Інформація по темі "" | Публікації по тегу
1335 0
Друкувати
Обране

Деякі питання Національної програми інформатизації

Постанова КМУ від 2 лютого 2024 р. N 119
Зміст:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 лютого 2024 р. N 119

Київ

Деякі питання Національної програми інформатизації

Відповідно до абзаців другого - шостого пункту 2 частини першої статті 5, частини першої статті 9, абзацу першого частини першої статті 11 та частини другої статті 14 Закону України "Про Національну програму інформатизації" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації;

Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових;

Порядок формування та виконання галузевої програми, проекту, робіт з інформатизації;

Порядок формування та виконання регіональної програми, проекту, робіт з інформатизації;

Порядок здійснення моніторингу та проведення оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації та її складових.

2. Внести до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. N 453 "Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 40, ст. 2364; 2022 р., N 1, ст. 2) зміну, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

 

Інд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2024 р. N 119

ПОЛОЖЕННЯ
про формування та виконання Національної програми інформатизації

1. Це Положення визначає механізм формування та виконання Національної програми інформатизації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України "Про Національну програму інформатизації", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", "Про критичну інфраструктуру".

3. Суб'єктами формування та виконання Національної програми інформатизації є суб'єкти, визначені статтею 4 Закону України "Про Національну програму інформатизації".

4. Формування Національної програми інформатизації включає розроблення, погодження та затвердження її складових, визначених статтею 2 Закону України "Про Національну програму інформатизації".

5. Національна програма інформатизації формується генеральним державним замовником Національної програми інформатизації (далі - генеральний замовник) на підставі пропозицій замовників і результатів її виконання в попередньому році.

6. Під час формування Національної програми інформатизації замовники не пізніше ніж у двотижневий строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України подають керівникові Національної програми інформатизації пропозиції до переліку завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації на відповідний рік за формою згідно з додатком 1 у межах видатків за бюджетними програмами замовника.

Керівник Національної програми інформатизації організовує узагальнення пропозицій, наданих замовниками, і за результатами подає генеральному замовнику пропозиції щодо формування переліку завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації та визначених обсягів фінансування в межах коштів, затверджених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Генеральний замовник не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України подає Кабінетові Міністрів України перелік завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, інформацію про замовників, крім органів місцевого самоврядування, та визначений обсяг фінансування в межах коштів, затверджених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

7. Окремі завдання, проекти, роботи з інформатизації Національної програми інформатизації, що виконуються за рахунок видатків за бюджетною програмою Національної програми інформатизації генерального замовника, формуються за пропозиціями замовників як такі, що потребують надання ресурсної підтримки замовникам для їх виконання і для яких не передбачено фінансування на відповідний бюджетний рік (далі - окремі завдання, проекти, роботи з інформатизації).

Окремі завдання, проекти, роботи з інформатизації спрямовуються на створення, модернізацію (модифікацію, розвиток) інформаційних (автоматизованих) систем та/або інформаційно-комунікаційних систем.

Для формування окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації замовники, визначені пунктами 1 і 2 частини другої статті 4 Закону України "Про Національну програму інформатизації", з урахуванням методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації, затвердженої генеральним замовником, не пізніше 15 лютого року, що передує плановому бюджетному періоду, подають на розгляд керівника Національної програми інформатизації:

пропозиції до окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за формою згідно з додатком 2;

обґрунтування потреби в наданні ресурсної підтримки окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за формою згідно з додатком 3;

погодження Адміністрації Держспецзв'язку для окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, які належать до сфери національної безпеки і оборони, потребують реалізації заходів із створення або модернізації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту, надане замовнику шляхом надсилання листа в паперовій або електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі коли замовником є Адміністрація Держспецзв'язку, на розгляд керівника Національної програми інформатизації подаються документи, передбачені абзацами четвертим і п'ятим цього пункту.

У разі внесення змін до поданих документів замовники не пізніше 15 липня року, що передує плановому бюджетному періоду, подають керівникові Національної програми інформатизації:

уточнені пропозиції до окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за формою згідно з додатком 2;

обґрунтування потреби в наданні ресурсної підтримки окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації згідно з додатком 3;

погодження Адміністрації Держспецзв'язку для окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, які належать до сфери національної безпеки і оборони, потребують реалізації заходів із створення або модернізації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту, надане замовнику шляхом надсилання листа в паперовій або електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі затвердження в законі про Державний бюджет України видатків на відповідний рік за бюджетною програмою Національної програми інформатизації замовники не пізніше ніж у п'ятиденний строк із дня набрання чинності законом про Державний бюджет України подають керівникові Національної програми інформатизації уточнену інформацію (за наявності змін) про окремі завдання, проекти, роботи з інформатизації на відповідний рік, визначену в абзацах четвертому - шостому цього пункту.

Керівник Національної програми інформатизації організовує узагальнення пропозицій до окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації та уточнень до них, забезпечує проведення їх експертизи та розгляд науково-технічною (експертною) радою Національної програми інформатизації, а також організовує відбір таких завдань, проектів, робіт.

Відбір окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації під час формування Національної програми інформатизації проводиться за участю науково-технічної (експертної) ради Національної програми інформатизації, утвореної генеральним замовником.

За результатами відбору керівник Національної програми інформатизації подає генеральному замовнику пропозиції до формування переліку окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації та визначених обсягів їх фінансування в межах видатків, передбачених на реалізацію бюджетної програми Національної програми інформатизації на відповідний рік.

Генеральний замовник щороку не пізніше ніж у строк 45 календарних днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України подає Кабінетові Міністрів перелік окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації.

Виконання окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації здійснюється в загальному порядку.

8. Під час виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, що виконуються за рахунок бюджетних коштів та/або спрямовані на виконання функцій держави чи органу місцевого самоврядування, замовники беруть бюджетні та/або фінансові зобов'язання та здійснюють платежі за завданнями, проектами, роботами з інформатизації Національної програми інформатизації після їх погодження із генеральним замовником.

Погодження завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, а в разі закупівель послуг із підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, коли їх вартість перевищує 1 тис. гривень, здійснюється генеральним замовником за результатами експертизи, проведеної відповідно до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

Погодження завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації вартістю меншою, ніж визначена в абзаці другому цього пункту, здійснюється шляхом повідомлення генеральному замовнику про укладений договір про закупівлю товарів, робіт і послуг між замовником та виконавцем завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації. У разі коли протягом п'яти календарних днів з дня отримання матеріалів генеральний замовник не повідомив замовнику про організацію проведення їх експертизи шляхом надсилання листа в електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису, подані завдання, проекти, роботи з інформатизації вважаються погодженими генеральним замовником за принципом мовчазної згоди.

Погодження завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, що виконуються за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, здійснюється відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про Національну програму інформатизації".

Проекти та роботи з інформатизації, які є складовими завдань Національної програми інформатизації, погоджуються генеральним замовником відповідно до абзаців першого - третього цього пункту.

Генеральний замовник погоджує або не погоджує з обґрунтуванням підстав завдання, програми, проекти, роботи з інформатизації Національної програми інформатизації замовників за результатами експертизи, яка проводиться відповідно до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

Підставами для непогодження завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації є:

подання замовником не в повному обсязі документів, необхідних для проведення експертизи, згідно із переліком, визначеним у пунктах 10, 12, 13 Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119;

виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей, порушень норм законодавства у сфері інформатизації, невідповідності тенденціям науково-технічного розвитку;

експертний висновок містить таку оцінку: об'єкт експертизи оцінюється негативно або об'єкт експертизи не повною мірою відповідає вимогам законодавства, нормативно-технічних документів або тенденціям науково-технічного розвитку.

Замовник може усунути невідповідності, що стали підставою для непогодження завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації та протягом 10 календарних днів з моменту отримання такого непогодження у разі потреби повторно звернутися за погодженням до генерального замовника.

9. Під час формування Національної програми інформатизації замовники подають Адміністрації Держспецзв'язку для погодження окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації, що належать до сфери національної безпеки і оборони, потребують реалізації заходів із створення або модернізації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту:

пропозиції до окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за формою згідно з додатком 2;

обґрунтування потреби в наданні ресурсної підтримки окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за формою згідно з додатком 3.

Під час виконання Національної програми інформатизації замовники погоджують завдання, проекти, роботи з інформатизації Національної програми інформатизації, що належать до сфери національної безпеки і оборони, потребують реалізації заходів із створення або модернізації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту з Адміністрацією Держспецзв'язку в разі, коли їх очікувана вартість дорівнює або перевищує 500 тис. гривень.

Для погодження таких завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації замовники подають Адміністрації Держспецзв'язку:

обґрунтування завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119;

проект договору про закупівлю товарів, робіт і послуг із визначеною кошторисною вартістю і строками проведення робіт.

Адміністрація Держспецзв'язку протягом 10 календарних днів з дня отримання матеріалів погоджує подані завдання, проекти, роботи з інформатизації Національної програми інформатизації або не погоджує їх із обґрунтуванням підстав та протягом п'яти календарних днів повідомляє замовнику шляхом надсилання листа в паперовій або електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Підставами для непогодження завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації є:

подання замовником не в повному обсязі документів, необхідних для погодження, згідно із переліком, визначеним у цьому пункті;

виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей, порушень норм законодавства у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимогу щодо захисту якої встановлено законом, в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах, на об'єктах інформаційної діяльності.

У разі коли протягом строку та у спосіб, визначені абзацом восьмим цього пункту, Адміністрація Держспецзв'язку не повідомила замовника про погодження або непогодження поданих завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, подані завдання, проекти, роботи з інформатизації Національної програми інформатизації вважаються погодженими Адміністрацією Держспецзв'язку за принципом мовчазної згоди.

10. Строки виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації переглядаються в разі недостатності фінансування в поточному році.

Замовники протягом п'яти календарних днів з дня прийняття рішення про перегляд строків виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації повідомляють генеральному замовнику.

Для перегляду строків виконання окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації замовники не пізніше двох тижнів до дня закінчення виконання окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації подають генеральному замовнику звернення щодо перегляду строків виконання окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації за формою згідно з додатком 4.

Генеральний замовник протягом п'яти календарних днів з дня отримання звернення замовників про перегляд строків виконання окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації розглядає його та переглядає строки виконання окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації або залишає строки без перегляду із обґрунтуванням підстав.

Підставами для залишення строків без перегляду є:

відсутність об'єктивної причини недотримання календарного плану (графіка) виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації;

встановлення факту недотримання норм, стандартів і правил під час виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації.

У разі перегляду строків виконання окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації генеральний замовник забезпечує їх розгляд під час відбору окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації на наступний рік.

11. Замовники забезпечують приймання, впровадження, використання результатів виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації та відповідають за цільове використання передбачених для їх виконання коштів відповідно до бюджетного законодавства.

Керівники замовників здійснюють контроль та несуть персональну відповідальність за своєчасність, достовірність і зміст поданих пропозицій та звітних матеріалів.

12. Контроль за формуванням та виконанням Національної програми інформатизації здійснюється генеральним замовником шляхом здійснення моніторингу та проведення оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

13. Замовники, керівники галузевих і регіональних програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, а також програм, проектів, робіт з інформатизації органів місцевого самоврядування щороку не пізніше 1 березня подають генеральному замовникові звіт про хід виконання завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за попередній рік за формою згідно з додатком 5.

Генеральний замовник щороку не пізніше 15 червня подає Кабінетові Міністру звіт про стан інформатизації та хід виконання завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за попередній рік.

14. Контроль за додержанням вимог щодо провадження діяльності, пов'язаної із забезпеченням національної безпеки і оборони, що становить державну таємницю, здійснюється відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" і "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. N 939, Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 736 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 85, ст. 2783), та цього Положення.

15. Генеральний замовник щороку інформує Раду національної безпеки і оборони про стан виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за попередній рік, що належать до сфери національної безпеки і оборони.

 

Додаток 1
до Положення

ПРОПОЗИЦІЇ
до переліку завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації на ____ рік

Найменування завдання, проекту, роботи з інформатизації

Найменування замовника

Програмний класифікатор видатків та кредитування місцевих бюджетів, найменування бюджетної програми

Обсяг фінансування, тис. гривень

Очікувані результати

усього

державний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

поточні видатки

капітальні видатки

поточні видатки

капітальні видатки

поточні видатки

капітальні видатки

                     

 

_____________________________
(найменування посади керівника)

_______________
(підпис)

__________________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

Додаток 2
до Положення

ПРОПОЗИЦІЇ
до окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації на ____ рік

Найменування окремого завдання, проекту, роботи з інформатизації

Найменування замовника

Програмний класифікатор видатків та кредитування місцевих бюджетів, найменування бюджетної програми

Очікуваний обсяг фінансування із державного бюджету, тис. гривень

Очікувані результати

усього

20__ рік

20__ рік

20__ рік

               

 

_____________________________
(найменування посади керівника)

_______________
(підпис)

__________________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

Додаток 3
до Положення

ОБҐРУНТУВАННЯ
потреби в наданні ресурсної підтримки окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації

1. Найменування окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації ___________________________
__________________________________

2. Основний напрям інформатизації відповідно до Концепції Національної програми інформатизації
__________________________________

3. Замовник окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації _______________________________
__________________________________

Відповідальний за виконання окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації від замовника (найменування посади, власне ім'я та прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної пошти) __________________________________
__________________________________

4. Мета окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації __________________________________
__________________________________

5. Проблема, яка буде розв'язана в результаті виконання окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації __________________________________
__________________________________

6. Детальний опис окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації:

1) обґрунтування необхідності та загальна характеристика виконання окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації; __________________________________
__________________________________;

2) правові підстави __________________________________
__________________________________;

3) стадії розроблення __________________________________
__________________________________;

4) строки виконання окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації ________________________
__________________________________;

7. Очікуваний обсяг видатків на виконання окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації:

1) очікуваний обсяг видатків на виконання окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації ______ тис. гривень із зазначенням розрахунків очікуваної вартості _____________________________
__________________________________;

2) очікуваний обсяг видатків на виконання окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації за етапами робіт:

 

Номер та найменування етапу, рік виконання

Витрати, усього за етапом,
тис. гривень

У тому числі:

витрати на засоби інформатизації,
тис. гривень

витрати на забезпечення виконання робіт, надання
послуг, тис. гривень

 

обґрунтування потреби витрат на засоби інформатизації за етапами:
__________________________________;

обґрунтування потреби витрат на придбання робіт та послуг за етапами (залучені фахівці, основна та додаткова заробітна плата, відрахування на соціальні заходи, послуги сторонніх організацій, інші витрати) __________________________________
__________________________________;

3) інформація про виконання окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації за попередні роки (за наявності такого фінансування) за джерелами фінансування (тис. гривень):

державний бюджет __________________________________;

місцевий бюджет __________________________________;

інші джерела (зазначити) __________________________________.

8. Інновації окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації (очікувані переваги нової продукції перед наявними аналогами)
__________________________________

9. Очікувані результати виконання окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації ____________
__________________________________

 

_____________________________
(найменування посади керівника)

_______________
(підпис)

__________________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

Додаток 4
до Положення

ЗВЕРНЕННЯ
щодо перегляду строків виконання окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації

Найменування окремого завдання, проекту, роботи з інформатизації

Найменування замовника

Строк виконання окремого завдання, проекту, роботи з інформатизації

Обґрунтування необхідності перегляду строку виконання

установлений

запропонований

         

 

_____________________________
(найменування посади керівника)

_______________
(підпис)

__________________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

Додаток 5
до Положення

ЗВІТ
про хід виконання завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за рік

Порядковий номер

Найменування завдання, проекту, роботи з інформатизації

Найменування замовника

Виконавці завдання, проекту, роботи з інформатизації

Строк виконання

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,тис. гривень

Фактичне фінансування до планового, відсотків

Інформація про досягнення очікуваних результатів

Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання, проекту, роботи з інформатизації

заплановано у звітному році

затверджено відповідними бюджетами

фактично профінансовано

                       

 

_____________________________
(найменування посади керівника)

_______________
(підпис)

__________________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2024 р. N 119

ПОРЯДОК
проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових

1. Цей Порядок визначає механізм проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових з метою забезпечення наукового обґрунтування її структури та змісту, аналізу та оцінки ефективності використання науково-технічного потенціалу сфери інформатизації, результатів досліджень.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про Національну програму інформатизації", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про публічні закупівлі", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", "Про критичну інфраструктуру".

3. Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації (далі - генеральний замовник) забезпечує проведення експертизи завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації (далі - експертиза) під час її формування та виконання.

Для надання рекомендацій та проведення фахових консультацій з питань формування та реалізації державної політики у сферах інформатизації, цифровізації і цифрового розвитку, забезпечення експертного розгляду завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації генеральним замовником утворюється науково-технічна (експертна) рада Національної програми інформатизації (далі - науково-технічна (експертна) рада) як допоміжний орган генерального замовника.

4. Експертизу проводить організатор експертизи Національної програми інформатизації (далі - організатор експертизи), визначений Кабінетом Міністрів за пропозицією генерального замовника.

5. Об'єктами експертизи є завдання, програми, проекти, роботи з інформатизації.

6. Основними завданнями експертизи є оцінка відповідності об'єктів експертизи сучасному рівню науково-технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам науково-технічної політики держави, а також підготовка науково обґрунтованих експертних висновків.

7. Об'єкти експертизи можуть подаватися на первинну, повторну, додаткову або контрольну експертизи.

Первинна експертиза завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, що виконуються за рахунок бюджетних коштів та/або спрямовані на виконання функцій держави чи органу місцевого самоврядування, а також галузеві і регіональні програми, проекти, роботи з інформатизації та програми, проекти, роботи з інформатизації органів місцевого самоврядування, є обов'язковою.

Первинна експертиза передбачає здійснення всіх необхідних заходів у процесі підготовки обґрунтованого експертного висновку щодо об'єктів експертизи, які передаються генеральним замовником на аналіз та оцінку організатору експертизи.

Строк проведення первинної експертизи становить 7 календарних днів з дня отримання документів генеральним замовником. Генеральний замовник може продовжити строк проведення первинної експертизи, але не довше ніж до 45 календарних днів. Про потребу у продовженні строку розгляду поданих документів та новий визначений строк розгляду генеральний замовник інформує замовника протягом 5 календарних днів з дня отримання документів.

8. Повторна, додаткова та контрольна експертизи проводяться відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".

Строк проведення повторної, додаткової та контрольної експертизи становить 7 календарних днів з дня отримання документів генеральним замовником. Генеральний замовник може продовжити строк проведення таких експертиз, але не довше ніж до 45 календарних днів. Про потребу у продовженні строку розгляду поданих документів та новий визначений строк розгляду генеральний замовник інформує замовника протягом 5 календарних днів з дня отримання документів.

9. Під час формування Національної програми інформатизації експертиза проводиться щодо:

1) окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації;

2) галузевих і регіональних програм, проектів, робіт з інформатизації та програм, проектів, робіт з інформатизації органів місцевого самоврядування.

У разі внесення змін до галузевих і регіональних програм, проектів, робіт з інформатизації та програм, проектів, робіт з інформатизації органів місцевого самоврядування експертиза проводиться щодо такої програми, проекту, робіт з інформатизації з урахуванням внесених змін.

10. Під час формування Національної програми інформатизації для проведення експертизи замовники подають генеральному замовникові такі документи:

1) для окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації:

пропозиції до окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації за формою згідно з додатком 2 до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119;

обґрунтування потреби в наданні ресурсної підтримки окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації за формою згідно з додатком 3 до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119;

погодження Адміністрації Держспецзв'язку для окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації, які належать до сфери національної безпеки і оборони, потребують здійснення заходів із створення або модернізації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту, надане замовнику шляхом надсилання листа в паперовій або електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису;

2) для галузевих і регіональних програм, проектів, робіт з інформатизації та програм, проектів, робіт з інформатизації органів місцевого самоврядування - проект відповідної програми, проекту, робіт з інформатизації.

11. Під час виконання Національної програми інформатизації експертиза проводиться щодо завдань, проектів, робіт з інформатизації, що виконуються замовниками, зокрема окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації, а також щодо завдань, проектів, робіт з інформатизації, що виконуються в рамках галузевих і регіональних програм, проектів, робіт з інформатизації та програм, проектів, робіт з інформатизації органів місцевого самоврядування.

12. Для проведення експертизи під час виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації, що реалізовуються за рахунок бюджетних коштів, замовники не пізніше дня, наступного за днем оприлюднення замовником інформації про публічну закупівлю відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель, подають генеральному замовникові такі документи:

1) проект договору про закупівлю товарів, робіт і послуг, а також інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі або технічне завдання;

2) обґрунтування завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за формою згідно з додатком 1;

3) погодження Адміністрації Держспецзв'язку для завдань, проектів, робіт з інформатизації, які належать до сфери національної безпеки і оборони, потребують здійснення заходів із створення або модернізації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту, надане замовнику шляхом надсилання листа в паперовій або електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі коли замовником є Адміністрація Держспецзв'язку, для проведення експертизи подаються документи, передбачені абзацами другим і третім цього пункту.

Для завдань, проектів, робіт з інформатизації, спрямованих на придбання послуг з адміністрування, технічного супроводу або забезпечення функціонування засобу інформатизації, замовник також подає інформацію про введення засобу інформатизації в експлуатацію.

13. Для проведення експертизи під час виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації, що реалізовуються за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством, замовники подають генеральному замовникові такі документи:

1) проект договору про закупівлю товарів, робіт і послуг;

2) меморандум, заяву про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерську угоду, інший документ, який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між партнером з розвитку та замовником завдань, проектів, робіт з інформатизації;

3) обґрунтування завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за формою згідно з додатком 1;

4) погодження Адміністрації Держспецзв'язку для завдань, проектів, робіт з інформатизації, які належать до сфери національної безпеки і оборони, потребують здійснення заходів із створення або модернізації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту, надане замовнику шляхом надсилання листа в паперовій або електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі коли замовником є Адміністрація Держспецзв'язку, для проведення експертизи подаються документи, передбачені абзацами другим - четвертим цього пункту.

14. Замовники завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації на запит генерального замовника подають додаткові матеріали, які стосуються об'єкта експертизи.

15. Після перевірки наявності та правильності оформлення документів, поданих замовниками, генеральний замовник надсилає їх організаторові експертизи для проведення відповідної експертизи.

16. Під час первинної, повторної, додаткової чи контрольної експертизи завдання, програми, проекту, робіт з інформатизації з урахуванням особливостей об'єкта експертизи, організатором експертизи встановлюються:

1) відповідність об'єкта експертизи вимогам і нормам чинного законодавства, зокрема:

відповідність вимогам законодавства у сфері інформатизації;

відповідність вимогам законодавства з питань авторського і суміжних прав, легалізації та локалізації програмних продуктів;

відповідність вимогам щодо захисту інформації та кіберзахисту, зокрема стосовно криптографічного і технічного захисту;

відповідність вимогам ДСТУ EN 301 549:2022 (EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), IDT) "Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ" технічних характеристик проектів, що стосуються створення, модернізації, доопрацювання та експлуатації інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, держателями яких є органи державної влади, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління;

2) відповідність об'єкта експертизи сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, зокрема:

спрямованість на виконання загальнодержавних завдань;

повнота і системність об'єкта експертизи;

визначення належності завдання, проекту, робіт з інформатизації до сфери національної безпеки і оборони, наявності потреби реалізації заходів із створення або модернізації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту, наявність погодження такого завдання, проекту, робіт з інформатизації Адміністрацією Держспецзв'язку;

обґрунтованість обраних методів, стандартів та протоколів обміну інформацією, а також структури об'єкта експертизи;

3) рівень використання науково-технічного потенціалу, результативності об'єкта експертизи, зокрема:

рівень організації управління і контролю за роботами, пов'язаними із виконанням завдання, програми, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації;

наявність аналогічних завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, які виконувалися протягом останніх трьох років;

відповідність строків виконання завдання, програми, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації запланованим обсягам робіт;

4) прогнозні науково-технічні та соціально-економічні наслідки виконання завдання, проекту, робіт інформатизації, зокрема:

інвестиційна привабливість, інноваційність завдання, програми, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, їх конкурентоспроможність;

перелік виявлених ризиків об'єкта експертизи, їх оцінка, а також визначення форми управління такими ризиками.

17. За результатами проведення первинної, повторної, додаткової чи контрольної експертизи оформлюється експертний висновок згідно з додатком 2, який організатор експертизи надсилає генеральному замовникові.

Експертний висновок повинен містити один з трьох варіантів оцінки:

об'єкт експертизи оцінюється позитивно. Експертний висновок може містити зауваження до об'єкта експертизи, врахування яких не вимагає істотного доопрацювання, не пов'язане з додатковими витратами;

об'єкт експертизи не повною мірою відповідає вимогам законодавства, нормативно-технічних документів або тенденціям науково-технічного розвитку. Об'єкт експертизи може повертатися на доопрацювання. В експертному висновку чітко формулюються та обґрунтовуються позиції, щодо яких потрібні доопрацювання та/або суттєве коригування, із посиланням на відповідні акти законодавства та нормативно-технічні документи;

об'єкт експертизи оцінюється негативно. В експертному висновку обґрунтовуються причини, які унеможливлюють виконання завдання, програми, проекту, робіт з інформатизації (за цих умов або в цей час), та/або положення такого проекту, які суперечать вимогам законодавства або тенденціям науково-технічного розвитку, із посиланням на акти законодавства та нормативно-технічні документи.

18. Організація розгляду завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації та експертних висновків до них науково-технічною (експертної) радою забезпечується генеральним замовником і покладається на керівника Національної програми інформатизації.

Науково-технічна (експертна) рада надає рекомендації генеральному замовнику щодо погодження завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації або щодо проведення повторної, додаткової або контрольної експертизи об'єкта.

У разі надання науково-технічною (експертною) радою рекомендацій щодо проведення повторної, додаткової або контрольної експертизи об'єкта експертизи генеральний замовник надсилає відповідні матеріали організаторові експертизи.

19. Строк дії експертного висновку визначається бюджетним періодом, протягом якого заплановано виконання завдання, проекту, робіт з інформатизації.

20. Експертиза завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, які містять інформацію з обмеженим доступом, проводиться відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" і "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. N 939, Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 736 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 85, ст. 2783), та цього Порядку.

 

Додаток 1
до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових

ОБҐРУНТУВАННЯ
завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації

1. Найменування завдання, проекту, робіт з інформатизації __________________________________
__________________________________

2. Замовник завдання, проекту, робіт з інформатизації __________________________________
__________________________________

Відповідальний за виконання завдання, проекту, робіт з інформатизації від замовника (найменування посади, власне ім'я та прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної пошти) __________
__________________________________

3. Мета завдання, проекту, робіт з інформатизації __________________________________
__________________________________

4. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано завдання, проект, роботи з інформатизації _______
__________________________________

Загальна характеристика завдання, проекту, робіт з інформатизації (необхідність виконання, правові підстави, стадії розроблення тощо) __________________________________
__________________________________

5. Інновації завдання, проекту, робіт з інформатизації (очікувані переваги нової продукції перед наявними аналогами) __________________________________
__________________________________

6. Строки виконання завдання, проекту, робіт з інформатизації ________________________________
__________________________________

7. Ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель __________________________________
__________________________________

8. Очікувані результати виконання завдання, проекту, робіт з інформатизації ____________________
__________________________________

9. Ризики, які можуть вплинути на виконання завдання, проекту, робіт з інформатизації, та шляхи їх мінімізації __________________________________
__________________________________

 

_____________________________
(найменування посади керівника)

_______________
(підпис)

__________________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

Додаток 2
до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами __________________________________ експертизи
             (вид експертизи первинна / повторна / додаткова / контрольна)

1. Загальні відомості

Найменування об'єкта експертизи __________________________________
__________________________________

Замовник завдання, програми, проекту, робіт з інформатизації ________________________________
__________________________________

Перелік документів, поданих на експертизу, із зазначенням дати їх подання _____________________
__________________________________

2. Результати експертизи:

1) оцінка об'єкта експертизи:

відповідність об'єкта експертизи вимогам і нормам чинного законодавства _____________________
__________________________________

відповідність об'єкта експертизи сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам державної науково-технічної політики _________________
__________________________________

рівень використання науково-технічного потенціалу, результативності об'єкта експертизи _________
__________________________________

прогнозні науково-технічні та соціально-економічні наслідки виконання завдання, проекту, робіт інформатизації __________________________________
__________________________________

2) переваги та недоліки об'єкта експертизи __________________________________
__________________________________

3) зауваження до об'єкта експертизи, врахування яких не вимагає істотного доопрацювання, не пов'язане з додатковими витратами __________________________________
__________________________________

3. Загальний висновок (об'єкт експертизи оцінюється позитивно; об'єкт експертизи не повною мірою відповідає вимогам законодавства, нормативно-технічних документів або тенденціям науково-технічного розвитку; об'єкт експертизи оцінюється негативно) _________________________
__________________________________

 

Експерт

________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

__________________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

Дата

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2024 р. N 119

ПОРЯДОК
формування та виконання галузевої програми, проекту, робіт з інформатизації

1. Цей Порядок визначає механізм формування та виконання галузевої програми, проекту, робіт з інформатизації (далі - програма), а також завдань і заходів програми (далі - заходи програми).

2. Програма розробляється міністерством, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи кількох сферах, або іншим центральним органом виконавчої влади, який виконує окремі функції з формування державної політики, як складова частина Національної програми інформатизації і погоджується з генеральним державним замовником Національної програми інформатизації (далі - генеральний замовник).

3. Суб'єктами програми є:

генеральний замовник;

замовник програми (далі - замовник) - міністерство, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи кількох сферах, або інший центральний орган виконавчої влади, який виконує окремі функції з формування державної політики, що беруть участь у формуванні та виконанні програми;

керівник програми - посадова особа міністерства, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи кількох сферах, або іншого центрального органу виконавчої влади, який виконує окремі функції з формування державної політики, за посадою не нижче заступника міністра або керівника центрального органу виконавчої влади, визначена замовником;

відповідальні за виконання заходів програми - структурні підрозділи замовника, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міністерства, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи кількох сферах, або іншого центрального органу виконавчої влади, який виконує окремі функції з формування державної політики, визначені замовником;

виконавці заходів програми - підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці, визначені замовником та/або відповідальним за виконання заходів програми відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель, крім випадків, коли відповідальний за виконання заходів програми є безпосереднім виконавцем заходів програми.

4. Формування програми включає її розроблення, погодження та затвердження.

5. Під час розроблення програми замовник:

враховує галузеві особливості завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, регіональних програм інформатизації та програм інформатизації органів місцевого самоврядування;

утворює у разі потреби робочі групи для підготовки пропозицій до проекту програми та узгодження позицій щодо нього;

забезпечує розроблення проекту програми з урахуванням пропозицій робочих груп;

здійснює розрахунок показників фінансування за кожним заходом програми із зазначенням факторів (обґрунтуванням планової кошторисної вартості), що впливають на обсяг видатків;

визначає відповідальних за виконання заходів програми - одержувачів бюджетних коштів на виконання програми.

6. Програма розробляється замовником відповідно до типового проекту програми, затвердженого генеральним замовником.

Замовник подає проект програми на погодження генеральному замовнику, Мінекономіки та Мінфіну.

Генеральний замовник забезпечує проведення експертизи проекту програми відповідно до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119. За результатами проведеної експертизи проекту програми генеральний замовник погоджує проект програми або не погоджує його з обґрунтуванням підстав, наведених у пункті 8 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

Рішення про затвердження програми приймається на підставі погодження генерального замовника з урахуванням пропозицій та зауважень, наданих генеральним замовником.

Замовник не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження програми подає її генеральному замовнику.

Після затвердження Державного бюджету України на наступний рік замовник у разі потреби здійснює коригування програми згідно з виділеними обсягами її фінансування та вносить зміни до програми.

У разі внесення змін до програми замовник не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення подає генеральному замовнику програму з урахуванням внесених змін та пояснювальну записку до неї в довільній формі.

Якщо після внесення змін до програми загальний обсяг фінансування програми збільшився на 20 відсотків і більше та/або до програми включені нові заходи, експертиза такої програми проводиться відповідно до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

Генеральний замовник за результатами проведеної експертизи зупиняє виконання програми у випадках, передбачених статтею 13 Закону України "Про Національну програму інформатизації".

7. Організацію виконання програми забезпечує замовник.

Виконавці заходів програми визначаються відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель, крім випадків, коли відповідальний за виконання заходів програми є безпосереднім виконавцем заходів програми.

Під час виконання програми замовник та відповідальні за виконання заходів програми відповідно до своєї компетенції погоджують з Адміністрацією Держспецзв'язку заходи програми, які належать до сфери національної безпеки і оборони, передбачають створення або модернізацію об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, захист інформації та кіберзахист відповідно до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

Під час виконання програми замовник та відповідальні за виконання заходів програми беруть бюджетні та/або фінансові зобов'язання та здійснюють платежі за заходами програми після їх погодження з генеральним замовником відповідно до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

8. Програма фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування кожного заходу програми здійснюється окремо згідно з договором у межах виділених коштів.

9. Контроль за формуванням та виконанням програми здійснюється генеральним замовником шляхом проведення моніторингу та оцінки результативності її виконання.

Керівник програми подає щороку не пізніше 1 березня генеральному замовнику звіт про хід виконання програми за попередній рік.

10. Контроль за додержанням вимог щодо провадження діяльності, пов'язаної із забезпеченням національної безпеки і оборони, що становить державну таємницю, здійснюється відповідно до законодавства.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2024 р. N 119

ПОРЯДОК
формування та виконання регіональної програми, проекту, робіт з інформатизації

1. Цей Порядок визначає механізм формування та виконання регіональної програми, проекту, робіт з інформатизації (далі - програма), а також завдань і заходів програми (далі - заходи програми).

2. Програма розробляється місцевим органом виконавчої влади як складова частина Національної програми інформатизації і погоджується з генеральним державним замовником Національної програми інформатизації (далі - генеральний замовник).

3. Суб'єктами програми є:

генеральний замовник;

замовник програми (далі - замовник) - місцевий орган виконавчої влади та/або орган місцевого самоврядування, який бере участь у формуванні та виконанні програми;

керівник програми - посадова особа місцевого органу виконавчої влади за посадою не нижче заступника керівника такого органу, визначена замовником;

відповідальні за виконання заходів програми - структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, визначені замовником;

виконавці заходів програми - підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці, визначені замовником та/або відповідальним за виконання заходів програми відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель, крім випадків, коли відповідальний за виконання заходів програми є безпосереднім виконавцем заходів програми.

4. Формування програми включає її розроблення, погодження та затвердження.

5. Під час розроблення програми замовник:

повідомляє через медіа та розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про початок роботи над проектом програми, визначає строк і форму подання пропозицій;

враховує регіональні особливості виконання проектів інформатизації державних органів, регіональні аспекти галузевих програм інформатизації, програм соціально-економічного розвитку регіону та програм інформатизації органів місцевого самоврядування;

оприлюднює звіт про результати розгляду пропозицій до проекту програми;

здійснює розрахунок показників фінансування за кожним заходом програми із зазначенням факторів (обґрунтуванням планової кошторисної вартості), що впливають на обсяг видатків;

визначає відповідальних за виконання заходів програми - одержувачів бюджетних коштів на виконання програми.

6. Програма розробляється та затверджується відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", а також відповідно до типового проекту програми, затвердженого генеральним замовником.

Замовник подає проект програми на погодження генеральному замовнику.

Генеральний замовник забезпечує проведення експертизи проекту програми відповідно до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119. За результатами проведеної експертизи проекту програми генеральний замовник погоджує проект програми або не погоджує його з обґрунтуванням підстав, наведених у пункті 8 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

Рішення про затвердження програми приймається на підставі погодження генерального замовника з урахуванням пропозицій та зауважень, наданих генеральним замовником.

Замовник не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження програми подає її генеральному замовнику.

Після затвердження місцевого бюджету на наступний рік замовник у разі потреби здійснює коригування програми згідно з виділеними обсягами її фінансування та вносить зміни до програми.

У разі внесення змін до програми замовник не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення подає генеральному замовнику програму з урахуванням внесених змін та пояснювальну записку до неї в довільній формі.

Якщо після внесення змін до програми загальний обсяг фінансування програми збільшився на 20 відсотків і більше та/або до програми включені нові заходи, експертиза такої програми проводиться відповідно до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

Генеральний замовник за результатами проведеної експертизи зупиняє виконання програми у випадках, передбачених статтею 13 Закону України "Про Національну програму інформатизації".

7. Організацію виконання програми забезпечує замовник.

Виконавці заходів програми визначаються відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель, крім випадків, коли відповідальний за виконання заходів програми є безпосереднім виконавцем заходів програми.

Під час виконання програми замовник та відповідальні за виконання заходів програми відповідно до своєї компетенції погоджують з Адміністрацією Держспецзв'язку заходи програми, що належать до сфери національної безпеки і оборони, передбачають створення або модернізацію об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, захист інформації та кіберзахист відповідно до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

Під час виконання програми замовник та відповідальні за виконання заходів програми беруть бюджетні та/або фінансові зобов'язання та здійснюють платежі за заходами програми після їх погодження з генеральним замовником відповідно до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

8. Програма фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування кожного заходу програми здійснюється окремо згідно з договором у межах виділених коштів.

9. Контроль за формуванням та виконанням програми здійснюється генеральним замовником шляхом проведення моніторингу та оцінки результативності її виконання.

Керівник програми подає щороку не пізніше 1 березня генеральному замовнику звіт про хід виконання програми за попередній рік.

10. Контроль за додержанням вимог щодо провадження діяльності, пов'язаної із забезпеченням національної безпеки і оборони, що становить державну таємницю, здійснюється відповідно до законодавства.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2024 р. N 119

ПОРЯДОК
здійснення моніторингу та проведення оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації та її складових

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення моніторингу та проведення оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації та її складових, що передбачає аналіз стану виконання завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації, оцінювання рівня досягнення очікуваних результатів на підставі даних моніторингу та щорічних звітів суб'єктів, які беруть участь у формуванні та виконанні Національної програми інформатизації.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про Національну програму інформатизації".

3. Цілями здійснення моніторингу та проведення оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації є:

спостереження за процесом виконання Національної програми інформатизації та досягнення очікуваних результатів у сфері інформатизації;

виявлення недоліків під час виконання завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації, причин їх виникнення на підставі інформації замовників;

покращення інформаційного забезпечення замовників для вчасного прийняття ними управлінських рішень щодо удосконалення процесів інформатизації;

оцінювання результатів виконання завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації та їх впливу на цифрову трансформацію галузей економіки (сфер діяльності), регіонів і територій територіальних громад.

4. Суб'єктами моніторингу та оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації є:

генеральний державний замовник Національної програми інформатизації (далі - генеральний замовник);

керівник Національної програми інформатизації;

замовники завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації (далі - замовники).

5. Об'єктами моніторингу та оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації є такі її складові:

завдання, проекти, роботи з інформатизації, що виконуються замовниками, у тому числі окремі завдання, проекти, роботи з інформатизації, що виконуються за рахунок видатків за бюджетною програмою Національної програми інформатизації генерального замовника (далі - завдання);

галузеві, регіональні програми, проекти та роботи з інформатизації, програми, проекти та роботи з інформатизації органів місцевого самоврядування (далі - програми).

6. Моніторинг виконання Національної програми інформатизації здійснюється генеральним замовником шляхом збору та аналізу інформації на підставі звітів про хід виконання завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за попередній рік, які подають замовники в порядку, визначеному Положенням про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

Керівник Національної програми інформатизації забезпечує здійснення моніторингу та проведення оцінки результативності її виконання.

7. Під час виконання завдань, які виконуються за рахунок видатків за бюджетною програмою Національної програми інформатизації генерального замовника, замовники подають керівнику Національної програми інформатизації щомісяця до 15 числа наступного періоду звіт про хід виконання окремих завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за попередній місяць за формою згідно з додатком 5 до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119.

Керівник Національної програми інформатизації організовує узагальнення інформації про виконання завдань, що виконуються за рахунок видатків за бюджетною програмою Національної програми інформатизації генерального замовника, та подає її генеральному замовнику.

Генеральний замовник за результатами здійснення моніторингу зупиняє виконання завдань у випадках, передбачених частиною першою статті 13 Закону України "Про Національну програму інформатизації".

У разі встановлення факту неможливості виконання завдання, що виконується за рахунок видатків за бюджетною програмою Національної програми інформатизації генерального замовника, в цілому, або його етапу чи частини, а також у разі наявної економії коштів за результатами процедури закупівлі, проведеної замовником, генеральним замовником вживаються заходи щодо перерозподілу коштів на інші завдання, що потребують надання ресурсної підтримки замовникам для їх виконання та для яких не передбачено фінансування на відповідний бюджетний рік.

Контроль за використанням замовниками коштів державного бюджету, передбачених для виконання Національної програми інформатизації, здійснюється відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України "Про Національну програму інформатизації".

8. Оцінка результативності виконання Національної програми інформатизації проводиться:

під час експертизи завдань та програм - щодо можливого досягнення очікуваних результатів, їх впливу на цифрову трансформацію галузей економіки (сфер діяльності), регіонів і територій територіальних громад;

під час виконання завдань та програм - щодо можливого коригування процесу з метою їх належного виконання;

після завершення виконання завдань та програм - щодо фактичного досягнення очікуваних результатів цифрової трансформації галузей економіки (сфер діяльності), регіонів і територій територіальних громад.

9. Для проведення оцінки результативності виконання програм, що є складовими Національної програми інформатизації, замовники подають генеральному замовнику до 1 березня поточного року звіт про результати виконання галузевої, регіональної програми, проекту та роботи з інформатизації, програми та роботи з інформатизації органів місцевого самоврядування за попередній рік за формою згідно з додатком.

Генеральний замовник до 1 червня поточного року проводить аналіз звітів про результати виконання галузевих, регіональних програм, проектів та робіт з інформатизації, програм та робіт з інформатизації органів місцевого самоврядування, встановлює рівень результативності їх виконання шляхом порівняння завдань, визначених у затверджених програмах, і фактично виконаних завдань.

10. Генеральний замовник за результатами здійснення моніторингу та проведення оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації готує звіт про стан інформатизації та виконання галузевих, регіональних програм інформатизації, програм інформатизації органів місцевого самоврядування, завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за попередній рік.

 

Додаток
до Порядку здійснення моніторингу та проведення оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації та її складових

ЗВІТ
про результати виконання галузевої, регіональної програми, проекту та робіт з інформатизації, програми та робіт з інформатизації органів місцевого самоврядування за 20__ рік

1. Загальні відомості (реквізити розпорядчих документів, якими затверджено галузеву, регіональну програми, проект та роботи з інформатизації, програму та роботи з інформатизації органів місцевого самоврядування (далі - програма) та внесено зміни до програми, замовник програми, відповідальні за виконання заходів програми, строк виконання програми).

2. Мета програми.

3. Обсяги та джерела фінансування програми.

4. Результати виконання заходів програми у звітному році за пріоритетними напрямами (частка реалізованих проектів інформатизації у сукупності запланованих, відсотків).

5. Оцінювання результатів виконання заходів програми (рівень і причини відхилення зазначених результатів від очікуваних значень, оцінка ступеня виконання програми з початку її виконання (відсотків), ризики виконання програми).

_____________________________
(найменування посади керівника)

_______________
(підпис)

__________________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2024 р. N 119

ЗМІНА,
що вноситься до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. N 453

У підпункті 4 слова і цифри "пункту 8 Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1048 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 30, ст. 1423; 2009 р., N 24, ст. 797), пункту 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1352 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1308; 2011 р., N 42, ст. 1716)" замінити словами і цифрами "пункту 8 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, пункту 12 Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 р. N 119".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2024 р. N 119

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1308).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 16, ст. 669).

3. Пункт 8 змін та доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1659).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2001 р. N 1702 "Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2301).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 161 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1352" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 347).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1048 "Про затвердження Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 30, ст. 1423).

7. Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1510 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1933).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 294 "Про внесення змін до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 797).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 582 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань формування та виконання Національної програми інформатизації" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 42, ст. 1716).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. N 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 44, ст. 1536).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. N 925 "Про внесення зміни до пункту 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 92, ст. 3043).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. N 987 "Про внесення зміни до пункту 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 87, ст. 2805).

13. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. N 453 "Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 40, ст. 2364).

14. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2022 р. N 3 і від 25 липня 2002 р. N 1048, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. N 757 "Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі" (Офіційний вісник України, 2023 р., N 73, ст. 4175).

____________
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі