Інформація по темі "" | Публікації по тегу
5898 2
Друкувати
Обране
Завантажити

Порядок реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів, форм та форматів даних для оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів

Наказ Міністерства фінансів України від 22 червня 2018 року N 575

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2018

м. Київ

N 575

ЗареєстровановМіністерствіюстиціїУкраїни
 18 липня 2018 р. за N 835/32287

Про затвердження Порядку реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів, форм та форматів даних для оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів

Відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" та пунктів 11, 13 Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 року N 694,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів;

форму інформації про укладені за звітний період договори;

форму інформації про укладені додаткові договори до договору у звітному періоді;

форму інформації про акти/накладні щодо виконання договору у звітному періоді;

форму інформації про сплату штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору у звітному періоді;

форму звіту про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період;

форму звіту про підприємства, установи, організації, що використовують кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування та/або кошти Пенсійного фонду України;

форму звіту про кількість та обсяги витрат на службові відрядження;

формати даних для оприлюднення інформації про використання публічних коштів;

перелік форм інформації про обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період, інформації щодо використання коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, інформації про обсяги надходжень та витрат, затверджених на відповідний рік, та обсяги надходжень та витрат за звітний період.

2. Управлінню інформаційних технологій забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Капінуса Є. В.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. ГоловиДержавної
регуляторноїслужбиУкраїни

В. П. Загородній

Головаправління
 ПенсійногофондуУкраїни

О. Б. Зарудний

В. о. директоравиконавчої
 дирекціїФондусоціального
 страхуванняУкраїни

С. Нестеров

В. о. ГоловиДержавної
службизайнятості

В. Ярошенко

Міністрсоціальної
 політикиУкраїни

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2018 р. за N 835/32287

Порядок реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів

1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів - розпорядників та одержувачів коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, суб'єктів господарювання державної і комунальної власності, Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, а також фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та органів Пенсійного фонду України на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.

2. Для здійснення реєстрації на веб-порталі суб'єкт надання інформації про використання публічних коштів заповнює такі реєстраційні дані:

1) код за ЄДРПОУ;

2) категорія суб'єкта надання інформації (розпорядник бюджетних коштів, одержувач бюджетних коштів, державне підприємство, комунальне підприємство, Національний банк України, державний банк, державний цільовий фонд, господарське товариство, державна установа, орган Пенсійного фонду, фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування);

3) найменування повне;

4) найменування скорочене;

5) місцезнаходження (країна, область, район, населений пункт, район міста (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса/квартири (за наявності));

6) керівник (прізвище, ім'я, по батькові);

7) електронна адреса;

8) контактний телефон;

9) код та назва за Державним класифікатором ДК002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (код за КОПФГ);

10) код та назва за Державним класифікатором ДК014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України" (код за КОАТУУ);

11) код та назва за Державним класифікатором ДК009:2010 "Класифікатор видів економічної діяльності" (код за КВЕД (основний));

12) відомості щодо головного розпорядника бюджетних коштів чи органу управління майном (для підприємств), а саме:

код за ЄДРПОУ;

найменування повне;

найменування скорочене;

код та назва за Державним класифікатором ДК014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України" (код за КОАТУУ);

місцезнаходження (країна, область, район, населений пункт, район міста (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса/квартири (за наявності));

керівник (прізвище, ім'я, по батькові);

13) пароль;

14) підтвердження пароля.

3. Підтвердження реєстраційних даних суб'єкта надання інформації про використання публічних коштів здійснюється шляхом накладання електронного цифрового підпису.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма інформації про укладені за звітний період договори*

1. Номер договору.

2. Дата укладення договору.

3. Код предмета договору відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015.

4. Предмет договору.

5. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) виконавця договору.**

6. Найменування виконавця договору або прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб - підприємців / фізичних осіб.

7. Місцезнаходження виконавця договору або місце проживання.

8. Прізвище, ім'я, по батькові керівника виконавця.

9. Строк дії договору.

10. Вартість договору (із зазначенням суми ПДВ (за наявності)) (заповнюється у національній валюті, якщо інше не передбачено чинним законодавством).

11. Вартість договору у гривневому еквіваленті (за наявності).***

12. Процедура закупівлі (обґрунтування відсутності з посиланням на закон).

13. Найменування товару, роботи та/або послуги, код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (за наявності), код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015 (за наявності), одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю.****

____________
* Підприємства відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" заповнюють зазначену форму при укладенні договорів, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень, у тому числі валютних договорів, загальна вартість яких у гривневому еквіваленті перевищує 1 мільйон гривень.

** Заповнюється згідно з чинним законодавством.

*** У разі укладення договорів в іноземній валюті відповідно до законодавства України.

**** Заповнюється обов'язково у разі наявності ціни за одиницю товару, роботи та/або послуги.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма інформації про укладені додаткові договори до договору у звітному періоді

1. Договір (номер та дата).*

2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) виконавця договору.**

3. Найменування виконавця договору або прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб - підприємців / фізичних осіб.**

4. Місцезнаходження виконавця договору або місце проживання.**

5. Номер додаткового договору.

6. Дата укладення додаткового договору.

7. Підстава укладення додаткового договору (зміна предмета, та/або ціни, та/або строку дії договору, або інше (за необхідності)).

8. Код предмета договору відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015.**

9. Предмет договору.**

10. Прізвище, ім'я, по батькові керівника виконавця додаткового договору.

11. Строк дії додаткового договору до договору.

12. Вартість додаткового договору до договору (із зазначенням суми ПДВ (за наявності)) із зазначенням або збільшення вартості договору, або зменшення вартості договору, або вартість договору не змінюється (заповнюється у національній валюті, якщо інше не передбачено чинним законодавством).

13. Скоригована вартість основного договору (із зазначенням суми ПДВ (за наявності)).

14. Скоригована вартість основного договору в гривневому еквіваленті (за наявності).***

15. Найменування товару, роботи та/або послуги, код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (за наявності), код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015 (за наявності), одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю.****

____________
* Заповнюється системою автоматично.

** Заповнюється системою автоматично з основного договору з можливістю подальшого редагування при зміні.

*** У разі укладення договорів в іноземній валюті відповідно до законодавства України.

**** Заповнюється у випадку змін та/або доповнення зазначених параметрів внаслідок укладення додаткової угоди.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма інформації про акти/накладні щодо виконання договору у звітному періоді

1. Договір (номер та дата).*

2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) виконавця договору.**

3. Найменування виконавця договору або прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб - підприємців / фізичної особи.**

4. Місцезнаходження виконавця договору або місце проживання.**

5. Номер акта/накладної.

6. Дата акта/накладної.

7. Вартість за актом/накладною (із зазначенням суми ПДВ (за наявності)) (заповнюється у національній валюті, якщо інше не передбачено чинним законодавством).

8. Вартість акта/накладної у гривневому еквіваленті (для актів/накладних у валюті).***

9. Найменування товару, роботи та/або послуги, код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (за наявності), код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015 (за наявності), одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю відповідно до акта/накладної.****

____________
* Заповнюється системою автоматично.

** Заповнюється системою автоматично з основного договору з можливістю подальшого редагування за необхідності.

*** У разі укладення договорів в іноземній валюті відповідно до законодавства України.

**** Заповнюється у випадку змін та/або доповнення зазначених параметрів.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма інформації про сплату штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору у звітному періоді

1. Договір (номер та дата)*.

2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) виконавця договору.**

3. Найменування виконавця договору або прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб - підприємців.**

4. Місцезнаходження виконавця договору або місце проживання.**

5. Номер документа про сплату штрафних санкцій.

6. Дата документа про сплату штрафних санкцій.

7. Сума сплаченої штрафної санкції (заповнюється у національній валюті, якщо інше не передбачено чинним законодавством).

8. Сума сплаченої штрафної санкції у гривневому еквіваленті (для штрафної санкції у валюті).***

____________
* Заповнюється системою автоматично.

** Заповнюється системою автоматично з основного договору з можливістю подальшого редагування за необхідності.

*** У разі укладення договорів в іноземній валюті відповідно до законодавства України.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма звіту про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період*

1. Звітний період (рік).

2. Найменування повне.**

3. Найменування скорочене.**

4. Код за ЄДРПОУ.**

5. Код та назва за Державним класифікатором ДК002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (код за КОПФГ).**

6. Код та назва за Державним класифікатором ДК009:2010 "Класифікатор видів економічної діяльності" (код за КВЕД (основний)).

N з/п

Договір N

Дата укладення договору

Ідентифікаційний номер***

Назва контрагента

Предмет договору

Код ДК 021:2015

Обсяг платежів, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

I. ТОВАРИ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

Усього за розділом I (ТОВАРИ)

 

II. РОБОТИ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

Усього за розділом II (РОБОТИ)

 

III. ПОСЛУГИ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

Усього за розділом III (ПОСЛУГИ)

 

Разом (розділ I + розділ II + розділ III)

 

____________
* Заповнюється підприємствами у разі використання коштів, отриманих ними від їхньої господарської діяльності, відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів".

** Заповнюється системою автоматично.

*** Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті (згідно з чинним законодавством)).

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма звіту про підприємства, установи, організації, що використовують кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування та/або кошти Пенсійного фонду України*

Найменування

КодзаЄДРПОУ

Місцезнаходження (повнаадреса)

П. І. Б. керівника

Сума, грн

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійним фондом України відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів".

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма звіту про кількість та обсяги витрат на службові відрядження

Відрядження

Кількість

Обсягвитрат, грн

1

2

3

Службові відрядження

 

 

у тому числі закордонні відрядження

 

 

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Формати даних для оприлюднення інформації про використання публічних коштів

Для оприлюднення наборів даних використовуються такі формати:

Типданих

Форматданих

Структуровані дані

JSON*, CSV*

____________
* Відкриті формати даних.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Перелік форм інформації
 про обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період, інформації щодо використання коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, інформації про обсяги надходжень та витрат, затверджених на відповідний рік, та обсяги надходжень та витрат за звітний період

Відомості про обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період, інформація щодо використання коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, інформація про обсяги надходжень та витрат, затверджених на відповідний рік, та обсяги надходжень та витрат за звітний період оприлюднюються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, Пенсійним фондом України, Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фондом соціального страхування України за формами, порядок складання яких затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44 "Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509, а саме:

звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форми N 2д, N 2м);

звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форми N 4-1д, N 4-1м);

звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форми N 4-2д, N 4-2м);

звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми N 4-3д, N 4-3м);

звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форми N 4-3д.1, N 4-3м.1);

звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма N 4-4д);

звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форми N 7д, N 7м);

звіт про заборгованість за окремими програмами (форми N 7д.1, N 7м.1);

звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду.

Додатково для Пенсійного фонду України:

звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України (форма N 2-ПФ (бюджет)), який складається органами Пенсійного фонду України.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
2
тамара
02.02.2022
Якщо інформації про укладені додаткові договори до договору не змінює нічого окрім частини тексту в договорі, яка не впливає ні на які основні критерії - теж оприлюднювати? з сумой 0, коригування 0,
Олена
02.02.2022
капитальные ремонты закрывают утвержденными формами строительства КБ2,КБ3. мы закрываем информацию "щодо виконання договору"
как роботы - № , дата акта; наименование - капитальные работы; стоимость/цена - общая что выполнена по форме КБ3. ?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі