Інформація по темі "" | Публікації по тегу
65158 22
Друкувати
Обране
Завантажити

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору

Наказ Міністерства фінансів України 28 грудня 2017 року № 1170 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.12.20 2018 року № 1074)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 грудня 2017 року № 1170

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.12.20 2018 року № 1074)

 

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників  фінансової звітності суб'єктів державного сектору

№ з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

Форма № 1-дс «Баланс» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629))

1

Рядок 1000, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1001 мінус рядок 1002, графи 3 і 4

2

Рядок 1010, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4

3

Рядок 1020, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1021 мінус рядок 1022, графи 3 і 4

4

Рядок 1040, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1041 мінус рядок 1042, графи 3 і 4, у разі якщо довгострокові біологічні активи оцінюються за первісною вартістю

5

Рядок 1095, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1090, графи 3 і 4

6

Рядок 1110, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1111 і 1112, графи 3 і 4

7

Рядок 1160 графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1161 -1164, графи 3 і 4

8

Рядок 1175 графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1176 - 1177, графи 3 і 4

9

Рядок 1195, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, графи 3 і 4

10

Рядок 1300, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1095, 1195, 1200, графи 3 і 4

11

Рядок 1495, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1400 - 1450, графи 3 і 4

12

Рядок 1595, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1500 - 1575, графи 3 і 4

13

Рядок 1800, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1495, 1595, 1600, 1700, графи 3 і 4

 

Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати» (додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року
за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня

2010 року № 1629))

14

Рядок 2080, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2010 - 2050, графи 3 і 4

15

Рядок 2170, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2090 - 2130, графи 3 і 4

16

Рядок 2200, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2080, 2170, графи 3 і 4

17

Рядок 2290, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2210 - 2250, графи 3 і 4

18

Рядок 2340, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2300 - 2310, графи 3 і 4

19

Рядок 2380, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2290, 2340, графи 3 і 4

20

Рядок 2390, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, рядок 2200 мінус рядок 2380, графи 3 і 4

21

Рядок 2520, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2420 - 2510, графи 3 і 4

22

Рядок 2540, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2541 - 2544, графи 3 - 8

23

Рядок 2580, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2581 - 2583, графи 3 - 8

24

Рядок 2600, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, графи 3 - 8

25

Рядок 2780, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, графи 3- 8

26

Рядок 2790, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, рядок 2600 мінус рядок 2780, графи 3 - 8

27

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2820 - 2860, графи 3 і 4

28

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, рядок 2290 графи 3 і 4

29

Рядок 2850, графа 3

Форма № 5-дс рядок 180 графа 12 плюс рядок 260 графа 12 плюс рядок 1140 графа 8

Форма № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» (додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року
за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня

 2010 року № 1629))

30

Рядок 3095, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3040, 3045, 3090, графи 3 і 4

31

Рядок 3190, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3100, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3180 графи 3 і 4

32

Рядок 3195, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3095 мінус рядок 3190, графи 3 і 4

33

Рядок 3240, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3200 - 3235, графи 3 і 4

34

Рядок 3290, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3245 - 3285, графи 3 і 4

35

Рядок 3295, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3240 мінус рядок 3290, графи 3 і 4

36

Рядок 3345, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3300 - 3340, графи 3 і 4

37

Рядок 3390, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3350 - 3385, графи 3 і 4

38

Рядок 3395, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3345 мінус рядок 3390, графи 3 і 4

39

Рядок 3400, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3195, 3295, 3395, 3050 мінус рядок 3135, графи 3 і 4

40

Рядок 3405, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 3

41

Рядок 3425, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 4

42

Рядок 3425, графа 3

Форма № 3-дс, рядок 3400 плюс рядок 3405 плюс рядок 3410 мінус рядок 3415 плюс або мінус рядок 3420, графа 3

Форма № 4-дс «Звіт про власний капітал» (додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року
за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня

 2010 року № 1629))

43

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма № 1-дс рядки 1400 - 1450, графа 3, відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

44

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма № 4-дс (за попередній рік), рядок 4310, графи 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

45

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма № 1-дс (на 31 грудня звітного року), рядки 1400 - 1450, графа 3 відповідно (якщо у звітному періоді не встановлено помилок за минулі роки) (з урахуванням вписуваних рядків)

46

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4000 - 4030, графи 3 - 8 відповідно

47

Рядок 4200, графа 5

Форма № 2-дс, рядок 2390, графа 3

48

Рядки 4000 - 4310, графа 9

Форма № 4-дс, рядки 4000 - 4310, алгебраїчна сума граф 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

49

Рядок 4300, графи 3 - 9

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4100 - 4290, графи 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

50

Рядок 4310, графи 3 - 9

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4090 і 4300, графи 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

51

Рядок 4310, графи 3 - 9

Форма № 1-дс, рядки 1400 - 1450, графа 4 відповідно (з урахуванням вписуваних рядків)

Форма № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 977, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20 грудня 2017 року за № 1539/31407 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 940)

52

Рядки 010 - 180, графа 15

Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13

53

Рядки 010 - 180, графа 16

Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 4, плюс або мінус графа 6, мінус графа 8, плюс графа 10, мінус або плюс графа 11, плюс графа 12, плюс або мінус графа 14

54

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 3

55

Рядок 010, графи 15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 4

56

Рядок 180, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки1002 плюс 1012 графа 3 відповідно

57

Рядок 180, графи 15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки1002 плюс 1012 графа 4 відповідно

58

Сума рядків 020 - 170, графи 3 і 15

Форма № 1-дс, рядок 1001, графи 3 і 4

59

Сума рядків 020 - 170, графи 4 і 16

Форма № 1-дс, рядок 1002, графи 3 і 4

60

Рядок 180, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 010 - 170, графи 3 - 16 відповідно

61

Рядки 200 - 260, графа 15

Форма № 5-дс, рядки 200 - 260, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13

62

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1021 1022 графа 3

63

Рядок 260, графи 15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1021 і 1022 графа 4

64

Рядок 260, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, сума рядків 200 - 250, графа 3 - 16

65

Рядок 350, графа 3 -5

Форма № 5-дс, сума рядків 300 - 340, графа 3 - 5

66

Рядок 350, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 3

67

Рядок 350, графа 5

Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 4

68

Рядок 500, графи 3 - 8

Форма № 5-дс, сума рядків 360 - 490, графи 3 - 8

69

Рядок 500, графа 6

Форма № 1-дс, рядок 1050 плюс рядок 1060 графа 4

70

Рядок 580, графи 3 - 6

Форма № 5-дс, сума рядків 530 - 570, графи 3 - 6

71

Рядок 580, графа 5

Форма № 1-дс, рядок 1110, графа 4

72

Рядок 580, графа 6

Форма № 1-дс, рядок 1155, графа 4

73

Рядок 600, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1500 - 1520, графа 3

74

Рядок 610, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1530 - 1575, графа 3

75

Рядок 620, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1700, графа3

76

Рядок 600, графа 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1500 - 1520, графа 4

77

Рядок 610, графа 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1530 - 1575, графа 4

78

Рядок 620, графа 4

Форма № 1-дс, рядок 1700, графа 4

79

Рядок 650, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1100, графа 4

80

Рядок 660, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1120 - 1150, графа 4

81

Рядок 670, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1160, графи 3 і 4

82

Рядок 670, графи 3 і 4

Фрма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 671 – 676, графи 3 і 4

83

Рядок 680, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1165, графи 3 і 4

84

Рядок 680, графи 3 і 4

Фрма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 681 – 682, графи 3 і 4

85

Рядок 760, графа 3

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 770 - 850 і 860 - 910, графа 3

86

Рядок 920, графа 3

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 930 і 940, графа 3

87

Рядок 1030, графа 3

Форма № 5-дс, рядок 970 плюс рядок 980 мінус рядок 990 мінус рядок 1000 мінус рядок 1010 мінус 1020 графа 3

88

Рядок 1030, графа 3

Форма № 5-дс, сума рядків 1031 - 1032, графа 3

89

Рядок 1140, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, сума рядків 1141 - 1144, графа 3 - 16

90

Рядок 1140, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 12

Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 3

91

Рядок 1140, графа 10 мінус графа 11 плюс графа 16

Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 4

92

Рядки 1140 - 1144, графа 10

Форма № 5-дс, рядки 1140 - 1144 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6

93

Рядки 1140 - 1144, графа 11

Форма № 5-дс рядки 1140 - 1144 графа 4 мінус графа 7 плюс графа 8 плюс або мінус графа 9

94

Рядки 1140 - 1144, графа 16

Форма № 5-дс рядки 1140 - 1144 графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

95

Рядок 1150, графи 3 - 16

Форма № 5-дс сума рядків 1151 - 1153 графи 3 - 16 відповідно

96

Рядок 1150, графа 3 плюс графа 12

Форма № 1-дс рядок 1090 графа 3

97

Рядок 1150 графа 10 плюс графа 16

Форма № 1-дс рядок 1090 графа 4

98

Рядки 1150 - 1153, графа 10

Форма № 5-дс, рядки 1150 - 1153 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6 плюс або мінус графа 9

99

Рядки 1150 - 1153, графа 16

Форма № 5-дс, рядки 1150 - 1153 графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

100

Рядок 1190, графа 3 - 16

Форма № 5-дс, сума рядків 1140 і 1150, графа 3 - 16

101

Рядок 1200, графа 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1210, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, графа 6

102

Рядки 1210 - 1219, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1210 - 1219, графа 4 помножити на графу 5

103

Рядок 1220, графа 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1230, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, графа 6

104

Рядки 1230 - 1239, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1230 - 1239, графа 4 помножити на графу 5

105

Рядок 1240, графа 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1200 і 1220, графа 6

106

Рядок 1400, графи 3 - 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, графи 3 - 6

107

Рядки 1310 - 1390, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1310 - 1390, графа 3 плюс графа 4 мінус графа 5
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(22)
маруся
04.01.2018
ЗАДОВБАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!
таня
04.01.2018
боже дай нам сили це все здати
Оксана
05.01.2018
Скільки можна знущатися над бухгалтерами?????????? Коли буде хоч якась стабільність????
Таня
05.01.2018
Ох народ и работает, пахари!!! Метод. рекомендации - где ставить сумы!!!! Мы и сами знаем. Такая БЕЗПОЛЕЗНАЯ статья !!!!!! По формам ВСЕМ до 5-й дайте НОРМАЛЬНУЮ сверку по графам и счетам.
Наталія
05.01.2018
Як вже все дістало!!!!!!! Треба мабуть йти прибиральницею, помила чи розмазала, а 3723 заробила і мозги не сушить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
іра
05.01.2018
ой-ц, не прошло и пол-года
А.В.
05.01.2018
Ну,ну.
А.В.
05.01.2018
Наталя, я з Вами повністю погоджуюсь, останнім часом робота бухгалтера у державному секторі нагадує геноцид.
Олег
05.01.2018
Коштів все менше, зарплата мізер, в проміщеннях холодюга бо економія, капремонт не робився 20 років, а бюрократи все носяця із своїми звітами, кому вони потрібні хто їх читає, а головне робить якісь висновки, та викиньте ви спої примітки та перевірки показників в пі......ууу.
Наталія
06.01.2018
Методичні рекомендації Вам не допоможуть. Фінансова звітність складається з інших показників. Я вже, це пройшла. Якщодо бухгалтерський облік достовірний касаові, фактичні видатки, нарахована амортизація за рік та нарахований достовірно знос за всі роки, то Ваша звітність буде готова за годину. Звірніть увагу на 5дс. 1 розділ нарахована амортизація (це 2017 рік, субрах.8014,8114), а колонки із нарахованим зносом це субрах.1411,1412. Я з Вами згодна, щодо бухгалтерської роботи, але не забувайте ми не вічні, а бух.облік ХАЩИК НЕВМИРУЩІЙ. Зі Святами ВАС дорогі бухгалтера!!!!!!
Вікторія Наталія
12.01.2018
А хіба амортизація і знос не співпадають, Я вже нічого не розумію.....Поясніть про що ви
Татьяна Наталія
08.01.2018
За годину??? Вы издеваетесь?! Если у Вас две цифры, то может быть. )))
Олексій
07.01.2018
Коли буде нормальна інструкція по заповненню форм а не така,що виложили на даний час
Галина
07.01.2018
Сидять там туніядці і думають що придумати для бідного бухгалтера
Маріна
08.01.2018
Треба щоб хоть один раз сіли зробили ці звіти по новому ті що придумують туніядці кожного кварталу, тоді нам може хоть би повірив і зрозумів зачим ці всі нововведення
Алиса
11.01.2018
Дай терпіння моєму головному бухгалтеру.
Настя
13.01.2018
Йоптудей!Це вже занадто!Досить знущатися,хай йде воно під три чорти, здаю годовий та звільняюсь!Піду там де нема такої мозгойобки!А Вам трудяги бухгалтери терпіння!
татьяна
16.01.2018
мы уже ко всему привыкли.мы как подопытные кролики. конечно справимся и с этими трудностями.желаю прочитать эти коменты тем кто так издевается над бухгалтерами. господь их накажет.
Світлана
19.01.2018
А при чому марки, ті що в касі, до звіту 3-дс? Коли це марки знаходили відображення у звіті про рух грошових коштів? Ну це вже взагалі.... Зліпили в кучу коні-люди.... Аби рядки з рядками посходились...
Ірина Світлана
09.01.2019
Марки та конверти з марками відносяться до грошових документів у національній валюті та обліковуються на рах. 2213
Яна
03.01.2019
Давно пора Казні організувати якесь хоч мінімальне навчання по звітності, щоб розказали детально, що вони і де хочуть бачити, і як робити звіт.
Ірина
12.01.2019
Який даремний труд від цих методичних рекомендацій.Тільки час марно втратила читаючи цей матеріал, ніякої допомоги. Якийсь неук склав цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн