Інформація по темі "" | Публікації по тегу
17831 1
Друкувати
Обране
Завантажити

Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі

Наказ|Порядок, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, від 11.06.2020, № 1082 "Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі"


МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2020

1082

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 липня 2020 р. за N 610/34893

Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

Відповідно до пунктів 1 та 11 частини першої статті 9, частини восьмої статті 12 Закону України "Про публічні закупівлі"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі, що додається.

2. Департаменту сфери публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 березня 2016 року N 477 "Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за N 447/28577 (зі змінами);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року N 490 "Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за N 449/28579 (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

І. Петрашко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
11 червня 2020 року N 1082

ПОРЯДОК
розміщення інформації про публічні закупівлі

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення інформації про публічні закупівлі (далі - Порядок), яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу у складі електронної системи закупівель (далі - веб-портал), подання інформації, документів, звернень та скарг, одержання повідомлень через електронну систему закупівель.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизоване робоче місце замовника / централізованої закупівельної організації (далі - ЦЗО) / учасника / постачальника - електронний сервіс на авторизованому електронному майданчику, який забезпечує створення, подання, обробку, оприлюднення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі та створення, подання, зміну інформації та документів для участі в публічних закупівлях, одержання інформації та повідомлень про публічні закупівлі, подання скарг до органу оскарження в публічних закупівлях, одержання інформації та обмін інформацією між замовником і ЦЗО, одержання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу публічних закупівель в електронній системі закупівель через мережу Інтернет;

автоматизоване робоче місце органів державного фінансового контролю - електронний сервіс в електронній системі закупівель, який забезпечує реєстрацію посадових осіб органу державного фінансового контролю, розміщення, одержання і передання інформації та документів, пов'язаних з моніторингом закупівель, користування системою автоматичних індикаторів ризиків та сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

автоматизоване робоче місце органу оскарження - електронний сервіс в електронній системі закупівель, який забезпечує реєстрацію посадових осіб органу оскарження, одержання, розміщення інформації та документів, пов'язаних із оскарженням, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

адміністратор електронної системи закупівель (далі - адміністратор) - юридична особа, визначена Уповноваженим органом відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу;

інформація про публічні закупівлі (далі - інформація) - це інформація, яка формується, розміщується, оприлюднюється та обмін якою здійснюється в електронній системі закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон).

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених у Законі, у Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та "Про інформацію".

3. Розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником / ЦЗО / учасником / постачальником / органом оскарження / органами державного фінансового контролю шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника / ЦЗО / учасника / постачальника / органу оскарження / органів державного фінансового контролю.

У разі якщо інформація, розміщена в електронній системі закупівель шляхом завантаження документів, містить відомості, що відрізняються від тих, які розміщені шляхом заповнення електронних полів, автентичною вважається інформація, розміщена шляхом заповнення електронних полів.

Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи. Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку.

Оприлюднення інформації на веб-порталі здійснюється електронною системою закупівель автоматично.

4. Замовник / ЦЗО / учасник / постачальник для отримання доступу до автоматизованого робочого місця безоплатно проходить реєстрацію на авторизованому електронному майданчику шляхом здійснення одного із способів ідентифікації відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

Орган оскарження та органи державного фінансового контролю із застосуванням кваліфікованого електронного підпису безоплатно отримують доступ до автоматизованого робочого місця шляхом їх реєстрації адміністратором в електронній системі закупівель.

5. Замовник / ЦЗО / орган оскарження / органи державного фінансового контролю самостійно та безоплатно розміщують/оприлюднюють інформацію.

Розмір плати учасника за подання інформації та документів для участі в публічних закупівлях визначається відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

6. У разі технічного збою під час унесення та/або заповнення інформації через автоматизоване робоче місце, що призводить до того, що інформація не розміщується або не оприлюднюється на веб-порталі чи в електронній системі закупівель, замовник / ЦЗО / учасник / постачальник отримує технічну підтримку на авторизованому електронному майданчику, на якому здійснюється внесення та заповнення інформації документів, а орган оскарження та органи державного фінансового контролю - від адміністратора.

У разі потреби замовник / ЦЗО / учасник / постачальник / орган оскарження / органи державного фінансового контролю здійснюють свої дії повторно відповідно до вимог та в межах строків, установлених Законом.

У разі якщо замовник не має змоги розмістити інформацію через авторизований електронний майданчик, який відключений від електронної системи закупівель, він повинен розмістити необхідну інформацію через інший авторизований електронний майданчик, а в разі відсутності такої можливості - через веб-портал.

7. Замовник / ЦЗО / учасник / постачальник може вносити зміни до інформації, яку вже оприлюднено на веб-порталі, у випадках, передбачених Законом.

8. У разі якщо інформація (оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель) відповідно до вимог Закону повинна бути додатково оприлюднена англійською мовою, така інформація розміщується замовником / ЦЗО одночасно з відповідною інформацією українською мовою.

9. Датою та часом оприлюднення/розміщення інформації в електронній системі закупівель є дата та час унесення та заповнення її через автоматизоване робоче місце замовника / ЦЗО / учасника / постачальника / органу оскарження / органів державного фінансового контролю.

10. Оприлюдненням/розміщенням інформації вважається її наявність в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу.

11. Подання та оприлюднення інформації центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, на виконання пункту 19 частини п'ятої статті 3 Закону здійснюється в такому порядку:

1) центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, оприлюднюється інформація, передбачена частиною третьою статті 3 Закону, частиною другою статті 4 Закону та частиною першою статті 42 Закону, з наступними особливостями:

у полі, в якому зазначається інформація, передбачена пунктом 3 частини третьої статті 3 Закону, розміщується інформація щодо найменування спеціалізованої організації, яка здійснює закупівлі, з якою центральний орган виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, уклав угоду (договір) щодо закупівлі (далі - спеціалізована організація);

у полі, в якому зазначається інформація, передбачена пунктом 4 частини третьої статті 3 Закону, розміщується інформація щодо ідентифікаційного коду спеціалізованої організації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а в разі відсутності такого коду - реєстраційного номера в країні, в якій зареєстрована спеціалізована організація;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 5 частини третьої статті 3 Закону, розміщується інформація щодо місцезнаходження спеціалізованої організації та номер телефону;

у полі, в якому зазначається інформація, передбачена пунктом 6 частини третьої статті 3 Закону, розміщується інформація щодо назви напрямів, за якими здійснюється закупівля лікарських засобів та медичних виробів, із зазначенням показника другої цифри основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року N 1749 (далі - Єдиний закупівельний словник);

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 7 частини третьої статті 3 Закону, розміщується інформація щодо кількості напрямів, за якими здійснюється закупівля лікарських засобів та медичних виробів, місце і строк поставки лікарських засобів та медичних виробів;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 2 частини другої статті 4 Закону, розміщується інформація щодо назви напрямів, за якими здійснюється закупівля лікарських засобів та медичних виробів, із зазначенням показника другої цифри Єдиного закупівельного словника та інформація щодо найменування спеціалізованої організації;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 5 частини другої статті 4 Закону, зазначається вид закупівлі - договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, а також розміщується інформація щодо орієнтовного початку проведення закупівлі;

у полі, в якому зазначається інформація, передбачена пунктом 5 частини першої статті 42 Закону, розміщується інформація щодо найменування спеціалізованої організації;

у полі, в якому зазначається інформація, передбачена пунктом 6 частини першої статті 42 Закону, розміщується інформація щодо ідентифікаційного коду спеціалізованої організації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а в разі відсутності такого коду - реєстраційного номера в країні, в якій зареєстрована спеціалізована організація;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 7 частини першої статті 42 Закону, розміщується інформація щодо місцезнаходження спеціалізованої організації та номер телефону;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 8 частини першої статті 42 Закону, розміщується інформація щодо назви напрямів, за якими здійснюється закупівля лікарських засобів та медичних виробів, із зазначенням показника другої цифри Єдиного закупівельного словника;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 9 частини першої статті 42 Закону, розміщується інформація щодо кількості напрямів, за якими здійснюється закупівля лікарських засобів та медичних виробів, місце і строк поставки лікарських засобів та медичних виробів;

2) інформація, передбачена частиною третьою статті 3 Закону, з урахуванням особливостей, установлених підпунктом 1 пункту 11 цього Порядку, оприлюднюється протягом семи робочих днів з дня укладання угоди (договору) про закупівлю із спеціалізованою організацією.

Інформація, передбачена частиною другою статті 4 Закону, з урахуванням особливостей, установлених підпунктом 1 пункту 11 цього Порядку, оприлюднюється окремо для кожної спеціалізованої організації протягом семи робочих днів із дня затвердження переліку спеціалізованих організацій.

Інформація, передбачена частиною першою статті 42 Закону, з урахуванням особливостей, установлених підпунктом 1 пункту 11 цього Порядку, оприлюднюється протягом 14 робочих днів після останнього дня місяця, в якому відбулася остання поставка за угодою (договором) про закупівлю із спеціалізованою організацією;

3) центральний орган виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, оприлюднює в електронній системі закупівель інформацію у вигляді таблиці xlsx-формату файла згідно з додатком до цього Порядку.

Інформація, передбачена в додатку до цього Порядку, оприлюднюється щомісяця не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулася поставка за угодою (договором) про закупівлю із спеціалізованою організацією.

12. Під час розміщення в електронній системі закупівель інформації про предмет закупівлі в окремих полях зазначається інформація щодо:

назви предмета закупівлі (у разі визначення предмета закупівлі - послуга з виконання науково-технічних робіт, у цьому електронному полі зазначається конкретна назва науково-технічної роботи);

коду предмета закупівлі відповідно до класифікаторів або назва згідно з ДСТУ, державних або галузевих будівельних норм, які передбачені для визначення предмета закупівлі відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Уповноваженим органом, та їх назви.

13. Крім полів, визначених пунктом 12 цього Порядку, у випадках, зазначених у цьому пункті, додатково в окремих полях заповнюється інформація щодо:

міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі - МНН), у разі визначення предмета закупівлі - лікарський засіб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше лікарських засобів, замовником зазначається МНН кожного лікарського засобу;

коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 лютого 2019 року N 159, у разі визначення предмета закупівлі - медичний виріб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше медичних виробів, замовником зазначаються код та назва кожного медичного виробу;

коду за показниками третьої - п'ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі - послуга з професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації для безробітних громадян, що надається за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

коду за показниками другої - п'ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі - роботи;

коду та назви відповідно до Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі - послуга з поточного ремонту або послуга з виконання науково-технічних робіт.

14. Під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в окремих електронних полях зазначається інформація, визначена пунктом 12 та абзацами другим - четвертим пункту 13 цього Порядку, та інформація щодо:

назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі;

коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

 

Директор департаменту
сфери публічних закупівель

Л. Лахтіонова

 

 

 

 

Додаток
до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі
(підпункт 3 пункту 11)

Інформація щодо закупівель лікарських засобів та медичних виробів відповідно до угод (договорів), що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі

станом на __ __________ 20__ р.

Дата поставки

Назва напряму

Код та назва медичного виробу згідно з Класифікатором медичних виробів

МНН лікарського засобу

Торгова марка

Одиниці виміру

Кількість одиниць

Ціна за одиницю

Сума

Назва виробника

Країна виробництва

Форма випуску

Дозування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(1)
Людмила
23.07.2020
Не встигли зрадіти, що з предмету закупівлі прибрали вимогу класифікації медичних виробів, і ось, великі мудреці видали наказ
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.