Інформація по темі "" | Публікації по тегу
4644 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Порядок реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів, форм та форматів даних для оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів

Наказ Міністерства фінансів України від 22 червня 2018 року N 575


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2018

м. Київ

N 575

ЗареєстровановМіністерствіюстиціїУкраїни
 18 липня 2018 р. за N 835/32287

Про затвердження Порядку реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів, форм та форматів даних для оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів

Відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" та пунктів 11, 13 Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 року N 694,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів;

форму інформації про укладені за звітний період договори;

форму інформації про укладені додаткові договори до договору у звітному періоді;

форму інформації про акти/накладні щодо виконання договору у звітному періоді;

форму інформації про сплату штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору у звітному періоді;

форму звіту про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період;

форму звіту про підприємства, установи, організації, що використовують кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування та/або кошти Пенсійного фонду України;

форму звіту про кількість та обсяги витрат на службові відрядження;

формати даних для оприлюднення інформації про використання публічних коштів;

перелік форм інформації про обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період, інформації щодо використання коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, інформації про обсяги надходжень та витрат, затверджених на відповідний рік, та обсяги надходжень та витрат за звітний період.

2. Управлінню інформаційних технологій забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Капінуса Є. В.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. ГоловиДержавної
регуляторноїслужбиУкраїни

В. П. Загородній

Головаправління
 ПенсійногофондуУкраїни

О. Б. Зарудний

В. о. директоравиконавчої
 дирекціїФондусоціального
 страхуванняУкраїни

С. Нестеров

В. о. ГоловиДержавної
службизайнятості

В. Ярошенко

Міністрсоціальної
 політикиУкраїни

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2018 р. за N 835/32287

Порядок реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів

1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів - розпорядників та одержувачів коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, суб'єктів господарювання державної і комунальної власності, Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, а також фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та органів Пенсійного фонду України на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.

2. Для здійснення реєстрації на веб-порталі суб'єкт надання інформації про використання публічних коштів заповнює такі реєстраційні дані:

1) код за ЄДРПОУ;

2) категорія суб'єкта надання інформації (розпорядник бюджетних коштів, одержувач бюджетних коштів, державне підприємство, комунальне підприємство, Національний банк України, державний банк, державний цільовий фонд, господарське товариство, державна установа, орган Пенсійного фонду, фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування);

3) найменування повне;

4) найменування скорочене;

5) місцезнаходження (країна, область, район, населений пункт, район міста (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса/квартири (за наявності));

6) керівник (прізвище, ім'я, по батькові);

7) електронна адреса;

8) контактний телефон;

9) код та назва за Державним класифікатором ДК002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (код за КОПФГ);

10) код та назва за Державним класифікатором ДК014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України" (код за КОАТУУ);

11) код та назва за Державним класифікатором ДК009:2010 "Класифікатор видів економічної діяльності" (код за КВЕД (основний));

12) відомості щодо головного розпорядника бюджетних коштів чи органу управління майном (для підприємств), а саме:

код за ЄДРПОУ;

найменування повне;

найменування скорочене;

код та назва за Державним класифікатором ДК014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України" (код за КОАТУУ);

місцезнаходження (країна, область, район, населений пункт, район міста (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса/квартири (за наявності));

керівник (прізвище, ім'я, по батькові);

13) пароль;

14) підтвердження пароля.

3. Підтвердження реєстраційних даних суб'єкта надання інформації про використання публічних коштів здійснюється шляхом накладання електронного цифрового підпису.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма інформації про укладені за звітний період договори*

1. Номер договору.

2. Дата укладення договору.

3. Код предмета договору відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015.

4. Предмет договору.

5. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) виконавця договору.**

6. Найменування виконавця договору або прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб - підприємців / фізичних осіб.

7. Місцезнаходження виконавця договору або місце проживання.

8. Прізвище, ім'я, по батькові керівника виконавця.

9. Строк дії договору.

10. Вартість договору (із зазначенням суми ПДВ (за наявності)) (заповнюється у національній валюті, якщо інше не передбачено чинним законодавством).

11. Вартість договору у гривневому еквіваленті (за наявності).***

12. Процедура закупівлі (обґрунтування відсутності з посиланням на закон).

13. Найменування товару, роботи та/або послуги, код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (за наявності), код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015 (за наявності), одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю.****

____________
* Підприємства відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" заповнюють зазначену форму при укладенні договорів, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень, у тому числі валютних договорів, загальна вартість яких у гривневому еквіваленті перевищує 1 мільйон гривень.

** Заповнюється згідно з чинним законодавством.

*** У разі укладення договорів в іноземній валюті відповідно до законодавства України.

**** Заповнюється обов'язково у разі наявності ціни за одиницю товару, роботи та/або послуги.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма інформації про укладені додаткові договори до договору у звітному періоді

1. Договір (номер та дата).*

2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) виконавця договору.**

3. Найменування виконавця договору або прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб - підприємців / фізичних осіб.**

4. Місцезнаходження виконавця договору або місце проживання.**

5. Номер додаткового договору.

6. Дата укладення додаткового договору.

7. Підстава укладення додаткового договору (зміна предмета, та/або ціни, та/або строку дії договору, або інше (за необхідності)).

8. Код предмета договору відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015.**

9. Предмет договору.**

10. Прізвище, ім'я, по батькові керівника виконавця додаткового договору.

11. Строк дії додаткового договору до договору.

12. Вартість додаткового договору до договору (із зазначенням суми ПДВ (за наявності)) із зазначенням або збільшення вартості договору, або зменшення вартості договору, або вартість договору не змінюється (заповнюється у національній валюті, якщо інше не передбачено чинним законодавством).

13. Скоригована вартість основного договору (із зазначенням суми ПДВ (за наявності)).

14. Скоригована вартість основного договору в гривневому еквіваленті (за наявності).***

15. Найменування товару, роботи та/або послуги, код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (за наявності), код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015 (за наявності), одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю.****

____________
* Заповнюється системою автоматично.

** Заповнюється системою автоматично з основного договору з можливістю подальшого редагування при зміні.

*** У разі укладення договорів в іноземній валюті відповідно до законодавства України.

**** Заповнюється у випадку змін та/або доповнення зазначених параметрів внаслідок укладення додаткової угоди.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма інформації про акти/накладні щодо виконання договору у звітному періоді

1. Договір (номер та дата).*

2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) виконавця договору.**

3. Найменування виконавця договору або прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб - підприємців / фізичної особи.**

4. Місцезнаходження виконавця договору або місце проживання.**

5. Номер акта/накладної.

6. Дата акта/накладної.

7. Вартість за актом/накладною (із зазначенням суми ПДВ (за наявності)) (заповнюється у національній валюті, якщо інше не передбачено чинним законодавством).

8. Вартість акта/накладної у гривневому еквіваленті (для актів/накладних у валюті).***

9. Найменування товару, роботи та/або послуги, код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (за наявності), код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015 (за наявності), одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю відповідно до акта/накладної.****

____________
* Заповнюється системою автоматично.

** Заповнюється системою автоматично з основного договору з можливістю подальшого редагування за необхідності.

*** У разі укладення договорів в іноземній валюті відповідно до законодавства України.

**** Заповнюється у випадку змін та/або доповнення зазначених параметрів.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма інформації про сплату штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору у звітному періоді

1. Договір (номер та дата)*.

2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) виконавця договору.**

3. Найменування виконавця договору або прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб - підприємців.**

4. Місцезнаходження виконавця договору або місце проживання.**

5. Номер документа про сплату штрафних санкцій.

6. Дата документа про сплату штрафних санкцій.

7. Сума сплаченої штрафної санкції (заповнюється у національній валюті, якщо інше не передбачено чинним законодавством).

8. Сума сплаченої штрафної санкції у гривневому еквіваленті (для штрафної санкції у валюті).***

____________
* Заповнюється системою автоматично.

** Заповнюється системою автоматично з основного договору з можливістю подальшого редагування за необхідності.

*** У разі укладення договорів в іноземній валюті відповідно до законодавства України.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма звіту про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період*

1. Звітний період (рік).

2. Найменування повне.**

3. Найменування скорочене.**

4. Код за ЄДРПОУ.**

5. Код та назва за Державним класифікатором ДК002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (код за КОПФГ).**

6. Код та назва за Державним класифікатором ДК009:2010 "Класифікатор видів економічної діяльності" (код за КВЕД (основний)).

N з/п

Договір N

Дата укладення договору

Ідентифікаційний номер***

Назва контрагента

Предмет договору

Код ДК 021:2015

Обсяг платежів, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

I. ТОВАРИ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

Усього за розділом I (ТОВАРИ)

 

II. РОБОТИ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

Усього за розділом II (РОБОТИ)

 

III. ПОСЛУГИ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

Усього за розділом III (ПОСЛУГИ)

 

Разом (розділ I + розділ II + розділ III)

 

____________
* Заповнюється підприємствами у разі використання коштів, отриманих ними від їхньої господарської діяльності, відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів".

** Заповнюється системою автоматично.

*** Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті (згідно з чинним законодавством)).

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма звіту про підприємства, установи, організації, що використовують кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування та/або кошти Пенсійного фонду України*

Найменування

КодзаЄДРПОУ

Місцезнаходження (повнаадреса)

П. І. Б. керівника

Сума, грн

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійним фондом України відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів".

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Форма звіту про кількість та обсяги витрат на службові відрядження

Відрядження

Кількість

Обсягвитрат, грн

1

2

3

Службові відрядження

 

 

у тому числі закордонні відрядження

 

 

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Формати даних для оприлюднення інформації про використання публічних коштів

Для оприлюднення наборів даних використовуються такі формати:

Типданих

Форматданих

Структуровані дані

JSON*, CSV*

____________
* Відкриті формати даних.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2018 року N 575

Перелік форм інформації
 про обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період, інформації щодо використання коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, інформації про обсяги надходжень та витрат, затверджених на відповідний рік, та обсяги надходжень та витрат за звітний період

Відомості про обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період, інформація щодо використання коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, інформація про обсяги надходжень та витрат, затверджених на відповідний рік, та обсяги надходжень та витрат за звітний період оприлюднюються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, Пенсійним фондом України, Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фондом соціального страхування України за формами, порядок складання яких затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44 "Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509, а саме:

звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форми N 2д, N 2м);

звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форми N 4-1д, N 4-1м);

звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форми N 4-2д, N 4-2м);

звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми N 4-3д, N 4-3м);

звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форми N 4-3д.1, N 4-3м.1);

звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма N 4-4д);

звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форми N 7д, N 7м);

звіт про заборгованість за окремими програмами (форми N 7д.1, N 7м.1);

звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду.

Додатково для Пенсійного фонду України:

звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України (форма N 2-ПФ (бюджет)), який складається органами Пенсійного фонду України.

 

В. о. начальникаУправління
 інформаційнихтехнологій

Є. А. Воронюк

 

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн