4

17

Рядок 2290, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2210 - 2250, графи 3 і 4

18

Рядок 2340, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2300 - 2310, графи 3 і 4

19

Рядок 2380, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2290, 2340, графи 3 і 4

20

Рядок 2390, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, рядок 2200 мінус рядок 2380, графи 3 і 4

21

Рядок 2520, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2420 - 2510, графи 3 і 4

22

Рядок 2540, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2541 - 2544, графи 3 - 8

23

Рядок 2580, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2581 - 2583, графи 3 - 8

24

Рядок 2600, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, графи 3 - 8

25

Рядок 2780, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, графи 3- 8

26

Рядок 2790, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, рядок 2600 мінус рядок 2780, графи 3 - 8

27

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2820 - 2860, графи 3 і 4

28

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, рядок 2290 графи 3 і 4

29

Рядок 2850, графа 3

Форма № 5-дс рядок 180 графа 12 плюс рядок 260 графа 12 плюс рядок 1140 графа 8

Форма № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» (додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року
за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня

 2010 року № 1629))

30

Рядок 3095, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3040, 3045, 3090, графи 3 і 4

31

Рядок 3190, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3100, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3180 графи 3 і 4

32

Рядок 3195, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3095 мінус рядок 3190, графи 3 і 4

33

Рядок 3240, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3200 - 3235, графи 3 і 4

34

Рядок 3290, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3245 - 3285, графи 3 і 4

35

Рядок 3295, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3240 мінус рядок 3290, графи 3 і 4

36

Рядок 3345, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3300 - 3340, графи 3 і 4

37

Рядок 3390, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3350 - 3385, графи 3 і 4

38

Рядок 3395, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3345 мінус рядок 3390, графи 3 і 4

39

Рядок 3400, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3195, 3295, 3395, 3050 мінус рядок 3135, графи 3 і 4

40

Рядок 3405, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 3

41

Рядок 3425, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 4

42

Рядок 3425, графа 3

Форма № 3-дс, рядок 3400 плюс рядок 3405 плюс рядок 3410 мінус рядок 3415 плюс або мінус рядок 3420, графа 3

Форма № 4-дс «Звіт про власний капітал» (додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року
за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня

 2010 року № 1629))

43

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма № 1-дс рядки 1400 - 1450, графа 3, відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

44

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма № 4-дс (за попередній рік), рядок 4310, графи 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

45

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма № 1-дс (на 31 грудня звітного року), рядки 1400 - 1450, графа 3 відповідно (якщо у звітному періоді не встановлено помилок за минулі роки) (з урахуванням вписуваних рядків)

46

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4000 - 4030, графи 3 - 8 відповідно

47

Рядок 4200, графа 5

Форма № 2-дс, рядок 2390, графа 3

48

Рядки 4000 - 4310, графа 9

Форма № 4-дс, рядки 4000 - 4310, алгебраїчна сума граф 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

49

Рядок 4300, графи 3 - 9

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4100 - 4290, графи 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

50

Рядок 4310, графи 3 - 9

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4090 і 4300, графи 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

51

Рядок 4310, графи 3 - 9

Форма № 1-дс, рядки 1400 - 1450, графа 4 відповідно (з урахуванням вписуваних рядків)

Форма № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 977, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20 грудня 2017 року за № 1539/31407 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 940)

52

Рядки 010 - 180, графа 15

Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13

53

Рядки 010 - 180, графа 16

Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 4, плюс або мінус графа 6, мінус графа 8, плюс графа 10, мінус або плюс графа 11, плюс графа 12, плюс або мінус графа 14

54

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 3

55

Рядок 010, графи 15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 4

56

Рядок 180, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки1002 плюс 1012 графа 3 відповідно

57

Рядок 180, графи 15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки1002 плюс 1012 графа 4 відповідно

58

Сума рядків 020 - 170, графи 3 і 15

Форма № 1-дс, рядок 1001, графи 3 і 4

59

Сума рядків 020 - 170, графи 4 і 16

Форма № 1-дс, рядок 1002, графи 3 і 4

60

Рядок 180, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 010 - 170, графи 3 - 16 відповідно

61

Рядки 200 - 260, графа 15

Форма № 5-дс, рядки 200 - 260, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13

62

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1021 1022 графа 3

63

Рядок 260, графи 15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1021 і 1022 графа 4

64

Рядок 260, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, сума рядків 200 - 250, графа 3 - 16

65

Рядок 350, графа 3 -5

Форма № 5-дс, сума рядків 300 - 340, графа 3 - 5

66

Рядок 350, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 3

67

Рядок 350, графа 5

Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 4

68

Рядок 500, графи 3 - 8

Форма № 5-дс, сума рядків 360 - 490, графи 3 - 8

69

Рядок 500, графа 6

Форма № 1-дс, рядок 1050 плюс рядок 1060 графа 4

70

Рядок 580, графи 3 - 6

Форма № 5-дс, сума рядків 530 - 570, графи 3 - 6

71

Рядок 580, графа 5

Форма № 1-дс, рядок 1110, графа 4

72

Рядок 580, графа 6

Форма № 1-дс, рядок 1155, графа 4

73

Рядок 600, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1500 - 1520, графа 3

74

Рядок 610, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1530 - 1575, графа 3

75

Рядок 620, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1700, графа3

76

Рядок 600, графа 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1500 - 1520, графа 4

77

Рядок 610, графа 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1530 - 1575, графа 4

78

Рядок 620, графа 4

Форма № 1-дс, рядок 1700, графа 4

79

Рядок 650, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1100, графа 4

80

Рядок 660, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1120 - 1150, графа 4

81

Рядок 670, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1160, графи 3 і 4

82

Рядок 670, графи 3 і 4

Фрма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 671 – 676, графи 3 і 4

83

Рядок 680, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1165, графи 3 і 4

84

Рядок 680, графи 3 і 4

Фрма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 681 – 682, графи 3 і 4

85

Рядок 760, графа 3

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 770 - 850 і 860 - 910, графа 3

86

Рядок 920, графа 3

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 930 і 940, графа 3

87

Рядок 1030, графа 3

Форма № 5-дс, рядок 970 плюс рядок 980 мінус рядок 990 мінус рядок 1000 мінус рядок 1010 мінус 1020 графа 3

88

Рядок 1030, графа 3

Форма № 5-дс, сума рядків 1031 - 1032, графа 3

89

Рядок 1140, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, сума рядків 1141 - 1144, графа 3 - 16

90

Рядок 1140, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 12

Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 3

91

Рядок 1140, графа 10 мінус графа 11 плюс графа 16

Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 4

92

Рядки 1140 - 1144, графа 10

Форма № 5-дс, рядки 1140 - 1144 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6

93

Рядки 1140 - 1144, графа 11

Форма № 5-дс рядки 1140 - 1144 графа 4 мінус графа 7 плюс графа 8 плюс або мінус графа 9

94

Рядки 1140 - 1144, графа 16

Форма № 5-дс рядки 1140 - 1144 графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

95

Рядок 1150, графи 3 - 16

Форма № 5-дс сума рядків 1151 - 1153 графи 3 - 16 відповідно

96

Рядок 1150, графа 3 плюс графа 12

Форма № 1-дс рядок 1090 графа 3

97

Рядок 1150 графа 10 плюс графа 16

Форма № 1-дс рядок 1090 графа 4

98

Рядки 1150 - 1153, графа 10

Форма № 5-дс, рядки 1150 - 1153 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6 плюс або мінус графа 9

99

Рядки 1150 - 1153, графа 16

Форма № 5-дс, рядки 1150 - 1153 графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

100

Рядок 1190, графа 3 - 16

Форма № 5-дс, сума рядків 1140 і 1150, графа 3 - 16

101

Рядок 1200, графа 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1210, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, графа 6

102

Рядки 1210 - 1219, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1210 - 1219, графа 4 помножити на графу 5

103

Рядок 1220, графа 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1230, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, графа 6

104

Рядки 1230 - 1239, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1230 - 1239, графа 4 помножити на графу 5

105

Рядок 1240, графа 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1200 і 1220, графа 6

106

Рядок 1400, графи 3 - 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, графи 3 - 6

107

Рядки 1310 - 1390, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1310 - 1390, графа 3 плюс графа 4 мінус графа 5
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (22)
маруся
04.01.2018
ЗАДОВБАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!
таня
04.01.2018
боже дай нам сили це все здати
Оксана
05.01.2018
Скільки можна знущатися над бухгалтерами?????????? Коли буде хоч якась стабільність????
Таня
05.01.2018
Ох народ и работает, пахари!!! Метод. рекомендации - где ставить сумы!!!! Мы и сами знаем. Такая БЕЗПОЛЕЗНАЯ статья !!!!!! По формам ВСЕМ до 5-й дайте НОРМАЛЬНУЮ сверку по графам и счетам.
Наталія
05.01.2018
Як вже все дістало!!!!!!! Треба мабуть йти прибиральницею, помила чи розмазала, а 3723 заробила і мозги не сушить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
іра
05.01.2018
ой-ц, не прошло и пол-года
А.В.
05.01.2018
Ну,ну.
А.В.
05.01.2018
Наталя, я з Вами повністю погоджуюсь, останнім часом робота бухгалтера у державному секторі нагадує геноцид.
Олег
05.01.2018
Коштів все менше, зарплата мізер, в проміщеннях холодюга бо економія, капремонт не робився 20 років, а бюрократи все носяця із своїми звітами, кому вони потрібні хто їх читає, а головне робить якісь висновки, та викиньте ви спої примітки та перевірки показників в пі......ууу.
Наталія
06.01.2018
Методичні рекомендації Вам не допоможуть. Фінансова звітність складається з інших показників. Я вже, це пройшла. Якщодо бухгалтерський облік достовірний касаові, фактичні видатки, нарахована амортизація за рік та нарахований достовірно знос за всі роки, то Ваша звітність буде готова за годину. Звірніть увагу на 5дс. 1 розділ нарахована амортизація (це 2017 рік, субрах.8014,8114), а колонки із нарахованим зносом це субрах.1411,1412. Я з Вами згодна, щодо бухгалтерської роботи, але не забувайте ми не вічні, а бух.облік ХАЩИК НЕВМИРУЩІЙ. Зі Святами ВАС дорогі бухгалтера!!!!!!
Татьяна Наталія
08.01.2018
За годину??? Вы издеваетесь?! Если у Вас две цифры, то может быть. )))
Вікторія Наталія
12.01.2018
А хіба амортизація і знос не співпадають, Я вже нічого не розумію.....Поясніть про що ви
Олексій
07.01.2018
Коли буде нормальна інструкція по заповненню форм а не така,що виложили на даний час
Галина
07.01.2018
Сидять там туніядці і думають що придумати для бідного бухгалтера
Маріна
08.01.2018
Треба щоб хоть один раз сіли зробили ці звіти по новому ті що придумують туніядці кожного кварталу, тоді нам може хоть би повірив і зрозумів зачим ці всі нововведення
Алиса
11.01.2018
Дай терпіння моєму головному бухгалтеру.
Настя
13.01.2018
Йоптудей!Це вже занадто!Досить знущатися,хай йде воно під три чорти, здаю годовий та звільняюсь!Піду там де нема такої мозгойобки!А Вам трудяги бухгалтери терпіння!
татьяна
16.01.2018
мы уже ко всему привыкли.мы как подопытные кролики. конечно справимся и с этими трудностями.желаю прочитать эти коменты тем кто так издевается над бухгалтерами. господь их накажет.
Світлана
19.01.2018
А при чому марки, ті що в касі, до звіту 3-дс? Коли це марки знаходили відображення у звіті про рух грошових коштів? Ну це вже взагалі.... Зліпили в кучу коні-люди.... Аби рядки з рядками посходились...
Ірина Світлана
09.01.2019
Марки та конверти з марками відносяться до грошових документів у національній валюті та обліковуються на рах. 2213
Яна
03.01.2019
Давно пора Казні організувати якесь хоч мінімальне навчання по звітності, щоб розказали детально, що вони і де хочуть бачити, і як робити звіт.
Ірина
12.01.2019
Який даремний труд від цих методичних рекомендацій.Тільки час марно втратила читаючи цей матеріал, ніякої допомоги. Якийсь неук склав цей матеріал.
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд